torsdag 15 december 2011

På löpsedlarna 2014

Nu börjar minskningen av vår insats i Afghanistan. Har vi lyckats? Tja, endast framtiden kan visa detta. Själv så är jag en smula tveksam, även om Försvarsmakten anser att läget har blivit lugnare (i varje fall i den svenska sektorn). ISAF gav Afghanistan ca 10 år. Tittar man på historiska exempel (här, här och här) så kräver en lyckad COIN - Counterinsurgency kampanj ca 30 år. Tyvärr så finns sällan den viljan eller ekonomin.

I Sverige så har i varje fall våra politiker beslutat att vi skall dra ner vårt truppbidrag för att efter 2014 enbart vara kvar och stötta med utbildning av den Afghanska polisen och Armén.

Dock så har man varit mycket vag på att beskriva vilka förutsättningar som finns för en fortsatt insats.

Den stora spelaren i Afghanistan är USA. Mycket av de gemensamma resurser som används i form av lufttankning, CAS-flyg, UAV, helikoptrar och ledningsfunktioner är amerikanska bidrag till insatsen. Utan dessa resurser så blir det inte mycket som en svensk insats kan göra. Skär vi ner på vår egen personal blir vi dessutom ännu mer beroende av stödet från andra nationer. Saknas detta stöd kommer vi bara att vara där för att skydda oss själva, vilket knappast lär glädja den afghanska befolkningen eller de svenska skattebetalarna.

Det man därför bör fråga sig är om USA kommer att vara kvar? De amerikanska politikerna lovar att stanna, men hur mycket är det löftet värt?

- Obama kommer snart att fokusera sig på valkampanjen inför presidentvalet nästa år. Ett av hans förra vallöften var att minska på de internationella insatserna, vilket han har lyckats med i Irak. Han visade dessutom under insatsen i Libyen att USA inte var särskilt sugna att ställa upp. Men utan amerikanskt stöd hade den insatsen heller inte gått att genomföra. NATO är för svagt för att hitta på något på helt egen hand. Då ska vi dessutom inte ens tala om EU:s gemensamma försvarsförmåga. Med tanke på den ekonomiska krisen och den obalans som den amerikanska statsbudgeten och försvarsbudgeten befinner sig i så kommer det att behövas nya vallöften ganska så snart. Då dessutom den amerikanska försvarsindustrin är duktiga på lobbying och bl.a. F-35 programmet riskerar nedskärningar så misstänker jag att man kommer att minska de internationella insatserna ytterligare till förmån för förnyelse av utrustningen.

- Löftet till Irak var att USA skulle ha en fortsatt närvaro på ca 50.000 man för att fortsätta utbilda den irakiska armén och polisen. Dock så vägrade den irakiska regimen att ge amerikanska soldater åtalsimmunitet och USA lämnar därför helt och hållet. Samma sak riskerar att hända i Afghanistan. Så fort det finns en regim som inte är helt beroende av den utländska närvaron så kommer de att kräva större kontroll över de utländska styrkorna, något USA knappast kommer att gå med på.

Om USA lämnar Afghanistan 2014 (vilket är ganska så troligt) så kommer det att resultera att även Sverige tvingas ut ur landet. Utan den amerikanska infrastrukturen så kan vi helt enkelt inte göra några vettiga insatser. Våra politiker bör inse att den svenska säkerhetspolitiken är beroende av utländskt stöd oavsett om vi är NATO-medlem eller inte. När det gäller Internationella Insatser så kan vi inte välja vart vi vill ställa upp eller ens vilka mål vi har med insatsen. Det går bara att deltaga om någon annan vill.

2014 kommer det att stå mycket i tidningarna om Fotbolls-VM i Brasilien. Det kommer att vara mycket tyst om vad som händer i Afghanistan.

SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar