torsdag 16 juni 2011

Nu öppnas grindarna

Pilotkåren i Försvarsmakten har vid ett antal tillfällen det senaste året visat sitt missnöje med arbetsgivarens ovilja till förhandling om löneavtalet ALFF. På ÖB chefsmöte i våras så sades det att ALFF skulle omförhandlas. Men jag gissar på att arbetet med att få igång helikopterinsatsen i Afghanistan och Gripeninsatsen i Libyen har resulterat i att förhandlingarna strandats och lagts på is.

På senaste tiden så har SAS börjat flagga för att man behöver fler piloter, både äldre piloter som tidigare varit anställda i SAS samt nya ansökningar. På SAS Pilot NOTAM - Notice to Airmen så ber man nu hugade spekulanter att registrera sina profiler för att ställa sig i kö för anställning som trafikpilot.

14. JUN 2011: SAS inviting dismissed pilots to reapply

Fortunately the employment situation in SAS is improving. As a consequence of that SAS would like to welcome pilots, who was dismissed between 2003 and 2009, to reapply for a position as pilots in SAS. This is done in accordance with agreements between pilot unions and SAS.

14. JUN 2011: SAS inviting new pilots to register their application

It is with great pleasure that SAS can announce the need for new pilots.

As a number of former SAS pilots have the right to reapply, the number of new pilots needed is (for the time being) uncertain. We do, however invite pilots who are looking for a career in SAS to register their application."


Nu riskerar Försvarsmakten att bränna sina ljus i bägge ändarna:

- Försvarsmakten är i behov av att äldre piloter stannar kvar efter 55 för att kunna bemanna alla befattningar i staber som kräver kunskap om flygtjänst. Risken är nu stor att dessa snarare slutar i förtid innan det är för sent att söka ett civilt jobb.

- Det kommer att bli svårt att rekrytera yngre förare, då konkurrensen från de mer välbetalda civila jobben ökar. Givetvis finns det många som lockas av flygaryrket, men med dagens system där du först måste göra en frivillig GMU för att kunna söka som pilot samt att alla piloter genomgår officersutbildning innan de börjar flyga, så riskerar Försvarsmakten att förlora de killar och tjejer som älskar att flyga och som egentligen inte är ute efter att bli officer i första hand. Tyvärr så har Försvarsmaten redan tackat nej till att införa specialistskrået för piloter (förutom möjligtvis för helikopterpiloter), så det är den långa smala vägen som gäller för blivande stridspiloter.

Tyvärr så har det historiskt varit så att när det inte finns något intresse från de civila bolagen så tappar Försvarsmakten intresse att löneförhandla. När sedan intresset kommer igång från de civila bolagen är det därför oftast för sent att sätta in åtgärder för att behålla sin personal. Libyentesten kan vara både till fördel och till nackdel för att behålla personalen. Har man lyckats bra med personalhanteringen för FL01, så finns det kanske ett nytt sug att stanna kvar. Har man å andra sidan misslyckats, så förstärks bara ovanstående risker.

35 kommentarer:

 1. Om nu det slutar x antal piloter som kostat 40 miljoner kronor stycket, allt för att spara några miljoner i löner, vem får betala för det? Det verkar ju helt befängt att jag som skattebetalare ska behöva stå för notan!

  Kan man inte hålla folk i Försvarsmakten ansvariga för sina beslut på något sätt, som det är i alla andra företag?

  SvaraRadera
 2. FM har under den senaste tio årsperioden konsekvent negligerat pilotskrået avseende den i ALFF avtalade uppräkningen av tarifflönerna.
  Nu är det dags att ta konsekvenserna av sitt agerande - som man bäddar...

  SvaraRadera
 3. Det är bara att gratulera SAS, de kan enkelt matcha lönen för en nyexaminerad transportpilot från försvaret eller en med 10 års erfarenhet för 6000 kr mer med SAS ingångslön (normalmånad).

  Försvaret går mot tredje gången gillt att bli av med en väldig massa piloter...

  SvaraRadera
 4. Kommer bli intressant.....

  SvaraRadera
 5. Förslag: Sänk lönen för alla i Armén med 5000 kr i månaden och överför dessa pengar till de som har blå uniform.

  SvaraRadera
 6. Förslag 2: Sänk lönen för alla som ber till Janteguden.

  SvaraRadera
 7. Majoriteten av de piloter inom Hkpflj som om två månader förväntas påbörja typinflygning på Hkp16 Black Hawk i USA kräver nu höjd lön (ALFF §4) innan avresa. En eloge till dem som inte bara apatiskt inväntar resultatlösa ALFF förhandlingar.

  Dr Blå

  SvaraRadera
 8. Apropå Libyen insatsen:

  Wingcommander Mike Bracken, visade på NATO briefingen idag, för första gången,mha infraröd spaningsvideo, hur man ser Kadaffis raketartilleri skjuta från en trädalle vid en moske , mot civila byggnader någon kilometer bort!

  Det måste gå att bekämpa dessa fega baseringar, mha betongfyllda precisionsbomber, när dom baseras vid publika byggnader, en metod som exv fransmännen använt!

  SvaraRadera
 9. Historien återupprepar sig. Det är så dax att den Goda arbetsgivaren nu lättar på lädret, om vi inte skall dräneras på välutbildade piloter. Det är god ekonomi att betala flygarna det som krävs för att behålla dem. Det största problemet i Sverige och inom FM är avundsjukan och Jantelagen, så det hinner väll rasa iväg en 70-80 piloter innan flödet stoppas. Så skedde senast för en 10-12 år sedan. Inom 10 år så har 50% av SAS piloter gått i pension och läget inom andra bolag är det samma. Är beslutsfattarna inom FM döva? Hör ni inte varningsklockorna ringa!

  SvaraRadera
 10. Ryktet säger att en del piloter med civila cert redan har fått påringningar från SAS.

  SvaraRadera
 11. Vilka är de konkreta lönenivåerna för nya piloter? Vad har en nybliven pilot i FM för lön? Vad har en nybliven styrman i SAS för lön? Hur ser det ut i andra bolag som Norwegian och Ryan Air?

  Vad är det som säger att SAS är intresserade av att anställa piloter från försvarsmakten? Hur många i FM är beredda att ägna ett års obetalda studier för att läsa in ATPL-teori, och att betala ett par hundra tusen för en type-rating för att sedan kunna söka till SAS?

  Junior

  SvaraRadera
 12. @Dr Blå

  Vad gör Hkp16-aspiranterna om C Hkpflj säger att de skall åka utan paragraf4 tillägg, för det är ju han som bestämmer dessa tillägg? Jag hoppas de går hela vägen, spännande att se vad som händer!

  @22:29
  Det stämmer. Finns ett dussintal piloter som kan gå till SAS innom ett par månader, dvs de som kommit tillbaka från SAS efter uppsägning därifrån i början av 2000-talet, de flesta finns inom TSFE men även på flygskolan och i HKV. De har företrädesrätt till återanställning, dock är deras tid till pension i FV "attraktivt"kort, dvs ca 10 år.

  Förövrigt kan det väl påpekas att FV-piloter historiskt står sig rätt väl i konkurensen till anställning på SAS, så förmodligen även denna gång, se bara till att ha de civila certen klara!

  Frågan är återigen om arbetsgivaren skall vakna för sent, Förr om åren har neddragningar varit räddningen vilket känns lite avlägset denna gång, så vem vet, genralen Dahle kanske får äta upp sin arrogans mot pilotkollektivet genom de senaste åren. Den som lever får se.....

  @Junior

  Typeratingen står SAS för. SAS är ute efter kvaliteten på FV-piloter i fråga om beslutsfattande och arbete under press, villen får anses vara över snittet. Därför värderas bl a militår flygtid högre än civil.

  Cert får man dock stå för själv, finns dock paragraf i JAR som medger att militär erfatenhet vägs in i utfärdandet av civilt cert, vet dock ej om detta någonsin utnyttjats av FV pilot.

  SvaraRadera
 13. @ Junior

  Det är inga problem för en mil ff att läsa in civila cert på distans samtidigt som han jobbar heltid, tidsåtgång ca 12 mån.

  Vad gäller lönenivåerna finns det aktuella siffror på nätet men generellt man man säga att en Ff i FM tjänar som en flygvärdinna i SAS om båda jobbar heltid.

  SvaraRadera
 14. Om en flygvärdinna tjänar lika bra som en pilot i FM så kanske det kan vara en alternativ karriärväg om piloterna tröttnar på villkoren i FM.

  Min uppfattning är att när folk börjar klaga på att de har för låg lön så är det oftast något annat som är ett större problem. FM som arbetsgivare behöver nog se över villkoren för bl a sina piloter. Lönen kanske behöver justeras, men jag tror inte att det är det avgörande.

  Att jämföra lönerna mellan militära piloter och civila piloter kanske inte är helt rättvisande. De militära piloterna har fått sin utbildning gratis, medan de civila piloterna i många fall har fått betala för hela sin utbildning inklusive en type rating. De militära piloterna verkar förvänta sig att de civila bolagen skall kasta sig över dem och ge dem en anställning och en type rating.

  För 30-40 år sedan var nog de civila bolagen mer angelägna att anställa militära piloter. Mitt intryck är att sedan dess har flyget militärt respektive civilt utvecklats i olika riktning.

  Militära piloter är utvalda och tränade för att kunna tåla stress. Frågan är hur lämpade de är att klara den understimulans som det kan innebära att sitta och övervaka en autopilot i timtal på långlinjerna i något civilt bolag.

  SvaraRadera
 15. @MFI

  Naturligtvis finns andra karriärsvägar nu som det alltid gjort för flygförare. Innan en tidigare höjning slutade en flygförare i FM då han kunde konstatera att städerska tjänade mer. Inget ont om städerskor.
  Med nuvarande lönenivå kan en flygförare ta ett civilt jobb och få en högre inkomst utan att skola om sig, det är ett oerhört slöseri att utbilda och vidmakthålla flygförare om de sedan säger upp sig och börjar jobba i industrin? Det är väl ändå bättre att utbilda det antal som behövs och se till att de får en löneutveckling som motsvarar övriga stadsverket? Det är ändå mina skattepengar som bränns till ingen nytta.....

  SvaraRadera
 16. MFI

  Du har en romantisk bild av flögföraryrkets fart och fläkt!

  Jag tror att herculespiloterna som pendlar till afganistan med proppellerflygplan är vana en hem det tristess?

  Eller för all det helikopterpiloterna som spenderat år igen vettig flygtjänst.

  Den som lever får se!

  SvaraRadera
 17. Även om jag inte vet vad en nybliven pilot i FM tjänar så antar jag att de som söker vet vad de kommer att tjäna när de är färdiga med utbildningen. Jag håller med om att det är slöseri med resurser om man lägger ner stora investeringar på att utbilda piloter och om de sedan inom kort tid lämnar FM, oavsett anledningen till att de lämnar.

  Jag har dock fått för mig att piloterna inte tjänar så dåligt som många vill göra gällande, men jag väntar på att någon ska bevisa att jag har fel.

  Problemet är inte nytt. Det var pga detta problem som TFHS bildades i början av 80-talet. Man konstaterade att det inte var kostnadseffektivt att ge folk militär flygutbildning för att de sedan direkt skulle gå över till civil flygverksamhet. I samband med det så höjdes också lönerna. Hur löneutvecklingen har varit sedan dess vet jag som sagt inte.

  Innan 80-talet hade man systemet med fältflygare. Då var det naturligt att man bara skulle tjänstgöra som pilot i FV under ett fåtal år och sedan gå ut i civil verksamhet.

  SvaraRadera
 18. Visst så inser jag att en och annan Tp84-pilot kan uppleva tristess under sina flygpass. Eftersom flygvapnet fortfarande är "spetsigt" så handlar det mest om gamla rävar som är 45+, och de är inte aktuella för anställning i SAS pga deras maxålder på 40 år.

  När hercules-piloterna försöker liva upp tillvaron med litet lågflygning så blir de fråntagna flygtjänst, vilket jag inte heller tycker är rätt.

  SvaraRadera
 19. @MFI

  Flygförarens ingångslön är idag exakt samma i kronor och ören som den var 1999, vilket annat yrke har en lika stor reallönesänkning?

  En flygförare som gick in i yrket 99 har dessutom mindre köpkraft nu än han hade då han började....

  Effekterna av denna misshandel kommer snart göra sig gällande precis som de gjort på 80 och 90 talen - så onödigt och bara i försvarsmakten....

  SvaraRadera
 20. SAS styrmans lön efter ca 2 år i början av 2000 talet.
  Lön 37950:-
  Flygtillägg 4935:-
  Helg arb tillägg 1310:-
  (Helger berörs flertal ggr/mån)

  FV (ALFF)
  Lön 38.000:- (Efter påbörjad GFSU)
  600:-/år i lönelyft
  (För stridspiloter berörs normalt ej helgerna. För TSFE varierande).

  SvaraRadera
 21. @18 juni 2011 08:41

  Om man påstår att en flygvärdinna tjänar som en FV pilot så har man inte torrt på fötterna!

  En som vet!

  SvaraRadera
 22. @09:41

  Nu är det ett annat avtal för nyanställda, dock något oklart om återanställda går in på en lön motsvarande den de hade när de lämnade SAS 2003. Det nya avtalet har lägre ersättningsnivåer än det ovan redovisade.

  Tilläggas bör att ett kontinuerligt inflöde av traktamente tillkommer som är ca 50 % mer än vad som "behövs" (man skall inte räkna traktamente som lön men detta bör ändå tas i beräkning då det ger kanske 2000-3000 rent extra i månaden).

  Köpenhamn och Oslo och Stockholm har ungefär samma löner i "lokala" kronor. Detta leder till att bo i Sverige och jobba i Oslo eller Köpenhamn ger en fördelaktig lön; 1DKR ca 1,27 Sek, 1 Nok ca 1,16 Sek.

  Pensionsförmånerna skiljer också, kan dock inte detta exakt.

  Hade ett samtal med en FC 737 STO igår och han beskrev tiden från 2003 och till nu som sju svåra år men att man nu började skönja ljuset i tunneln och att nytillskottet av nya piloter är en av vitamininjektionerna.

  Till nackdelarna på SAS hör kort sommarsemester som man inte kan direkt styra när den skall infalla, jobba jul coh nyår, kanske inte få ledigt till barnens examen etc etc. Man kör nästan helt enl Subpat Q (arbetstidsregler) vilket innebär en hel del LÅNGA arbetsdagar på upp till 13-14 timmar. Dock så har man ju bara ca 180-190 arbetsdagar per år.

  En sak är dock väldigt bra; man går till jobbet för att bedriva flygtjänst, inget annat!

  SvaraRadera
 23. Jag tar helre en sänkt lön för att FM måste kompensera för de som slutar än ge pilotjävlarna högre lön!

  SvaraRadera
 24. @annonym


  En purser=flygvärdinnna har högre slutlön i SAS än en ff i alff har, därtill kommer betald övertid, traktamente, fridagar ib biljetter etc. Beskriv gärna varför annonym inte har torrt på fötterna när han säger att en livslön i SAS som flygvärdinna inte är jämförbar med en ff:s lön...

  SvaraRadera
 25. @ 22:57

  1) Livslön? Vem har nämnt detta tidigare i debatten? knappast en vinkling som går hem. Det är samma situation som mellan en professor som läst upp till 8 år, eller mer, med en ganska medioker lön i förhållande till sitt arbete och en vanlig hantverkare!

  2)Och nu kommer "sanningar" (som vanligt i bloggvärlden) fram genom kasta ut ett påstående som du inte har "säkrat" genom att presentera faktiska siffror. (Vad jag har förstått arbetar en del SAS värdinnor på Bromma. Varför inte fråga dom vad de tjänar?)
  Gör som @09:41 presentera fakta tack!

  3) Id-biljetter! Har du försökt åka på Id-biljetter till en någorlunda attraktivt destination någon gång? Tveksamt, då hade du aldrig tagit upp det som lön i denna debatt.

  SvaraRadera
 26. Jag är mera orolig för civilflygets hälsa om 10 år, då är vi troligtvis en bra bit in i tiden efter kulmen i oljeproduktionen vilket gör flygbränslet dyrt och riskerar att krympa ekonomin vilket ger färre passagerare.

  SvaraRadera
 27. @ 22:57

  Därför att det är två helt olika yrken. Räcker inte det?
  Eller ska piloter jämföra sig med Crew service center personalen på flygbolagen? Eller kanske en Kapitalinvesterare på en bank med enorma bonusar årligen?

  SvaraRadera
 28. http://www.officersforbundet.se/portal/page/portal/material/Nyhetsarkiv/Nyhet?element_id=272689&displaypage=TRUE

  Där ser ni! It will never ever happen again - never, ever.

  SvaraRadera
 29. Om man vill ha en förhandling med AG nu så kan alltid FL 01 piloterna "må lite dåligt" och inte kunna genomföra sin pass i Italien!

  Kommer detta någonsin att ske? Svar -NEJ!

  Liksom Tp piloterna till slut drog iväg på SAE ISAF C-130 (2010) trots svagt försök till motstånd för att få till förhandling med ALFF så kan inte heller JAS- eller Hkp piloterna, gå till gemensan aktion.

  Varför det? Det har visat sig att egot är viktigare för en FM pilot än gemenskapen och långsiktigheten.

  Se och lär av de civila motsvarigheterna.

  Lycka till......

  SvaraRadera
 30. @21:30

  Du är dum i huvudet. På riktigt. Så skulle vi aldrig göra för egen vinnings skull. Man kan inte offra andra och öka deras lidande för egen plånboks skull.

  SvaraRadera
 31. @22 JUNI 2011 10:32

  Jag antar att du menar @23:30 och inte @21.30?

  Jag (21.30) känner mig inte dum i huvudet. Inte på riktigt iaf.

  /Fight for the right of the heroes...

  SvaraRadera
 32. När du säger att jag är dum i huvudet säger det mer om dig än om mig!

  Tror du på fullaste allvar att du är där för att rädda befolkningen? (samma lika som i Afgh)
  Har du överhuvudtaget fattat exvis varför man "råkar" ha träffat Kaddifis son's hus med en bomb med följden att kvinnor och barn dog och inte som man utgav sig för att var ute efter en s.k. "sambandscentral" (motsv). Du borde läsa NATO:s egna rapporter.

  Om du avser att rädda liv varför har du inte varit i Yemen eller i Syrien?

  Wake up!

  SvaraRadera
 33. @20:55

  Foliehat på!!

  SvaraRadera
 34. FV pilot tjänar som flygvärdinna?? Vet ni vad flygvärdinnor har för lön nuförtiden (utom gamla SAS stammen) och arbetstider kopplat till det? Tråkigt att debatten inte är seriös

  SvaraRadera
 35. Igår strandade ALFF-förhandlingarna. Det ska bli intrssant att se hur kombinationen av noll vilja från arbetsgivarn i löneförhandlingar, ökad fokus på att skicka ut flygvapnets personal på internationella insatser samt en ökad civil arbetsmarknad resulterar i...

  SvaraRadera