torsdag 16 februari 2012

Starkt?!!

Vår Försvarsminister jublar över förra årets resultat för Försvarsmakten. Är det den lyckade insatsen i Libyen han talar om? Det förbättrade säkerhetsläget i Afghanistan som medger att ISAF kanske kan lämna landet redan 2013? Eller är det kanske den snabba leveransen av HKP 16 Blackhawk.

Näppeligen. Anledningen till jublet är att Försvarsmakten än en gång lyckats få verksamheten att gå iland UNDER budgetramarna. Det gäller att glädjas över det lilla.

Den första är att tiden med ständiga svarta hål i Försvarsmaktens ekonomi uppenbarligen är över. Myndigheten gör betydande ansträngningar för att ligga inom ekonomisk ram. Detta kan till del bero på politisk styrning, men avgörande tror jag är insikten om hur skadliga för verksamheten hastigt uppkomna svarta hål med påföljande panikartade bromsåtgärder är.

Det här får mig att bli en smula grön i ansiktet.

För det första visar det på hur dålig koll Försvarsmakten har på sina pengar trots PRIO.

I somras framkom oro för att Försvarsmakten skulle överskrida utrymmet på förbandsanslaget med ett par hundra miljoner. När 2011 summeras visar det sig att resultatet blev ett underskridande av ramen – eller med mer vardagliga ord, ett ekonomiskt överskott – med mer än 400 miljoner kronor på detta anslag.

För det andra pekar det på att förbandsverksamheten och med det framför allt övningar och utbildning av nya soldater och officerare inte har nått fullt resultat. Hur är det egentligen med det insatta insatsförsvaret? Utan övning så är man knappast insatsbar.

Men viktigast av allt så är Försvarsmaktens syfte inte att spara pengar. Om så vore fallet så kan vi lika gärna stänga ner verksamheten och spara 40 miljarder per år. Försvarsmaktens syfte är att ge mest pang för pengarna eller snarare störst säkerhet för budgeten.

Så resultat var det, ekonomiskt likaså, men starkt? Knappast!

Se även Wiseman samt Försvar och Säkerhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar