onsdag 30 juni 2010

Strandad förhandling... (uppdaterad)

FM förslag om obligatorisk tjänsgöringsplikt utomlands gick inte igenom samverkan med Officersförbundet. Bra jobbat OF!

Den 30 juni avslutades samverkan om Försvarsmaktens beslut om att all personal ska omfattas av en arbetsskyldighet för internationell tjänstgöring. Samverkan avslutades i oenighet.

Officersförbundet är kritiskt till att arbetsgivaren inför obligatoriet, trots att många frågetecken kvarstår och har därför krävt en central förhandling i frågan.
...
I förhandlingarna som kommer att äga rum i slutet på denna vecka eller i början på nästa kommer förbundet att lyfta fyra frågor.

- Obligatorium inte nödvändigt
- Otydligt erbjudande
- Höjda ersättningsnivåer vid tjänstgöring utomlands
- Oklarheter kring fullmaktsofficerare


Det blir en intressant sommar! Vad gör FM om INGEN skriver på, eller om de viktigaste grupperna inte skriver på? Det officiella hotet är uppsägning baserat på arbetsbrist med motivering av att alla tjänster inom FM i framtiden kräver utlandstjänst.

Svarar hon eller han ”nej” så riskerar medarbetaren att bli uppsagd på grund av arbetsbrist eftersom det inte finns någon befattning att placera anställda på som inte kräver internationell arbetsskyldighet.

Men har FM råd att sparka t.ex. alla helikopterpiloter inför insatsen i Afghanistan 2011? Dom är ju redan frivilliga till att åka iväg, men vill kanske trots det inte skriva på ett obligatorium?

Uppdaterad 10-06-30, 22:09
Jag upptäckte en liten skrivning i FM presentation av det nya obligatoriet.

Utöver insatser har myndigheten en mängd andra internationella åtaganden, exempelvis som attachéer, lärare vid utländska skolor och inom ramen för EU samt andra internationella organisationer så som FN och NATO. Genom att svara ”nej” går medarbetaren miste om möjligheten att söka till de intressanta internationella arbetsuppgifter som Försvarsmakten kan erbjuda i dag. Här efterfrågas både civil och militär kompetens.

Innebär detta att det ska vara ett krav att ha gjort en internationell insats för att få tjänstgöra i dessa typer av befattningar? Här viftar FM med moroten i stället för piskan, vilket jag tycker är bra. Men det gäller att hålla hårt på principerna. Det går inte att göra undantag, för då tappar denna morot sitt syfte. Samma sak med tillsättning av högre tjänster. Ut med cheferna på insats för att t.ex. bli överste. Det skulle innebära att HKV fylls med officerare med missionsband i stället för nedläggningsmedaljer.

Hur ska sedan de icke-stridande internationella befattningarna som saknar prestige räknas som? Man glömmer ofta bort befattningar i supportgrupper för t.ex. Gripen i Tjeckien, Thailand och Ungern. Det har hittills inte betraktats som en merit att haft liknande tjänster och C F7 glömmer allt för ofta bort att hon har en del av sitt förband på annan ort. Sedan finns det andra intressanta kombinationer som t.ex. stabsbefattningar i Florida. Semester eller insats? Piska eller morot?

Uppdaterad 10-07-02, 08:49
Hmm..nu kommer även (m) ut ur garderoben och börjar vädra tankar likt (fp) om att fokusera på försvaret av Sverige. Därmed så är kanske det nya personalsystemet, slopandet av värnplikten och obligatoriet onödiga? Mer om detta i ett senare inlägg.

Uppdaterad 10-07-03, 00:23
HKV kör över Officersförbundet och beslutar om obligatorisk utlandstjänst.

Beslutet togs efter samverkan och central förhandling med arbetstagarorganisationerna som båda slutade i oenighet.

Är detta ett demokratiskt beslut? Det officersförbundet klagade på var inte obligatoriet i sig själv utan att villkoren inte är definierade. Att HKV nu kör över fackförbunden visar däremed bara att det inte finns några villkor definierade eller att dom är så pass usla att man inte vill skylta med dom.

