onsdag 18 april 2012

Äta bör man...

Den senast "nyheten" om att Försvarsmaktens frukostar är dyrare än Grand Hotels fick mig att tänka på hur det var förr.

När jag 1997 efter civilingenjörsutbildningen började på F7 som nybakad Kapten så fanns det goda valmöjligheter när man skulle få sig en matbit. Flottiljens matsal fanns givetvis, men den användes mest av de värnpliktiga och en och annan uttråkad dagofficer som skulle se till att de skötte sig under måltiderna. Vi officerare hade att välja mellan Parkmässen och Strandmässen. Dessa drevs av officersföreningarna och av gammal hävd så var Parkmässen för regementsofficerarna så där åt mest piloter, flygledare och meteorologer lunch. Strandmässen var tidigare för underofficerare, så där höll sig en stor del av teknikerna. Det är svårt att bryta traditioner.

Utanför vakten fanns den lokala pizzerian som hyrde in sig i Fortifikationsverkets lokaler. Den utnyttjades mest på tisdagskvällarna när det var mörkerflygning. Då gick telefonen varm och det beställdes pizza, kebabtallrikar och en och annan "nyttig" kebabrulle. För att inte tala om den gyllene medelvägen, Kebabpizzan! Det är något med mörkerflygning som gör att man blir sugen på skräpmat. Kanske är det så som på sjön att mörker suger?

Men allt detta skulle snart få upphöra.

Matsalen byggdes om med stora ambitioner. Men precis när allt var klart så började Försvarsmakten dra ner drastiskt på antalet värnpliktiga. Dessutom flyttade Flygbasjägarskolan till F17. Alltså stod man med en ny dyr lokal, men inga som var sugna på att äta där.

Lösningen var lika enkel som tveksam. I vanliga fall så ska Försvarsmakten följa alla regelverk när det gäller upphandling. I detta fall så sade man upp hyreskontrakten med officersföreningarna samt med pizzaägaren. Strandmässen slog igen och på Parkmässen så serverades det fortfarande mat, men den tillhandahölls av den stora matsalen.

Pizzasuget på mörkerflygningskvällarna får lösas med att någon tar bilen till närmaste "storstad", d.v.s. Grästorp och sedan tar hem ett antal mycket svala pizzor till hungriga piloter och tekniker. Resultatet blir färre pizzor, vilket kanske är bra för piloternas vikt och därmed räddningssystemets prestanda.

Det hade dock varit en smula intressant om Strandmässen hade fortsatt med matservering. Frågan är om de nya underofficerarna, d.v.s. Specialistofficerarna hade valt att gå till den? Kanske hade nya traditioner skapats?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar