lördag 19 juni 2010

Återigen PRIO (uppdaterad)

Statskontoret har nu kommit med en ny rapport om PRIO. Den överensstämmer inte riktigt med Försvarsmaktens syn på läget med införandet av PRIO. Tvärtom så fortsätter FM att hävda att PRIO uppfyller målen och att projektet är på rätt väg.

Tidningen Veckans Affärer har länge följt PRIO projektet. Tittar man på deras analys av skillnaderna mellan FM uttalande och Statskontorets rapport så är det anmärkningsvärt att uppfattningen om läget skiljer sig så pass mycket.

Och så konstaterar myndigheten att det snarare handlar om en slutnota på 4 miljarder kronor när projektet avslutas om sju år, det vill säga 1,5 miljarder kronor mer än tänkt.

Förvarsmakten hävdar å sin sida att det inte innebär någon fördyring, utan att det är fråga om kostnader som ”först nu redovisas externt”.

...
Nu hade inte 2,5 miljarder kronor eller 4 miljarder kronor spelat någon större roll om det gick att räkna hem projektet genom förbättrade processer, effektiviseringar och stora nyttoeffekter.

Dessvärre bedömer Förvarsmakten att den ”säkra ekonomiska nyttorna” uppgår till bara 2,1 miljarder kronor under perioden år 2009 till år 2019. Till detta ska adderas ett antal ”osäkra nyttor” och några ”kvalitetsnyttor” av obestämbar karaktär. Men att dessa ska uppgå till ytterligare 2 miljarder kronor är inte troligt.


Det man kan fråga sig är om ledningen av PRIO gör som strutsen och gömmer huvudet i sanden för att inte se problemen eller om det helt enkelt är så att dom inte förstår att det finns problem? Mycket av detta beror på att man inte har rätt folk i ledningen av projektet. Det som behövs är inte officerare, utan ekonomer och ingenjörer. Det är mycket anmärkningsvärt att ett projekt av denna storleksklass anskaffas av Högkvarteret direkt när det finns en statlig myndighet som innehar just den kompetens som HKV saknar, nämligen FMV.

Det intressanta är att FM just nu befinner sig i ett slags moment 22. Man behöver PRIO för att hålla koll på kostnaderna för att anskaffa PRIO.

Uppdaterad 10-06-30, 22:22
HKV får nu ytterligare uppgift att svara på fyra frågor som baserar sig på statskontorets rapport.

Bakgrunden till de fyra frågor som departementet ställt är Statskontorets rapport om införandet av systemet. De handlar om eventuella möjligheter att ta en paus i införandet, hur säkerhetslösningarna ser ut, om Prio-arbetet påverkar Försvarsstrukturkommitténs arbete samt vilka överväganden Försvarsmakten gjort för att ta ställning till om det ska beslutas om en paus.

2 kommentarer:

  1. Kan det vara början till slutet på Projekt PRIO? Jag tror att strutsen kommer få svårt att undvika försvarsdepartementets underförstådda kritik av detta ekonomiska experiment

    SvaraRadera
  2. Nja, inte slutet men troligtvis en (rejäl) "time-out".

    Anledningen till att det inte går att avbryta PRIO är att "Point-of-no-return" är passerad. Det finns inga alternativ att tillgå inom rimlig tid och med tillgänglig ekonomi.

    Anledningen till en trolig "time-out" är att projektledning, styrgrupp och HKV verkar kraftfullt ha underskattat komplexiteten i införande 3 (logistik och materiel) och ännu inte börjat fundera över införande 4 (som skall produktionssättas samtidigt som 3). Lägg därtill strukturkommitténs arbete samt ett riksdagsval. Risken är att om projektet löper på med nuvarande fart och skygglappar så kommer FM stå med ett system som är designat för någon annan FM än den som finns "på riktigt".

    SvaraRadera