söndag 31 oktober 2010

Nya grannar, del 2

I förra inlägget om de nya enheterna i Afghanistan så gick jag igenom de utmaningar som HU ISAF kommer att möta. I det här inlägget tänkte jag titta mer på behovet av egna spaningsresurser för det svenska förbandet och hur det är tänkt att lösas med TUAV eller RQ-7 Shadow 200 - UAV 03 "Örnen" som den också kallas. I brist på politisk vilja att skicka Gripen så får Flygvapnet nöja sig med att skicka Tp 84, HKP 10B och TUAV. (Jag vet att TUAV organisatoriskt än så länge tillhör K3, men det börjar bli mer och mer Flygvapeninfluenser i personalkåren).

I de senaste stridskontakter som de svenska styrkorna har varit inblandade i, så har det uppkommit ett behov av att få en lokal överblick över stridssituationen. Bl.a. när ett ANA-förband med svenska OMLT-instruktörer var i strid med talibaner.

I skuggan av händelserna funderar svenskarna vad som kunde varit annorlunda.
– Hade vi haft möjlighet att styra flyget eller haft obemannade spaningsflyg i luften kunde vi ha agerat annorlunda och bättre.


UAV 03 är planerad att dyka upp i det svenska området under andra halvan av 2011.

Farkosten, som i Sverige ska kallas UAV 03 Örnen, kommer att levereras under våren och målet är att systemet ska kunna sättas in i Afghanistan under augusti nästa år.

Jag är en smula skeptisk till denna plan. Eftersom vi i Sverige själva integrerar planerings- och utvärderingssystem via Saab så behöver det utföras en hel del test- och provverksamhet i Sverige. Detta oavsett hur lång tid det tar att utbilda tekniker och UAV-operatörer/piloter. Sedan finns det nog fortfarande en hel del juridik att fundera på kring certifiering av UAV med kringutrustning samt certifiering av framför allt UAV-piloterna. Vilken utbildning krävs i Sverige för att flyga utanför avlysta områden som i t.ex. ett skjutfält? Vår gamla UAV, Ugglan föll på just detta certifieringsarbete. För att inte prata om problemen vi haft med HKP 14 och HKP 10B. Föregångaren "Falken" var mer av ett modellflygplan och certifieringsarbetet var långt ifrån så omfattande som det kommer att bli för UAV 03.

Som en interrimlösning till dess att det nya systemet är operativt, har Försvarsmakten undersökt om det skulle vara möjligt att hyra in ett UAV-system från något annat land med utländska piloter, tekniker och annan personal. Det juridiska regelverket har dock satt stopp för detta. För att få tjänstgöra i svenska insatser måste man ha en militär befattning och vara svensk medborgare.

- Vi märkte dessutom att även om det hade fungerat juridiskt, så kunde vi inte få tag i något som kunde bli operativt så särskilt långt innan vårt nya system införs, säger Stefan Smedman vid Försvarsmaktens insatsstab.


Jag tycker att detta påstående är mycket märkligt. Hur kommer det sig att Sverige har så olika tolkning på internationell rätt som t.ex. Tyskland som leasar israeliska Heron? Vi har ju inga problem med att hyra in lokala tolkar m.m. till de svenska förbanden. Likaså har vi inga problem med att knyta till oss andra länders helikoptrar till NBG 11. Så varför är det så svårt med en UAV?

De UAV som tyskarna leasar opererar dessutom i samma område som UAV 03 är tänkt att att baseras och har med stor sannolikhet även stöttat svenska insatser.

Fördelen med leasing är att man slipper att vänta på utbildning av piloter och tekniker samt att certifieringsarbetet är upp till den som levererar förmågan.

Rheinmetall is leasing two Heron 1 UAV systems from Israel Aerospace Industries (IAI), with three aircraft under a contract with BWB, Germany’s federal procurement agency. The service contract guarantees the availability and reliability of the systems, what Juergen Michel, Rheinmetall’s vice president of sales for airborne systems, refers to as “power by the hour” 24/7. The contract provides logistical support, including on-site maintenance by 15 Rheinmetall technicians in Mazar-e Sharif. IAI supplies spare parts, and trained military vehicle and payload operators and Rheinmetall maintenance personnel in Israel.

Ur spaningssynpunkt så har tyskarna valt att ersätta sina Tornado med Heron. Det beslutet har givetvis både för och nackdelar. En UAV har lång uthållighet och kan därför stötta en grupp under en lång stridsinsats. Framför allt så är den politiska chocken av en kraschad UAV obefintlig jämfört med en pilot i talibanernas fångläger. Dock så har ett spaningsflygplan två stora fördelar. Den kan mycket snabbt komma fram till en insatspunkt långt ifrån startbasen. Den har dessutom en pilot ombord utrustad med världens bästa översiktssensor, d.v.s. PS-00 det mänskliga ögat.

Jag håller med våra riksdagsledamöter att det finns ett större behov av TUAV än av svenska MEDEVAC-helikoptrar i Afghanistan. Men jag måste ställa samma fråga som i förra inlägget. Är det meningen att TUAV-förbandets personal ska rymmas inom ramen på ca 500 man i Afghanistan? I så fall minskar effkten på FS-20 och kommande svenska insatser.

Det finns en hel del frågetecken kring en större UAV som "Örnen". Kommer den verkligen att vara en unik svensk resurs att styra över, eller kommer den att precis som helikoptrarna att styras från RC North i Marmal? En sak är varje fall klar, UAV 03 är så pass stor att den utgör en fara för övrigt flyg i området, vilket innebär att den måste samordnas med stridsflyg och helikoptrar. Annars kan de svenska förbanden få problem med stöttning av CAS eller MEDEVAC då de riskerar att krocka med en 170 kg stor järnklump. En kollission med en UAV i den storleksklassen innebär totalhaveri för ett flygplan eller en helikopter. Med stor sannolikhet så innebär en samordning att en UAV får en specifik höjd och ett område att hålla sig inom under insatsen och övrig flyg håller sig utanför. Den måste då operativt styras från RC North i form av en ATO - Air Task Order på precis samma sätt som ett stridsflygplan. Utbildningen för en UAV-pilot är därmed ganska så speciell då den kräver mycket god kunskap om både mark- och luftarenan och alla regelverk som är kopplade till gemensamma insatser. Kraven för att flyga Falken har inte varit särskilt avancerade...

Någon form av flygerfarenhet (modellflyg eller liknande), genomförd värnplikt, gärna inom underrättelsebataljonen. Kunskaper i bildbearbetning är meriterande.

Med tanke på dessa frågetecken och om det verkligen blir en insats under 2011 så hade det varit ett mycket bra alternativ att leasa en UAV under tiden. Men de juridiska aspekterna övervägs nog av de politiska. Att leasa en UAV från Israel är nog helt enkelt inte politiskt korrekt i dagsläget.

Expressen, DN, SvD

6 kommentarer:

 1. Inget i övrigt att kommentera men;

  "Vi har ju inga problem med att hyra in lokala tolkar m.m. till de svenska förbanden."

  Jo, det är ett problem, och det skulle på sikt kunna bli ett enormt problem att man varit så väldigt glad i att helt utan beaktande av lagstiftningen kring anställningar tämligen vidlyftigt anställt lokalt.

  Detta håller långsamt på att regleras genom att föra över personal till kontraktor, men det tar tid. Att ha stridande personal anställd vore tämligen svårt, bedömer jag.

  UD har ett regelverk som medger lokalanställningar, FM har det tyvärr inte.

  SvaraRadera
 2. "Med stor sannolikhet så innebär en samordning att en UAV får en specifik höjd och ett område att hålla sig inom under insatsen och övrig flyg håller sig utanför."

  Du får det att låta mer avancerat än med Falken men mig veterligen är det precis samma procedurer för den. Förvisso inte mitt kunskapsområde men ROZ (och alla de andra förkortningarna) gäller även för Falken.

  SvaraRadera
 3. Inte heller jag ser varför det skulle vara ett oöverkomligt problem att hyra in UAV-förmåga. Airscan fungerade ju i Kosovo.

  SvaraRadera
 4. Som "SC 19:56" säger så förstår inte jag heller varför det skulle vara ngn skillnad mot Falken. För ett (E)CAS eller MEDEVAC företag så känns det även att flyga rakt in i Falken (5kg) vilket torde föranleda att denne skall in i ATOn och att svenska förbandet tyvärr(?) måste in i ATOns 72h cykel. Nu är inte jag bekant med strukturen för ASC i Afghanistan men rimligtvis borde det finnas en uppsjö med stående ACMer för UAV som cirkulerar H24 över stora områden och detta måste nog FS också rätta sig efter. Det handlar inte om att Örnen operativt skall ledas från RC North utan bara om att staben måste skicka in ACM request i rätt tid (ja det går att begära akut) för att få disponera det luftrum man vill.

  /FMare med hyfsade ASC kunskaper.

  SvaraRadera
 5. "Chefsing" som armé broder framstår du som en mycket klok man där jag som "frontsoldat" delar dina uppfattningar så väl på det stridstekniska som det övergripande säkerhetspolitiska planet men nu har du hamnat fel i ditt resonemang.

  Luftrumssamordning i PRT MES AOR är mycket enkelt och tillförseln av UAV03 skulle kunna genomföras på 1-2 dagar i RC N ASC procedurer.

  Underövning hemma i SVERIGE kan alla flyningar ske på R-områden (befintliga eller tillfälliga) och i AFGHANISTAN är det AJP 3.3 som gäller + ISAF SOP 300 serie.

  Så K3 FlygE, tuta och kör!

  //ALO (Eller som det nu mer heter på G3, FSO...)

  SvaraRadera
 6. @ALO och FMare: Kul att höra. Jag fick idag också information att det nästa år ska genomföras en GFU - Grundläggande FlygUtbildning för UAV-operatörer.

  I USA har man haft lite olika principer i Army resp Air Force vad gäller utbildning av UAV-piloter där Air Force satsat på ett dyrare koncept där man ibland roterar piloter från stridsdivisioner för att flyga UAV under ett par år.

  SvaraRadera