Personal

Den här sidan kommer att innehålla en sammanställning av inlägg som rör Försvarsmaktens personal.

PRIO är en av de stora förändringarna som införs under 2010 och som kommer att påverka årets driftbudget samt i förlängningen även strukturen på Försvarsmakten. Finns du inte i PRIO så finns du inte alls...

Under 2010-2011 kommer Försvarsmakten att gå över från värnpliktssystemet till ett mer renodlat "yrkesförsvar" även om inga politiker gillar att den termen används. Specialistfacket är redan infört och de första kullarna har utbildats. Jag tycker att detta är en lysande lösning på hur vi ska få officerare som är mer yrkesskickliga inom sitt fackområde. Jag är dock en smula orolig över hur vi lyckas motivera dom med lön och befordran. Risken är stor att dom eftersätts. Dessutom ska under 2010 ca 2000 officerare "omgaloniseras" till specialister. Hur denna process genomförs kommer visa hur mycket Försvarsmakten prioriterar denna nya kår.

Under 2010 kommer den nya kategorin med kontraktsanställda soldater att införas. Meningen är enligt politiker och höga militärer att vi ska få en mer insatsberedd organisation. Jag är en smula tveksam. Den kommer framför allt inte att bli billigare eftersom nu måste vi för alla förband vara beredda att betala beredskapsersättning, vilket för bl.a. NBG08 visade sig vara en kostsam affär.

För alla facken så kommer dock rekryteringen att vara den stora utmaningen. Nu när vi inte längre har värnplikten som skyltfönster så behövs något nytt. Min åsikt är att reklam skapar vi själva genom att göra ett bra jobb. Att tro att en reklambyrå kan dölja defekter som dålig ekonomi och ont om övningsmöjligheter är naivt.

PRIO
2010-03-28 Titanic II

Personal
2010-01-12 Stödsystemens förbannelse
2010-01-07 Att lägga bördan på någon annan
2009-12-21 Soldat är inte ett 9-5 yrke

Utbildning
2009-08-17 Civila meriter ingen merit i Försvarsmakten
2009-08-16 FHS utbildningar inget för Försvarsmakten?