fredag 15 juni 2012

Nya misstankar

USAF har länge haft stora problem med sin F-22 flotta. Piloterna drabbas av oförklariga symptom på syrebrist som i minst ett fall har resulterat i haveri med dödlig utgång. Men nu har man kanske en lösning på gåtan. Problemet ligger inte i flygplanet i sig själv utan i G-dräktens konstruktion.

While pilots need counter-pressure from the vest-like pressure garment to exhale at low cabin pressures found in the Raptor's cockpit, the Combat Edge and associated breathing systems might be providing too much pressure especially under g-loading.

Men lösningen ligger troligtvis inte bara i förbättring av utrustningen. F-22 är ett högprestandaflygplan och nu börjar man även se gränserna på den människans anpassning till höga G.

A compounding factor may be a condition known as acceleration atelectasis. The condition causes the pilot's lungs to have trouble bringing oxygen to the blood system because pure oxygen--93% oxygen in the Raptor's case-- and high gravity loads set up the pilots for a condition where the air sacs in the lungs suffer partial collapse.
...
Unlike U-2 pilots, who fly only after a several-day rest period after each flight, F-22 pilots will sometimes fly more than once a day. This means that the pilots are flying before they fully recover from the effects of acceleration atelectasis. Thus when they are g-loading in flight, they are further exposed to the pressure from the Combat Edge and their breathing device. The exposure to maximum oxygen while already suffering from acceleration atelectasis means even less oxygen saturation for the pilot. The sum total can result in the "hypoxia-like" physiological symptoms that have been vexing F-22 pilots for the past year.


Denna fysiologiska begränsning kan bli början till slutet på bemannad flygning. Det går att bygga flygplan med mycket höga prestanda. Frågan är om det går att skapa G-skydd som gör att piloterna klarar av dessa prestanda? Att flyga UAV via fjärrkontroll har sina stora begränsningar, men om pilotens fysik blir en begränsning så kan det innebära att fördelarna med UAV uppväger nackdelarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar