onsdag 15 juni 2011

Debatt! (uppdaterad)

I Norge går debattens vågor höga. Oron för fördyrningar av F-35 projektet har lett till ett krav på att den norska regeringen skulle komma med en ny kostnadsanalys, vilken nu också levererats och skapat ännu mer debatt i Norge. Köpet av F-35 verkar bli betydligt dyrare än vad man räknade med i utvärderingen 2008 mellan Gripen och F-35. Just nu så räknar en del analytiker med anskaffningskostnader på över 70 miljarder. Dessutom beräknas den årliga driftskostnaden för F-35 att överstiga budgeten för hela norska flottan.

Vad säger då de olika sidorna i den norska debatten?

Försvarsanalytiker som Jacob Børresen och John Berg tror att det norska försvaret kommer att få genomgå kraftiga besparingar för att ha råd att operera sina F-35.

Bak fasaden av spesialstyrker og internasjonale operasjoner truer konkurs. Det er ikke penger til å øve, det er ikke penger til å seile, og hele forsvaret er underbemannet, sier Børresen, som tidligere har jobbet som rådgiver for forsvarsministeren.

Lyssnar man på radiointervjuen i ovanstående inlägg på NRK med forsvarsminister Grete Faremo så säger hon hela tiden "förväntat pris är 61 miljarder". I och för sig på 56 flygplan i stället för de 48 som man räknade på 2008. Vem är det som garaterar detta "förväntade" pris? I augusti 2011 skall Norge meddela F-35 programmet hur många flygplan man vill köpa och först i januari 2014 får man svart på vitt vad kostnaderna blir. Att ändra på beslutet att anskaffa F-35 vid denna tidpunkt kommer att bli mycket svårt för Norge.

Bjørn Kjos, direktör på Norwegian Air Shuttle anser att Norge bör satsa på Gripen i stället för F-35.

Denne uken fortalte forsvarsminister Grete Faremo at kostnadsrammen har økt fra 42 til et sted mellom 61 og 72 milliarder kroner for 56 F-35-fly.

Ifølge Finansavisen er det flytekniske og operative fordeler til JAS Gripen Kjos tidligere har vist til. Med de enorme budsjettoverskridelsene er han stadig mer sikker i sak.

- Hadde lignende overskridelser skjedd når Norwegian bestiller fly, så hadde vi gått fra avtalen. Vi hadde aldri betalt, sier Kjos til Finansavisen.

Det konkurrerende pristilbudet for Saabs JAS Gripen var fastpris og på 18 milliarder kroner. Kjos trekker den samme parallellen når vanlige flyselskaper gjør ordre på nye passasjerfly.


Høyre stöttar nu regeringens planer på att snarast köpa in fyra stycken F-35 för att träna upp instruktörer inför den fullskaliga anskaffningen oavsett vad som händer 2014. Detta för att inte få ett förmågeglapp mellan avvecklingen av F-16 och leveranserna av F-35. Denna plan pekar på ett stort problem som Norge nu har. Man har väntat så pass länge med sitt beslut om anskaffning av nytt stridsflyg att deras F-16 börjar sjunga på sista versen. Därmed så har man inte längre tid att vänta, utan satsar allt på att F-35 kommer att kunna levereras i tid.

Det norska försvarsdepartementet försöker släcka debatten genom att komma med motargument. Tyvärr så använder man sig fortfarande av samma felaktiga miniräknare som man hade i den första utvärderingen och tar fram en del argument som måste räknas som rena hånet mot Saab.

- Tilbudet fra amerikanske myndigheter var et konkret tilbud på 48 fly til en konkret pris, selvsagt basert på noen forutsetninger.

