söndag 24 juni 2012

Lära för livet eller lära för tentan?


Jag har precis börjat flyga civilt. Inte för att jag tror att jag har en framtid som kapten som skjutsar småberusade charterturister världen över, utan mest för skoj skull samt att jag saknar flygningen.

Men Transportstyrelsens prov gör mig mycket bedrövad. Körkortsproven har de senaste åren fått mycket kritik, men flygteoriproven är inte särskilt mycket bättre.

Ett problem är att utbildningen har ändrat kursinnehåll, men KSAB:s teoriböckerna har inte uppdaterats. Exempel på ämnen som finns med i kursinnehållet, men inte i teorihandböckerna är dieselmotorer. Gissa vad som dyker upp på tentan? Jag fick ett tips från en kompis att köpa engelska kursböcker då de uppdateras oftare och därmed följer EASA:s krav.

Dessutom finns det ett antal exempel på rena felaktigheter. Det skiljer sig t.ex. mellan böckerna i Aerodynamik och Prestanda på hur man anser att tyngdpunktens förflyttning påverkar stallfarten. Vilket svar är rätt på provet? I Prestandbokens övningsexempel får man rätt om man räknar landningssträcka med hänsyn till med-/motvind. Enligt BCL är detta förbjudet. Gissa vilket som är rätt svar på proven?

Det värsta är dock att frågorna numera rättas av en dator. Proven ska vara gemensamma för alla nationer som är medlemmar i EASA. För att inte länder där examinatören riskerar att vakna upp med ett hästhuvud i sängen ska bli misstänkliggjorda så har man tagit bort den mänskliga faktorn ur rättningen. Problemet med kryssfrågor är att hitta rätt svårighetsgrad. Det blir tyvärr allt för ofta en fråga om språkförståelse än om direkta kunskaper i ämnet.

Tyvärr så testar dessa prov allt för liten del det som man verkligen behöver när man flyger, d.v.s. airmanship. Skulle man inte i stället för kryssfrågor kunna lösa det med en munta i samband med uppflygningen? Visst så blir man till viss del beroende av en objektiv bedömning från inspektören, men det är man ju trots allt ändå när det gäller själva uppflygningen?

Det vore en smula intressant att låta alla piloter göra om provet en gång per år för att se vilka kunskaper som satt sig. Det är bevisligen de kunskaperna man behöver i praktiken. Resten kan man läsa till sig de gånger man behöver dem.

Det värsta är att just nu finns det ett vakuum i regelverken. De certifikat som numera delas ut är enligt EASA:s krav. Det innebär att flygplan som är certade enligt de nationella regelverken, s.k. Annex 2, inte räknas in i den flygtid som varje pilot måste flyga per år för att få bibehålla sitt cert. Transportstyrenlsen har en hel del att göra här för att säkerställa att veteranflygplan och X-klassade flygplan kan nyttjas på samma sätt som normala flygplan. EAA har lovat att agera i denna fråga i brist på agerande från Transportstyrelsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar