tisdag 13 mars 2012

Spenderbyxorna på

Just nu är det en spännande tid i Norge. Det slutgiltiga beslutet avseende anskaffning av F-35 närmar sig och man har precis valt ut NH-90 som ensam kandidat för att förstärka sin flygräddning.

- F-35 programmet marscherar på i Norge. Tillsammans med övriga köpare av F-35 har Norge deltagit i ett möte i Washington för att diskutera fördyrningar och förseningar i projektet. Men, medan många andra länder i Europa har flaggat för neddragningar i sin anskaffning så står Norge fast vid sitt val. Till skillnad från sina europeiska kollegor så har norska staten gott om pengar. Fyra stycken F-35 har man redan beslutat sig om att köpa för den initiala utbildningen av piloter. Men det börjar höjas många norska röster i protest mot anskaffningen. Det norska försvaret begär nu 4,2 miljarder extra i budget per år under de närmaste nio åren för att täcka kostnader utöver anskaffningskostnaden av F-35. Detta för att bl.a. anpassa sina flygbaser till F-35. Det har också blivit regionalpolitiska bråk om var F-35 ska baseras. Investeringar på ny infrastruktur betyder stora inkomster till regionerna. Just nu lutar det åt att F-35 baseras på Örlandet och Evenes. Det betyder att Bodö blir utan stridsflyg i framtiden. Detta beroende på att det blir för dyrt att bygga om basen på Bodö. Med tanke på den ökade betydelsen av norra ishavet ur strategisk synvinkel (olja, gas, transportvägar m.m.) är detta givetvis olyckligt för Norge. Frågan är när Norge får sina F-35. En av de tidigare chefspiloterna på Lockheed Martin har sagt till norska VG att han inte tror på tidsplanen 2018.

- NH-90/HKP 14 har varit ett problembarn i Sverige. Leveranserna har tagit tid och full funktion lär inte systemet få förrän ca 2018. Norge var en smula smartare än Sverige då man dels valde att köpa standardhöjd på sin kabin och dels valde att skaffa en version som var fullt utrustad för att baseras på fartyg (med bl.a. vikbar huvudrotor och stjärtbom). Men Norge har trots det ännu inte fått alla sina 14 beställda NH-90. Den första fullt utrustade för sjöbasering levererades i november 2011. Att man nu väljer att köpa fler NH-90 beror nog därför inte i första hand på positiva erfarenheter från användning, utan snarare att det blir billigare att köpa fler av samma typ som man redan opererar då man kan dela på underhåll, reservdelar, utbildning m.m. Med frågan är hur länge man får vänta innan systemet är helt operativt. Sveriges beslut att anskaffa HKP 16 Blackhawk var helt rätt för att inte helt tappa helikopterförmågan.

Här finns en video på F-35 som togs av norsk press som bjudits in till Edwardsbasen i USA.E24, Ottawa Citizen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar