fredag 9 december 2011

Att läsa det finstilta

ÖB gick i samband med det nya anställningsavtalet om obligatorisk utlandstjänst ut och sade att ingen skulle bli tvingad utomlands mot sin vilja. Min kommentar till detta uttalande var, "varför då ha ett obligatorium?"

Nu anmäls en officer på F7 till Försvarsmaktens Personalansvarsnämnd FPAN för kontraktsbrott då han försökt undvika att mot sin vilja bli ivägskickad till Afghanistan.

Riktigt vilken typ av tjänst det rör sig om är oklart. TV4 nämner ett behov av fem flygtekniker inom ramen för FS22/23.

Bakgrunden är att F7 fick som uppgift att ställa fem flygtekniker i beredskap för utlandsuppdrag i styrkorna FS23 och FS24 med start i oktober månad - uppdrag som inte verkar ha varit så attraktiva eftersom man inte fick ihop tillräckligt många frivilliga.

Då beordrades istället personal till detta, däribland den aktuelle teknikern.

Men när det var dags att åka till USA för utbildning inför uppdraget meddelande mannen att hans pass inte var giltigt hela tjänstgöringsperioden, och när han uppmanades att skaffa nytt pass blev inte det gjort utan han sjukskrev sig istället.


Att skicka en flygtekniker som knappt ser skillnad på den farliga och den icke farliga ändan på en AK5 till Afghanistan låter ologiskt. Men det finns faktiskt ett antal tjänster som det är troligt att det rör sig om.

F7 har två flygande system, JAS 39 Gripen och Tp 84 Herkules.

- Herkules har då och då stationerats i Afghanistan och där finns det helt klart behov av tekniker från F7. Jag har dock inte hört något om en planerad insats med Herkules i Afghanistan inom den närmaste tiden.

- För Gripentekniker finns det heller inget större behov i Afghanistan. Gripen användes i Libyen och det lär nog inte finnas vare sig politisk vilja eller ekonomi att skicka ut Gripen igen på ett tag.

Försvarsmakten har dock valt att ta ett antal utbildade tekniker (Gripen och Herkules) och utbilda dem till tekniker på helikoptrar samt UAV. Detta då det nya anställningsavtalet ledde till ett stort avhopp av helikoptertekniker som gick till den civila arbetsmarknaden, samt att UAV 03 Örnen - Shadow 200 är ett nytt system och det därför finns ett stort behov av tekniker. Enklast i detta läge var att K3 i Karlsborg samt Helikopterflottiljen i Malmen "lånade" in tekniker från F7 i Såtenäs. Resonemanget på HKV gick nog i stil med att "det är väl ingen större skillnad att skruva helikoptrar och UAV när man kan skruva på Gripen?"

I Afghanistan så pågår just nu insatser med både HKP 10B och UAV 03. Vilket system teknikern i fråga numera tillhör är oklart. Troligast rör det sig om UAV 03, då en utbildning i USA nämns som förkrav inför insatsen och Shadow 200 i grunden är ett amerikanskt system.

För att kunna sätta sig in i teknikerns tvekan så måste man vara medveten om personalsituationen i Försvarsmakten. Det har under många år funnits personal på F7 som pendlat från Karlsborg efter det att F6 lades ner. Nu tvingas tekniker pendla från F7 till Karlsborg då Försvarsmakten tvingat dem att byta befattningar. Som lök på laxen så skickas de dessutom ner till Afghanistan. Oftast är det just personalbrist som är orsak till att folk skickas iväg mot sin vilja snarare än att officerare i allmänhet inte vill tjänstgöra utomlands. Rätt åtgärd av ÖB hade varit att utöka med tillräcklig mängd rätt utbildad personal i stället för att ta till knepet med nytt anställningskontrakt. Men antagligen så var det en billigare lösning med kontrakt.

Frågan är hur välmotiverad personal är som råkar ut för denna behandling? Är det över huvud taget bra att ha personal på en skarp insats som inte har rätt motivation? Att sitta och må dåligt för att man skiljs från sin familj och pendlar mellan Karlsborg och Såtenäs är en sak, men att sitta i Afghanistan och må dåligt kan kraftigt påverka moralen i förbandet och i värsta fall också flygsäkerheten om teknikern i fråga tappar fokus och gör ett dåligt jobb.

Det här ärendet visar på två saker:

- Tvångsförflyttningarna av personal har redan påbörjats. Konsekvenserna av FM Org 11-13 och IO14 börjar synas mer och mer.
- ÖB:s löfte om att ingen skulle behöva åka utomlands mot sin vilja är inte vatten värt. Konsekvenserna av det nya anställningsavtalet börjar därmed också synas mer och mer.

Att åka iväg på en insats som en del av den tjänst man en gång i tiden tagit anställning inom är en sak. Att tvingas till pendling för att omutbildas och sedan tvingas iväg på skarp insats är en helt annan.

"Välkommen till vår verklighet".

Se även Klart Skepp.

1 kommentar:

  1. Hkp i Afghanistan har reda fått smaka på obligatoriumet. Men det är det ingen som vill tala högt om.

    SvaraRadera