lördag 17 december 2011

Mer skvaller

I veckan så höll ÖB sitt chefsmöte. Min vana trogen (feb 2010, feb 2011) så hängde jag utanför dörren och tjuvlyssnade. I dessa förändringens tider och snåla budgetar så kan det vara bra att få en tidig signal om vad som på gång.

ÖB medger att det finns en styrning från våra politiker där målbild och ekonomi inte riktigt hänger ihop. I regeringsbeslutet för Försvarsmaktens inriktning 2011-2014 står det:

”Huvuddelen av förbanden i insatsorganisationen ska 2014 normalt ha en beredskap som understiger tre månader, inget förband ska normalt ha en beredskap som överstiger sex månader”

Låter bra, men samtidigt så står det att:

”Inriktningen för insatsorganisation 2014 respektive personalförsörjning kan bara genomföras i den takt som ekonomin tillåter”.

"Mind over matter" brukar det heta. Tyvärr så styr ekonomin verkligheten.

I närtid så kommer två stora omstruktureringar att ske. FMLOG:s verksamhet går över till FMV (omdanad försvarslogistik) och FortV till FM (fastighetsutredningens förslag). Personaldirektören sammanfattar vägen framåt:

- Anställningen går över automatiskt
- Arbetstagare har rätt att motsätta sig övergången
- Arbetstagare utan fullmakt som säger nej, riskerar uppsägning


Kommer "arbetsbrist" vara ett motiv till uppsägning även denna gång? Den som lever får se. I december 2012 skall i varje fall bägge omstruktureringar vara klara.

Arbetet med att definiera FM Org 12 pågår och vecka 213 så kommer arbetet att vara färdigt. Då är alla stolar framställda. Frågan är vilka som sitter på vilka stolar i slutet av året?

Utbildningen och användningen av GSS/T börjar struktureras upp. Först GMU - Grundläggande Militär Utbildning i tre månader, följt av sex månaders befattningsutbildning och sedan ett antal 3-4 veckors KFÖ - Krigsförbandsövningar under åtta års kontraktstid. Låter bra, men vad är egentligen skillnaden mot gårdagens värnplikt? Det var i praktiken pengarna som tog slut som innebar att de värnpliktiga inte fick genomgå KFÖ. Att värnpliktsarmén skulle varit sämre än dagens tänkta armé är en finansiell konsekvens snarare än bristande grundutbildning/materiel. Kommer pengarna verkligen att finnas till för repetitionsutbilda GSS/T? Annars så har vi bara ersatt en 9-15 månaders värnplikt med en 9 månaders GSS/T utbildning.

ÖB verkar inse att det inte är så stor skillnad på GSS/T och värnpliktiga.

GSS/T får inte uppfattas som en ”repsoldat” utan som en resurs som kan tjänstgöra mellan övningsperioderna exempelvis högvakt, IBSS mm. (Kräver tilldelning av ekonomiska ramar).

I den bristande ekonomin så planeras ett antal plus/minus-paket. D.v.s. från en budget inom ram, vad kan dras bort eller läggas till.

- Minuspaket innebär bl.a. personalreducering/omstrukturering och reducerat intag GMU för GSS/T och HAGS rel. FMUP. D.v.s. organisationens storlek kommer inte att nå målbilden.

- Pluspaket innebär bl.a. Utökad basorg och PRIO 5/6. Vi får hoppas att det inte blir det sista. Frågan är om PRIO någonsin kommer att nå sitt mål, d.v.s. att spara in pengar till FM?

De olika taktiska staberna drog sina erfarenheter från internationella operationer. MTS pekade på bl.a. att "helikopter ombord på Carlskrona var en framgångsfaktor" samt att "logistiken är en integrerad del av planeringen". Lite märkligt då att Sverige inte har en helikopter som är anpassad för att baseras på fartyg. Sverige har inte ens några fartyg som är anpassade för att ha helikopter ombord. Ännu mer märkligt är att man för över stora delar av logistiken till FMV.

Stort som smått togs upp på mötet. Då kritiken mot det nuvarande kroppsskyddet varit massivt och reportrar fått fokus på att soldater på insats inte är nöjda med sin utrustning så är det kanske inte konstigt att det även togs upp på mötet. Krsk 12 (PBSUS) eller kroppsskydd 12 kommer att införas i juni 2012. Det är uppdelat i tre delar. Kroppsskyddet i sig själv, skyddsglasögon och Hjälm NY. Ser OK ut på bild. Hur det är att springa omkring med i 50 graders värme har jag svårt att uttala mig om.

För att visa sin "mjuka" sida i dessa förändringens tider så kommer en medarbetarundersökning att genomföras våren 2012. Jag kan bara hålla med Parabellum om att medarbetarundersökningar och konsultverksamhet har fått ersätta ledarskap i dagens FM.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar