torsdag 6 september 2012

Tag plats, alla ombord?

Idag fick 15.000 Försvarsmaktsanställda sitt besked om återanställning. I princip så har alla varit uppsagda och tvingats söka sina gamla tjänster. De nya tjänsterna är dessutom till stor del vikta för specialistofficerare, vilket kommer att innebära en framtida försämrad löneutveckling. Vem vill betala hög lön till en major när lika gärna en lågavlönad sergeant kan göra jobbet?

Ett antal medarbetare – både civilanställda och yrkesofficerare - får ett erbjudande om en befattning på en annan ort. I de flesta fall handlar det om en ny placering inom dagpendlingsavstånd, men vissa kommer att byta till en mer avlägsen arbetsort eftersom det är där Försvarsmakten behöver deras kompetens.

– En del av dessa har själva vid utvecklingssamtal framfört önskemål om placering på en viss ort. Andra måste nu sätta sig och noga tänka igenom situationen tillsammans med sin familj. Den 21 september ska svar lämnas, säger Gunnar Karlson.


En del av reformeringen mot ett insatsförsvar. Det kan jag förstå. Den fråga man kan ställa sig är varför detta behöver göras så snabbt?

Våra politiker hävdar med en dåres envishet att det är för att Försvarsmakten 2.0 ska vara mer insatsberedd. Men insatsberedskapen beror inte på om man är sergeant eller major. Den beror inte ens på om man skrivit på avtal om obligatorisk utlandstjänst eller inte. Den beror helt och hållet på hur vältränad och välutrustad man är. Det är också på denna punkt som hela systemet riskerar att braka ihop.

ÖB har flera gånger framfört att Försvarsmakten 2.0 är underfinansierad samtidigt som det finns ett stort behov av att omsätta materiel. Tyvärr så riskerar det att man får ta till de vanliga medlen för att dra i handbromsen och det är att dra ner på övningar, vilket resulterar att man är än mindre insatsberedd än tidigare.

Den 21 september ska de Försvarsmaktsanställda säga ja eller nej till sitt senaste "erbjudande". Frågan är hur många som tackar nej? Frågan är också vilka som tackar nej? Vilka metoder är arbetsgivaren beredd att ta till om fel personer tackar nej? Knappast löneförhöjning. Omställningen till specialistofficerare är inte bara för att få yrkeskunnigare personal utan också för att få billigare personal. Men med tanke på konkurrensen från den civila marknaden så riskerar man att få vad man betalar för.

Jag har den senaste tiden blivit kontaktad av flera tidigare kollegor som nu aktivt söker nytt jobb. De avser att tacka nej till den nya tjänsten, eller ta erbjudanden om förtidspension. Allihopa är experter inom sina områden och kommer vara mycket svåra att ersätta.

I den förra personalomsättningen i samband med utlandsavalet så tappade Försvarsmakten bl.a. en hel del flygtekniker. Frågan är om läget kommer att förbättras efter denna omgång? Många flygtekniker är irriterade över att stora delar av tjänsterna är som specialistofficerare, med allt vad det innebär av osäkra framtidsutsikter, alternativt att byta arbetsgivare och tillsammans med FMLOG gå över till FMV.

Tåget lämnar snart stationen. Det kommer att finnas gott om lediga säten. Frågan är om Försvarsmakten, liksom SJ, kommer att vara ovillig att sälja nya "biljetter" till de som trots allt tagit sig ombord? Många frågor. Få svar.

Se även Wiseman och Väpnaren i samma ämne.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar