söndag 4 december 2011

Att ta på sig en ny kostym

Försvarsmakten är under omvandling. Mot vad är inte helt klart. Vad som dock är klart är att det inte blir mycket kvar av det gamla.

Det talas just nu om finansiella problem som kan leda till neddragningar i övningsverksamheten under de närmaste åren. Hur mycket är oklart. Vissa talar om 9% av budgeten. Om det är 9% av driftbudgeten eller av hela budgeten är oklart. Oavsett det så blir de operativa konsekvenserna stora. Av försvarsbudgeten går ca 50% till materielanskaffning. Av de kvarvarande 50% går ungefär hälften till fasta kostnader som hyra av lokaler, löner m.m. Det betyder att ca 25% av försvarsbudgeten går till rörliga kostnader som drivmedel, ammunition, övningar och internationella insatser. Då det är politiskt mycket svårt att dra sig ur de insatser vi åtagit oss (se bara på hur svårt det är att ställa NBG trots att det knappast kommer att användas nästa gång vi står i beredskap 2014), så blir resultatet att det är övandet som får ta hela smällen.

Jag kommer ihåg hur det var 2008 när de svarta hålen började dyka upp (var det en slump att vi då höll på med en satsning på NBG08)? Resultatet var att nästan 50% av Flygvapnets piloter stod på backen hela året eller möjligtvis fick lite begränsad flygtid på SK60. Hur det var i Armén eller Marinen vet jag inte, men jag tvivlar på att det var särskilt mycket bättre.

Omställningarna har skötts mer eller mindre snyggt.

- Utlandsobligatoriet genomfördes med samma kirurgiska precision som en berusad vattenbuffel i en porslinsbutik. Fler kommentarer än så är överflödigt!

- "Omgaloniseringen" har än så länge skötts ganska så bra. En ljuvlig kompromiss i form av att "de som vill byta grad får göra det". Frågan är om det var bara för att vara snäll, eller om man kom på att det fanns stor risk att bli av med kompetent personal? Eller om man ska vara cynisk så kanske det var ekonomin som styrde, d.v.s. om man bytt gradbeteckning på en kapten till fanjunkare så har man också satt likhetstecken mellan befattningarna och därmed även lönerna. Det skulle kraftigt driva upp lönerna hos specialistofficerarna om de kom på att de trots skillnader i utbildningsgång har samma arbetsuppgifter som de vanliga officerarna.

Nu startar nästa varv i omstruktureringen i form av "hela havet stormar" när FM Org 12/13 skall intas som steg mot IO14. Den nya organisationen har definierats i PRIO och nu skall stolarna börja fyllas på. Vilka har rätt kompetens och vilka behöver utbildas, omplaceras eller sparkas på grund av "arbetsbrist"?

HKV har insett att det kan bli en hel del protester på förbanden samt att den hel del medarbetare kan må dåligt. Man har därför tagit fram en strategi för att hantera detta kallad "CENTRAL RISKHANTERING MED ANLEDNING AV OMSTRUKTURERING 2012 och 2013", HKV 23 250:65227, 2011-11-23.

En långsiktig utveckling för Försvarsmakten kräver ibland förändringar som riskerar att påverka individers arbets- och hemmiljö. Personal ställs under omstrukturering inför vägval som sannolikt påverkar hälsan både inom arbetet och i hemmet. Exempel på vägval kan vara krav på internationell tjänstgöring, krav om flytt till annan ort och risk för att sägas upp.

Givetvis så är det inte bara för att vara snäll, utan för att minska risken för olyckor som konsekvens av att medarbetare tänker på andra saker. Jag minns t.ex. de två haverierna på F 15 1996. Det var nog inte en slump att de inträffade i samband med att F 15 skulle läggas ner. Militära arbetsuppgifter är förenade med stora risker. Skarpa vapen, höga farter m.m. Har man inte fullt fokus på sina arbetsuppgifter så kan resultatet bli katastrofalt.

Men det är inte bara medarbetarna som behöver hjälpas.

De som är satta att ta hand om medarbetare i kris rekommenderas inte att befinna sig i samma situation som de som söker stöd. Chefer för förband, skolor och centrum, HR chefer, PUG grupper och ATO företrädare bör enligt erfarenheten känna till vad som händer dem och när. Säkerställ att berörda inte har samma tidsaxel som de som de är satta att ta hand om. I de fall där chef har varit uppsagd samtidigt som övriga har förändrings-arbetet inte fungerat på ett bra sätt.

Detta visar på ett stort problem som Försvarsmakten (likt en hel del bolag) har. Cheferna är både arbetstagare och företrädare för arbetsgivaren. Jag kan förstå denna plan, men det riskerar också att skapa ett gap mellan förbandscheferna och de anställda. Om jag inte minns helt fel så var detta ett av de stora problem som "Värdegrundsarbetet" skulle försöka förbättra!

Nu skall förbandscheferna identifiera risker och konsekvenser av dessa risker på sina förband. Det ska bli mycket intressant att se vilka risker man hittar och vilka som kommer att accepteras. Bilaga 2 i skrivelsen innehåller en initial bedömning av troliga risker. Dock så blandar man friskt ihop begreppen sannolikhet, konsekvens och risk i bilagan.

Riskmatris

I bilagan delas de troliga riskerna upp i områdena "hot om uppsägning", "uppsägning", "flytt av pesonal", "arbetsmiljö och verksamhetssäkerhetsrisker". Dessa delas sedan in i "risk för ohälsa" samt "risk för skada". Sannolikhet och konsekvens redovisas på en femgradig färgskala enligt ovanstående bild. De borde ha redovisats på en 10-gradig skala. Sedan är det risken före och efter åtgärder som ska klassas på den femgradiga färgskalan. Frågan är också om åtgärderna är till för att minska sannolikheten eller konsekvensen?

Exempel på risker som tas upp:

- Medarbetare börjar mentalt se sig om för nytt jobb. Sannolikhet = 4, konsekvens = 3, risk = 3.

- Enskilda grupper mår dåligt. Sannolikhet = 4, konsekvens = 4, risk = 3.

- Personal som sitter säker i FM Org 11 riskerar att sägas upp. Sannolikhet = 4, konsekvens = 4, risk = 3.

- Otrygghet i arbetet med för hög alkoholkonsumtion. Sannolikhet = 3, konsekvens = 4, risk = 4.

- Individer som sagts upp tappar tron vilket kan leda till olyckor. Sannolikhet = 3, konsekvens = 5, risk = 5.

- Ökad belastning på de som inte sagts upp leder till olycksfall. Sannolikhet = 4, konsekvens = 5, risk = 5.

- Osäkerhet på konsekvenser för personal som placeras på specialistofficersbefattningar. Sannolikhet = 5, konsekvens = 4, risk = 5.

Vikten av informationsspridning tas upp. Det nog inte en slump att Försvarsmakten på senare tid tagit till sig bl.a. bloggmediet. Frågan är vilka diskussioner som man vågar ta upp offentligt? För att inte sprida dubbla budskap har s.k. "språkregler" tagits fram. I och för sig bra med ensat budskap, men samtidigt måste det finnas möjligheter även för förbandschefer att kommentera och till och med kritisera.

Vi ser också till att det som står i språkregeln är aktuellt, faktagodkänt och Försvarsmaktens officiella uppfattning i frågan. Det innebär att språkreglerna produceras och uppdateras systematiskt. Men framförallt innebär det att Försvarsmakten kommunicerar med en röst.

Det är bra att Försvarsmakten är proaktiv. Det är synd att man behöver vara proaktiv. Hur som helst så kommer det att vara några skakiga år framöver. Omstrukturering och neddragningar i övningsverksamhet p.g.a. ekonomi. Knappast bra för att behålla personal och heller inte så lysande för att rekrytera ny.

Se även Cynisk och Skipper.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar