måndag 21 maj 2012

Reträtt under kontrollerade former

NATO (och Sverige) har nu fastställt att det är 2014 som är det officiella datumet för att lämna Afghanistan. FS23 kommer därmed att bli det sista stora förbandet som Sverige skickar iväg.

Planen som riksdagen beslutat är att det 2014 inte ska finnas några stridande svenska soldater kvar utan enbart enheter som kallas stödjande, bland annat en utbildningsinsats på 200 personer.
...
Styrkan består av olika kompanier, bland annat ett stort och ett mindre skyttekompani. Regementet I19 i Boden bemannar förbandet. Det mindre skyttekompaniet kommer att försvinna i nästa etapp i december då styrkan minskas med hundra personer.


Vad detta kommer att få för konsekvenser för den planerade insatsen med HKP 16 från 2013 är oklart. Blir det enbart ett år i Afghanistan, eller kommer man att stanna kvar och stödja den afghanska armén med transport och MEDEVAC-behov?

Nu gäller det att börja planera utdragningen. Det gäller att ha planer och utrustning klar för ett snabbt uttåg. Det gäller inte bara den militära styrkan utan civil personal på ambassader och inom hjälporganisationer. Annars kan det lätt sluta som för USA i Vietnam 1975 med de berömda scenerna med helikoptrar som dumpas från hangarfartyg utanför Vietnam.

Historiskt sett så har dock uttåg från just Afghanistan gett katastrofala resultat.

- Sovjetunionens utdragning 1989 lämnade en mycket instabil kommunistisk regim vid makten. Detta ledde till åratal av inbördeskrig som i sin tur ledde till talibanernas maktövertagande och den situation som vi har idag.

- Britternas uttåg ur Kabul 1842 ledde till en massaker där endast en överlevande av 16500 nådde säkerheten i Jalalabad. Uttrycket att Afghanistan är "The graveyard of empires" är nog grundat i denna massaker.

Frågan är hur stabilt Afghanistan kommer att vara 2014? Tyvärr så är det nog verkligheten mer styrd av ekonomi, bristande vilja och tidplaner än av verkliga omständigheter.

Fortsätter den formen av attacker får man väl se vad som händer, men den fina planen för överlämnandet börjar bli mer tidsstyrd än händelsestyrd, säger major Niclas Lindberg, operationschef för Afghanistanstyrkan.

Hur det än går så kommer ISAF nog att lyckas med insatsen. Om så bara för att man omdefinierar begreppet "lyckas". Men frågan är om det över huvud taget kan bli några soldater kvar i landet om inte säkerhetsläget blir tillräckligt bra? Det är just det dilemma som ISAF befunnit sig i under hela perioden. För få för att kontrollera landet. För många för att inte, bland vissa grupperingar, anses som en ockupationsstyrka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar