måndag 20 februari 2012

Träning pågår inför beach 2012

Jag satt och strölyssnade på radio i bilen på väg till jobbet för någon dag sedan så jag råkade i mitt kanalsökande hamna på ett reportage om Vladimir Putins koppling till rysk kampsport. Putin har sedan ung tränat den ryska kampsporten SAMBO. Men det är inte bara det personliga intresset utan det är också en del av hans image som karlakarl som han använder för att fiska röster till valet den 4 mars som han med stor sannolikhet kommer att vinna. På så sätt så bygger Putin upp en stark image av sig själv hos det ryska folket. Det kanske kan behövas efter den rad av mer eller mindre halvalkoholister som styrt landet efter Murens fall.

Men förutom sin egen image så försöker Putin även att bygga upp Rysslands image. Som gammal KGB-medlem så måste han lida när han ser i vilket skick hans försvarsmakt befinner sig. Fortfarande är spjutspetsteknologin på framkant, men den stora numerären i den ryska försvarsmakten är numera av andra rangens sortiment. Det är också denna bild av rostande fartyg i Murmansk hamn som inneburit att det svenska invasionsförsvaret har kunnat rustas ner. Men nu så är det slut på neddekandet. Nu skall den gamla "kroppen" bli "fit for fight" igen. Som led i sin valkampanj lovar Putin 5 biljoner kronor till satsningar på den ryska försvarsmakten under de närmaste 10 åren.

I Sverige så kanske vi bara ser stabilitet i vårt närområde. Putin och Ryssland har en annan åsikt.

Inför våra ögon, blinka alla nya regionala och lokala krig. Det finns områden i instabilitet och artificiellt uppvärmda, kontrollerad kaos. Och spåras avsiktliga försök att provocera sådana konflikter i omedelbar närhet av Rysslands gränser och våra allierade. Vi ser hur devalveras och förstörde de grundläggande principerna i internationell rätt. Särskilt i fråga om internationell säkerhet.

Ryssland under dessa förhållanden kan inte bara förlita sig på diplomatiska och ekonomiska metoder för att avlägsna motsägelser och konfliktlösning. Vårt land är en uppgift för utvecklingen av militära resurser i inneslutningen strategin och nivån på försvaret tillräcklighet. Och de väpnade styrkorna, underrättelsetjänster och andra brottsbekämpande organ måste vara beredda att reagera snabbt och effektivt på nya utmaningar. Detta är en nödvändig förutsättning för Ryssland att känna sig trygga, och argumenten för vårt lands uppfattas partner i olika internationella format.

Tillsammans med våra allierade, måste vi också stärka kapaciteten hos det kollektiva säkerhetssystemet fördraget. Inklusive Collective snabbinsatsstyrkan. CSTO är redo att fullgöra sitt uppdrag garant för stabilitet i Eurasien rymden.
...
I Air Force etablerat sju stora flygbaser med en stark infrastruktur. Uppgraderas flygfält nätverket. Under de senaste fyra åren - första gången på 20 år - reparerad 28 flygfält. I år det planerade arbetet för ytterligare 12 militära flygfält.

Vi byggde upp möjligheten av en allvarlig varning för missil attack. Redan uppdrag spåra stationen i Leningrad och Kaliningrad regioner i Armavir, började testa en liknande anläggning i Irkutsk. Alla lag i flyg-försvaret komplex utrustade med moderna medel för automation "Universal-1C." Utplacerade på heltid rum gruppering system "GLONASS".

Förutsatt tillförlitliga stabilitet och tillräcklighet av mark-, sjö och luft strategiska kärnvapen i Ryssland. Andelen moderna markbaserade missilsystem under de senaste fyra åren har ökat från 13 till 25 procent. Det kommer att fortsätta under ytterligare 10 re-missil regementen strategiska komplex "Topol-M" och "Yars." I den långväga flygplan är helt underhålls flotta av strategiska bombplan Tu-160 Blackjack och Tu-95MS, gå att arbeta för att modernisera dem. För våra "strateger" på antagandet av en ny väpnad kryssningsrobot luft-lanserade lång räckvidd. Sedan 2007, på en fortlöpande återupptas flygningar på strategisk luftfarten i områdena bekämpa patruller. Det börjar med utvecklingen av lovande flygets komplex för långväga flyget.

Inkräktar i tjänst strategiska missilen ubåt av det nya projektet "Northwind". Båtar av denna klass - "Yuri Dolgoruky" och "Alexander Nevskij" - genomgår statliga tester.
...
Vår flotta återupptog sin närvaro på strategiska områden i haven, bland annat i Medelhavet. En sådan demonstration "av den ryska flaggan" kommer nu att permanent.
...
Under nästa årtionde kommer att gå till trupperna mer än 400 moderna interkontinentala ballistiska missiler, mark-och sjöbaserade missiler åtta strategiska kryssare ubåt, en del 20 ubåtar attack, 50 krigsfartyg yta och cirka 100 militära satelliter, mer än 600 moderna flygplan, inklusive stridsflygplan femte generationen, över tusentals helikoptrar, 28 uppsättningar av regementets luftvärnsrobotsystemet system S-400, 38 uppsättningar av divisionschef luftvärnssystem "Hero", 10 brigad uppsättningar av missil komplex "Iskander-M", över 2 tusen 300 moderna stridsvagnar, ca 2 tusen mobil artillerisystem och verktyg, samt mer än 17.000 bitar av militärfordon.


(Översättning från ryska via Google translate.)

Fortfarande en bit efter USA:s försvarsbudget, men ljusår mer än under de senaste 20 åren i Ryssland. Frågan är om den nya försvarsmakten skall användas till mer än parader på Röda Torget? För att ett svärd skall vara användbart i internationell säkerhetspolitik så måste du med jämna mellanrum svinga det. Se bara på USA.

Jag vill inte kalla Putin för Hitler, men det finns trots allt vissa paralleller mellan Ryssland idag och Tyskland strax efter VK1. Visst är Ryssland en ekonomisk stormakt, men pengarna är ojämnt fördelade och det finns allt för många ryssar som minns den gamla Sovjettiden med ett visst mått av vemod. Alla hade det dåligt, men alla hade det i varje fall lika dåligt. Informationsteknologin gör de flesta människor runt om i världen medvetna om att det går att få det bättre. Hade den arabiska våren kunnat starta utan denna längtan? Som rysk statsledare så fruktar nog även Putin att den ryska befolkningen skulle komma på liknande tankar, tappa tron på den ryska ledningen och genomföra en Glasnost & Perestrojka 2.0.

Vad blir då nästa steg i uppbyggnaden av den ryska självkänslan? För att skapa en inre sammanhållning så brukar det bästa sättet vara att bygga upp en yttre fiende. Vore jag Georgien och kanske t.o.m. Baltikum så skulle jag frukta ett nytt "Anschluß". Kanske inte rent fysiskt som i fallet Österrike innan VK2, men ekonomiskt i form av ensidigt fördelaktiga avtal om leveranser av energi eller utplacering av trupp för att "skydda ryska intressen".

Den ryska björnen må kanske inte vara intresserad av Sverige som sådant, men hans intressesfär kolliderar helt klart med vår egen. Georgien 2008 var bevisligen inte ett tillräckligt bra lackmustest för att överge Långtbortistandoktrinen. Kanske är den ryska militära upptrappningen 2012 tillräckligt?

I dessa dagar av "fred i vår tid" så är det lätt att bli anklagad för att vara rustningsivrare om man anser att omvärldsläget håller på att ändras och att med det borde också vår säkerhetspolitik. Helt klart är i varje fall att den strategiska timeouten över. Frågan är bara vad den nya situationen kommer att leda till? Kommer det att byggas upp ett nytt Kallt Krig mellan blocken som kommer att blockera FN säkerhetsråds resolutioner? Vi ser tendenser av detta i hanteringen av Syrienfrågan. Detta skulle i så fall omöjliggöra framtida internationella insatser liknande den i forna Jugoslavien och Libyen. Dags att fokusera lite mer på hemmafronten och vår egen Försvarsmakts figur? En upprustning av försvaret på Gotland är kanske ett steg i rätt riktning?

Se även Gyllenhaal, Observationsplatsen och Försvar och Säkerhet.

Lyssna: Putin och kampsporten

SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar