Gripen

Som ingenjör så har jag ett visst teknikfokus och då särskilt Gripen. 2010 är ett mycket avgörande år då det står och väger i exporten av Gripen NG till bl.a. Brasilien, Indien och Schweiz. Även de existerande kunderna för Gripen C/D är mycket intressanta då det finns möjligheter till fortsatta köp samt framför allt samarbete mellan de olika flygvapena. Dessutom så ska det bli intressant att se hur Flygvapnets utveckling ser ut och hur vi tar till vara på erfarenheterna från Gripen Demo till en framtida E/F-version.


2010-02-18 För sent för Gripen, eller kanske inte?
2010-01-27 Släng SPK, köp LDP
2010-01-06 Skillnaden mellan funktion och förmåga
2010-01-01 Hur tar man fram en kravspecifikation?