söndag 31 oktober 2010

Bättre än ingenting?

Officersförbundet meddelar att FM har gått med på ett regelverk för uppkomna insatser.

Det första tillägget i utlandsavtalet innebär att Försvarsmakten vid vakansrekrytering där den enskilde placeras i förbandet mindre än tre månader före utlandstjänstgöringen omfattas av skyddsregeln.

Vid det fallet utfaller ett belopp motsvarande 2000 kr x antalet månader som insatsen är planerad. Beloppet ska om möjligt betalas ut med den första utbetalningen av utlandslönen.

Det andra tillägget gäller för de medlemmar som beordras till R10 och R30 beredskap som inte har planerats i samband med den ordinarie arbetstidsplaneringen i lista.

Sådan beredskap benämns uppkommen beredskap.

För uppkommen R10-beredskap erhåller den enskilde 6500 kr/månad eller 214 kr/dygn i ersättning.

För uppkommen R30-beredskap erhåller den enskilde 2500 kr/månad eller 82 kr/dygn i ersättning. Den som beordras till insats under uppkommen beredskap erhåller dessutom ersättning enligt uppkommen insats enligt ovan.


Detta kanske låter bra, men om man tittar lite närmare på det så skulle det innebära att en officer som tvingas iväg till Afghanistan i sex måpnader och får reda på detta MINDRE än tre månader innan ska ersättas med 12.000 .-. Detta är dessutom FÖRE skatt!

För staten skulle det innebära att om en hel afghanistanmission skulle "snabbrekryteras" från "frivilliga" officerare, specialister och GSS skulle det kosta staten 500 * 12.000 = 6 MSEK! Jämför man detta med den totala kostnaden för en sex månaders insats på ca 800 MSEK så är det en droppe i havet och lär inte avskräcka en ambitiös personalchef.

Detta är med andra ord långt ifrån allt som vi behöver få reda på. Frågor som hur ofta, hur länge, stöd till familjer m.m. har ännu inte besvarats.

7 kommentarer:

 1. Det är ett hån mot alla som genomför statens vilja och ställer sina liv till förfogande i Afghanistan. Att officersförbundet kan gå med på en sådan uppgörelse ifrågasätter jag skarpt. Det är dags att skicka våra fackansvariga på internationell tjänst i Afghanistan så de får förståelse för hur det sliter på kroppen och familjen hemma.

  Är det inte dags snart att bidraget vi får för utlandstjänst kan räknas som lön. Visserligen kan man ju byta jobb om man inte är nöjd och bara klagar. Men vill man ha kvar personal lite längre så är det dags att tänka om. Ända sättet att spara undan pengar nu är att lämna sin familj i sticket och hyra ut huset.

  Snart är det dags att kollektivt säga nej, göra som finnarna gjorde - och lyckades med.

  SvaraRadera
 2. OFR/O är tydligen helt inkompetenta. De kan inte förhandla. Jag hade förväntat mig något i storleksordningen 10x mer. Jag antar att cheferna på HKV skrattar i fikarummet.

  SvaraRadera
 3. Där slogs nog rekord i usel förhandling. Redan tidigare i utlandsavtalet finns en paragraf som ger 2000 kr extra i månaden om man åker iväg på en utlandstjänst som avviker från individualplanen och dessutom har haft kortare tid hemma än vad föregående insats var lång. Det enda man har lyckats med i förhandlingen är alltså att få in en tre månaders regel istället för de tidigare reglerna.

  Man skulle kunna dra en parallel till vad en särskild enhet som nyligen tvingades iväg till Aghanistan i förtid fick ut. De fick 12000 extra per vecka för tiden utöver den ordinarie. Nu är detta kanske orealistiskt mycket att ha som en generell regel och det kommer alltid att finnas ytterskott när marknadskrafter råder men klart är att dock att 2000 per månad är ett hån.

  Sköter ni, officersförbundet, förhandlingarna lika dåligt när det gäller det nya Utlandsavtalet så kommer jag personligen avsätta er!

  SvaraRadera
 4. Ju mer jag läser om det desto mer förbannad blir jag. Är det någon som har en länk till det faktiska avtalet. Måste kontrolleras om det verkligen är så dåligt som det låter.

  Inte bara ersättningen vid insats är dålig. Man har ju samtidigt egentligen skrivit bort behovet av R10 och R30 beredskap. Varför skulle arbetgivaren vilja betala för att sätta någon i en förhållandevis dyr R10 eller R30 beredskap när han kan kommendera iväg samma person och bara ge honom 2000 per månad direkt? Finns det någon skrivning i avtalet som hindrar det förfarandet?

  Har företrädarna för officersförbundet överhuvudtaget genomfört utlandstjänst?

  SvaraRadera
 5. @ CI

  "lär inte avskräcka en ambitiös personalchef."

  Skall avtalet fungera som avskräckning för FM?

  Om FM får ett uppdrag av regering och riksdag skall det väl verkställas? Menar du att FM skall säga till regeringen att: "-Nä, det blev för dyrt och dessutom vill inte personalen."

  Eller vad menar du? ditt avslutande påstående är märkligt.

  Håller däremot med att beloppen du redovisar är på tok för låga för den enskilde jämfört med vad han förväntas prestera! Bättring FM!

  Old School

  SvaraRadera
 6. Frågan är om lite pengar är bättre än inga här. Jag tror personligen inte det. Nu kan Försvarsmakten slå sig för bröstet och säga att de lyssnat och löst problemet i samarbete med ATO. Bättre hade varit att ställa krav och inte skriva på förrän de infriats, d.v.s. belopp som är i storleksordningen 5-10 gånger högre.

  Att sälja sig billigt sätter bara referenspriset för senare försäljningar.

  SvaraRadera
 7. "Varför skulle arbetgivaren vilja betala för att sätta någon i en förhållandevis dyr R10 eller R30 beredskap när han kan kommendera iväg samma person och bara ge honom 2000 per månad direkt? Finns det någon skrivning i avtalet som hindrar det förfarandet?"

  Ja, det gör det. Försvarsmakten är den goda arbetsgivaren som inte skulle göra så. HAHAHA!

  SvaraRadera