Många officerare har nog en del att fundera på över semestern. Inte bara för obligatroriet i sig själv utan också för vetskapen om att arbetsgivaren ger sjutton i förhandling med arbetstagarna. De eftersökta specialister som riskerar att få åka ut mest, är på grund av obligatoriet de som kanske hoppar av först. Det ironiska i sammanhanget är att de äldre officerare som man kanske helst vill bli av med är de som obligatoriet påverkar minst. Det finns helt enkelt för få befattningar i deras nivå i insatsförbanden för att dom ska riskera att åka ut mot sin vilja. På så sätt kan obligatoriet få omvänd funktion än vad HKV har tänkt sig. I stället för att garantera personal till insatser garanterar obligatoriet att bli av med den personal man mest av allt vill ha kvar. Att skicka ut en 50-årig stabsmajor och röja minor är nog inte ett alternativ som ens HRC kan tänka sig.

Officersförbundet har ännu inte lagt ut någon kommentar på sin hemsida.

46 kommentarer:

 1. Den som skriver på tycker..

  .. att det är ok med rejält försämrade villkor (livegenhet i frågan om utlandstjänst) utan någon som helst kompensation.
  .. att det är ok att arbetsgivaren hotar med avsked för att ändra ingångna villkor.
  .. att det är ok att arbetsgivaren på detta sätt har för överskådlig framtid lyckats få "förhandling" att betyda "informera ATO".
  .. att det är ok att arbetsgivaren tvingar en att jobba tre år på en stab någonstans, trots att det kanske inte alls passar i livsplaneringen (barn och sånt crap).
  .. att oförmågan att anställa och behålla nyckelpersonal ska kompenseras med tvång och piska för alla.
  .. att sättet de gör detta på är acceptabelt.

  Fy för Generalerna!! Jag skriver då inte på. Jag tar trygghetsstiftelsen.

  SvaraRadera
 2. Vår ÖB har bett oss alla att fundera på om Försvarsmakten verkligen är något för oss? Detta med tanke på de nya krav som ställs i samband med nytecknande av anställning med plikt på utlandstjänstgöring.
  Jag undrar hur ÖB kan vara så cool i förvissningen om att de flesta "tvingas" skriva på i bristen på annat - Trygghetsstiftelsen och trygghetsavtalet ger fina förutsättningar för alla de som redan innan ÖB uppmaning funderade på om dagens, och ännu mer - morgondagens Försvarsmakt är det rätta stället att arbeta på...

  Uppsagd pga av arbetsbrist - även om jobbet är kvar, som det kommer vara för de flesta av oss - pga kravet på den extra raden i anställningsavtalet ang. obligatorisk plikt om utlandstjänstgöring när så Försvarsmakten pekar.

  Hur tänker FML o ÖB här?

  Om inte FM åtagande där jag arbetar sägs upp, eller hela rasket läggs ned så förstår inte jag hur man kan hävda arbetsbrist?

  Någon lär behöva utföra mitt jobb, som jag slapp pga arbetsbrist...?

  Som sagt, lyckas man ändå med konststycket att hävda arbetsbrist så finns ju som tur är Trygghetsavtalet - ett riktigt bra avtal för en nystart efter den militära karriären!

  SvaraRadera
 3. Försvarsmaktens största problem är personalen. Inklusive generalerna.

  Om man inte vill delta i FM:s insatser så passar man nog inte som anställd där.

  SvaraRadera
 4. "Om man inte vill delta i FM:s insatser så passar man nog inte som anställd där."

  Jag vill delta i utlandsmissioner. Men jag vill inte skriva på in blanco för att FM ska få veto på när och var. Jag skulle vilja få vara med och bestämma lite för att planera mitt liv. Precis som andra företag gör som har folk utomlands.

  Skriver man på så förhandlar man bort alla möjligheter till att t.ex. förhandla lön eller andra förmåner.

  SvaraRadera
 5. FM har möjligheten att beordra ut folk internationellt redan idag, oavsett om man skrivit på det nya avtalet eller ej.

  Jag vet folk som kommenderats till utrikes tjänsteresor, bla till Balkan. De har då haft sämre villkor än i Utlandsstyrkan.

  Glöm inte vad det innebär att vara officer!

  SvaraRadera
 6. Har varit i en hoper länder i tjänsten utan att välja det själv, ofta utan att det ens fanns en skriftlig order på det från min chef. Till Bosnien åkte jag i a f av egen vilja.
  FM har en brist vad avser kompetensen ledarskap som är akut. Fr o m OF4 och uppåt har vi inte längre några officerare( med några få undantag), utan endast handläggare, administratörer och revirpinkare. Finns det någon framtid för FM?????????????

  SvaraRadera
 7. Personalen är mycket riktigt FM:s huvudproblem. Trist att det skall ske på det här sättet - jag håller med om att det här sköts riktigt fult - men en utrensning måste ske. Visserligen är jag inte förvånad. Under mina tillfälliga inhopp i FM har jag aldrig sett maken på feghet i kontorskorridorerna.

  /Benny

  SvaraRadera
 8. Visst är det fascinerande.

  Jag har själv som civilanställd beordrats resa till Afghanistan (begränsad tid, men ändå inte precis populärt hemma). Hade väl teoretiskt kunnat vägra i det fallet men gjorde inte det.

  Dock finner jag det i princip fullständigt verklighetsfrämmande att tro att man kommer kunna hävda arbetsbrist på en hel del av de civilanställda om de inte skriver på.

  Tror att vi kommer behöva organisera "förband" av de civilanställda som vi de facto vill ska kunna skickas ut, eller övas som övningsdygn etc. FMLOG är väl den organsiation som mest berörs, och då framför allt FörsL ohc Mark/Flyg/Marin verkstäderna. Ngn mer som minns UHReg org? Att FUS motsv. gick normal arbetstid under JC10 var ju lite bekymmersamt onekligen. Väcker även frågan om det var helt klokt att outsourca GarnL.

  Många frågor, få svar.

  SvaraRadera
 9. Ni som tycker det är OK eftersom ni minsann redan blivit tvingade:

  Bara för att det finns våldtäcktsoffer betyder inte det att våldtäckt är ok!

  SvaraRadera
 10. Ja Sleipner, du illustrerar min poäng som jag envetet försöker visa på. Vi har genom vårt ordinarie anställningsavtal ett obligatorie att tjänstgöra där vår kompetens efterfrågas. Det handlar dock om arbetstidsreglering, precis som du så snyggt också beskriver.

  Allting är en förhandlingsfråga. 40 dagar före liststart skall arbetstiden vara planerad. En enkel lösning vore att förhandla om "Insatsdygn" som arbetstidsplanerade chef kan planera ut om det är så att man skall ut med vapen i hand utan att riksdagen/regeringen säger att riket är i krig. Snyggt vore att avtala om längsta möjliga sammanhängade arbetstid till t.ex. tre månader, lokala avtal kan vara kortare, där arbetstagaren får åka hem och vara ledig och eller jobba på hemmaförbandet.

  Eftersom vi redan har ett obligatorie så ser inte jag nyttan med att skriva in det i anställningsavtalet. Min farhåga är att arbetsgivaren vill nyttja arbetskraften så att man kan tvingas till tjänstgöring utomlands i annan befattning än den man har.

  Order: Du skall till SWEDEC och gå amröjkurs samt tillägg för IEDD för att senast xxxxxx befinna dig i Afghanistan för tjänstgöring.

  Jag har svårt att tolka det explicita obligatoriet som annat.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 11. J.K Nilsson - du snackar strunt. Bara för att du inte vågar säga nej betyder det inte att man måste. Tror du FM skulle ta detta så här långt om de inte var tvugna?

  SvaraRadera
 12. @J.K

  Nej, att tvinga ut folk på befattningar de inte är utbildade för är naturligtvis vansinne. Är det brist i vissa kategorier måste man rimligtvis nyanställa och skicka den personalen till SWEDEC i ditt exempel. Däremot borde man kunna ge redan anställd personal förtur. För att fortsätta med ditt exempel: vi har inte längre användning av klargöringspersonal eftersom vi inte längre har tillräckligt med flygplan och basbataljoner. Däremot behöver vi IED-experter. Du får därför möjligheten att omskola dig, annars blir det uppsägning på grund av arbetsbrist. Söker ingen internt så går vi till arbetsförmedlingen.

  /Benny

  SvaraRadera
 13. En nyhet kanske:
  Bibehållet flygtidsuttag+färre flygplan=mer skruvande=större behov av klargörings/mekpersonal.
  Tillkommer ev. skiftarbete.
  Frågor på det?

  SvaraRadera
 14. @ anonym 08.30

  "Tror du FM skulle ta detta så här långt om de inte var tvugna?"

  Det är väl rätt uppenbart att FM redan gått så här långt - utan att vara tvungna. OF har som de flesta t.ex konstaterat att:

  "Frånvaron av ett obligatorium
  har hittills inte stoppat några insatser"

  SvaraRadera
 15. Anonym 08:30, jag undrar vem som snackar mest strunt...

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 16. @anonym 08.52

  Två olika saker.

  Att de säger så är för att det är ett svepskäl. Men det vill fortfarande att alla ska vara livegna i valet att åka utomlands eftersom det är billigare än att utbilda nya inom vissa områden.

  Men de skulle inte ens behöva detta svepskäl om de redan ansåg att vi var livegna i frågan.

  Ser du skillnaden?

  SvaraRadera
 17. Benny, har det varit så svårt att få det i ett avtal då? Jag förstår att det mest rationella är att fortsätta att gå i gamla fotspår men vilken skillnad skulle det göra att sätta meningen "Anställning i Försvamarsmaken är knuten till obligatorisk tjänstgöring inom och utom Sverige" på anställningsavtalet då? Vi har ju redan arbetsskyldigheten eller tänker man sig att om man blir planerad för arbete utomlands så kan man inte säga upp sig?

  Som du säkert känner till så saknas det ett stort antal officerare som kan göra jobbet. Jag vet inte av att man skulle kunna säga att det råder arbetsbrist någonstans. För Försvarsmaktens fortlevnad så var det ett oerhört felsteg att deklarera arbetsbrist i försvarsbeslut 2004.

  Men visst jag förstår dina tankar, frågan är varför man behöver skriva det i anställningsavtalet och samtidigt neka ett avtal om det.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 18. Anonym 08:30, du vet inte vad jag vågar eller inte. Du snackar strunt.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 19. Nu, Ulla-Karin, var det ju inte klargöringspersonalen som var det viktiga i inlägget. Du kanske kan ersätta den med en annan personalkategori så går nog poängen fram.

  SvaraRadera
 20. @J.K

  Jag håller helt och hållet med dig om att den föreslagna avtalslösningen inte är något vidare.

  Däremot undrar jag om det inte råder arbetsbrist i HKV...

  /Benny

  SvaraRadera
 21. Vår försvarsminister är för go, men nu har han nog gått vilse i demagogins vindlingar. Hur dumma tror han att vi är?

  Läser följande ögonbrynshöjare i senaste inlägget på försvarsministerns blogg för enkelriktad kommunikation: "Idag dubbleras rekryteringsbasen för Försvarsmakten. Kvinnor och män kommer att rekryteras på frivillig grund och på exakt samma villkor".

  Förut kunde kvinnor rekryteras på frivillig grund och nu kan kvinnor rekryteras på frivillig grund. Hur kan det bli en fördubbling? 1=1 eller har 1 blivit lika med 2?

  Har jag missat någon ny matematik eller har männen blivit dubbelt så många?

  SvaraRadera
 22. Aritmetik a la Tomhylsan! :-)

  SvaraRadera
 23. Sumatra: You and me both!

  Det är en ekvation som inte går jämnt ut, precis som påståendet i Aktuellt igår att 70% av de värnpliktiga är oanvändbara för Försvarsmakten. Procentuellt sett må det bli fler kvinnor som söker sig soldatyrket, men fårgan är om antalet individer blir fler?

  SvaraRadera
 24. Det är falsk matematik, som gör det rike så oändligt rik. Sjungen på klingande skånska och jag tror att en viss bloggare har skriviet ett inlägg med just den rubriken....

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 25. Ett RENT hypotetikum för framtiden

  Om nu arbetsgivaren får igenom internationell tjänsgörings plikt för samtlig personal .

  Skola då inte personalen hålla sådan fysisk standard för att kunna genomföra denna ??

  Skola inte personalen då klara medicinsk undersökning för int tjänst ??

  Så igentligen OM detta går igenom så borde väl då samtlig personal inom FM likt vårt grannland Norge tex genomföra årligt 3km löptest på tid bommar du nytt löp inom 3 månader.

  Och då skulle ju framtida tjänster som lyses ut inom FM kräva godkänd läkarundersökning.

  Och efter som detta "gäller samtlig" personal hur ser då de som alltid verkar ligga på A-listan för utlandstjänst på vissa civila befattningar som lätt kan skriva på ett sådant avtal och veta det finns inte en sportmössa att man kommer skicka just "mej"

  Kommer viss verksamhet vara fredad? eller kommer personalen med rätt kompetens oberoende av verksamhet att på stå på SWEDINT´s förrådslinje och vämta på rätt storlek i kläder?

  SvaraRadera
 26. Åskådaren (orginalet)2 juli 2010 kl. 10:11

  På min tid fanns det en Arméchef som drev devisen "Allt för personalen", senare travesterades det "Allt för dyrt". Nu tror jag man kan uttrycka våra högre militära befattningshavares agerande enligt devisen "Allt för karriären"

  SvaraRadera
 27. FC 1, 8 Coy, BA012 juli 2010 kl. 17:53

  På tal om fystester, undrar hur generalen Lindström klarar dessa? Han lyckades i a f fylla ut mässdrökten till bredden på kronprinsessans brölopp. På roten har vi en hoper, undertecknad också för den delen som av olika anledningar inte genomfört fystester enligt den sedvanliga luddiga ordern som ingen följer upp.

  SvaraRadera
 28. FC1:

  Med tanke på den enorma del av Försvarsmakten som inte ens har en krigsplacering, är det kanske inte så märkligt? Dagterapi, är en träffande beskrivning för verksamheten.

  SvaraRadera
 29. Ärade kollegor mm så var beslutet taget av ÖB on internationell tjänstgöringsplik beslutet finns på mil.se samt beslutet är taget i oenighet med ATO.

  SvaraRadera
 30. @Anonym 12.40: Jag har uppdaterat inlägget ovan och väntar på OF reaktion...

  SvaraRadera
 31. Som grädde på moset för att göra debatten lite mer roligare (Undra om FML har tänk på detta)

  Om nu SAMLTLIGA perosnal grupper inkl civila skall har tjänstgöringsplikt internationellt.

  Det sägs ju att samtlilig "civil personal skall genomföra sk combatantutbildning som ej genomfört värnplikt el annan militär utbildning inom 2 år.

  Har man tex skickat sjöcentralernas, driftcentralernas civila personal på sådan. Har samtliga civila handläggare getts möjlighet att genomföra sk combatant utbildning? .

  "Oj då tänkte inte på de "

  SvaraRadera
 32. Då har som sagt var ÖB tagit beslutet om internationell tjänstgöring för ALL personal. Undrar om det kommer att påverka våra civila ekonomiassistenter som är närmare pensionen än 60? Undrar hur man t ex kommer att ställa sig till om det på förbandet finns en officer utan fullmakt eller civil med t ex benprotes som gör ett jättebra jobb och har en för FM unik kompetens, men kan inte tjänstgöra i t ex Afghanistan.

  SvaraRadera
 33. Om man tänker sig att samtlig personal inom en funktion, t ex EOD ej klarar "fyskraven", eller att ingen läkare gör det heller, hur kommer man att göra i så fall? Nu är ju sannolikheten för att något sådant skulle ske ganska minimal, men tänk om.

  SvaraRadera
 34. @FC1, 8 Coy

  Känner du till många befattningar i Afghanistan som bara en 60-årig ekonomiassistent med benprotes kan fullgöra?

  Lite balans tack. Utlandsobligatoriet är i första hand till för att personer med specialkompetens som de fått av Försvarsmakten, inte skall kunna välja och vraka var och hur de sedan använder den kompetensen.

  Jag hoppas även att man härigenom kommer åt det förbannade ofog det innebär när folk hoppar av utlandstjänstgöring. Jag vet inte hur många gånger jag sett - och har själv blivit drabbad ett flertal gånger - att officerare kommer in på någon nivåhöjande utbildning eller erbjuds en mer attraktiv kommendering. Och så står en grupp där på väg att åka utomlands, utan chef. Och får istället åka med någon vakansrekryterad stackare som varken har kompentens eller tillräcklig missionsutbildning eftersom allt gått för fort.

  SvaraRadera
 35. @Anonym 2 juli 2010 19.11

  GSU US är väl fyra veckor lång, så det är inte särskilt svårt eller tidskrävande att ge de som inte är grundutbildade. Och det finns ingen anledning att dra alla civilanställda igenom den utbildningen. Den får du strax innan den betydligt längre missionsutbildningen - som alla måste göra - när det är klart att du skall åka.

  SvaraRadera
 36. Sannolikt finns det inte speciellt många befattningar för en 60 årig ekonomiassistent på en FS-mission, men det jag ville komma åt var det sumariska i att anse att att alla i FM skall kunna vara föremål för en utlandstjänst. Det är ungefär som att betrakta alla på ett sjukhus att vara kompetenta nog att utgöra en del av ett kirurg-team( ber om ursäkt om det är fel uttryck). Det behövs och kommer att behövs enablers som utbildar, underhåller m m på hemmaplan, och om man kräver att alla skall kunna åka utomlands så kommer FM sannolikt få stora problem i framtiden.

  SvaraRadera
 37. @ Anonym 3 juli 2010 03.14

  Sannolikt får då individerna i fråga x antal månader på sig att nå tillräcklig fysisk standard, annars är det uppsägning som gäller. Men det är väl som du säger ganska osannolikt att man hamnar i den situationen. Vet man vad som krävs för att behålla jobbet så ser man väl rimligtvis till att det inte går så långt. FM:s anställda kan ju träna på arbetstids, så det finns ingen som helst anledning att någon inte skall kunna upprätthålla den ganska modesta minimistandard som krävs.

  SvaraRadera
 38. FC1, 8 Coy - din jämförelse haltar så den faller omkull. Utlandsobligatoriet tvingar kirurgerna att vara del av ett kirurg-team, ingen annan. Du skall kunna kommenderas ut i utlandstjänst om din kompetens efterfrågas där, inte för att göra något du inte har utbildning för. Syftet med utlandsobligatoriet är att komma åt det kirurger som vägrar gå in i operationssalen.

  Vad beträffar 60-åriga ekonomiassistenter så har jag varit på mission ganska nyligen då det satt just en FM ekonomiassistent i stexet och hon var nog runt 60 skulle jag tro. Gick alldeles utmärkt.

  SvaraRadera
 39. @ Anonym 04:37
  Ofoget att folk hoppar av utlandstjänstgöring kommer inte att sluta med ett obligatorium. Istället för att folk väljer en skola eller en annan befattning byts bara ut mot att de säger upp sig istället. Men eftersom FM skiter i sina medarbetare kommer medarbetaren att skita i FM och låta bli att tala om sina planer tills de fått klartecken om ett civilt jobb. Det kommer mao fortfarande finnas "vakansrekryterade stackare" utomlands.

  De som väljer att inte säga upp sig (av de som inte åker frivilligt) kommer istället att vara "omotiverade stackare" som inte kommer att anstränga sig överdrivet mycket för att göra ett bra jobb. Visst, man kan hota med ett dåligt betyg, men vad innebär det? Att personen inte är lämplig för fortsatt tjänstgöring utomlands? Hurra! Det bästa som kunde hända för den omotiverade. Skäl för uppsägning - knappast, det finns det många bevis för redan idag.

  Vilket är då bäst? En vakansrekryterad stackare som gör sitt bästa eller en omotiverad stackare som bara vill åka hem.

  @ Anonym 05:19
  Om man idag har 50% vakanser på sin enhet men ändå försöker lösa förelagda uppgifter har man inte alls någon arbetstid att bedriva fysisk träning på! Personalbristen är utbredd inom FM. Det kommer antagligen inte bli bättre när färre ska lösa fler uppgifter.

  SvaraRadera
 40. Allt kommer lösa sig med tiden. Det kommer bli ett par smärtsamma år, men så småningom kommer dagens trygghetsnarkomaner tvingats ut till förmån för nya förmågor som är motiverade att utföra det jobb Försvarsmakten är ålagd att göra.

  SvaraRadera
 41. @anomyn 13.26
  Och då har förhoppningsvis "de nya förmågorna" ett avtal som reglerar alla delar i det nya obligatoriet. Och det kan de nog i sådana fall tacka alla anställda i FM (kanske framföra allt trygghetsnarkomanerna) som inte tycker det är OK att skriva på för något som man inte vet vad det innehåller.

  Problemet som jag ser det är inte att personal anställda i FM inte vill åka ut på internationella insatser.
  Problemet är att arbetsgivaren inte fått tummen ur sedan 2003 och presenterat ett innehåll i avtalet som man kan ta ställning till.
  Nu blev lösningen att man avslutar förhandlingen i oenighet och beslutar om att Obligatoriet gäller.
  Mer än så tycker jag att man kan begära av en arbetsgivare som skall attrahera flera tusen människor att söka anställning hos just denne.

  /JOPP

  SvaraRadera
 42. @JOPP

  Visst kommer de nya förmågorna ha något sånär vettiga avtal, annars kommer de som du säger antagligen inte låta sig rekryteras. Det är därför jag säger att det blir några smärtsamma år. Ledningen måste också lära om. Eller kanske snarare gå i pension och bytas ut.

  SvaraRadera
 43. Har precis fått hem mitt lilla brev om obligatoriet i brevlådan.

  Slogs av två saker:

  - "Beslutet taget i facklig samverkan". Ja, facket var med på mötet, men godkände inte innehållet utan att få se på villkoren

  - "Det kommer att finnas ett stort mått av hänsyn till din enskilda personliga situation vilket framgår i ett särskilt direktiv som följer beslutet". Det finns alltså direktiv. Varför kunde OF inte få se dessa. Eller måste direktiven tas fram? I så fall är det mycket kort tid kvar till den 20 september då obligatoriet ska vara påskrivet.

  SvaraRadera
 44. Direktiven finns att läsa på OFs hemsida. Innehåller inget konkret.

  SvaraRadera
 45. Om nu detta obligatorium skall gälla samtliga anställda då tycker jag oxå att SAMTLIGA militära som civila skall kunna tagas i anspråk för internationell tjänst, det finna faktiskt tjänster som är mycket väl lämpade för civilanställda och jag tror att bara för man sitter på driftcentral el sjöcentral mm skal dessa då vara "fredade" från denna skyldighet?

  jag själv och jag tror flera kommer bli liiite syrak om vissa kan segla vidare på en räkmacka (flåt uttrycket)

  Vi måste fråga oss skall skyldigheten gälla alla eller är den bara en taktisk åtgärd för att lossa barlast i pers listorna?

  Att skriva på med resonemanget att aldrig i jorden att dom kommer plocka just mej kan inte vara acceptabeld blan de stackare som kommer vara på "a-listan" för int tjänst .

  Så för att det skall vara lite rim och reson skriver man på då får man banne mej vara beredd att ställa sig i förrådskön på SWEDINT för provning av kläder .

  på ett sätt och på längre sikt kan ju denna skyldighet öka i (viss mån) kvaliten på i detta fall civil anställda personallen.
  Likt gannlandet Norge ALL personal genomför fyskiska minimikrav innan anställning i Forsvaret där är man likställda grön som vit.
  Samt årligen genomföra fystest med sk resultat "bestått" - godkänd.

  Att Sverige inte ens har koll på officerarna är inte funkis tex
  har alla officerage genomfört årlig fys standard?
  Har alla offiverare genomför årligt skjutprov med tex Pistol 88?

  Skall vi ha denna skyldighet är det dax att styra upp verksamheten och dessa krav SKALL även gälla bukhänget på HKV som i min bok skall vara föregångsmän'
  tack för ordet

  SvaraRadera
 46. @Anonym 02.17: Det var inte mycket kött på benen i det direktivet...

  http://www.officersforbundet.se/Global/Material/Obligatoriet/Microsoft%20Word%20-%20HKV%202010-07-02%2016%20100.60762%20Bilaga%201%20FM%20%20inriktning%20int%20tj%c3%a4nstg%c3%b6ring.pdf

  SvaraRadera