söndag 27 maj 2012

Gästinlägg: Att gilla läget

Generellt gäller ett förbud mot ”negativa attityder” i Västvärlden, vilket i sin tur lett fram till sådana fenomen som Försvarsmaktens nuvarande tillstånd, besked om Peace In Our Time eller varför inte till den amerikanska lånekraschen. Nä, glatt och trevligt och framtidsinriktat skall det vara.

Undanskuffat, bortglömt eller aldrig erkänt är den positiva kraften i negativt tänkande. Den ”styrkans pessimism” som Nietzsche talade om kunde i vardagssammanhang ha formulerats som ”pessimismens styrka”. Det krävs nog både styrka och inte så lite mod för att inse och erkänna att de objektiva förutsättningarna för positivt tänkande inte alltid är för handen. Ett positivt tänkande som dessutom lägger hinder i vägen för ett, mot läget svarande, rationellt agerande.

När Försvarsmaktens krönika för de senaste årtiondena skall upptecknas föreslår jag titeln ”Hur allt gick åt helvete med hjälp av positivt tänkande”, med underrubriken ”Gilla läget, i alla lägen", oavsett Läget. Gapet växer mellan vad Försvaret är och vad det kunde ha varit, rätt skött och utan alla excesser i positivt tänkande och krav på att gilla läget.

Nu är det lätt hänt att man tror att negativism och svartsyn och uttalade hot mot medborgarna är det som utmärker världens diktaturer. I själva verket är förhållandet det omvända; ett starkt krav på entusiasm och framtidstro är det som anvisas medborgarna. Ungefär som det senaste decenniets Försvarets Forum och budskapen från landets förre försvarsminister eller budskapen från HKV Info, fast vilken normalbegåvad medborgare som helst kunde se att det fanns ett glapp mellan budskap och sakförhållande.

Problemet med det positiva tänkandet är att det dövar människors rättmätiga upprördhet och ilska och näst intill gör det socialt och karriärmässigt katastrofalt att se problem istället för ”möjligheter” och ”utmaningar”.

Att lyssna på forskare som bekräftar tesen om en positiv inställnings betydelse för en frisk kropp och ekonomisk framgång, gör bara att du går för länge med dina växande födelsemärken och förväxlar överbelåning med ekonomisk framgång. Lojal i all ära men man måste främst vara lojal mot sig själv, sitt yrkeskunnande och sin övertygelse om lojaliteten skall ha något värde. Vem gillar en lismande karriärist? Svaret på den frågan är att det finns det många som gör, vilket bidragit högst avsevärt till tillståndet i Försvarsmakten.

/Sumatra

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar