Admin

Detta är en sammanställning av inlägg som rör tankar kring denna blogg.

Det många frågar sig är varför jag likt många av de andra Försvarsmaktsbloggarna skriver mina inlägg anonymt. En del tycker t.o.m. att det är fegt att inte stå för sina åsikter.

Det finns två huvudanledningar till anonymiteten:
- Det är oavsett vad FM ledning påstår inte främjande för karriären att kritiskt granska sin arbetsplats. Någon motsvarighet till Lex Bratt existerar inte för Försvarsmaktsanställda. Men det ironiska är att min anonymitet gör det enklare även för min omgivning (där många är fullt medvetna om mitt bloggande). Dom slipper därmed känna pressen att få mig att sluta. Lite som USA:s "Don´t ask, don´t tell" policy med andra ord...

- Genom att vara en anonym soldat i mängden så slipper jag att många som läser mina inlägg kommer att granska dom baserat på vem jag är snarare än vad jag säger. Jag kan därför fritt välja mina ämnen och begränsar mig inte att enbart fokusera på det jag håller på med till vardags.

Läcker jag några hemligheter? Nej, men ibland en del pinsamheter som säkert många vill undvika kommer ut. Jag tror dock att det är till Försvarsmaktens bästa att vi är mer öppna.

2010-01-20 Bloggar som variant på ISO 9000
2009-07-24 Första inlägget i debatten