- Tilbudet fra svenske myndigheter var også et konkret tilbud på 48 fly, men det var ikke et fastpristilbud slik allmennheten nok forstår begrepet. Det som ble tilbudt var en priskontrakt med prisglidningsbestemmelser. Det vil si en kontrakt som skal justeres etter nærmere angitte formler/indekser og valutajusteres. Det var altså ikke slik at hvis vi hadde sendt 24 milliarder kroner over kjølen i perioden 2016-2020, så hadde vi fått 48 kampfly tilbake.

- Det lå ingen skriftlig statsgaranti i det svenske tilbudet, verken for selve flykjøpet eller for levetiden over 30 år. Hvordan kunne man fra svenske side gitt en slik garanti, med den usikkerheten som et fly som ikke finnes er omgitt av? Denne usikkerheten måtte selvsagt vi ta høyde for i våre kostnadsberegninger.


2008 räknade Norge med 42 miljarder i anskaffning och 103 miljarder i drift under 30 år. Idag ligger anskaffningspriset på mellan 61 och 70 miljarder. Kostnaderna för enbart anskaffning av F-35 har därmed stigit med 45-66% från utvärderingstillfället till dagsläget. Att då påstå att man fått ett fastpriskontrakt från USA är därmed långt ifrån sanningen. Att sedan hävda att F-35 är mer moget flygplan än Gripen NG är även detta en kraftig överdrift. F-35 befinner sig just nu i en kraftig utvecklingsfas där man fortfarande har problem med bl.a. F-35B och man kommer få stryka en hel del av tekniken i F-35A på grund av att inte ens USA har råd att fortsätta finansiera utvecklingen. Gripen NG är heller inte ett helt nytt flygplan på samma sätt som F-35, utan bygger på erfarenheter från Gripen A/B och C/D med > 100.000 flygtimmar i operativ drift.

Norrmännen gör samma misstag som man gjort i Indien. Man fokuserar för mycket på de tekniska fördelarna och glömmer bort vad det kostar i slutändan. F-35 kommer utan tvekan att bli ett mycket bra flygplan när det blir klart. Sensorpaketet är välutvecklat. Kabinen ser mycket intressant ut och planerna på att helt ersätta HUD - Head Up Display med HMD - Helmet Mounted Display är också intressanta. (Även fast jag tror att de får kraftiga problem med detta, då en HMD oftast inte har tillräcklig vinkelnoggranhet för start/landing och skjutning med automatkanon.) Det inre vapenutrymmet är underdimensionerat, så jag undrar hur bra stealthegenskaper den i praktiken kommer att ha med attacklast hängande på kropp och vingar? (Märk väl att stealth var ett mycket viktigt argument i den norska utvärderingen mot Gripen). Bränsleförbrukningen verkar bli sämre än beräknat, vilket ger valet mellan att bära yttre fälltankar (ökad radarsignatur = minskad stealth och minskad vapenlast) eller bli beroende av lufttankning. Jag skulle dessutom vilja hävda att F-35 är mer optimerad för attackuppdrag än jakt. Men med tanke på normännens vilja att bomba i Libyen så är det kanske attackförmågan som är den drivande i anskaffningen? Men oavsett dessa tekniska frågor så är den stora frågan hur lång tid det kommer att ta innan projektet är färdigt och till vilket pris? Hur mycket får bandet till USA kosta? Skär man ner på det norska försvaret till förmån för F-35 så blir Norge ännu mer beroende av NATO och USA och tvingas därmed ytterligare visa sin goda vilja och ställa upp i operationer som Afghanistan och Libyen.

Jämfört med den livliga norska debatten så är det locket på här i Sverige. Regeringen pratade tidigare om framtida utveckling av Gripen E/F, men ännu har inget beslutats. Det har också pratats om en luftförsvarsutredning för att bestämma det framtidhttp://www.blogger.com/img/blank.gifa behovet av stridsflyg, men ännu så har ingen sådan påbörjats. I Norge så tar man debatten om F-35 en smula för sent, d.v.s. efter man har valt flygplan och därmed inriktning på sitt framtida flygvapen. Borde vi inte lära av det norska exemplet och ta debatten snarast medan det fortfarande finns ett alternativ? Att tro att det finns en svensk industri kvar om några år utan beställningar är att hoppas på för mycket. Väntar vi med beslutet fram till 2015 och det inte tillkommit några andra kunder så får vi snällt ställa in oss i kön på att köpa F-35 tillsammans med Norge någon gång kring 2020-25.

Uppdaterad 11-06-17, 20:16
Debatten fortsätter i Norge. Nu kräver t.o.m. regeringspartierna analys av upphandlingen av F-35.

Lockheed Martin och USAF gör allt för att visa upp positiva data från utvecklingsprogrammet för F-35. Men vad säger egentligen dessa data?

Overall, the F-35 program remains ahead of the overall goals for test flights and test points year-to-date. Through May 31, the program accomplished 378 flights versus a plan of 297 and accomplished 3,342 test points against a plan of 2,217.
...
From the start of flight testing in December 2006 through June 13, 2011, F-35s flew 971 times, including the production-model acceptance flights and AA-1.


971 flygningar på 5,5 års testflygningar! Det är med andra ord en bra bit kvar att gå. Min egen erfarenhet säger att en flygplansdesign börjar bli mogen efter ca 10 år eller 30.000 flygtimmar.

Som några av kommentarerna har påpekat så har Norge sin oljefond och den gör att man har råd att ta kostbara beslut om anskaffning av flygplan för att få ett nära band till USA. Men även om oljefonden innehåller pengar motsvarande 30 stycken anskaffningar av F-35, så kanske det finns annat som man hellre vill skaffa? Oljan börjar ta slut i Norge och i framtiden så lär innehållet i fonden bara sjunka.

DN1, DN2, DN3

Uppdaterad 11-06-19, 22:03
Projektledningen för anskaffningen av F-35 i Norge är inte särskilt oroad av att Obama krävt att F-35 projektet skall utvärderas.

Han understreker at det ikke er kostnadsberegningene som har medført utsettelsen.

- Det er ønsket om å ferdigstille detaljer vedrørende initiell operativ kapasitet (IOC) og operativ testing av flyene (OT), før den nye milepælsplanen blir fremlagt for godkjenning.

- I tillegg vil programledelsen skaffe seg noe mer data om fremdriften i programmet knyttet til testingen av flyet og produksjonsprosessen, før de utarbeider den endelige planen. Vi har vært kjent med de problemstillingene som knytter seg til IOC og OT og den utsatte godkjenningen får altså ingen konsekvenser for vår nasjonale prosess når det gjelder de fire treningsflyene, skriver Nodeland.


Arbeiderpartiet och SP kritiserar SV:s krav på revision av anskaffningen av F-35.

Men verken Arbeiderpartiet eller Senterpartiet støtter forslaget, og SV står igjen på motsatt side av de rødgrønne regjeringspartnerne i forsvarspolitikken.

Men SV fortsätter att driva sitt krav på revision och får nu stöd av oppositionen.

- Det er betydelig usikkerhet om Stortinget har fått alle relevante opplysninger. En uhildet gjennomgang av Riksrevisjonen er den beste muligheten vi har. Jeg vil tro at de fleste partier vil mene det er en god idé med en gransking av det største offentlige innkjøpet noen gang, sier Anders Anundsen (Frp), leder i kontrollkomiteen.

Han peker på at Eurofighter trakk seg fra konkurransen, mens svenske myndigheter og Saab har protestert kraftig på Regjeringens analyser.


Corren

26 kommentarer:

 1. "Väntar vi med beslutet till 2015 och det inte tillkommit några andra kunder så får vi snällt ställa oss i kön på att köpa F-35 tillsammans med Norge någon gång kring 2020-25."

  Om F-35 är det enda bemannade flygplan som kan duellera med Pak-fa och är snordyrt att köpa och flyga återstår alternativet att lita mer på luftvärn och robotar samt stealth UAV/RPV.

  Om bemannat flyg inte längre är fredsekonomiskt att köpa och öva med är risken stor att det inte heller är stridsekonomiskt och vi får byta till andra sensorer och vapenbärare.

  Det blir ungefär som att stridsfordon 90 som bär robotgrupper blir slarvsylta vid en duell med stridsvagnar. Om inte Gripen C eftetföljs med Gripen E eller ett flygplan med motsvarande ekonomi tror jag att det blir helikopterjakt, uav-jakt, bärande av långräckvidsrobotar och uppdrag som det i Libyen tills bemannat stridsflyg vandrar samma väg som slagskeppen.

  SvaraRadera
 2. Debatten i Norge är visserligen intressant, men då de har sin oljefond som i värsta fall kan täcka upp alla prisökningar är det ganska akademiskt vad planet kommer kosta.

  Från ett perspektiv är det faktiskt bättre för Norrmännen om endast de och USA (och kanske Australien/Kanada) får råd att köpa planet till sist: vilket annat sätt vore väl bättre för att visa sin odödliga lojalitet och vilja till integrering med försvarsgaranten i väst?

  Norrmännens köp av Amerikanska flyg går alltså bortom pris, kapacitet eller teknik. Detta kan om inte annat ses i de fantastiska fantasier och grova lögner som norska politiker och kommentatorer är villiga att ge sig in i.

  Om någon tycker det är för mycket sagt, så kan de ju ta och läsa ex. det här:

  http://www.defenseindustrydaily.com/f35-lightning-ii-faces-continued-dogfights-in-norway-03034/

  Sedan har de visserligen gott sällskap i andra länder, men få har väl låtit sin lojalitet gå ut över sin granne på det sätt som Norrmännen har.

  Annat är det i länder som inte har denna utväg, som Nederländerna eller Danmark. Nu lär väl danskarna köpa F-18, men en viss chans verkar finnas i Holland.

  SvaraRadera
 3. Undrar hur norrmännen känner för sitt beslut att 'buy American', nu då USA mycket tydligt flaggar upp för att banden över atlanten kan komma att försvagas ordentligt tämligen snart?

  SvaraRadera
 4. Jag är ingen försvarsexpert men har hittat denna blog som jag nu läser med stor behållning.
  Mitt intryck utifrån det som sagts i media i Norgeaffären är att Norge vill köpa F-35 oavsett andra alternativ. Gripen framstår i efterhand inte som ett alternativ för Norge, Eurofighter förstod det och backade ur. Vad motiverar detta? Tryck från USA, eventuellt med mutor, samt en ovilja att erkänna att en svensk produkt skulle vara ett bra alternativ är min gissning.

  SvaraRadera
 5. @Per A: Det är en MYCKET bra fråga!

  SvaraRadera
 6. När fan blir gammal blir han religiös och när politiker går i pension så börjar de säga sanningar.

  http://www.nytimes.com/2011/06/16/world/16pentagon.html?_r=1&ref=politics

  At another point, Mr. Gates referred to a NATO fund to pay for the training of the Afghan security forces as “a joke” because of paltry contributions from the European allies.

  “It’s about 350 million euros at a time when the United States is spending billions of dollars to support the development of those military forces,” Mr. Gates said, echoing tough remarks he made last week in Brussels about how NATO was not contributing enough to the war in Afghanistan.

  Det ska bli intressant att läsa Mr Gates memoarer som nog kommer att stå i bokhyllan innan valet 2012.

  SvaraRadera
 7. @Per A

  Tvärt om tror jag att det är i detta ljus som F-35 måste ses. Inte nog med att projektet kostar mycket, Norrmännen skulle även vara fullständigt beroende av US Air Force för allt underhåll, alla uppgraderingar och all träning.

  Källkoden till planet är en fullständigt svart låda där inte ens Israelerna (som är mycket kunniga inom dessa saker) skulle kunna uppgradera själva.

  Vad gäller träningen ska denna ske i USA med de 4 plan som Norge nu beslutat införskaffa till 2016 (tidigare än någon annan).

  Med ett sådant fullständigt beroende är nog tänket att USA inte kommer ha annat val än att understödja Norge i eventuell konflikt. Norges försvar skulle helt enkelt bara vara en filial till det amerikanska, utan vilkens stöd det inte skulle ha en chans att fungera.

  http://www.defence.pk/forums/turkey-defence/97706-code-crisis-overshadows-turkey-s-planned-purchase-f-35-jets.html

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-1230724/UK-anger-America-refuses-share-secrets-new-radar-evading-Lockheed-F35-fighter-jet--Britain-helped-pay-for.html

  Sett från ett land som Storbritannien, Turkiet eller Israel är detta oacceptabelt. Sett från Norge, Danmark eller Holland var det istället en våt dröm.

  Detta är anledningen till att Norge köper bombplan: dessa ska användas när och där USA behöver materiellt och diplomatiskt stöd, endast sekundärt för att försvara Norskt territorium.

  Det växande problemet är väl då prislappen. Allt har sitt pris, varför de partnerländer som måste hålla i plånboken nu börjar snegla på utgången. Men för Norges del, om nu lojaliteten och säkerhetsgarantins kontrakt så kräver det, ja då finns nog alla chanser att det kommer gå vägen ändå.

  Det mest märkliga i det hela är väl ändå den längd som Norrmännen går för att förneka alltihop. Varför inte bara erkänna hur det ligger till? Varför hela charaden med att bjuda in andra leverantörer? Men uppenbarligen är den norska självbilden inte riktigt i samklang med den av politiker och militärer önskade säkerhetspolitiken.

  Vi får se vart det slutar.

  SvaraRadera
 8. " Med ett sådant fullständigt beroende är nog tänket att USA inte kommer ha annat val än att understödja Norge i eventuell konflikt. "

  Norge betalar dyrt för att bli USA:s hemmafru?

  Märklig logik.

  SvaraRadera
 9. Norges olja från nuvarande oljekällor,sinar om 8.5 år,om inget nytt hittas och hittills har Oljefondet som nu är världens största fond på 3100 miljarder,inte används till att bygga ut den gamla norska infrasrtukturen i vägar,järnvägar och renovera sjukhus och skolor.

  Frågan är om man ska använda Oljefondet, för att köpa dessa svindyra F35,istället för att bygga nödvändig infrastruktur?

  SvaraRadera
 10. @ Redin

  Tja, vi får väl se. Mitt resonemang bygger på antagandet att Norge är beredda att betala dyrt för sitt nuvarande förhållande med Usa. Man betalade väl så där 4 miljarder norska kronor för det nya operahuset i oslo, så varför inte?

  Sen att det sålts som både billigast och bäst, ja det är en annan sak. Finns gott om utrymme för överraskningar.

  SvaraRadera
 11. @ upandaway:
  "Med ett sådant fullständigt beroende är nog tänket att USA inte kommer ha annat val än att understödja Norge i eventuell konflikt. Norges försvar skulle helt enkelt bara vara en filial till det amerikanska, utan vilkens stöd det inte skulle ha en chans att fungera"

  Och varför skulle amrisarna bry sig om detta? Bara för att norrmännen försatt sig i ett beroendeförhållande visavi USA innebär inte det att USA kommer att anse sig bundet av detta norska beroendeförhållande om skiten träffar fläkten.
  Historien är full av exempel där klientstater blir övergivna av sin beskyddare då de inte längre är värda besväret. Om beskyddarstaten äri ekonomiskt, militärt eller politiskt trångmål, eller om klientstaten plötsligt är mindre viktig , så är chansen att bli övergiven mycket större.

  SvaraRadera
 12. Precis så, vad är det realpolitiska värdet för USA för ett framtida Norge utan olja och gas?

  SvaraRadera
 13. @chefsingenjören,
  ett bra och informativt debattinlägg, som följs av insiktsfulla kommentarer! Jag tackar!

  @Redin 13:28,
  berättigad fråga!

  Jag tror dock att transatlantiska energiministrar (eller motsvarande) hoppas på gas- och oljefyndigheter i den arktiska zonen, vilket inbegriper Norges ekonomiska zon i Ishavet och Barents hav.

  Jag tror nog att både USA och Norge anser att för övervakning av dessa eventuella fyndigheter kommer det norska flygvapnet väl till pass.

  Denna uppgift borde också kunna lösas av Gripen som bevisligen kan flyga från Sicilien över hav för att utföra spaningsuppdrag i Libyen med framgång.

  SvaraRadera
 14. @Per A.

  Så kan givetvis bli fallet, men jag kan garantera att det scenariot inte finns med i den norska föreställningsvärlden. Banden till USA (speciellt bland militärer) är helt enkelt för täta.

  USA var ju med och räddade dem från Nazisterna under andra världskriget. Och höll vakt mot Sovjet under kalla kriget. Och har nu ett intresse i att ha starka allierade kring det nya havet i Arktis.

  Och sen är det ju oljan också (som kanske kan räcka ett par decennier till när man räknar det som kan finnas under isen).

  Sett till historien och den egna självbilden gör Norska politiker och militärer ett rationellt val. Och om USA är både intresserade och förmögna att upprätthålla sin position som Supermakt/Imperium även i framtiden är det antagligen också ganska smart.

  Hur *långt* in i framtiden det blir är förstås svårt att säga. Med 10% budgetunderskott, massiv ineffektivitet på alla samhällsnivåer samt galna politiker kan det nog gå snabbare än någon (norrman) tror.

  SvaraRadera
 15. @ upandaway:

  Jag har svårt att se ett scenario där USA kommer Norge till hjälp, men _bara_ om norrmännen köpt F-35 i stället för Gripen/Rafale/Eurofighter.

  Om norrmännen behöver hjälp så får man det om man fortfarande är strategiskt intressant, antingen som innehavare av olje-och gastillgångare, eller för att man vaktar NATO/EUs norra flank.

  Det ovanstående gäller för övrigt för Sverige också. Är vi strategiskt relevanta så får vi hjälp. Annars icke.

  SvaraRadera
 16. @Per A

  Jag håller delvis med dig. Men tanken är nog att F-35:an är den i särklass viktigaste noden i ett större nätverk av kontakter mellan de bägge försvaren.

  JSF ses som en garanti för att även fortsatt få vara, verka och träna i USA:s inre cirkel. Och kom ihåg, ju färre som är i cirkeln, desto mer attraktivt är det att vara där...!

  Pay to play helt enkelt. Och Norrbaggarna uppenbarligen är beredda att slanta upp rejält:

  "For å unngå at kampflykjøpet ruinerer hele Forsvaret, finnes bare én løsning, sier Høyre og Frp: Forsvarsbudsjettet må økes kraftig."

  "- Vi vet ikke hvor stor økningen må være, for vi har ikke fått nok informasjon om hvor mye flyene vil koste. Men hos oss sitter pengene relativt løst når det gjelder forsvar, og vi er innstilt på å øke budsjettet betydelig, sier Frps Peter N. Myhre."

  http://www.klassekampen.no/artikler/nyheter/58953/article/item/null/samles-om-pengesluk

  Därmed finns alltså en hyfsat bred politiskt majoritet för JSF, kosta vad det kosta vill.

  SvaraRadera
 17. Apropå att kosta vad det kosta vill att köpa sig in i USA:s inre cirkel. Hur stor andel av de norska oljefonderna är i amerikanska statspapper, delstatspapper och företag som är beroende av bubbelekonomi? Där borde vi kunna hitta gåvorna till amerikanska intressen.

