söndag 1 maj 2011

CI 2.0

Nu börjar ett nytt kapitel i mitt arbetsliv. Med det kommer givetvis nya förutsättningar för bl.a. mitt bloggande.

Som statligt anställd har man mer eller mindre uttalat en skyldighet att föra fram åsikter om hur skattebetalarnas pengar används. Detta för att politiker och skattebetalare ska få en insyn bakom skynkena. Likaså så har man en grundlagsskyddad rättighet att ens identitet skyddas av journalister som undersöker ett ärende.

I den privata sektorn finns inte dessa möjligheter på samma sätt. Man måste som anställd vara lojal mot sin bolagsledning och inte skada varumärket. Eftersom jag gått ut med mitt namn och de flesta vet vem jag är så är det inte lika lätt att kritisera, då det inte längre ses neutralt utan analyseras baserat på den befattning jag innehar.

För min del så innebär det att jag kommer att ändra innehållet på denna blogg.

- Jag kommer inte längre på samma sätt kritisera Försvarsmakten, då det är en viktig kund för min arbetsgivare. Det är viktigt att vi har ett bra kund-leverantörsförhållande. Som skattebetalare kanske jag ibland kommer att skaka på huvudet när Försvarsmakten gör konstiga beställningar, men i min yrkesroll kommer jag se till att de får det de har beställt och att brukaren, d.v.s. soldaterna som ska använda utrustningen får det bästa möjliga för pengarna och att utrustningen är säker att använda. Observera att detta inte är regler som tvingats på mig av min arbetsgivare, utan helt enkelt min egen tolkning av de ändrade förutsättningarna. Man biter helt enkelt inte den hand som föder en.

- Jag kommer i stället att fokusera mig mer på omvärldsutveckling, teknikfrågor, allmänna strategier, militärhistoria, en och annan anekdot samt ett antal olika egna projekt som ligger i startgroparna. Ett och annat gästinlägg kommer förhoppningsvis också att dyka upp.

- Jag misstänker att jag kommer att ha en hel del att göra den närmaste tiden, vilket också kommer att få påverkan på antalet inlägg/månad.

Givetvis så kommer jag att hänga med i debatten och kommentera händelseutvecklingen. Det börjar dyka upp många alternativ i bloggsfären och t.o.m. FVI har börjat blogga, så någon påverkan har trots allt försvarsbloggarna haft!

Med andra ord så gör jag som fågeln Fenix, bränner den gamla fjäderskruden och återuppstår i en ny.

8 kommentarer:

 1. Måhända kommer det en eller annan initierad och kritisk kommentar under annan pseudonym på broderbloggarnas inlägg om försvaret - eller?

  SvaraRadera
 2. Omvärldsutveckling, teknikfrågor, allmänna strategier, militärhistoria, en och annan anekdot samt olika egna projekt som ligger i startgroparna duger gott.

  En bra och klok programförklaring för CI 2.0

  Med den takt omvärlden utvecklas och omvandlas, så lär verkligheten lämna tillräckligt underlag för inlägg och teknikutvecklingen står inte still.

  Gästinlägg med 2.0-inriktning kan nog inte uteslutas. Gästinlägg med 1.0-inriktning får vi lägga någon annanstans. Helt OK.

  Kanske klokt att börja förhandsgranska kommentarerna. Vad vet jag?

  SvaraRadera
 3. Vart tog din ryggrad vägen. Hur långt kommer du att gå för att skydda din nya arbetsgivare?

  SvaraRadera
 4. Se där. Napp direkt. Det är nog bra att hålla stollarna borta!

  SvaraRadera
 5. Sen när började FOI leverera utrustning till FM? Spelreglerna på försvarsmarknaden är synnerligen osunda. Det finns flera exempel på när FOI "forskat" fram ny utrustning (=stulit från kommersiellt företag) och fått skattefinansiering för att sedan knoppa av i inkubatorföretag.

  Som skattebetalare är jag sur och uppgiven, som anställd inom försvarsindustrin är jag frusterad och fundersam hur länge spektaklet skall pågå.

  Vill dock påpeka att FOI har sunda delar, men de minskar för varje år...

  SvaraRadera
 6. Finns det inte fler anonyma som kan uttala sig för eller emot det anonym 21:41 skriver om FOI och försvarsindustrin?

  Skattebetalare

  SvaraRadera
 7. @Anonym 21.41: FOI gör ofta grundforskning som i vissa fall tas över av avknoppningsföretag. Jag skulle vilja att du tar fram ett exempel på där FOI stulit teknik från svenska bolag. Möjligtvis kan det ha varit svenska bolag som deltagit i ett projekt som letts av FOI. Men då har de oftast fått en beställning på detta arbete av FMV, FOI eller direkt från HKV. Frågan är då om bolagen verkligen har ägt den produkt de varit med att ta fram?

  Sedan kan man alltid ha åsikter om denna forskning ska utföras av staten eller av industrin på uppdrag av staten. FOI har fördelen av att vara neutral och kan då lättare få till internationella samarbeten inom t.ex. ramen för EDA - European Defence Agency.

  SvaraRadera
 8. FOI är oberoende och kan därför granska industrins arbete. Den forskning vi (nä, jag är inte neutral) gör har som mål att skapa nytta för FM eller för andra delar av totalförsvaret, inte att leverera vinst till aktieägarna.

  Försvarsindustrin försöker sedan länge ta över FoT-beställningen, vilket skulle leda till fler lador i enköping och mindre nytta för FM.

  Förutom EDA-samarbeten (som finansieras nationellt i olika former, även om pengarna tar en omväg via Brysse) så är FOI väldigt bra på att delta i projekt i EUs civila säkerhetsforskningsprogram, som söks i konkurrens.

  Knappt 3% av EUs totala säkerhetsforskningsbudget går till FOI, vilket gör FOI till en av de största aktörerna och via hävstångseffekter skapar mervärde för FM eftersom forskningen samordnas med den vi gör för FM.

  SvaraRadera