fredag 1 oktober 2010

Ur fas är tiden


En intressant effekt av att vi anpassar vårt försvar efter utländska förebilder för att vara "standardiserad" och "interoperabel" är att vi hela tiden ligger efter. Precis när vi anpassat oss till den senaste trenden så kommer det nya påhitt.

Just nu pågår en kamp i Försvarsmakten om att införa ett ny anställningsform för att göra det lättare att skicka ut förband internationellt. Samtidigt så börjar det komma signaler om att omvärlden kanske inte kommer att råd att syssla med detta så särskilt mycket längre. Går det dessutom åt pipan i Afghanistan (vilket Europas ekonomi kan bli orsak till) så kan det innebära nådastöten för fredsframtvingande operationer. Då är vi tillbaka till de klassiska fredsbevarande insatserna där vårt tidigare värnpliktssystem visat sig vara väl fungerande.

Men vi har ju precis skrotat vårt värnpliktssystemet till förmån för en professionell yrkesarmé (även om vi inte får använda det ordet för Tolgfors). Därmed har vi nu nått toppen av vårt Cosinus för att kunna deltaga i den typ av insatser som började med Gulfkriget 1991. Men, inte helt förvånande så börjar USA:s Sinus att stiga på nytt.

USA:s försvarsminister Robert Gates varnar i ett tal på Duke University för att den amerikanska yrkesarmén börjar tappa sin koppling mot det civila samhället.

In Gates’ view, the all-volunteer force, an outgrowth of political anger over Vietnam and the draft, has been an “extraordinary” success in terms of military professionalism in one conflict after another. But that success has come “at significant cost” — namely, the lopsided burdens that emerge when fewer than 1 percent of Americans serve in uniform during a decade of war.

Samma problem komme att dyka upp förr eller senare även i Sverige. Tidigare kunde alla män när dom fått ett par glas för mycket i sig till sina flickvänners förtret börja prata gamla lumparminnen. Vad ska vi snacka om på festerna framöver? Senaste modebloggen? I varje fall så blir det inte Försvarsmakten, då gemene man inte har en aning om vad dom håller på med. Risken är dubbel. Dels att vi i Försvarsmakten skapar en egen subkultur då vi inte längre förstår oss på det civila Sveriges önskemål. Dels att civilisterna tapapr förståelsen för vad Försvarsmakten ska användas till och förr eller senare lägge ned alltihopa.

Lönekostnaderna för den professionella amerikanska armén är gigantiska och ökar hela tiden för att de ska få behålla sina dyrt välutbildade soldater. I sverige tror våra naiva politiker och höga militärer att våra soldater kommer att tjänstgöra för 17.000 i månaden. Men efter de första stora avhoppen till civila säkerhetsföretag så kommer lönerna även här att skjuta i höjden.

Culturally, Gates warned of a self-perpetuating cycle of civilian-military alienation. Fewer percentages of Americans are serving in uniform, but a big factor determining who serves is “growing up near people who served.” As military budgets shrink, that’s going to mean that the services concentrate themselves in enclaves like the south and mountain west, while large urban, wealthy and coastal populations increasingly grow distant from military life. “There is a risk over time,” Gates said, “of developing a cadre of military leaders that politically, culturally, and geographically have less and less in common with the people they have sworn to defend.”

Inte nog med att det är en liten del av befolkningen som tjänstgör. Dom används dessutom mycket hårt. I inget amerikanskt krig har soldater varit insatta i strid under så långa tidsperioder som i Irak och Afghanistan. Detta har nu lett till katastrofala ökningar i antalet självmord bland hemvändande soldater.

Mellan raderna inser man att Gates skulle vilja ha ett amerikanskt värnpliktssystem. Kanske inte för att ersätta, men för att komplettera dagens system. Denna fråga är dock dödförklarad i USA efter kritiken mot de "värnpliktsliknande" system som användes under vietnamkriget.

Even after Sept. 11, 2001, Mr. Gates said, “in the absence of a draft, for a growing number of Americans, service in the military, no matter how laudable, has become something for other people to do.”

Gates har inga lösningar, men han ser en hel del problem med det system som vi i Sverige just nu inför. Räkna med andra ord att det kommer ändringar i USA som vi senare kommer anpassa oss till.

Varje amerikanskt Sinus möter vi alltså med ett svenskt Cosinus fasförskjutet några år senare. Varför hela tiden reagera på andra länders modenycker? Varför inte själva diktera trenderna? Det som gjorde att den svenska Försvarsmakten tidigare hade mycket internationell respekt var just att vi själva bestämde agendan (givetvis spelade vi dessutom en smula under täcket med NATO). I horisonten ser vi dessutom ett nytt Ryssland som börjar spänna musklerna. Vårt insatsförsvar må vara modernt och välutbildat, men det är också mycket litet och inte längre anpassat för försvar av Sverige. Kanske det är dags att börja vrida huvudet åt öster igen efter att de sensaste 20 åren haft allt fokus på väst?

Själv så tänker jag behålla min fula kavaj ett tag till. Om några år är den modern igen. Genom att reagera mycket långsamt så är jag förr eller senare först!

37 kommentarer:

 1. 'Fewer percentages of Americans are serving in uniform, but a big factor determining who serves is “growing up near people who served.”'

  Att bli en del av de väpnade styrkorna i Sverige, kommer inte att bli ett "arv" från generationen före, om förtroendeklyftan mellan organisation och Försvarsmaktsledning fortsätter att växa. Vem vill se sina barn i FM om utvecklingen fortsätter.

  En extrapolering av hur gapet växer inger inget hopp för framtiden. Trenden måste brytas och nytt förtroende måste byggas (från grunden, efter en omstart). Inte heller den politiska nivån inger något större förtroende hos mig.

  Ovanstående utgör en viktig skillnad mellan Sverige och USA. Själv så har jag större förtroende för den amerikanska militärledningen än för den svenska. Det skulle inte behöva vara så.

  "...the services concentrate themselves in enclaves like the south and mountain west."

  Hill Billy´s? Har vi några sådana i Sverige för framtida rekrytering?

  SvaraRadera
 2. Dom på bilden där uppe är det nya cheferna på Försvarsdepartementet eller? Skulle kunna vara Sten Tolgfors med lösskägg.

  SvaraRadera
 3. http://www.tv4play.se/aktualitet/nyhetsmorgon?videoId=1.1839253

  SvaraRadera
 4. Att överge värnplikten var fel enligt mitt förmenande. Vi borde gjort tvärtom. Göran Rosenberg hade en ledare i DN häromdagen som bl a beskriver varför på ett bra sätt. http://www.dn.se/ledare/kolumner/efter-varnplikten-1.1176019

  Som samhälle behöver vi en värplikt för alla, men den måste utformas på ett sätt som passar kraven och teknikutvecklingen och där den rent militära delen bara är en del. Dyrare än i dag? Javisst, men det ger enorma mervärden till samhället som helhet.

  Föreställ er t ex ca 100 tusen varje år.
  30 000 militärt
  10 000 tull, gränsskydd
  20 000 polisiärt
  10 000 räddningstjänst
  10 000 miljöskydd
  20 000 utbildning

  Då skulle vi få fart på viktiga samhällsfunktioner som i dag sakta tynar bort. Och samtidigt ge alla ungdomar ett års utbildning i samhällsansvar.
  /Morfar

  SvaraRadera
 5. Det Robert Gates tar upp och som även kommer att bli ett svenskt problem är de begränsade upptagningsområdena rent geografiskt.

  Konsekvensen blir att stora delar (större delen?) av befolkningen kommer att ha ytterst begränsad kontakt med FM. Redan nu tycker jag mig kunna förmärka att försvaret och försvarsfrågorna är på väg ut ur samhället i övrigt. När ingen längre har något territoriellt ansvar, finns det heller ingen anledning att samverka och interaggera till vardags med det omgivande, civila samhället.

  Hur stort är upptagningsområdet för artilleriet, för att nu bara ta ett exempel. Avmilitäriseringen av storstadsområdena isolerar det civila, urbana samhället från försvarsmakten (eller är det tvärtom?).

  Att sätta marknadskrafterna ur spel för de delar av näringslivet som Morfar förespråkar är obra. Varför betala löner till kvalificerade lärare, när Morfar tillhandahåller 20.000 pers gratis för uppgiftens lösande.

  Vad skall 10.000 individer göra inom området "miljöskydd"? Jaga kolatomer?

  SvaraRadera
 6. Jag anser fortfarande att vi borde ha en kombination av värnplikt och yrkesarmé, dvs alla gör 3 månader GMU. Dels för att behålla någon form av folkförankring och dels för att fånga upp alla bra soldater som inte skulle kommit på att söka annars.

  SvaraRadera
 7. En idé är att lägga ner FM totalt (och avskaffa posten som försvarsminister) eftersom risk för militärt anfall av Sverige är noll! Gräns/kustbevakning sker av civila myndigheter. Eventuella terrorister fàr haffas av polisen!
  Om Sverige skall ställa upp och kriga utomlands (eller deltaga i fredsbevarande operationer där) fàr en ny myndighet skapas för detta ändamàl; Styrelsen för Krigsinsatser i Just Utländsk Terräng - SKJUT!

  SvaraRadera
 8. Det är en väsentlig skillnad mellan hur en amerikansk och en svensk försvarsminister kommunicerar och vilka frågor som adresseras.

  Skillnaden orsakas nog mest av att den amerikanske ministern har en vital kongress att svara inför och en journalistkår som inte köper rent nonsens som svar på raka frågor.

  Vår egen försvarsminister hade nog blivit ett lätt byte för de båda "statsmakterna". Det är bara i Sverige det går bra att använda försvars- och säkerhetspolitiken för rent partipolitiska syften och där grov demagogi får passera utan att ifrågasättas.

  SvaraRadera
 9. Sumatra 1 oktober 2010 17:35,

  Syftet med min skiss för en allmän värnplikt är inte att sätta några krafter ur spel utan för att få alla delaktiga i vårt gemensamma samhälle inom funktioner som vi definierat som just gemensamma och särskilt viktiga. Jmfr i övrigt det Rosenberg skriver.
  Och kom ihåg att det är en skiss. Du får gärna ändra siffrorna och uppgifterna som ska omfattas.

  De 30.000 till militären tror jag inte du har något problem med. De anser jag behövs för att åter få brigader, som t ex Wiseman beskrivit. Och varför inte också några hundra av de IT-soldater som var på förslag till Enköping förut (Stuxnet ska väl kunna hanteras t ex för att ta ett aktuellt exempel)

  Kanske inte heller tull, gränsskydd och räddningstjänst är svåra. Speciellt tull och gränsskydd är ju i dag av typen stickprov. Gör det reellt i stället. För det krävs personal, värnpliktiga som komplement till befintlig.

  Vad gäller undervisningen så är det inte för att ersätta, utan stötta. Problemen där blir mer och mer akuta. Se http://members.fortunecity.com/valfrihet/nytt/fakta_teacher.htm

  Polisen kan genomföra ständig och bred trafikövervakning. De 500 tyngsta brottslingarna kan punktmarkeras mm mm, sådant kräver personal och där kan värnpliktiga assistera de ordinarie poliserna mycket. Alltså tjänster som inte kräver direkta fysiska ingripanden utan närvaro av ögon och öron. Ordinarie poliser sköter sedan det fysiska och själva lagförandet.

  Miljön pratas det mycket om. Formellt är det mest länsstyrelser och kommuner som har ansvar för det, men det ansvaret i form av verklig övervakning, inspektioner och uppföljning sker som få och klena stickprov. Och ofta när det görs blir det tidningsrubriker. Mörkertal, någon?

  Vi har en massa miljölagstiftning som det helt enkelt saknas resurser att följa upp och implementera. Det är vårt gemensamma intresse att det görs och därför kan vi stötta de organisationer som har det ansvaret med värnpliktiga.

  Utopi? Antagligen, men att tro att våra valda lagstiftare ska kunna genomföra och följa upp lagar och de funktioner som följer av det med inköpt personal enbart har redan visat sig vara en utopi. Redundansen i samhället är snart 0 och känsligheten för så banala saker som väder och vind skadar oss allt oftare. Hur blir det då med aktiva hot?

  Min tro är att vi alla måste vara engagerade för att helheten ska fungera. Och det kan man bara bli genom att vara eller ha varit en del av det själv.
  /Morfar

  SvaraRadera
 10. BRA SKRIVET CHEFSINGENJÖREN

  Om det är en maskerd TOLGFORS på välbehövlig och välförtjänt semester på bilden vem är då kvinnan?

  En maskerad biståndsminister - GUNILLA CARLSSON??

  SvaraRadera
 11. FM närmar sig införskaffning av 15st blackhawks..

  http://www.expressen.se/ekonomi/1.2158458/sverige-planerar-kopa-blackhawk-helikoptrar

  SvaraRadera
 12. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svenskar-pa-terrorlager-i-pakistan_5440169.svd

  Tydligen hettar det till sig? En handfull svenskar semestrar i Pakistan och har överlevt terroristattacker fràn luften. Men det har inte amerikanska medborgare. Terroristerna har dödat dem. OK amris dödar amris. Skall vi bry oss?

  SvaraRadera
 13. @ Björkman

  Vad jag förstår så är du i sjösäkbranchen. Finns det ingen intressant sjöfartsblogg som du kan berika?

  SvaraRadera
 14. @ Morfar

  Jag är skyldig dig någon form av svar på din uttömmande och utmärkta kommentar.

  Samhällstjänst är en strafform för smärre förseelser inom vissa juridiska system. För tyngre brottslingar finns s.k chain gangs, som med sitt arbete bidrar till den allmänna trevnaden och som är ett naturligt inslag i omgivningarna. Att försvara sitt land är däremot en naturligare tanke, som en liten återbetalning för alla barnbidrag, all gratis dagis och skolgång o.s.v man åtnjutit.

  Däremot vänder jag mig mot tanken på att skicka unga och ofördärvade människor till Sista Vilan (tullen).

  I Indien och Kina och annorstädes sprutar man ut civilingenjörer. Då kan vi inte ha våra bästa ungdomar att lägga ett år på samhällstjänst, mitt i denna knivskarpa konkurrens.

  Allt vi har kan inte flyttas till Asien. Mitt förslag till nationell målsättning ser ut så här:

  #1

  Låt oss ladda på, så att våra främsta lärosätten och forskningscentra blir #1, även vid en internationell jämförelse. Chalmers, KTH, Lunds och Uppsala universitet och Karolinska. Alla medel till dessa fem. Locka dit de främsta internationella förmågorna, med vilka medel som helst.

  Börja med att döpa om campus till universitetsområde. Det är på dessa universitetsområden våra ungdomar skall skapa vår framtida storhet. Varenda bonnby med lite självaktning har numera en campus. Det duger inte.

  Blir vi framgångsrika, så ordnar det sig med sjukvård och andra offentliga tjänster som vi också behöver. Förmår vi inte konkurrera så har vi snart varken försvar eller någon annan offentlig verksamhet. När det gäller internationell konkurrens gäller det gamla talesättet Ve, de besegrade. Du kan fråga vilken grek du vill. Sjukvård, försvar, pensioner, skolor... allt går åt H.

  Det finns inga marginaler för misslyckanden eller sociala experiment. Vi som nation är redan skyldiga över 1000 miljarder, pengar som vi redan förbrukat. De pengar vi investerar måste ge avkastning i framtiden. Utbildning och kvalitet, det är att rusta det.

  SvaraRadera
 15. Efter att maktens arrogans uppvisat sitt fulaste av trynen när - för att tala med Orwell – ”Napoleon och hans fårskock” nu manifesterat sin slutliga ståndpunkt i arbetssskyldighetsdebaclet riskerar nu försvaret, för lång tid framöver, lida betydande varumärkesförlust.

  Det för politikområdet ansvariga statsrådet har hitintills avstått att adressera problemen.
  Likt orkestern som fortsätter spela när Titanic går under väljer han fortsatt att, i syfte att få lögner att låta som sanning och att ge ett sken av soliditet till vinden, atonalt, monotont och asteniskt upprepa mantrat: ”tillgängligt, flexibelt, användbart, tillgängligt, flexibelt, användbart…”

  Vilken ståndpunkt intar ny- och omvalda parlamentariker i dessa avgörande frågor?
  Kan regeringen fortsatt ha förtroende för en myndighetschef som så flagrant utövar dysfunktionellt ledarskap?
  Kan konungariket Sverige, i tider av tilltagande hot, ha en överbefälhavare som inte har officerskårens fulla förtroende?

  Det är hög tid för en REBOOT av försvarsmaktssåpan.
  EXIT; Göransson. EXIT; Tolgfors.
  ENTER; det sunda förnuftet…

  SvaraRadera
 16. @Sumatra 10:55
  Jag tycker som Pappenheim 02:36! Det sunda förnuftet anger att det är är bäst att helt enkelt lägga ner FM! Starta pà nytt!

  SvaraRadera
 17. @Pappenheim:

  -Ny och omvalda parlamentariker har den sedan 4 år intagna ståndpunkten, dvs. ingen särskild ståndpunkt i inte särskilt avgörande frågor.

  -Ja, regeringen har fortsatt förtroende för ÖB.

  -Det föreligger inga tilltagande hot, därför är det inte heller nödvändigt att underställd personal har fullt förtroende för den av regeringen utsedde förändringsledaren/städaren.


  Sammantaget innebär detta att din slutsats (REBOOT) faktiskt just nu pågår. Att inskränkta officerare tycker att tingens ordning är både orättvisa och och dumma har liten eller ingen betydelse.


  Låt civilisterna stå för det sunda förnuftet och låt Tolgfors och Göransson exekvera det hela så blir nog detta riktigt bra i slutänden.


  Det stora problemet med FM är att spektaklet kostar för mycket. 25 årliga mdkr är mer rimligt än dagens dryga 40 mdkr.

  SvaraRadera
 18. @Pellefant
  Den faktiska kostnaden är kring 25mdr eftersom ca 15mdr går tillbaka till staten i form av skatter, avgifter, hyror, mm.

  SvaraRadera
 19. @Anonym 05:33:

  Det är ju inte unikt för FM, det gäller alla myndigheter och samhällsfunktioner.

  Så det gälls liksom inte!

  SvaraRadera
 20. Ja, du Pelle f.

  "Låt civilisterna stå för det sunda förnuftet"

  Är det inte när såväl infoverksamheten som personalhanteringen kom under civil ledning som förtroenderaset både kom och fortsätter sin väg utför?

  Vi får hoppas att regeringen börjar att ta försvars- och säkerhetspolitiken på allvar och utser en försvarsminister, som omväxling.

  Reboot:en avser nog främst ledningen. Några större eller allvarligare fel på personalen ser jag inte. Sedan finns det ju ledare på nivån strax under FML som åtnjuter personalens förtroende. Själv har jag STORT förtroende för marininspektören, MI.

  SvaraRadera
 21. @Sumatra

  Några allvarliga fel på personalen ser inte jag heller. Däremot är ni alldeles för många.

  Det slående exemplet är reservofficerare som ju är kloka på många sätt, men de är i princip helt onödiga.

  Bland yrkesofficerarna måste det finnas en stor andel som inte kan användas i utbildning, insats eller strid. Att många yrkesofficerare behövs i fredstida förvaltning förefaller inte heller särskilt motiverat. Det krävs inte officerare för att bedriva god byråkrati.

  De civilanställda är nog de som är bäst disponerade utifrån behovsbilden i FM.

  De allra flesta av personalen (Yoff, resoff och civilanställda) är nog vanligt hyggligt folk som känner sig orättvist behandlade nu när det börjar blåsa i den skyddade verkstan.

  Yrkesofficerares inskränkthet gör sig gällande när mellannivån ifrågasätter säkerhetsläget och motiverar sin och sina prylars existenberättigande med alternativa hotbilder kamoflerade som "sunt förnuft" och "historiska lärdomar". Ett exempel på det är hr Pappenheim i inlägget här ovanför.

  I sammanhanget känns det angeläget att påpeka att även jag anser att det finns kompetenta officerare, reservofficerare och civila som gör ett kanonjobb i FM både i Sverige och utomlands. Jag argumenterar inte mot denna del, mina argument riktar sig mot att ta bort det onödiga. Om officerare inte ser vad som händer med FM och i vilket syfte så är ni just inskränkta.

  SvaraRadera
 22. @ Pelle f

  Onyanserade invektiv. Trist.

  "...alternativa hotbilder kamoflerade som "sunt förnuft" och "historiska lärdomar". Ett exempel på det är hr Pappenheim i inlägget här ovanför."

  Den mest alternativa och verklighetsfrämmande hotbild jag känner till är den nu gällande. Inga hot, hur verklighetsförankrad är den teorin? Och detta inom en tidsperiod som krävs för att återställa försvaret i stridbart skick. Det är lång tid det...

  SvaraRadera
 23. @Pellefant

  Reserofficeren som begrepp är inte onödigt, tvärt om. Men du har rätt i att FM kan göra sig av med ett väldigt stort antal reservare utan att det gör någon som helst skillnad. Jag har jobbat med många duktiga reservare i utlandsmissioner och dessa är viktiga att hålla kvar. De har sin huvudsakliga anställning civilt och hoppar då och då in på utbildning och insats. Det finns uppgifter för dessa personer. Dessutom är denna grupp reservare drivna och hittar uppgifter och möjligheter.

  Hemma i Sverige däremot träffar jag ofta reservare - känner dessutom ett antal rätt väl - som utbildades någon gång på 90-talet, motiverade kanske inte så mycket av uppgifterna, utan snarare av "bra att ha på cv:t". Denna grupp har gjort någon KFÖ, men har annars ingen kontakt med Försvarsmakten. Officersrollen hoppar de in i vid mässdräktstillfällen och kanske på anställningsintervjuer när frågan om ledarskap kommer up. Många i den här gruppen skulle tveklöst kunna göra nytta i internationella insatser, men de är helt enkelt inte intresserade.

  Jag skulle kunna föreslå att FM gör sig av med den senare gruppen, men i praktiken spelar det ju ingen roll om de är kvar i rullan eller inte. De är ungefär lika relevanta som alla grundutbildade värnpliktiga.

  SvaraRadera
 24. @ Sumatra,
  Tack för utförligt svar.

  CI's krönika handlade om att Mr Gates tycker att avståndet mellan arme´n och samhället blir alldeles för långt.

  Jag tror att det enda sättet ha någonting alls gemensamt, oavsett vad, är att ha personligt delägande och engagemang. Dvs medverkan. Annars blir det vi och dom.

  Att satsa på topputbildning och forskning, som du skriver, är säkert bra. Jag är inte emot det, tvärtom, men utan en fungerande rekryteringsbas under den nivån funkar det inte i längden. Alla måste ha chansen vara med. Se länken i förra inlägget om brister i lärarbehörigheter och lärarresurser mm. Vi eroderar redan nu den basen.

  Om vi vill ha ett gemensamt samhälle tror jag fortfarande att vi alla måste vara med i det genom att personligen jobba där en stund. Inte bara betala skatt. Det är inget straff, snarare en liten skatt. Värnplikten är ett perfekt tillfälle åldersmässigt (efter gymnasiet) och kan ses som en del i utbildningen, vilket det ju också är.

  Att det skulle ta tid från de skarpaste ljusen i klassen så att de inte hinner konkurrera med det anstormande Asien tror jag inte på. Vi talar om ett år då många redan är läströtta eller tar sabbatsår ändå.

  Som en parentes tror jag inte heller vi ska ställa oss i den absoluta fronten mot Asien. Vi är en befolkningsmässigt liten nation i en geografisk periferi. Det betyder att vi inte hotar någon direkt. Vi måste ha en nationell startegi som bygger på dettta faktum. Schweiz är min stora förebild. De har fattat vad de är och hållit sig flytande över 700 år på det.

  Sjäva har vi stolta traditioner att försvara som utvecklare och entreprenörer. Vi har byggt kalla-kriget-försvar och idrottsunder och nått framgångar som vida överstiger vår andel av världsbefolkningen. Det skapade vi av ett utarmat bondesamhälle där de driftigaste emigrerat pga fattigdomen och en massa tur.

  Vi kan när vi vill, men nu känns det mest som att vi inte vill eller vet och undrar vad alla andra gör och vill låtsas vara som de stora elefanterna. Under tiden eroderar den gemensamma basen och det blir mer förvirrat inom många områden, vilket inte minst flera försvarsbloggare vittnar om dagligen.

  Ja, jag är orolig, troligen gammal och gnällig också. Men jag tycker inte det var bättre förr. Fast jag har också kvar den gamla kavajen. Det enda jag saknar är en gemensam målbild och att alla ges en delaktighet i den, annars blir det just som det vittnas om från USA-håll i CI´s inlägg här också.

  Alla samhällen bygger på individerna i första hand. Teknologierna och de historiska landskapen däremot skiftar över tid och kan ses som förutsättningar och medel.
  /Morfar

  SvaraRadera
 25. Vad jag ser är att det finns 3 grupper:
  - Nerrustarna
  - Upprustarna
  - Nerläggarna

  Nerrustarna ser inget militärt hot mot Sverige och tycker att beredskap funkar bäst i den form som kostar minst: på pappret, i plan-form. De kallar det "sparlåga".

  Upprustarna ser att försvaret i dess nuvarnade form och med de idag planerade reformer inte kan försvara nämnvärt mer än sina egna baracker, och agiterar för att bygga upp till en nivå som kan göra mer... iaf inte mindre...

  Nerläggarna (är en ganska självironisk grupp)
  de ser att försvaret inte klarar att försvara.
  Och föreslår att skrota systemet helt, eftersom de inte ser möjligheterna för tillräcklig förstärkning, samt att "sparlågan" uppenbarligen också är dyr i drift. Så kan man bygga från skratch när man upptäcker behovet...

  SvaraRadera
 26. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 27. @ Morfar

  Kloka ord som det är lätt att instämma i. Jag tror nog att någon form av nationellt mål vore en god idé, även om mitt förslag kan diskuteras.

  Att försvaret är på väg ut ur samhället har jag känt länge. Ett stort kliv ur, var när vi la ner Fo-organisationen. Som marinjär känner jag att vi redan är ute.

  Ett annat viktigt område som CI (och först Robert Gates) tog upp var insatsfrekvensen kopplat till hur personalen mår, där en del redan puttats över kanten. Denna fråga tycker jag är viktigare att diskutera, än käbblet om vilka som inte behövs i framtiden.

  Jag tror inte, bäste Morfar, att vi skiljer oss åt uppfattningsmässigt. Dock måste jag vidstå att jag tyckte det mesta var bättre förr. Ta bara en sådan sak som livet i skolorna: Inte sparkade man sina klasskamrater i huvudet, när de redan låg medvetslösa på marken.

  Vi skall även hålla i minnet sammanhanget i vilket Gates höll tal. Det var i ett försök att få även de begåvade att söka till försvaret, just den kategori som vi hade gratis med värnpliktssystemet. Men som CI påpekade så ligger vi i vanlig ordning fasförskjutna i vårt efterhärmande av stormakt blå. Kanske kommer även vi att önska denna kategori välkomna åter. Fast med tidsförskjutning.

  SvaraRadera
 28. CI:

  Blev mitt senaste inlägg censurerat??

  SvaraRadera
 29. hm..försöker igen...

  @Sumatra

  Trist att du uppfattar dessa inlägg som onyanserade invektiv. Mina inlägg är ibland lite provocerande, vilket jag försöker att slipa bort. Samtidigt försöker jag vara kortfattad och konkret, vilket ibland slår lite fel.

  På denna blogg och andra försvarsrelaterade bloggar så är huvuddelen av de som kommenterar i stort sett av samma uppfattning som varandra och artikelförfattaren.
  Det blir oftast samfällda känsloyttringar mot tingens ordning. Felkällan är alltid Tolgfors, ÖB eller oförstående civilister. Jag försöker framföra andra åsikter, dels för att jag hyser dem, men också därför att jag anser att många av dessa frågor behöver debatteras. Du är en av de mer nyanserade och jag uppskattar många av de inlägg du skriver.

  Men om den mest alternativa och verklighetsfrämmande hotbild du känner till är den nu gällande (den hotbild som riksdag och regering utgår ifrån) så har du problem på riktigt.

  Att sen också ta till "tröghetsargumentet", dvs. att det tar jättelång tid återställa försvaret till "stridbart skick" gör inte din argumentation mer trovärdig.

  Nu är ju du inte alldeles ensam i att utnyttja det argumentet, men det är dags att ni militiärer faktiskt tänker ut ett sätt som återskapar denna förmåga mycket snabbare än vad ni hittils hävdat.

  Ni måste som så många andra börja tänka "utanför lådan"! Det är vad som förväntas av er under denna tid av omställning och fred.

  SvaraRadera
 30. @Pellefant: Tyvärr så har Bloggers automatiska skräppostfilter på senaste tiden börjat lägga en del kommentarer i "skräplådan".

  Jag ber så mycket om ursäkt för detta beteende som jag inte har full koll på. Jag försöker dock att så ofta som möjligt kolla till vilka inlägg som blivit klassad som skräppost och godkänna dem!

  SvaraRadera
 31. Ha Ha, oj kanske ska börja reflektera över att man hamnar i skräppostfiltret :-) Nu blev det en dubbelpost till denna artikel (09:19 och 09:34) Du kan ta bort en av dem.

  SvaraRadera
 32. @Pellefant: "Your wish is my demand". 09.19 finns numera bara i Cyberrymden!

  Jag tror dock inte att Bloggers AI är så pass avancerat att den känner igen en bra kommentar från en dålig. Då vet jag nog vissa 9-11 konspiratoriker som skulle ligga mer illa till! :-)

  SvaraRadera
 33. @ Pelle f

  Om du avstår från att utnämna andra till inskränkta mm dyl, så lyfter dina inlägg.

  Jag vill citera programförklaringen fråm bloggen Observationsplatsen:

  http://oplatsen.wordpress.com/

  "Observationsplatsen är mitt försök att enkelt sammanställa information om den militärtekniska utvecklingen på andra sidan Östersjön. Tyvärr verkar många leva i villfarelsen att det ryska militärindustriella komplexet inte är kapabelt att utveckla och leverera moderna produkter för land- luft- sjö och informationskrigsarenorna."

  Läsvärd blogg att följa, så ser du att materielutvecklingen och annat motiverar ett vaket och uppmärksamt intresse för omvärldsförändringar.

  Där får man lätt intryck av att vissa länder inte beaktar riksdagens bedömningar utan laddar på för fullt.

  Jag tycker inte heller att dina kommentarer skall fastna i skräppost filtret.

  Kom ihåg hur det gick under bankkrisen på 90-talet. När krisen blev för svår, fick man kalla in alla gamlingar som man idiotförklarat tidigare. Det är nya tider nu - gubbadjävul. Lär dig det! Då fick man av gamlingarna lära sig att inte bevilja stora krediter utan att ta säkerhet, en sak som varenda gammal - inskränkt - bankman hade i ryggmärgen.

  SvaraRadera
 34. @Sumatra

  Tack för tips, tar det till mig. Ska också läsa oplatsen! Jag kommer ihåg bankkrisen och delar din reflektion från den tiden rörande nyttan av gamla goda sanningar där och då, dessutom finns ju fortfarande nyttor i att tillämpa de gamla sanningarna i banksammanhang.

  Konstaterar att vi tänker olika när det gäller säkerhetspolitiska grundvärden och slutsatser. Det räcker för mig (idag)...

  Sen är jag nog själv en "gubbadjävul" som sett ett och annat och kanske färgas av det. Allting var dock inte bättre förr, då kunde man till exempel inte tycka och skriva på internet :-)

  SvaraRadera
 35. @ Pelle f

  När vi väl inser att riksdagen bedömt omvärldsläget bort i tok, så är det nog för sent att kalla på gamlingar. Bankerna har ju inte materielutveckling och -anskaffning på programmet.

  Ursäkta mina flestavningar och ev syftningsfel. Jag har varit upptagen med att klargöra för nästa vecka och kommenterat mellan aktiviteterna.

  Om du inte för det vidare, så kan jag avslöja att även jag rätteligen kan betecknas som - om inte just en gubbe, så i alla fall en ...

  SvaraRadera
 36. @Sumatra

  En bra blogg, det där. Fast är det så konstigt att så många lever i "villfarelsen" - vi har ju inte ens spaningsflyg som kan se vad ryssen håller på med ute på Östersjön. Kanske den första gubbadjävularna vi behöver ta tillbaka är SH37 och SF37? I väntan på Godot...förlåt, SPK.

  SvaraRadera
 37. Anonym 11:18

  Den enda användbara spaningen just nu verkar att var Chefsingenjörens spaningar. Just nu har han fått till en bra spaning Äpplen och Päron. Som man kan förvänta sig av en gammal spaningsflygare.

  Vi i flottan blev lite bortskämda med bra spaningsflyg på den tiden det begav sig. Nu sitter man här, medan åren siktas långsamt över tinningarna grå och drömmer sig tillbaka.

  SvaraRadera