  SvaraRadera
 18. @ upandaway: "JSF ses som en garanti för att även fortsatt få vara, verka och träna i USA:s inre cirkel. Och kom ihåg, ju färre som är i cirkeln, desto mer attraktivt är det att vara där...!"

  Inte nödvändigtvis.

  En av USAs styrkor är att man har en stor mängd med tämligen lojala allierade stater.
  Minskar mängden lojala allierade, så minskar också USAs styrka, och därmed blir platsen i 'inre cirkeln' mindre värdefull.

  SvaraRadera
 19. @Per A

  Ja, och nej.

  Både du, jag och en hel del andra tvivlar på att USA kommer ha den roll som den har idag. Personligen tror jag Norge hade haft mer långsiktig nytta av en större integration men Norden och Europa, då USA inte riktigt är att lita på längre.

  Men i Norge finns inget sådant tvivel, iallafall inte bland höga politiker och militärer, och troligtvis ej heller bland folk i allmänhet. Istället är de livrädda för att USA ska "dra sig ur", och gör allt som de kan för att hindra något sådant från att ske.

  SvaraRadera
 20. Tillägg: Logiken är då, att om endast ett fåtal länder har råd att köpa inträdesbiljett till USA:s VIP-rum, ja då är det förstås mycket mer attraktivt att vara där.

  Och USA är inte dummare än att de spelar ut de här länderna mot varandra. Gates må gnälla över hur osjälvständiga vi Europeer är, men till inte allt för länge sedan var det precis så de ville ha oss.

  SvaraRadera
 21. Jag håller med Upandaway om att USA inte är lika stabila som de har varit. Tyvärr är även EU i gungning vilket jag tror beror på att man har förtagit sig med den federalistiska tanken. Världen är "globalare" än någonsin tidigare men även instabil när de ekonomiska förutsättningarna ändrar sig snabbt.

  Fördelen med nordiska samarbeten är att de kan vara effektiva och att vi delar väldigt många intressen och mål så de är robusta inför dåliga tider. Sådana samarbeten utesluter inte EU, Nato och nära kontakter med USA, även vi vill ha bra relationer med USA.

  Jag kan iofs medge att jag vart sur på USA:s säkerhetspolitik när de på något sätt lyckades pressa Norska politiker att förnedra Saab, är de helt köpta av ett antal försvarsmaterielfirmor?

  SvaraRadera
 22. Börjar känna att jag kanske skulle starta en egen blogg...

  Men frågan är nu snarast inte om norrmännen vill köpa F-35, men om det över huvud taget kommer finnas något flyg kvar att köpa?

  "The U.S. Senate Armed Services Committee (SASC) nearly endorsed a move that could end Lockheed Martin’s F-35 Joint Strike Fighter — and the effort may continue."

  http://www.defense-aerospace.com/articles-view/release/3/126665/jsf-program-barely-survives-senate-panel-vote.html

  Om JSF blir nedlagt, kan det få oanade konsekvenser säkerhetspolitiskt. En riktig jordbävning kan vänta bakom knuten.

  SvaraRadera
 23. Det känns mänskligt - jag är överaskad! Din blogg visar en öppen, enkel saklighet kring sveriges försvar och vardag - även om jag inte igenkänner alla typ-benämningar eller kunskapserfarenheter som ger sammanhang alla gånger. Men det hindrar inte mig från att med lite intresse följa vad som händer här. En möjlig orsak kanske bara bottnar i att jag blev en son till en navigatör som tjänstgjorde länge inom flygvapnet och slutade sin tjänstgöring på F7. Jo jag vet att det bottnar i stort allvar. Han övade attack med lansen på 60-talet mot en eventuell invasion över östersjön. Inget nytt, men på Herkules, fick jag följa med nån gång och se på när besettningens fylla och fest på hotellen som deras vardag innan det var dags igen. Det kretsar väl kring en speciell grabbig romantik för många av dem. Kanske var de någon gång bakfulla under deras arbete. Det är väl inte alltid en homogen skara med samma sdlags personlighets typer. Jag tror det finns militärer som inte bryr sig om vad fasen en militär insats innebär, "bara vi nån gång får skjuta skarpt" på något sätt. Bert, min fars vän och bror störtade 63. Det var en alltför vågad flygning över vatten som gick illa. Jag har hans klocka som de fiskade upp från vraket. Sen om min far väljer FOX News så är dock det främmande för mig. Han är nu idag en pensionerad man som av någon anledning har en personlighet som upprepar att köpa ännu en begangnad radiobandspelare eller tv, liksom prylar som han hittat på Galne Gunnar, men bloggar inte. Din blogg är bra. Jag har varit inne på Morgonsur´s blogg också. Ok, det är väl ingen lusläsning för min del alla gånger, men det är faktiskt ganska begripligt. Vad du framstår som är en reko och sympatisk militär du nog utan tvivel sannolikt är. Vilka öppna funderingar! Roligt att läsa. Trovärdigt, jordnära och friskt utan sjukligt drivna konspirationer. Tack!

  SvaraRadera
 24. @Anonym 17.28: Tack för de vänliga orden! Jag försöker att hålla mig till en snusförnuftig nivå i diskussionerna även om jag erkänner att ibland blir det för många tekniska detaljer. Jag får helt enkelt skylla på den lille ingenjören inom mig.

  SvaraRadera
 25. Av en anledning börjar jag misstro att de brittiska hjältarna i luften under slaget över storbrittanien inte vann helt utan att vara dopade. Detta är ju inte längre då så hedersamt. Påtända piloter!? Medicinsk beredskap inom ett lands försvar är inget som diskuteras. Det är kanske inget som behöver ta plats i en blogg för en svensk militärs del. Jag betvivlar att den svenska militären har labborerat med mer beroende framkallande potenta preparat som lösning i för påtänkta sitiuationer i krig. Morfin eller syntetiskt närbesläktade mediciner vore grymt att inte tilldela en allvarligt sårad soldat. Där tror jag att det är som åtgärd också uppbunkrat i militära föråd i alla försvar världen över. Det finns inte andra alternativ.
  Det är ju så att i blodiga krig förloras många eftersom psykoser, oro och panik ger förluster. Är det inte detta vad stridsmoral i igentlig mening handlar om och vill förebygga? Har någon upplevt av allvarligare ångest vet dom att deras prestations förmåga blir nedsatt, ungefär så illa och omdömeslöst som det blir när du sätter dig i bilen flöddrig på alkohol.
  Jag får be om ursäkt att jag inte har bemödat mig och hitta en plats här på din blogg där detta hade passat bättre om ens intressant som notis.

  Mitt funderande började när jag läste en sektion på Wikipedia om Amfetamin och om varför denna drog har använts eller faktiskt ännu idag ingår i militära sammanhang. Den har en verkan som anses vara önskvärd trots ibland nyckfulla och mardrömslika efterverkningar. Det medför ju då många risker. Att Hitler också var en motbjudande amfetaminist blir ju helt uppenbart då man vet hur tjack pundares personlighet ofta blir - att de blir mycket pratglada och ger inte andra en syl i vädret.

  Detta avsnitt är från Wikipedia:

  Amphetamine has been, and is still, used by militaries around the world. British troops used 72 million amphetamine tablets in the second world war[54] and the RAF used so many that "Methedrine won the Battle of Britain" according to one report.[55] American bomber pilots use amphetamine ("go pills") to stay awake during long missions. The Tarnak Farm incident, in which an American F-16 pilot killed several friendly Canadian soldiers on the ground, was blamed by the pilot on his use of amphetamine.[56] A nonjudicial hearing rejected the pilot's claim.[


  M.Blomgren

  SvaraRadera