Marinen

Marinen har likt Flygvapnet svårt att hitta sin roll i insatsförsvaret. Tyvärr så har Marinen materiellt också hamnat i ett svårt läge där Visbykorvetterna dels inte har fått all den utrustning dom var tänkta att ha (saknar offensiva vapen som Rb-15 och torpeder samt defensivt LV. En ynkans 57 mm allmålskanon är tyvärr inte mycket att komma med). Dels så är Visbykorvetten lite för stor och i för få enheter för att bevaka Sveriges kust samt lite för liten för internationella insatser. Det nystartade projektet A26 innebär att vår goda förmåga att operera tysta konventionella ubåtar med lång uthålliughet bibehålls.

2010-02-14 L10 framtiden för Marinen?
2009-12-15 Visby en del av Försvarsmakten