lördag 16 oktober 2010

Saker och ting i rätt ordning


Allt för ofta i debatten kring Afghanistan så kommer argumentet upp om att vi deltar i en insats som inte är beordrad av FN utan ledd av NATO. Insatsen i Afghanistan skulle dessutom försvåras av att vi är där som konsekvens av att USA anfallit ett fredligt land. Jag börjar tröttna på denna vandringssägen och vill därför göra en kort resumé av händelseförloppet fram till dagens situation.

Kriget mellan västvärlden (framför allt i form av USA) och Al Qaida har pågått i många år, se mitt tidigare inlägg där jag har med en kort historik över Afghanistan.

Många debattörer anser att USA gjorde fel som anföll Afghanistan som svar på 9-11 den 7 oktober 2001. Rätten till självförsvar finns dock tydligt beskriven i FN stadgan artikel 51.

"Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security."

Afghanistan var redan definierat som ett hot av FN enligt säkerhetsrådets resolution 1363 som är daterad 30 juli 2001. Beslut om att införa sanktioner enligt FN stadgan kapitel VII på grund av Afghanistans skydd av internationell terrorism. Notera att denna resolution kom INNAN 9-11.

Att USA hade rätt till självförsvar enligt FN stadgan förtydligades med säkerhetsrådets resolution 1368 som är daterad 12 september 2001. Denna resolution godkänner rätten till självförsvar mot terrorism enligt FN stadgan och fördömer 9-11.

"Recognizing the inherent right of individual or collective self-defence in accordance with the Charter,
1. Unequivocally condemns in the strongest terms the horrifying terrorist attacks which took place on 11 September 2001 in New York, Washington, D.C. and Pennsylvania and regards such acts, like any act of international terrorism, as a threat to international peace and security;"


Då USA:s initiala mål enbart var att slå ut Al Qqaida samt att stötta den s.k. Norra Alliansen att slå ut den talibanska ledningen (USA hade vid denna tidpunkt mindre än 1000 man i Afghanistan! Större delen av striderna skedde mellan olika afghanska grupperingar, dock stödda av insatser med amerikanskt flyg), så behövdes det stöd för att bygga upp en ny regim i Afghanistan. Förslaget var att UK på inbjudan av övergångsregimen i Afghanistan skulle leda en internationell styrka. FN säkerhetsråd godkände detta med resolution 1386 daterad 20 december 2001 som innebar etablerandet av ISAF. Det är denna resolution och efterföljande som medger Sveriges deltagande i ISAF, då vi enligt svensk lag bara kan deltaga i FN-operationer. Att den sedan taktiskt leddes av UK, numera NATO beror på att FN inte har de resurser som krävs för att bedriva fredsframtvingande operationer. Jämför med t.ex. den NATO-ledda insaten i Kosovo och många AU-ledda insatser i Afrika.

"Reiterating its endorsement of the Agreement on provisional arrangements in Afghanistan pending the re-establishment of permanent government institutions, signed in Bonn on 5 December 2001 (S/2001/1154) (the Bonn Agreement),

Taking note of the request to the Security Council in Annex 1, paragraph 3, to the Bonn Agreement to consider authorizing the early deployment to Afghanistan of an international security force, as well as the briefing on 14 December 2001 by the Special Representative of the Secretary-General on his contacts with the Afghan authorities in which they welcome the deployment to Afghanistan of a United Nations-authorized international security force,

Taking note of the letter dated 19 December 2001 from Dr. Abdullah Abdullah to the President of the Security Council (S/2001/1223),

Welcoming the letter from the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Secretary-General of 19 December 2001 (S/2001/1217), and taking
note of the United Kingdom offer contained therein to take the lead in organizing and commanding an International Security Assistance Force,"


I dagarna har FN förlängt detta mandat (detta görs årligen). Att då gå ut och säga att Sverige inte deltar i Afghanistan med FN-mandat eller att hävda att USA anföll Afghanistan utan stöd från det internationella samfundet tyder på mycket dålig förståelse för hur FN fungerar. Dock så kan jag helt klart erkänna att anfallet mot Irak var en helt annan femma, något som till och med president Obama har erkänt!

12 kommentarer:

 1. USA har varit i Afghanistan 10år snart. Det måste bli slut på USA:s Nödvärnsexcesser.

  SvaraRadera
 2. Det där med nödvärnsrätt har använts förr. Närmare bestämt den 1 september 1939. Det var visst också egenprovocerat. Och Irak blev ju alltför uppenbart till slut.

  Formalia används alltid för att legitimera sitt egna egentliga syfte.

  I övrigt, tack för en bra blogg.

  SvaraRadera
 3. Har möjligheten för regeringen att bidra med trupp i enligt med mandat från EU och OSSE slopats? Eller hade de möjligheterna inte införts 2001?

  Tobias Wallin

  SvaraRadera
 4. Det finns två sätt att se på denna fråga.

  Den ena vinkeln är nog att för de som med vapen i hand bekämpar svensk/utländsk militär närvaro i Afghanistan så betyder legitimiteten i denna fråga inte ett smack.

  Den andra aspekten är att det för Sveriges vidkommande inte heller betyder ett smack för om vi ska stanna några år till eller åka hem.

  En ickefråga av möjligen semantisk karaktär blir då min slutsats av detta.

  SvaraRadera
 5. Spanar'n !

  Bra och tydligt klarläggande om hur det verkligen går till i "den stora världen".

  Om fler läste på innan de kastade sig ut i onyanserad retorik så skulle debatterna vara lite mer givande...

  //Bombar'n

  SvaraRadera
 6. @Tobias Wallin: OSSE och FN är helt riktigt, men EU vette sjutton. Så här står det i varje fall i den nya lagen om försvarsmaktens utlandsförband.

  "Regeringen får på begäran av Förenta nationerna eller enligt beslut som fattats av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa ställa en väpnad styrka till förfogande för fredsbevarande verksamhet utomlands."

  https://lagen.nu/2003:169

  Hur detta fungerar med EU:s Battlegroups får en jurist fundera på. Jag misstänker att det för att en insats med Battlegroups ska kunna genomföras ska först FN/OSSE ta ett beslut. Därefter EU och till sist de nationer som har hand om respektive Battlegroup. Är det någon som vågar satsa pengar på att detta går särskilt snabbt?

  SvaraRadera
 7. @Anonym 03.45: USA försökte lämna redan 2003, när man omfokuserade på Irak. Tyvärr så gjorde man inte klart arbetet och man lät talibanerna få en frihamn i Pakistan. Just nu har vi svårt att dra oss ur om vi inte vill lämna det afghanska folket i händerna på talibanerna.

  @Anonym 04.41: Tyskland hade knappast mandat från NF att invadera Polen. Lite tveksamt dock med Tjeckoslovakien när Tyskland annekterade Sudetlandet. Man kan hävda att Chamberlain gav Hitler frikort.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Sudettyskar

  I övrigt har jag svårt att se likheterna.

  SvaraRadera
 8. Angående lagtexten så är min tolkning att REGERINGEN har mandat att sända trupp inom ramen för FN och OSSE men så länge det inte finns ytterligare en annan lag som säger annorlunda så kan RIKSDAGEN skicka en styrka inom ramen för vilken annan organisation som helst.

  SvaraRadera
 9. Påståendet att Sveriges säkerhet ökar genom internationella insatser – vilket regeringen
  framför – är högst tvivelaktigt.Motsatsen kan hävdas.
  40mdkr årligen för detta? Riksdagen måste sätta stopp.

  SvaraRadera
 10. @Anonym 09.51: tittar man i budgetpropositionen BU11 så ser man följande för internationella insatser.

  2009 - 1,61 miljarder utfall
  2010 - 2,2 miljarder prognos
  2011 - 2014 2,3 miljarder

  SvaraRadera
 11. -"Sveriges armé bantas med en tredjedel."
  -"Antalet soldater som kan sättas in i strid minskar från dagens 20.000 till 12.500."
  -"FP kräver höjda anslag."
  -"Värst för armén."
  -"Totalt blir det därför åtta bataljoner."
  -"antalet stridsvagnar väntas bli halverat."
  -"Anslagen till försvaret ska frysas på 38,9 mdr."
  Lite från Google bara.

  SvaraRadera
 12. I artikel “Ethical Reflections on the 9/11 Controversy - Do Information Science and Media Professionals Have a Duty to Provide Evidence-Based Information to a Questioning Public?” som vi hittar på http://www.foreignpolicyjournal.com/2010/09/24/ethical-reflections-on-the-911-controversy/all/1 undrar Elizabeth Woodworth om, t.ex. Afghanistan hade något som helst att göra med 9-11. Och om Afg inte hade anfallit USA – vad gör USA i Afg? Nödvärn? Och vad gör Sverige i Afg?

  Aha, Sverige bevarar/säkrar fred sà att Afg kan moderniseras och demokratiseras. Hur länge orkar man ljuga till det?

  SvaraRadera