onsdag 11 maj 2011

Försäljningsturnéer

En hel del kritiker till insatsen i Libyen menar att den enbart är till för att de europeiska flygplanstillverkarna skall få en chans att visa upp sina produkter. En ironisk detalj i detta sammanhang är att en av de potentiella kunderna faktiskt var den man som just nu får bomber levererade på ett sätt som han inte tog upp i kontraktsförhandlingarna med Dassault 2007.

I december 2007 så befann sig Khadaffi i Paris för att skriva på de sista papperen om att köpa in 14 stycken Rafale till sitt flygvapen.

Col. Muammar Khaddafi, the Libyan head of state, signed an agreement granting six months' exclusive negotiations for the Rafale when he visited Paris in December 2007. Human rights organizations criticized the visit by the Libyan leader and the prospective arms sales.
...
"Negotiations are still going on with Libya," Jacques-Emmanuel Lajugie, the head of the international division of the Délégation Générale pour l'Armement (DGA), said March 17. The talks were lasting as long as expected, he said. The DGA is the French government's military procurement office.


Rykten säger att affären stoppades då fransmännen inte ville inkludera Scalp-EG kryssningsrobot. Hade Libyen varit innehavare av Rafale och Scalp-EG så hade FN-operationen haft det ganska så tufft innan de hade skjutit bort detta luftförsvar och inga fartyg hade vågat sig närma libyskt farvatten.

Ett annat intressant faktum är att Scalp-EG är samma robot som i RAF användning heter Storm Shadow. Det var just denna robot som Storbritannien inledde anfallen mot Libyen med då Tornado GR4 som startade från baser i Storbritannien avfyrade dessa mot mål i Libyen koordinerat med anfallen med Tomahawkrobotar från fartyg och ubåtar.

Det här är nog inget som franska politiker eller Dassault vill kännas vid idag...

3 kommentarer:

 1. http://www.defenseindustrydaily.com/the-french-connection-libya-seeking-arms-deals-04417/

  SvaraRadera
 2. Tack CI för att du pekar på att:
  "Hade Libyen varit innehavare av Rafale och Scalp-EG så hade FN-operationen haft det ganska så tufft innan de hade skjutit bort detta luftförsvar och inga fartyg hade vågat sig närma libyskt farvatten."
  Jag tackar för hjälpen (avsiktlig eller ej) eftersom jag vit ett flertal tillfällen pekat på att Sverige behöver ett vapen i klass KEPD 350 eller Storm Shadow/Scalp_EG. Uppenbarligen är det viktigt att ha en långräckviddig attackrobot om man tvingas upprätta en NFZ eller ett (temporärt) luftherravälde i vårt närområde. Ditt stöd, att den typen av vapen även skulle allvarligt försvåra för någon annan att nå luftherravälde, ger mig självfallet ytterligare vatten på kvarnen. Storm Shadow är OK men för Sveriges del torde KEPD vara bättre genom svensk industris insatser i utvecklingen.
  Svenska politiker borde ta lärdom av vad stridsflygplan bäst används till i dagens läge. Battle of Britains jaktförsvar var superviktigt i försvaret av de brittiska öarna under 2:a VK men morgondagens hot mot vårt närområde bör kanske inte baseras på Battle of Britain? För mera tjat i detta ämne läs
  http://bossekommenterar.wordpress.com/2011/04/26/sverige-och-operation-unified-protector/

  /bloggbosse

  SvaraRadera
 3. Jag har ju vid ett antal tillfällen kommenterat kring 39:ans markmålsbeväpning, existerande eller (så vitt jag vet) planerad. I ett inlägg diskuterar jag de taktiskt – strategiskt avgörande måltyperna och behovet av vapen mot dessa mål, se http://bossekommenterar.wordpress.com/2010/02/20/flygvapnets-roll-i-var-solidaritet-med-grannlanderna/

  I ett nyligare inlägg http://bossekommenterar.wordpress.com/2011/04/26/sverige-och-operation-unified-protector/ försöker jag analysera hur No-Flying-Zone upprättades i Libyen och omsätta erfarenheterna till vårt närområde om - vilket gud förbjude - väpnad konflikt skulle uppstå.
  För att överhuvud taget kunna operera med våra fyra divisioner måste vi ha förmågan att (temporärt) skaffa oss luftherravälde. Antag, att det tar ett antal dagar (vilket demonstrerats) för våra medbröder inom EU/NATO att besluta om solidariskt flygstöd så måste vi själva göra mycket av arbetet med detta luftherravälde tills militär hjälp anländer. Förutom att koalisionen hade tillgång till Tomahawk cruise missiles så använde de den långräckviddiga attackroboten Storm Shadow. Någon strid flygplan mot flygplan tycks inte ha förekommit. Koalisionen fick luftherravälde redan efter de första dagarna. Denna vapenanvändning hade alltså strategisk framgång och kan förväntas upprepas i framtida konflikter där kontrahenterna förfogar över attackflyg.

  Nu äntligen till sakens kärna! Härovan säger du "Hade Libyen varit innehavare av Rafale och Scalp-EG så hade FN-operationen haft det ganska så tufft innan de hade skjutit bort detta luftförsvar och inga fartyg hade vågat sig närma libyskt farvatten". Tack för detta stöd. Är det som du säger så bör även en försvarare ha långräckviddiga attackrobotar i sin arsenal i kampen om luftherraväldet. Defensivt eller offensivt vapen förlorar sin innebörd - defensivt eller offensivt beror väl på operatörens syfte?

  Av tradition från general Nordenskiölds dagar har våra politiker (och militära aktörer) utformat vårt flygvapen enligt brittiska erfarenheter från Battle of Britain. Hedenhös sett i ett luftoperativt perspektiv. Kartan och terrängen........ ja, du vet!

  Ber om ursäkt för mångordigheten men jag saknar bra verktyg för komprimering!
  /bloggbosse

  SvaraRadera