onsdag 28 mars 2012

Gästinlägg: Opinion

New York Times och CBS News har i en opinionsundersökning funnit att stödet för Afghanistankriget minskar kraftigt hos den amerikanska befolkningen.


Undersökningen visade att två tredjedelar av befolkningen - 69 % - tycker att USA inte borde vara i Afghanistankriget, att jämföra med 53 % för fyra månader sedan.

Än mer desillusionerat framstod de svarande när frågan om hur de anser att kriget går. 68 % ansåg att kriget går ganska dåligt eller mycket dåligt, jämfört med 42 % i november.

Undersökningen anges ha en felmarginal på plus/minus tre procent.

Undersökningen stämmer väl med andra undersökningar. I en undersökning nyligen av Washington Post/ABC News svarade 60 % att Afghanistankriget inte hade varit “worth the fighting”, medan 57 % i en undersökning av Pew Research Center tyckte att USA skulle ta hem trupperna snarast möjligt.

I en undersökning av Gallup/USA Today tyckte 50 % att USA skulle öka takten i tillbakadragandet av trupperna.

Opinionen mot kriget växer både bland republikaner och demokrater. 60 % av tillfrågade republikaner anser att kriget går dåligt eller mycket dåligt, jämfört med 40 % i november. Motsvarande siffror bland demokrater var 68 %, jämfört med 38 % i november.

New York Times och CBS News undersökning kommer samtidigt som Vita Huset överväger att öka takten i trupptillbakadragandet och efter att en Staff Sergeant mördat 17 civila Afghaner och efter förra månadens koranbränning. Det har även varit ett antal mord på amerikanska soldater, utförda av afghanska ”allierade”, en trend som den amerikanska militärledningen på plats räknar med skall fortsätta.

“He [Obama] doesn’t talk about winning in 2014; he talks about leaving in 2014. In a sense that protects him from an attack from the left, but I would think it has the pernicious effect of softening political support for the existing policy.” säger en av de tillfrågade.

Förmodligen passar det Obamas återvalskampanj att följa opinionen och trappa ner kriget i en snabbare takt än som planerats. En opinion som svängt och börjat få upp farten i ny riktning är nog svår att bringas att svänga tillbaka.

"We cannot fight wars by polls [Defense Secretary Leon Panetta said Tuesday]. If we do that we're in deep trouble," Panetta told reporters at a press conference... "We have to operate based on what we believe is the best strategy to achieve the mission that we are embarked on. And the mission here is to safeguard our country by insuring that the Taliban and al-Qaida never again find a safe haven in Afghanistan."

Det finns anledning att förmoda att kriget får ett Afghanskt slut, med en återgång till den tidigare ordningen. Själv har jag svårt att se någon egentlig framtid för en centralmakt, en centralmakt som utövar den politiska kontrollen över de armé- och polisstyrkor som västvärlden tränat och övat med varierande framgång. Kanske får vi i stället se såväl talibaner och al-Qaida som Norra Alliansen styra de områden som man behärskade före kriget.

Hur ser då den svenska opinionen ut? Inte vet jag, men förmodligen så liknar opinionens åsikt om kriget Försvarsmaktens senaste devis; Vem Bryr Sig.

Inspiration och fakta från The New York Times

/Sumatra

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar