torsdag 29 december 2011

En kränkt kår

Jag skrev i ett tidigare inlägg om det missnöje som fanns bland delar av personalen i FL01 som bl.a. ledde till att de blev hotade med att bli anmälda till FPAN - Försvarets Personalansvarsnämnd med risk om att bli uppsagda.

Nu visar en utredning som genomförts av Officersföreningen på F17 att en tredjedel av personalen inom FL01 känner sig kränkta av den behandling de utsattes för under insatsen.

Det finns säker många sätt att analysera den här utredningen:

- Personalen var inte mentalt förberedda på att åka iväg och hur de skulle arbeta under insatsen.

- Förbandet fick styrningar från högre chefer att inget fick kosta pengar innan politikerna beslutat om insatsen och att de därför inte hann genomföra alla förberedelser innan de åkte iväg.

- Förbandet var utbildade för en fristående insats inom ramen för NBG11, men fick genomföra den som en del av en NATO-koalition. Detta krävde en stor omställning för framför allt ledningen av insatsen.

- Insatsen förlängdes två gånger genom mycket sent tagna politiska beslut. Det ska bli intressant att se hur FL02 ansåg att detta sköttes.

För Flygvapnet var det bra att man äntligen fick åka iväg på en skarp insats. För Gripen-systemet var det bra att få visa att det duger bra även utanför Sveriges gränser. Men för Flygvapnets personal så var det kanske inte så utvecklande utan tvärt om ett steg tillbaka när det gäller sammanhållningen mellan chefer och personal.

Internationella Insatser är framtiden för Försvarsmakten. Tidigare var det frivilligt, men numera obligatoriskt. Tyvärr så sköts det inte särskilt snyggt. Exemplen börjar rada upp sig. Förutom behandlingen av FL01 kan man se på den officer från F7 som anmälts till FPAN för att han vägrar utbildas sig till UAV-tekniker för att senare åka till Afghanistan samt inte minst de i personalen på FL02 som blev anmälda för smuggling av officerskollegor beroende på att deras handbagage av utrymmesskäl blev skickat med separat fraktflyg.

Tyvärr så används den nya anställningsformen allt för ofta som ett sätt att släta över dålig politisk styrning och dåligt ledarskap inom Försvarsmakten. Men det kanske var det som var själva tanken? För att motverka avsaknad av flexibilitet i de högre sfärerna så krävs flexibilitet av personalen och deras familjer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar