söndag 12 februari 2012

Sista striden

Det finns många berömda flygstrider, 617 sqn "The Dambusters" anfall på tyska dammar, Torpedo sqn 8 VT-8 anfall under inledningen av slaget om Midway, Doolittles räd mot Japan m.m.

Men en av de mest heroiska striderna är 825 sqn anfall på slagskeppen Scharnhorst och Gneisenau samt den tunga kryssaren Prinz Eugen under deras försök att förflyttas från Brest till Kiel och vidare upp mot Norge, den s.k. "Channel Dash" eller Operation Cerberus som den kallades i Tyskland.

Idag är det precis 70 år sedan 825 sqn genomförde sitt lönlösa anfall. Den engelska flottan och flygvapnet togs på sängen och var inte beredda på tyskarnas försök. Man fick därför samla ihop de resurser som fanns tillfängliga. Sex stycken Fairey Swordfish torpedflygplan med totalt 18 mans besättning under ledning av Lt Com Eugene Esmonde VC, DSO fick göra det första försöket. Flygplanen var gammalmodiga dubbeldäckare, men hade tidigare gjort bra ifrån sig under bl.a. anfallen på Bismark och anfallet på den italienska marinen under slaget vid Taranto. Men till skillnad mot Taranto, där man tog italienarna med överaskning, så hade man denna gång ett berett luftförsvar hos två tyska slagskepp, en kryssare och ett antal andra fartyg samt alla tillgängliga delar av tyska Luftwaffe som under ledning av Adolf Galland hade fått uppgift att skydda fartygen från luften. Operation Donnerkiel hade tillgång till ca 300 flygplan, varav 250 jaktflygplan i form av Fw 190 och Me 109.


Fairey Swordfish som än idag flygs av Royal Navy Historic Flight

RAF fick order att skydda 825 sqn anfall, men av 42 flygplan som tilldelats uppgiften så dök endast 10 upp! Trots detta så bestämde Eugene Esmonde sig för att uppdraget skulle genomföras.

På väg mot fartygen så blev de anfallna av tyska jaktflygplan från JG 2 och JG 26. Alla Swordfish blev skadade i anfallen och deras jaktskydd spreds för vinden. När de närmade sig de tyska fartygen blev de utsatta för luftvärnseld och Eugenes flygplan skadades svårt. 2600 meter från de tyska fartygen blev Eugene träffad av eld från en tysk Fw 190 och krashade i vattnet. Inget av de andra fem flygplanen lyckades med sina anfall.

825 sqn anfall kan liknas vid lätta brigadens anfall vid Balaclava. Lönlöst, idiotiskt, utan resultat, men också oerhört modigt. Eugene Esmonde tilldelades Victoriakorset. Alla sex flygplan blev som förväntat nedskjutna och av 18 man överlevde endast 5. Eugene Esmonde var inte en av dessa.


Eugene Esmonde, tvåa från vänster, när han mottog DSO efter sitt anfall mot Bismarck

The courage of the gallant Swordfish crews was particularly noted by friend and foe alike. Admiral Bertram Ramsay later wrote, "In my opinion the gallant sortie of these six Swordfish aircraft constitutes one of the finest exhibitions of self-sacrifice and devotion to duty the war had ever witnessed", while Admiral Otto Ciliax in the Scharnhorst described "The mothball attack of a handful of ancient planes, piloted by men whose bravery surpasses any other action by either side that day". As he watched the smoking wrecks of the Swordfish falling into the sea, Captain Hoffmann of the Scharnhorst exclaimed, "Poor fellows, they are so very slow, it is nothing but suicide for them to fly against these big ships". Willhelm Wolf aboard the Scharnhorst wrote, "What an heroic stage for them to meet their end! Behind them their homeland, which they had just left with their hearts steeled to their purpose, still in view".

BBC1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar