måndag 24 september 2012

D som i dumhet

Att vara politiker är inte ett yrke som attraherar oss svenskar och det är nog också förklaringen att det inte alltid är de vassaste knivarna i lådan som har förtroendet att vara våra folkvalda. "Av folket och för folket" brukar vara ett uttryck för folkförankrad demokrati. Men har den breda massan kunskapen som krävs för att leda Sverige? Om det ibland verkar illa på riksdagsnivån så är det ingenting mot statusen hos våra lokalpolitiker. D som i demokrati, men kanske också ibland D som i dumhet.

Jag har tidigare tagit upp svenska politiker som tillhör den snabbt växande skaran av 9-11 skeptiker. Att inte hela sanningen kring 9-11 har gjorts offentlig är förståelig. Kvaliteten på USA:s underrättelsetjänst och möjligheterna att stoppa liknande attentat är givetvis belagd med högsta möjliga sekretess. Detta ger också utrymme för konspirationsteorier som kan övertyga de flesta. Konspirationsfilmerna på Youtube är i varje fall snyggt uppbyggda i sina teorier, allt enligt devisen "Allting går att sälja med mördande reklam, kom och köp konserverad gröt". Men ibland så når dumheten nya bottennivåer.

Miljöpartiets gruppledare i Vingåker, Pernilla Hagberg, reagerade på en bild i Katrineholms-Kuriren som enligt bildtexten föreställde flygplansavgaser eller kondens. Hon anser att det i stället handlar om virus och tungmetaller, spridda i avsikt att kontrollera vädret.

- Chemtrails innehåller olika blandningar av kemikalier och ibland även virus. Det är så störande, på en klarblå himmel ser man dem och de ligger kvar hela dagen. Sedan blir det ingen mer sol den dagen.

Enligt Pernilla Hagberg ska syftet med kemstrimmor vara att kontrollera vädret och styra solstrålarna och andra naturfenomen.

Hon uppger att hon inte riktigt vet vem som ansvarar för kemstrimmorna men menar att syftet också kan vara ökad kontroll över världsmarknaden, råvarupriser och matpriser. - Det är något som styrs från USA och Ryssland. Det har med det militära att göra, CIA och NSA, säger Pernilla Hagberg.


Suck...

Om CIA eller de ryska motsvarigheterna har eller har haft några program för att bombadera atmosfären med partikler av diverse slag kan jag inte uttala mig om. Med tanke på allt annat mysko de har hittat på genom åren så kan det mycket väl stämma. Men, troligtvis så har Chemtrailteorin skapats genom att på ett kreativt sätt kombinera USA:s användning av Agent Orange under Vietnamkriget med att det faktum att det går att påverka moln att fälla regn.

För den som någon gång i sitt liv har flugit och passerat skiktet för K-strimmor är förklaringen enkel och fysikaliskt möjlig att bevisa.

En kondensationsstrimma, eller K-strimma, är en typ av moln som uppstår genom kondensation eller frysning av avgaserna från flygmotorer. Förbränningen av kolväte i motorerna producerar koldioxid och vattenånga. Det lokala tillskottet av vattenånga kan efter att de varma avgaserna avkylts av den omgivande luften leda till att daggpunkten uppnås och molndroppar eller iskristaller uppstår. När iskristaller produceras kan molnet bestå flera timmar.

Först en smula utsvävning inom ämnet K-strimmor. K-strimmor var ett elände under VK2, då det allierade bombflyget avslöjades för tyska jaktflyget om de hamnade på fel höjd. Det behövdes ingen radar (som på den tiden var ganska så outvecklad). K-strimmorna pekade på långt håll visuellt ut var bombflygplanen låg. En armada med 100 flygplan skapade intressanta spår långt innan ens CIA fanns som organisation (om man inte räknar med föregångaren OSS).


B17 på väg mot Tyskland under VK2

Problemet för bombpiloterna var att man måste passera höjdskiktet för K-strimmor för att nå Tropopausen, som enligt tumregeln är optimal höjd för max räckvidd. Nu är tumregeln inte hela sanningen, utan man måste ta i beaktande förhållandet mellan lyftkraft (L) och motstånd (D), vilket varierar allt eftersom bränsle förbrukas under uppdraget.

One cannot continue climbing for long because as the altitude increases at a given speed the CL increases. Speeding up would reduce CL, but this is limited by Mach number constraints or engine power. Thus, there is a best altitude for cruise and this optimum altitude increases as the aircraft weight decreases (as fuel is burned). For long range missions, the initial and final cruise altitudes are quite different since the airplane weight changes substantially.

We could compute the altitude that leads to lowest drag at a given Mach number, but the optimum altitude is usually a bit lower since it results in higher true speeds, smaller engines, reduced pressure loads on the fuselage, and more margin against buffet. Thus, we will consider both initial and final cruise altitudes as design variables in the aircraft optimization. Except in a few lightly-travelled regions, variable altitude, or climbing cruise is not practical from a traffic control standpoint. Thus the true optimum is not generally attainable. In the U.S. ATC rules specify that aircraft be flown at specific flight altitudes so that the aircraft must cruise at constant altitude, and request clearance to climb to the next highest available altitude when sufficient fuel is consumed. This leads to "step cruise" profiles shown on the previous page, with 1 to 3 steps of 4000 ft in altitude due to airway requirements. Such stepped profiles lead to reductions in cruise range by 1%-2% if the altitudes are chosen to be optimal for the weight at the beginning of the step.


Detta är inget som man klarar av att räkna ut i huvudet eller ens med de flesta moderna färddatorer. Många piloter har därför någon typ av minnesregel som avgör vilken som är den optimala höjden att stiga till om de måste oplanerat avbryta en flygning för att nå alternativ flygplats.

Nog om detta. Påverkas då vädret av K-strimmor? Tja, faktum är att SMHI räknar K-strimmor som en typ av moln om de inte upplöses tillräckligt snabbt. Moln påverkar väder, så man kan nog med all rätt hävda att K-strimmor också gör det. Glöm inte "The Butterfly Effect"! Men att från denna marginella effekt dra slutsatsen att CIA i konspiration med all världens flygbolag försöker att påverka det globala vädret är att dra teorin en smula för långt.

Chemtrails är alltså bara en i mängden av Internetkonspirationsteorier. Som vanligt när det gäller konspirationsteorier så anser anhängarna att statliga förnekanden bara förstärker teorins sanningshalt.

The chemtrail conspiracy theory holds that some trails left by aircraft are actually chemical or biological agents deliberately sprayed at high altitudes for purposes undisclosed to the general public in clandestine programs directed by government officials.[1] This theory is not accepted by the scientific community, which states that they are just normal contrails, as there is no scientific evidence supporting the chemtrail theory.


Berömda amerikanska statliga förnekanden

Flygvapnet har vid många tillfällen rört om i Chemtrailgrytan då svängar under övningar producerar mönster som inte ser ut som vanliga K-strimmor. En och annan pilot har dessutom genom åren försökt skapa diverse konstverk på himlen genom att stiga och sjunka genom höjdskiktet för K-strimmor.

Vad föreställer då bilderna i inledningen på detta inlägg? Bevis på att UFO:n existerar? Nix, pix. Det är bara ytterligare ett av naturens spratt. Den latinska benämningen är Lenticularis eller linsmoln.

Where stable moist air flows over a mountain or a range of mountains, a series of large-scale standing waves may form on the downwind side. If the temperature at the crest of the wave drops to the dew point, moisture in the air may condense to form lenticular clouds. As the moist air moves back down into the trough of the wave, the cloud may evaporate back into vapor. Under certain conditions, long strings of lenticular clouds can form near the crest of each successive wave, creating a formation known as a "wave cloud." The wave systems cause large vertical air movements and so enough water vapor may condense to produce precipitation. The clouds have been mistaken for UFOs (or "visual cover" for UFOs) because these clouds have a characteristic lens appearance and smooth saucer-like shape. Bright colors (called irisation) are sometimes seen along the edge of lenticular clouds.[1] These clouds have also been known to form in cases where a mountain does not exist, but rather as the result of shear winds created by a front.

Samma naturfenomen sett av en okunnig kan mycket väl ligga bakom en hel del av UFO-rapportena. Internet må vara bra för att snabbt hämta hem information. Men, att ha tillgång till information behöver inte nödvändigtvis innebära att man kan anses som klok! Det krävs utbildning för att kunna ta del av informationen. "The truth is out there", den är bara svår att förstå.

Väder är lurigt och Meteorologi är mer svartkonst än vetenskap. Men att svenska politiker sväljer rykten och konspirationsteorier utan att göra minsta ansträngning att granska deras sanningshalt är tragiskt nog fakta som vi får leva med. Kanske är det dags att SMHI genomför en smula folkbildning hos våra folkvalda?NT, AB, SVT, KK

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar