fredag 3 februari 2012

Den sista guldklockan?

På fikarasten så satt jag och en kollega och diskuterade guldklockor. Denna åtråvärda utmärkelse som de flesta svenskar fått för 25-30 års tjänst inom ett och samma bolag, alternativt inom kommunal eller statlig tjänst. Men frågan är om detta är en tradition som kommer att fortsätta? Kommer det i framtiden att finnas någon som stannar kvar på samma arbetsplats i så många år?

Idag är omsättningen av personal på tok för hög. Anställda har blivit en slit- och slängvara som man köper in, utnyttjar i ett antal år och sedan utan att kämpa för att behålla dem låter dem gå till ett annat bolag eller en annan tjänst. För den yngre generationen så har det blivit en del av vardagen att byta jobb. Detta samtidigt som dagens system blir komplexare och komplexare. De anställda blir mer generalister och specialisterna är ett släkte på utdöende.

Grundfelet är att samhället inte längre belönar kompetens. Är du duktig så får du en klapp på axeln, men du får inte högre lön innan du byter jobb. Oftast så slutar det med att en duktig person befordras till han eller hon når sin inkompetensgräns. I stället för att stanna kvar och göra ett bra jobb så flyttar man på sig steg för steg tills man hittar den befattning där man inte lyckas göra ett bra jobb och därmed så är det slut på befordringskarusellen.

I Försvarsmakten så inför man specialistofficerare och menar att det ska ge personalen möjlighet att bli duktiga inom sitt område. Men Försvarsmakten har i alla år haft specialistofficerare i form av gamla kaptener och löjtnanter som vägrat karriär och blivit oerhört duktiga. Tyvärr så riskerar specialistofficersfacket bara att ses som ett billigare alternativ till dessa löjtnanter och kaptener.

Kan vi inte a fram utmärkelser som visar vad du kan? På en uniform i dagsläget kan man se vilka insatser en officer varit ute på. Man kan se vilken grad han eller hon har. I vissa fall kan man se vilken utbildning man gått igenom och vilket fack man tillhör. Men man kan inte se vad de kan. Kan vi inte införa skicklighetsutmärkelser på samma sätt som t.ex. USA:s "Meritorious Service Medal", "Legion of Merit" eller "Defense Meritorious Service Medal"?

Väl genomförd tjänstgöring eller bra resultat vid skolor borde dessutom kunna ligga som grund för löneförhöjningar. På så sätt skulle I-lönen kunna få ett riktigt användningsområde. Men Jantelagen stoppar nog alla sådana initiativ.

Tyvärr så betyder "Nit och redlighet" i dagsläget inget annat än att man tjänstgjort ett visst antal år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar