måndag 21 juni 2010

Jobbar vi på rätt sätt?

I Storbritanien har man ett begrepp som kallas "Urgent Operational Requirement". Detta är ett sätt att anskaffa utrustning till sin försvarsmakt när den normala beställningsprocessen inte fungerar. Man har insett att när det snabbt behövs t.ex. skottsäkra västar som inte tynger ner en soldat i Afghanistan så går det inte att vänta ett år på en kravspecifikation från högkvarteret, 6 månader på en EU upphandling, ett år på leverans och ytterligare 6 månader för utprovning. Dessutom så är det lättare att få pengar via UOR då det finns en summa reserverat varje år utanför den vanliga försvarsbudgeten för just denna typ av anskaffning. Exempel på UOR är minskyddade fordon till Afghanistan och Irak, prickskyttegevär och uppdateringar av helikoptrar.

Tyvärr så är det ordinarie systemet för upphandling så komplicerat att numera sker fler och fler av upphandlingarna via UOR-processen. Detta har resulterat i allt för många fall i undermåliga produkter då kravspecifikationen blivit dålig och upphandlingen gått för snabbt.

Även i Sverige har vi försökt oss på s.k. "snabbspår" då också vår upphandlingsprocess tar tid. Ett av dessa "snabbspår" känner vi alla till och det var anskaffningen av helikoptrar för NBG08. Vare sig HKP4 eller HKP10 blev klara i tid. Nu ser det dock ut som HKP10 blir klar till insats i Afghanistan 2011, men något "snabbspår" blev det verkligen inte. Ett annat försök var NVG - Night Vision Goggles till Gripen. Trots att det fanns gedigen kunskap hos FMV T&E och trots att det flugits med NVG i många år tog upphandlingen och integrationen flera år.

Har vi då helt och hållet tappat förmågan till snabba upphandlingar?

FMV kritiseras ofta för att göra dåliga upphandlingar och det stämmer tyvärr allt för ofta. Men orsaken till detta kan man se bakom de politiska styrningar som getts de senaste åren.

- Personalneddragningar. FMV ska anpassa sin storlek till personalramar och en myndighetsbudget. Inte till hur många uppdrag som man har att hantera! Precis som Försvarsmakten ska hantera hotbilden efter budgeten så är detta ett helt bakvänt tankesätt. Personalramar ska styras efter antal uppdrag och ekonomin i uppdragen, punkt slut. På så sätt blir också FMV en mer affärsinriktad myndighet.

- Arbeta på högre systemnivåer. FMV ska numera enbart vara en upphandlande myndíghet och lägga ut mer och mer av teknikansvaret på industrin inom ramen för deras MTC (se nedan). I stället för tekniska experter anställer FMV s.k. "förmågeansvariga" projektledare. Men hur ska FMV då ha gedigna tekniska kunskaper för att kunna granska en offert? Nu blir det tyvärr allt för ofta som en offert granskas enbart ur kostnadssynpunkt. Att sedan den aktuella industrin inte har en chans att realisera produkten till full funktion inom utlovad tid eller pris har man inte förmåga att genomskåda. Kanske detta problem måste lösas genom att koppla varje kontrakt till kraftiga viten vid förseningar? Givetvis kommer i så fall produkten att bli dyrare. Har vi då sparat något? FMV blir billigare, men produkten blir dyrare!

Framtiden ser inte bättre ut, snarast tvärtom. FMV kommer att genomgå ytterligare personalnedskärningar som en del av den s.k. Hafströmska Stödutredningen. Den fick i första vändan underkänt av alla inblandade myndigheter och nu pågår ett omtag på rapporten, den s.k. Hafström 2.0. Men vad än den nya rapporten säger så blir det med stor sannolikhet inte fler anställda.

Risken är snarare att de nya politiska styrningar som ges ytterligare kommer att förvärra läget.

OPS - Offentlig Privat Samverkan är ett koncept att lägga ut mer ansvar för underhåll m.m. på industrin. Fördelen är att Försvarsmakten ska spara pengar. Nackdelen är att Försvarsmakten kommer att tappa kompetens inom området. De frågor som mycket snart måste besvaras är: Vilken kompetens ska vi ha kvar? Vad behövs i en eventuell insats? Vad behövs för att skriva nästa kontrakt? FMV använder ofta FM personal vid upphandlingar. Om FM tappar kunskaperna måste snart FMV använda sig av industrin eller konsulter för att kunna skriva kontrakt med industrin. Här finns det stora risker för jäv!

Som lök på laxen kommer våra svenska regelverk in och gör det svårt att arbeta.

RML - Regler för Militär Luftfart infördes som en konsekvens av Långholmenhaveriet. Syftet var att kopiera civila regelverk som JAR, FAR, BCL, ISO 9000 m.m. för att få en ökad kvalitet och kontroll på levererad produkt och hur vi arbetar. Det ska finnas spårbarhet från beslut till produkt. Ansvaret delas upp mellan Operatör - Försvarsmakten, Leverantör/Upphandlare/Innehavare av Materiel System Intyg (MSI) - FMV och Tillverkare/Leverantör/Innehavare av Militärt Typ Certifikat (MTC) - Saab/Volvo. Alla ska jobba efter godkända processer och kunna visa upp hur alla ändringar i produkten förs in.

Detta är ju i och för sig bra. Problemet är att vi svenskar som vanligt tolkar regelverk med preussisk disciplin. Resultatet blir att det blir så svårt att arbeta att vi ofta tvingas ta godkända genvägar (som var tänkta att utnyttjas endast i nödfall).

Tydligast illustreras detta med hur vi arbetar med manualerna för Gripentekniker och piloter, AMP - Aircraft Maintenance Publication och AOM - Aircraft Operators Manual.

Ta ett exempel med ett mindre fel som uppstår som kräver en ändrad instruktion för teknikern och piloten. Den felaktiga manualen säger att en lampa ska lysa grönt när den i själva verket lyser rött. Enligt godkända processer så kräver detta:

- Uppdatering av samtliga inblandade systemrapporter. Detta kräver ca 10 signaturer från inblandade materielgruppsansvariga och chefsingenjörer för varje rapport som påverkas.

- Uppdatering av typrapport. Detta kräver påskrift av chefsingenjörer samt head of design.

- Uppdatering av AMP och AOM. Kräver påskrift av både Saab och FMV då det är en publikation som ges ut av FMV.

- Beställning av kopiering av AMP och AOM.

- Distribuering av ändring till brukaren.... Pust!

Nu har alla inblandade blivit gråhåriga och i värsta fall har flygplanen stått på backen i en vecka eller två. Vad gör vi då för att få detta att fungera i praktiken? Jo, vi tar godkända genvägar och ger ut alltihopa via ett s.k. avsteg. Detta kräver endast fyra signaturer på Saab, skickas på fax till FMV som sätter på ett försättsblad med endast en signatur. FMV faxar detta till HKV som ger ut en Operationell Order på fax till förbanden. Summa summarum kan detta gå på mindre än 24 h.

Bra, tänker alla som läser detta. Problemet är att ute på förbanden så står det i slutändan en stackars tekniker eller pilot med sin AMP och AOM och sjuttielva olika avsteg att hantera! Har systemet blivit säkrare? Nej! Jobbar vi på rätt sätt? Givetvis inte!

Slutsats:
Om vi ska ha en fungerande materielanskaffningsorganisation inom Försvarsmakten och FMV måste vi snarast stoppa utarmningen av kompetens och börja arbeta på ett effektivare sätt:

- Använd processer som det går att jobba med. Inte enbart processer som är politiskt korrekta.

- Behåll personal med teknisk kompetens på FMV, inte bara projektledning, ekonomi och juridik.

- Sälj inte ut all kunskap från Försvarsmakten, den är dyr att köpa tillbaka.

Resultatet blir att vi lättare kan uppfylla kraven på en effektivare organisation med mindre personal enligt Hafström 2.0 och vi skulle på köpet få en säkrare produkt. Vi skulle minska behovet av att göra avsteg i upphandlingar och produktändringar. Alla skulle vara nöjda! Förutom möjligtvis regeltalibanerna...

13 kommentarer:

 1. Detta var ett av de bättre inläggen jag läst på denna blogg.

  Arbetar själv på FMV sedan ett antal år och kan ju bara bekräfta och hålla med.

  Det jag upplever som det som det mest destruktiva de senaste tio åren är just att kraven på ekonomiska neddragningar har gjort att alla har försökt hitta de "genvägar" som ska möjliggöra dessa neddragningar.

  Hela den nuvarande materielanskaffningsstrategin bygger på att man ska spara genom att:
  1. Utnyttja befintliga tekniska lösningar (köpa hyllvaror bl a)
  2. Anskaffa i internationell samverkan
  3. Lägga över mer ansvar på industrin (OPS bl a)

  Detta låter ju som 3 rätt logiska sätt att kunna spara.

  Problemet är bara att när man studerar dessa 3 tillvägagångssätt närmare - och dessutom prövar att tillämpa dem - så visar de sig snarare att kosta mer och ge ett sämre resultat än "traditionell" anskaffning.

  Att vi i de flesta fall inte förenklar eller spar något genom att försöka köpa "civila" hyllvaror visste de flesta som försökt långt innan vi fick den nuvarande materielanskaffningsstrategin (men om någon av oss försökte påpeka detta så stämplades vi som bakåtsträvare).

  Att anskaffning i samverkan i någon form (internationell eller annan) tar längre tid, blir dyrare och ger en kompromisslösning istället för det vi egentligen behöver är också välkänt för dem som prövat...

  Att lägga över mer ansvar på industrin kräver att detta ansvar är utklarat, beskrivet och detaljerat på en nivå som vi i många av de fall vi prövat inte klarat av och då blir resultatet ofta att ingen blir nöjd och alla skyller på varandra...

  En mycket allvarlig aspekt i detta är att principerna med att köpa hyllvaror och lägga över mer ansvar på industrin har varit styrande och dimensionerande för FMV:s utveckling och inriktning de senaste åren.

  FMV har idag en mindre (och stadigt minskande) andel tekniska specialister.

  Precis som du påpekar gör sig FMV medvetet sig av med tekniska specialister för att ersätta dem med generalister och inköpare.

  För att avsluta denna kommentar i samma stil som jag börjat kan jag bara instämma i att sannolikheten för att Hafström 2.0 kommer att sprida något ljus över detta mörker är minimal.

  Men nu är det snart midsommar och semester och då får man ju möjlighet att rå sig själv

  Eller ?

  SvaraRadera
 2. Under rubriken "Pentagon ahead of schedule on in-sourcing, beefing up acquisition workforce", redogör The Washington Post för en motsatt rörelseriktning än den CI redovisar. Kan det bero på att vi som vanligt ligger i ofas och efter?

  http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/06/18/AR2010061804873.html

  SvaraRadera
 3. Ett mycket bra inlägg. Känner igen problemen från den andra blå sidan. Utefter kommitte'direktivet så lär nog FM hamna i en "outsourcad" försvarsmaktsgemensam logistiklösning innan pendeln slår tillbaks, tyvärr. För jag är övertygad om att mycken kompetens och förmågor inom logistik kommer tappas på vägen med minskad operativ effekt som följd. Måhända nästföljande förmågeglapp?

  SvaraRadera
 4. anställd

  Först och främst vill jag buga och tacka Ingenjörn för en ypperlig blogg för en öppen försvars diskussion .

  Aatt FMV har kunskap om upphandlingat säjer jag inte emot, men att det skall ta sådan tid och i slutändan när prudukten kommer ut på golvnivå är det inget annat än ren dynga.
  Exempel. Kirurgi tropp inför NBG som skulle vara mobilt flyttbara med C-130 vilket slutade med inköp av annan lösning.
  Stridsväst 2000 jätte fin men kanske inte riktigt ergonomisk.

  Skyddsväst 94K (stridsfordons väst) som i dag används i afghanistan av våra soldaten där både ergonomi och pass form kan disskuteras .

  Sverige och FMV skall ju vara hänvisade till sk COTS eller hyllvara. Efter att ha titat på FMV pågående upphandlingar kan jag (må vara lekman) men bilagor visar tydligt hur viss materiel SKALL designas mm detta torde inte vara att handla hyllvara.

  Varför inte låta like Norge(FLO) att FMLOG gör upphandlingar och uppköp av materiel.

  Eller det försvarssamarbete som Sverige/Norge undertecknat göra gemensam upphandling el inköp som skyddsvästar , ökenhandskar, stidsvästar.

  Låt företagen erbjuda en produkt till försvarsmakten som den önkskar upphandla ett avtal med försvarsmakter är mycket attaktiva och med den mängd fom FM upphandlar om torde i min värld kunna göra priset väl förhandlingsbart .

  Redan under tidiga Bosnien bataljoner tilldelades man splitterväst 90 eller av andra länder kallar wellpappväst efter ett parmånader tilldelades PBV förare en panik produkt från FMV som av många soldater aldrig användes.

  Inte undra på att förbanden har egna utvecklings enheter och köper egna prylar. FMV MÅSTER börja fråga personale i den operativa driften hur de vill materielen/produkten skall fungera. inte cheferna hur det skall vara.

  SvaraRadera
 5. Förstår inte problemet riktigt.

  Som jag ser det är det jätte enkel, sluta med att göra omöjliga kravspecar för enkla produkter.

  Påskynda anskaffningen genom att köpa samma produkter andra länder redan anskaffat och provat ut. Exempelvis Norge är ju en strålande partner i anskaffning av personlig utrustning. Dom ligger ju 10 år före oss i stridsvästar, kroppsskydd och andra helhetslösningar.

  Ta det deplacerande kroppsskyddet. Helt värdelöst för att man inte frågade någon som faktiskt skulle använda det! För att göra en dålig lösning ännu sämmre köpte man in ett övnigskroppsskydd. Snacka om logistisk katastrof!

  När vi sedan bestämt oss testa med prov och försök eller trupp försök. Och då menar jag inte på de tre marcus plutonerna som redan testar massa saker vi aldrig får. / Trupparen

  SvaraRadera
 6. Måste bara få fråga: Är det sant som det viskats i mitt öra, att man funderar på att köpa in en klocka för de i flygtjänst. Och att det finns ett problem, nämligen att kravspecen är ouppnålig, inte ens NASA har något som kommer i närheten? Sant eller falskt?
  /JOPP

  SvaraRadera
 7. När man läser kommentarer om hur kravspecar sätts upp som utan rim och reson kan uppfyllas, blir min högst personaliga uppfattning vad är det för klåpare som sätter upp dessa kravspecar ??

  Försvarsmakten skall upphanda en produkt och denna skall vara hyll färdig och provas ut genom bärprov sen gör man affärer.

  Som kuriosa kan nämnas den ökenhandske som FMV har haft ute på upphandling . Norge har valt att att införskaffa en önkenhandske som även fungerar som skytte handske i Nomex bla som tillverkas av ett svenskt företag .

  Skyddsvästar Norge har valt färdiga produkter från hyllan av företag som själva utvecklat en färdig produkt och detta företag är all inclucive dvs man fixa västar för samtliga kategorier av befattningar , dessa är betydligt ergonomiska och högre skyggsnivå när vår egna "PBV-väst" som är så till åren att skydds panelerna torde passerat bäst före datum, kevlvar är en färskvara andra materiel har betydligt längre hållbarhet och skyddsnivå men mindra materiel går åt.

  Exempel är nfm group

  Min personliga åsikt är att FMV inte skall hålla på med upphandlingar man kan göra som i Norge motsvarighet Låt FMLOG sköta shoppandet det kan inte bli sämre

  SvaraRadera
 8. @Jopp: Nja, snarare handlar det om en viss avundsjuka mellan facken. Det anskaffades ett 100-tal Breitling klockor till Gripenpiloter genom ett förmånligt avtal med Breitling. De flesta av dessa klockor bärs dock av officerare som inte längre flyger, eller som t.o.m aldrig flugit Gripen. Klockan har blivit en statuspryl snarare än ett redskap för flygtjänst. En ny anskaffning av Breitling är därför politiskt omöjlig.

  En liten intressant notis bara. I samband med Vänernhaveriet så passade piloten på att pröva nödsändaren som finns i klickan. Den störde dock ut nödsändaren som sitter monterad i pilotens flygjacka, så räddningshelikoptern fick problem med att pejla in honom. Numera är det användningsförbud på klockans nödsändare.

  Man kan jämföra detta när Flygvapnet för en massa år sedan skulle anskaffa en pilotjacka. Man studerade en skinnjacka, men den ansågs vara för exklusiv och man valde därför att köpa in en dyrare tygjacka som sedan visade sig inte tåla sol!

  Kravspecar har allstå inte bara med funktion att göra utan även med avundsjuka mellan facken. Det finns massor av exempel på funktionsutrustning för ett fack som sedan anskaffats till ett annat bara för att det är "snyggt".

  SvaraRadera
 9. Vem vill bära en JAS-flygförarklocka utan att vara JAS-flygförare?

  - Är det inte som när H.Syrén innan han blev ÖB bar kustjägarnas treudd på uniformen?

  Till de som berörs meddelas härmed att både Kungliga Teatern, med artistnamnet Operan, och privatteatern Oscars med viss regelbundenhet säljer ut operettuniformer.

  Själv är jag särskilt svag för Lehárs glada änka, ehuru det fiktiva sydosteuropeiska furstendömet Pontevedro ger oss samma uniformsprakt, som verklighetens Kroatien.

  Sistnämnda stat är ju upphovet till kravatten som var bildad officer väl vet.

  SvaraRadera
 10. @CI 00.08.
  Jo, låt vara att det kanske är avundsjuka mellan olika facktillhörigheter. Men om vi lämnar det därhän så handlade min fundering om kravspecen (som jag mer än gärna skulle vilja titta på) vid ett ev. nyanskaffande av ytterligare klockor, låt det vara Casio, Breitling, Tissot, Seiko eller annat godtyckligt fabrikat. Problemet tycks vara att ingen når upp till de krav som specifierats. Men, om jag tolkar dig rätt, så duger Breitling men är omöjlig att anskaffa pga (den svenska avundsjukan, min tolkning) politisk omöjlighet? Rätt så?
  /JOPP

  SvaraRadera
 11. Annan intressant upphandling är firefighting jacket and trousers.

  FMV tydligt stipulerar i bilagan hur dessa byxor och jacka skall vara tillverkad/utformad detta är inte funkis inte undra på att prylarna man köper kostar skjortan .

  Det finns i dag flera företag som som på hyllan har färdiga och klara för leverans brand kläder med alla tänkbara uppfyllda civila krav för brandbekämpning .

  För en snabb effektiv och mer kostnads effektiv upphandling torde man sätta hupp civila och uppnå bara krav detta vill vi ha .

  Företag intresserade att levera till FM leverar sin produkt med bevis, certifiering.
  Produkten testas av PERSONAL som skall använda denna i samarbete med FMV. Efter tester beslutar man denna vill vi ha.

  Och det viktigaste och som FMV bör ta lärdom av :
  Ett leverans kontrakt med Försvarsmakter är attaktiva vi sitter på trumfkort.
  Alltså kontraktet bör således innehålla garanter samt vet vikigaste .

  EN VITES KLAUSUL !!!!! Är inte prylarna leverade i tid, i rättmängd, i rätt utförande och i enlighet med avtal . Tex Ett vises belopp om xxx antal kronor för varje försenad påbörjad månad.

  Samt FMV måste lära sig av golv personalen fråga gärna dom som ska jobba med produkten vad vill ni ha . Det är inte nån projektledare på FMV som skall bestämma vad som skall innehålla i julklappen.

  SvaraRadera
 12. @Jopp: Breitling används av flera av världens flygvapen och bör nog klara av verkligheten. Kravspecen (som jag inte har sett) kan nog vara en annan sak.

  Å andra sidan fungerade min Musse Pigg klocka bra under många år den med! En kollega fick dock flygförbud på sin Swatch då det lossnade delar från den. Lösa föremål i kabinen kallas FOD och är inget vi gillar i Flygvapnet.

  SvaraRadera
 13. @CI
  Tvivlar inte en sekund på att Breitling fixar en klocka som håller ihop, annars får vi helt enkelt spåra tillverkaren av din gamla Musse Pigg klocka så har vi löst problemet.

  Jag bara funderar på hur kravspecarna sätts ihop. Har sett en enda, detta på en ny Klargbil, och jisses säger jag bara. Den kan omöjligt bli billig om kraven skall uppfyllas, varken i inköp eller underhåll.

  Det är inte bara Swatch som ibland kräks i kabinen. Där är flertalet klockmärken representerade. Mången timma är spenderad ståendes på huvudet letandes FOD som vi precis som du säger inte gillar i FV.

  Hursomhelst har vi nog lämnat ämnet en aning så jag nöjer mig och önskar er alla en trevlig midsommar.
  /JOPP

  SvaraRadera