onsdag 16 juni 2010

Äntligen Hot&High

Vi bloggare har länge klagat på bristen av s.k. Hot&High träning för svenska helikopterpiloter. Detta är en erfarenhet som man inte bara bör utan skall införskaffa innan förbanden skickas till varma operationsområden som t.ex. Afghanistan.

Tittar man på de incidenter som inträffat i både Irak och Afghanistan är majoriteten att klassas som olyckor beroende på de tuffa operationsförhållandena. Nedskjutningar sker, men de dödligaste tillbuden har inträffat under vad som i Sverige skulle klassas som vanlig transportflygning. Värmen tillsammans med tunga skydd, beväpning m.m. innebär att man opererar med betydligt mindre marginaler än i Sverige. Den konstanta risken för beskjutning innebär att start och landning sker med högre fart än i Sverige. Lägger man sedan till den s.k. Brownout-effekten som tar bort sikten vid start och landning och som sliter på motorer och rotorer så blir resultatet en mycket svår miljö att operera i.

Nu har äntligen helikopterflottiljen påbörjat denna typ av träning i Spanien.

Övningen Azor 10 genomförs med deltagare från nio EU-nationer och över 40 helikoptrar finns på plats. Sverige har tre Helikopter 10 (Superpuma) och tre Helikopter 15 med sig. Övningen, som håller på till 26 juni, fokuserar på besättningsträning i de olika miljöerna. Inget direkt scenario finns för övningen.
...
När det gäller träningen på hög höjd (3000-4000 meter) så sker den i Santa Cilia i Pyrenéerna. När det gäller övning i stoftrik terräng under dagsljus och mörker så sker det i San Gregorio utanför Zaragoza.


Mycket bra, mer av detta! Det är dock ingen engångsföreteelse. Ska vi vidmakthålla dessa kunskaper krävs årlig träning i denna typ av miljö.

24 kommentarer:

 1. Bättre om vi tränar i svensk terräng istället så vi ev i framtiden klarar försvar av vårt eget land.

  Oerhört trött på en indoktrinerad och felfokuserad internationll officerskår.

  Ni bor i Sverige se då till först att det funkar här hemma.Det är ett huvudansvar punkt slut.

  SvaraRadera
 2. JO, man skall vara döv, blind och dum för att inte förstå att det kommer att stå svenska helikoptrar i Afghanistan till varje pris. Ett pris jag aldrig vill se är svarta säckar och skrotade skrov därför att vi snålat med utbildning eller att vi enligt någon fokuserat på "rätt" utbildning

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 3. @Nja, Jan-Olov. Det är politikerna som styr. Jag tycker att det är bra när vi kan lyckas med våra uppgifter. För att lyckas i Afghanistan krävs denna träning.

  Om vi sedan ska skicka helikoptrar till Afgfhanistan är en helt annan fråga!

  SvaraRadera
 4. ”Vi bloggare har länge klagat på bristen av s.k. Hot&High träning för svenska helikopterpiloter. Detta är en erfarenhet som man inte bara bör utan skall införskaffa innan förbanden skickas till varma operationsområden som t.ex. Afghanistan.” säger CI.
  Jag trodde vi är i Afghanistan sedan snart 10 år för att skydda den civila återuppbyggnaden av vägar, flickskolor och sjukhus som folk har <10 timmar att gå till. Men OK, vägar behövs ej! Flickorna och sjuka får ringa efter en svensk hkp att ta dem till skolan/sjukhuset. Det gäller att prioritera. Beträffande anledningen varför Sverige är i Afghanistan, dvs den afghanska regeringen tillät Al Qaida att träna 911-attacken mot USA i Afghanistan, USA bombade Afghanistan tillbaka till stenåldern, FN beslöt att bygga upp igen, etc, et, läs gärna (klick på mitt namn ovan) min artikel som just publicerats i amerikanska vetenskapliga tidskriften Journal of Engineering Mechanics om detta.

  SvaraRadera
 5. Jk,
  Vi bör snarast lämna Afganistan och vi bör fokusera på försvaret av Sverige- det är min point -därför övn i svensk tg. Min bedömning är att vid ett regeringsskifte i höst kommer arbetet med avveckling av insatsen i Afganistan ske. För övrigt är min syn och hörsel god och gjorda begåvningstest ligger på övre kvartilen:-))

  Chefsingenjören,
  jo det är riktigt förstås att politikern bestämmer inriktning och huvuduppgifter men försvarsmaktens att planera och genomföra övnvsh. Min åsikt trots politikerna är som sagt avveckla Aganistansinsatsen snarast och fokusera på Sveriges försvar-vi har ju glömt detta som du illustrativt och flera bloggare här beskrivit även om en hyfsad omsvängning nu faktiskt sker.

  SvaraRadera
 6. @Anders B: Hmm.. som jag sagt tidigare så måste du för sjutton sluta upp med din rackarns reklam för dina teorier om 9-11. Gult kort!

  SvaraRadera
 7. JO, budskapet är fortfarande att befinna sig i Afghanistan. Valet är till hösten men ingen vet vad det innebär. Att tro/hoppas på regimskifte är ingen solid grund för att ta beslut. Att vi nu skulle vägra lära oss och öva för en insats i Afghanistan med hänvisning till ett kommande riksdagsval är inte bara dumdristigt, det är rent ut sagt idioti och gränsande till statskupp.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 8. Lägg av med de där personpåhoppen JK
  i dina två inlägg.
  Jo de röd gröna vet vad de vill med afganistan och de är successiv avveckling vilket jag anser är bra eftersom de omfördelar medel för försvar av Sverige.

  SvaraRadera
 9. @CI - vi diskuterar träning av svenska hkppiloter för insats i Afghanistan och jag undrar hur den kan skydda civil àteruppbyggnad av vägar, flickskolor och sjukhus. Jag tror inget samband existerar. Sverige lurades in i Afghanistan 2001 ... precis som Tyskland. Och för att dölja det gör man det till ett litet hkpproblem 2010! Själv passar jag göra reklam för min artikel i amerikanska Journal of Engineering Mechanics! Vad är det för fel med det? Den handlar ju ocksà om Afghanistan!

  SvaraRadera
 10. Min ringa erfarenhet säger ändå att en neddragning på ett kostnadsställe i försvaret är en neddragning för försvaret som helhet. Omfördelningar existerar inte, oavsett politisk färg. Något annat tror jag först när jag ser det.

  SvaraRadera
 11. JO, du kan argumentera hur mycket du vill för att FM skall öva på hemmaplan men var snäll och argumentera inte emot beslutet.

  Och vad beträffar personangrepp så kan inte jag se några. Du får gärna förklara för mig var dom ligger.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 12. Afghanistaninsaten har ett antal positiva effekter på försvaret av Sverige, även utöver den mest uppenbara (insättningen på NATO-kontot).

  Den har gett stridserfarenhet (dessutom ihop med finska och tyska förband); ökat fokus på minskydd och framskjuten kirurgisk förmåga; nya UAV:er och helikoptrar (utan Afghanistan hade inte helikoptereländet uppmärksammats utanför försvarsbloggarna).

  Om någon menar det här inte är användbart för försvaret av landet så kan den gärna utveckla den ståndpunkten lite.

  SvaraRadera
 13. @Jan-Olov: SOm du säkert har sett i mina tidigare inlägg så är jag helt för att återgå till en Försvarsmakt som är fokuserad på försvar av Sverige.

  Jag är dessutom tveksam till motiven varför vi är i Afghanistan. Jag tycker att politikerna skulle vara en smula mer ärliga med att vi numera med de neddragningar vi gkort av försvaret behöver omvärldens stöd vid en framtida konflikt och därför måste visa stor lojalitet mot EU och NATO.

  SvaraRadera
 14. Chefsingenjören jag följer dina kristallklara analyser och kommentarer så jag vet det.tack för stödet.

  J.k
  Jo jag argumenterar mot beslutet och lyckligtvis är meddelande och yttrandefriheten grundlagsskyddad även om försvarsmakten gör mycket att begränsa den inom ramen för värdegrund

  SvaraRadera
 15. @Anders B: Det förra inlägget hade att göra med värnpliktens nedläggningen och behovet av Hv för förankring av Försvarsmakten i folkviljan.

  http://chefsingenjoren.blogspot.com/2010/06/grattis-och-beklagar-sorgen.html

  Detta inlägg har att göre med helikopterutbildning inför insatser i Afghanistan.

  Inget av dessa inlägg har den minsta koppling till 9-11 och dina lekmansteorier om varför WTC sprängdes i luften av en konspiration inom amerikanska regeringen!

  SvaraRadera
 16. JO, om vi inte genomför utbildnignen så kommer vi att få betala ett pris. Ett pris som är mycket högre än att lägga pengarna på att öva i Sverige. Det är trist att du har den inställningen, inget jag kan hindra men ändock trist.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 17. @Anders B: Eftersom jag tröttnat på dina asjälvgoda kvasiteorier så tog jag och läste svaret på ditt inlägg i Journal of Engineering Mechanics.

  Inledningen var lovande!

  "The discusser´s interest is appreciated. However, he presents no meaningful mechanics argument against the gravity driven collapse model of our paper. His claim that "the authors' theory is wrong" is groundless."

  Sedan tar dom upp ett par argument mot din teori.

  "The discusser claims that no differential equations are required to model the collapse. This is incorrect. The intuitive guesses emanating from his disconnective quantative estimates proves nothing."

  "Ths discusser claims that the progressive collapse model we developed in our paper does not consider the energy required to compress the rubble. This claim is absurd."

  "The discusser further claims, that for the continuation of the crush-down phase, the columns in the part C (upper part) must be assumed to be in contact with the columns of part A (lower part). This claim is erroneous."

  "Observation of the upper margin of the cloud of dust and smoke in the videos somehow makes the discusser colclude that the tower top motion is caused by "part C becoming shorter while part A remains intact". This is a delusion. Part A remaining intact would violate the principles of conservation of momentum and energy."

  "Based on the profile of the rubber pile shown in Fig. 3(b) of the paper, the discusser estimates that the rubble density to have an unrealistic value (3.075 t/m3). Since this figure is only schematic, his point is meaningless."

  Hmm... groundless, incorrect, absurd, erroneous och meaningless. Dessutom ett brott mot termodynamikens första huvudsats.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Energiprincipen

  Jag är ingen vidare fysiker själv, men jag skulle vilja kalla detta svar för en total sågning av din teori!

  Vilka är då Bazant, Le, Greening och Benson?

  Bazant är en professor inom mekanik och den som sätter tyngd på inlägget. Han har tidigare skrivit 166 papers och inlägg i Journal of Engineering Mechanics (JoEM).

  http://en.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Ba%C5%BEant

  Jia-liang Le har skrivit 4 papers i JoEM. Benson 2 och Greening 1.

  Söker man efter Greening på nätet så hittar man mest referenser från 9-11 konspirationssidor som totalt sågar honom.

  I och med detta svar Anders B så hoppas vi andra läsare av denna blogg att du drar foliehatten långt nedanför öronen!

  SvaraRadera
 18. @J-O och J.K: Vi bör dela på vår kritik i två delar.

  - Kritik mot politikerna. Där ingår bl.a. frågan om Sverige ska försvaras eller inte samt vad vi gör i Afghanistan.

  - Kritik mot Försvarsmakten. Där ingår bl.a. behovet av träning inför den insats som politikerna beslutat.

  Hot&High är ett måste nu när vi ska till Afghanistan. Därmed så kan kritiken mot FM avta. Att vi sedan skickar helikoptrar som knappast har något vettigt där att göra ska vi framför allt kritisera våra politiker för.

  SvaraRadera
 19. CI, jag kritiserar kritiken mot Försvarsmakten.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 20. Uppfattningen att Försvarsmakten är till för försvar av Sverige är väl knappast någon extremistuppfattning. Den uppfattningen delar jag nog med majoriteten av svenska folket. Däremot är insikten om att detta inte längre är möjligt (p g a politikerbeslut), är inte lika allmänt utbredd.

  Det finns dock inte något politiskt beslut om att landet inte skall kunna försvaras, vilket gör att försvars- och säkerhetspolitiken inte taktar med det faktiska läget och hela diskussionen blir förvirrad. Vad gäller?

  Att hävda att landets försvar är det som tilldelade medel främst skall användas till, är varken idioti eller landsförräderi eller trist. Nermonteringen av försvaret är däremot både trist och idioti och väl snudd på landsförräderi. Hur som helst är det ett gigantiskt slöseri med resurser som världens mesta skattebetalare avstått pengar till under många, många år. Inte kul att vara skattebetalare i det här landet, med dessa politiker.

  Allt går att diskutera, men det gäller att diskutera samma ämne. CI gör en tydlig indelning i sitt inlägg 06.41.

  Det finns inga lagar som säger att alla skall vara positiva till vår insats i Afghanistan. Just i dagarna pågår en debatt i US Congress om huruvida nu gällande taktik och strategi lyckas eller misslyckas. Det finns tecken på båda.

  SvaraRadera
 21. @Anonym som hade synpunkter pà Bazants & Les closure beträffande min JEMartikel. Sänd mig gärna en kopia pà closuren!
  Beträffande landets försvar har väl det enbart anpassats till verkliga behovet. Vi behöver inget invasionsförsvar med vpl längre. Vad vi verkligen behöver, inkl. flygplan och hkp, är helt oklart ... och bör därför diskuteras.

  SvaraRadera
 22. Sumatra,
  Tack delar din syn helt.

  SvaraRadera
 23. @Anders B: Den går att köpa för $30 från Journal of Engineering Mechanics. Det var värt varenda cent för att skåda denna sågning!

  SvaraRadera
 24. @Anonym. Jag vet! Jag väntar dock pà hàrdkopia av Journal of Engineering Mechanics.

  SvaraRadera