Armén

Armén har i och med fokuset på insatser i Afghanistan fått högsta prioritet. Det är framför allt "boots on the ground" som efterfrågas internationellt. Det nya personalsystemet är också till för att öka insatsberedskapen hos just Armén. Flygvapnet och Marinen har genom hela Kalla Kriget haft mycket hög beredskap medan Armén krävt mobilisering. Många arméofficerare har tröttnat på att varje år återupprepa träningen av värnpliktiga utan att någonsin få använda och vidareutveckla de kunskaper som fått under grundutbildningen. Men hur mycket kommer de ständiga insatserna att slita på personal och materiel?

På materielsidan så är det framför allt anskaffningen av nya terrängbilar och TUAV som ligger i närtid. TUAV är också ett system som kommer att behöva integreras med övriga luftstridskrafter då samordning av luftrummet är oerhört viktigt. Erfarenheterna från helikopterflottiljen är dock en smula avskräckande på just detta område.

Två områden som nästan raserats är artilleri och luftvärn. 24 Archer är inte särskilt mycket att bygga upp en förmåga kring. I avsaknad av anskaffning av Rb23 i tillräcklig mängd måste jaktflyget användas vid behov av övervakning av viktiga skyddsobjekt som t.ex. en EU konferens i Stockholm eller ett besök av höga utländska diplomater. Tyvärr så har erfarenheterna från Afghanistan lett till att man delvis glömt hur det är att operera på marken när det finns ett lufthot.

2009-09-02 Framtiden för luftvärnet
2009-08-24 Archer till artilleriet