onsdag 4 juli 2012

Majoriteten har alltid rätt

Officersförbundet har precis kommit ut med en rapport som visar på vad de anställda anser om sin arbetsgivare. Det är ingen upplyftande läsning.

Förtroende för Försvarsmaktens ledning och regeringens försvarspolitik faller bland officerare och soldater. Sju av tio soldater har övervägt att sluta under det gånga året.

Det framkommer när Officersförbundet idag publicerar sin medlemsundersökning. Det är första gången förbundet även undersöker anställda soldaters och sjömäns syn på försvarsfrågor och arbetet. Bland gruppchefer, soldater och sjömän, samt specialistofficerare är den främsta anledningen till att man funderat på att sluta missnöje med villkor och löner.


Vi får se om rapporten får genomslag på dagens diskussioner i Almedalen. Försvarsmaktens personalförsörjnig står på agendan.

Tyvärr så finns det risk för den vanliga överpositiva propagandan om att "rekryteringen går bra".