lördag 17 september 2011

Slutet för Reno Air Race? (uppdaterad)

Gårdagens krasch i Reno där den 74-årige piloten Jimmy Leward tappade kontrollen över sin P-51 Mustang "The Galloping Ghost" och kraschade i publiken kan mycket väl innebära slutet för en tradition som startade 1967 och som trots många tidigare dödsfall fått fortsätta, något som kan verka förvånande i stämningarnas USA.

Dödsolyckor går nog tyvärr inte att undvika i extrema tekniksporter som Reno. Jämför med t.ex. Formel 1. Men kanske det behövs genomföras ett säkerhetsarbete motsvarande det som Formel 1 har genomgått? Ronnie Petersons dödskrasch i Monza 1978 blev starten på ett mycket aktivt regelverk som innebär att den som kör bilen skall klara av även svåra krascher och de som tittar på tävlingarna ska undvika skador. Tekniken har inneburit att förare kan oskadda kliva ur vrak som inte längre har någon likhet med en Formel 1 racer. Men trots all teknik så inträffar fortfarande dödsolyckor då och då.

I fallet med Jimmy Leward är det nog dessutom risk för att det inte var tekniken som brast, utan den mänskliga kroppen. Tittar man på bilderna på flygplanet under den sista dykningen så står alla roder i normalläge. Det tyder på att piloten inte längre styr flygplanet. Ett tekniskt fel skulle kunna inträffa på ett enskilt roder, men inte alla på en gång. Mustanger fick i slutet på VK2 de första G-däkterna för att skydda piloterna mot höga belastningar. Jag är dock osäker på om dessa används på tävlingsflygplan numera, då de är svåra att hålla i bra skick. T.ex. så flyger de flesta uppvisningspiloter på Red Bull tävlingarna utan G-dräkt. Att flyga i Reno vid 74 års ålder är en utmaning. G-belastningen kräver en vältränad kropp och närheten till marken och andra flygplan kräver reaktionssnabbhet. Misstag eller någon sekunds blodtrycksfall på den höjden och i de farterna får dödliga konsekvenser. Tidigare år har liknande olyckor skett med äldre piloter, men de har slutat i krascher bort från publiken.

För uppvisningsflyg så innebar kraschen med Frecce Tricolore i Ramstein 1988 att det infördes ett mycket tufft regelverk för flyguppvisning. Piloter måste kunna visa upp ett uppvisningsprogram som ska godkännas av en granskningsgrupp innför varje uppvisning. Programmet måste ta hänsyn till var publiken står, var det finns bebyggelse i närheten m.m.

Reno har börjat införa ett mer strikt regelverk. Bl.a. så erbjuds förare som ska flyga i Reno att få träna under kontrollerade förhållanden i god tid innan tävlingarna och dessutom få utbildning i teknik av piloter som tidigare har deltagit i tävlingen. Pylon Racing School/Seminar infördes som ett krav efter haverierna 2007.

Krav på G-dräkt, kontroll av flygplanens skick, medicinska kontroller inför varje tävling och ett upplägg av banan som inte tillåter svängar mot publiken kan öka säkerheten. Men risken för haverier kommer aldrig att bli noll. Och handen på hjärtat. Är det inte faran i kombination med de tekniska lösningarna som gör att många åker och tittar på motorsporter som Formel 1 och Reno? Skulle faran tas bort helt och hållet skulle intresset försvinna. Vi får se vad de amerikanska myndigheterna bestämmer sig för.

Läs mer om Jimmy Leward här. Han var född till att flyga flygplan!DN1, DN2, Exp, SvD

Uppdaterad 11-09-17, 18:15
Den lokala TV-stationen KOLO har förstorat en bild som visar på att trimrodret på ena höjdrodret har lossnat strax innan kraschen.

Normalt sett skall denna typ av skada inte göra något, förutom att det ger högre spakkrafter för piloten. Dock så kan det ge en kraftig trimändring som leder till stig/sjunk, men piloten borde ha kunnat ta över manövreringen. Dock så kan den höga farten gett upphov till någon typ av sekundär skada på styrsystemet när rodret slets loss.

Uppdaterad 11-09-18, 11:10
Ett nytt haveri med dödlig utgång inträffade på en flygdag i USA. Ett flygplan tillhörande en uppvisningsgrupp som flyger T-28 Trojan havererade under uppvisningen.

Denna händelse lär nog tyvärr späda på FAA:s granskning av händelsen i Reno.

Uppdaterad 11-09-19, 19:06
Antalet döda efter lördagens haveri är nu uppe i 10 stycken. Ytterligar sex vårdas för allvarliga skador.

NTSB - National Transportation Safety Board har börjat sin utredning och beräknar att det kommer att ta ca nio månader innan de kan lämna en rapport.

Investigators are zooming in on photographs of what appears to show the plane before it crashed - and it looks like a piece has come loose from the aircraft's tail.

"We're aware of that and in fact a component has been recovered in the area of where that was observed, but I think it's critical at this point to know that we have not identified the component. It will be examined so we don't even know what the component is or if it even came from this particular aircraft," says Rosekind.


Polisen i Reno har lånat ut ett GPS-system som kan användas för att mäta in var alla delar hittas. Detta kan senare användas för att analysera vad som kan ha lossnat innan kraschen.

Lewards P-51 har varit inblandad i en tidigare nödlandning på Reno.

In Reno, the Mustang that disintegrated into the crowd had minor crashes almost exactly 40 years ago after its engine failed. According to two websites that track P-51s that are still flying, it made a belly landing away from the Reno airport. The NTSB report on the Sept. 18, 1970, incident says the engine failed during an air race and it crash landed short of the runway.

P-51 historian Dick Phillips of Burnsville, Minn., said Saturday the plane had had several new engines since then as well as a new canopy and other modifications.


En vänlig läsare har uppmärksammat mig på den här händelsen. (Av någon anledning verkar länken inte fungera längre...)

Button describes what happened to his airplane in Saturday's heat race. Apparently, the left elevator trim tab came off the airplane at speed, causing the bird to abruptly pitch up, subjecting driver Hannah to over 10 G's of deceleration forces, and causing him to lose conciousness! When he came to, the raceplane had climbed to over 9,000 feet of altitude. A shaken Hannah regained control and brought Voodoo in for a safe landing. Suspected structural damage kept the sleek raceplane out of Sunday's championship competition.

Hannahs P-51 trimroder.

Helt klart finns det paralleller mellan dessa händelser. De initiala skadorna ser mycket lika ut. Piloten Hanna blev medvetslös av G-belastningen, men vaknade upp och kunde ta över manövreringen.

Man får dock skilja på G-krafter, spakkrafter och tillgänglig rodermoment. Ett flygplan som i hög fart får en trimändring kommer att svänga till kraftigt. Risken är stor att piloten inte är beredd och inte kan motverka spakkrafterna i tid eller blir medvetslös.

En positiv trimändring kan också ställa till problem, då många flygplan inte har lika stor möjlighet att ta ut tillräcklig negativ rodervinkel for att motverka trimändringen. Moderna aerobatickärror brukar dock vara lika väl byggda för negativ som positiv belastning. Militära flygplan kan det vara betydligt värre med. I vissa farter kan det vara mer eller mindre omöjligt att ta negativ belastning, men det brukar ligga närmare M0.8 och dessa Mustanger kommer upp i ca M0.65.

Då Leward är ett par år äldre än Hannah är risken därför stor att han blev medvetslös under längre tid än Hannah, vilket kan förklara avsaknaden av manövrering under slutfasen av förloppet. En fullt medveten pilot borde likt Hannah ha kunnat manövrera flygplanet och landa.

I Flygvapnet hade vi många liknande haverier på AJ 37 när man fällde Robot-04 och sedan gjorde en 5,5 G undanmanöver. I vissa fall så blev piloterna medvetslösa (trots G-dräkt) och vaknade upp på flera hundra meters höjd. Det var mer tur än skicklighet som gjorde att nosen på flygplanet pekade uppåt när de blev medvetslösa.

Frågan är hur FAA/EAA kommer att hantera kommande modifierade flygplan som innebär extrema förändringar av ett flygplans egenskaper? Lewards P-51 hade inte mycket kvar som var gemensamt med de Mustanger som användes under VK2.

Här är ett annat inlägg om haveriet som också spekulerar om att Leward var medvetslös vid kraschen.

Uppdaterad 11-09-26, 18:54
NTSB lägger föredömligt ut alla sina presskonferenser på Youtube. Kanske något för svenska SHK att ta efter? Vad har man då kommit fram till 11-09-19?

- Det förekom initiala rykten om ett "Mayday" från piloten. Man har inte hittat några bevis för detta.

- Flera filmer och foton från haveriet visar att något lossnat från flygplanet. Man har hittat delar, men ännu inte avgjort om dessa är från från det aktuella flygplanet.

- Det fanns en videokamera i flygplanet som fotograferade utåt. Man har hittat rester av kameran och ett antal minneskort som ännu inte analyserats.

- Flygplanet hade ett dataloggningssystem, som sparade bl.a. motordata och GPS-data på ett minneskort i flygplanet. Det skickade även data på en radiolänk ner till teamet på backen.

Det är oklart om de minneskort som hittats är från flygplanet och om det går att komma åt innehållet på dem då de säkert skadats av nedslaget och brand. Men telemetridatat lär göra mycket till för att avgöra eventuella påverkan på flygplanet och hur en människa skulle stå ut med g-krafter i manövrarna.

Undersökningen på haveriplatsen är nu avklarad. Fortsatt analys kommer att ske i Washington. En preliminär rapport finns utlagd på NTSB hemsida.

The airplane was participating in the Reno National Championship Air Races in the last event of the day. The airplane had completed several laps and was in a steep left turn towards the home pylon when, according to photographic evidence, the airplane suddenly banked momentarily to the left before banking to the right, turning away from the race course, and pitching to a steep nose-high attitude. Witnesses reported and photographic evidence indicates that a piece of the airframe separated during these maneuvers. After roll and pitch variations, the airplane descended in an extremely nose-low attitude and collided with the ground in the box seat area near the center of the grandstand seating area.

NTSB är noggranna med att poängtera att det är FAA, som har en avdelning på sju personer som sysslar med flyguppvisningar, som kommer att avgöra framtiden för tävlingar som Reno.

Om NTSB hittar något under sin undersökning som man anser påverkar luftvärdigheten så kommer man inte vänta tills rapporten är klar med att sprida dessa data.

43 kommentarer:

 1. Bilderna visar att sporrhjulet hänger ute. Kan tyda på ett hydrauliskt fel på planet.

  SvaraRadera
 2. @Anonym 10.59: Det är möjligt.

  http://yellowairplane.com/Book_Reviews/Mustang_Manual/Mustang_Manual_16.html

  SvaraRadera
 3. Frågan är också hur mycket av originalmustangen man bibehåller i en kärra trimmad för Reno?

  http://www.teamsteadfast.com/voodoo.html

  SvaraRadera
 4. Jag är lite kluven vad gäller tävlandet med historiska flygplan. Visserligen har användandet som tävlingsflygplan gjort att många sparats från skrotdöden, men samtidigt modifieras de kraftigt och värdefulla delar används till tävling istället för att hålla historiskt intressanta maskiner i luften.

  Tsunami var ett intressant projekt, men den hade en Merlin-motor. Tyvärr havererade den 1991, men det finns planer på att bygga upp den igen.

  Bob Pond gjorde ju ett försök genom att låta Burt Rutan ta fram ett nytt flygplan (Pond Racer) som skulle vara konkurrenskraftigt och därmed spara de historiska maskinerna. Tyvärr havererade den också och något nytt projekt har vi inte sett sedan dess.

  Klassen Formula One är intressant eftersom de har hårdare regler som styr flygplanets storlek, vikt och motor (O-200). Men det är ju ändå Unlimited som drar folk till Reno.
  /2.718

  SvaraRadera
 5. @2.718: Jag är också en smula kluven. Helt klart så är det veteranflyget och unlimitedklassen man åker dit för att titta på. Samtidigt så tycker jag det är en smula som att svära i kyrkan när man trimmar en Mustang så att den inte längre ser ut som en Mustang. Det borde införas en veteranklass där Mustanger och andra WWII-flygplan flyger där man sätter gränser på vad som får göras rent aerodynamiskt på kärrorna. Sedan vore det helt klart intressant att ta fram en "riktig" racer.

  SvaraRadera
 6. Mr. Mason said that he and other aircraft mechanics at the event speculated that Mr. Leeward might have suffered a failure of his trim tab, a critical part of the tail’s controls, which may have led to a more catastrophic failure. “If it flutters enough,” he said, “your flight controls can rip off.”

  http://www.nytimes.com/2011/09/18/us/reno-air-show-crash.html?_r=1&hp

  http://www.lasvegassun.com/news/2011/sep/16/friends-pilot-reno-crash-was-skilled-airman/

  SvaraRadera
 7. http://sacramento.cbslocal.com/2011/09/16/report-plane-crashes-into-seats-at-reno-air-races/

  SvaraRadera
 8. Aircraft Accident Investigator17 september 2011 kl. 17:17

  Det här är ren spekulation från din sida, och en ganska klumsig sådan. Det finns flera möjliga förklaringar till att alla roder låg i neutralt läge i just detta foto som bara visar ett ögonblick i hela händelseförloppet.

  Om man har en seriös inställning till ämnet så väntar man tills de tekniska och medicinska undersökningarna är klara innan man uttalar sig. Allt annat är bara billig underhållning.

  SvaraRadera
 9. @Aircraft Accident Investigator: Alla piloter och flygingenjörer spekulerar när det inträffar en liknande händelse. Spekulationen är för att snabbt kunna ta fram åtgärder för att undvika att det händer igen. Det må ses som en smula osmakligt för den som inte varit med om liknande händelser.

  Spekulationerna blir givetvis bättre ju mer material som kommer fram från händelsen.

  Haveriundersökningen kommer med stor sannolikhet att leda till en bättre analys, men tyvärr så tar ofta haveriutredningar mycket lång tid innan de lämnar från sig resultat. Detta för att de just vill undvika att spekulera. SHK ligger som exempel på ca 1 år från haveri till rapport.

  http://www.ntsb.gov/news/2011/110917.html

  http://www.havkom.se

  SvaraRadera
 10. Jämförelsen med Formel 1 haltar.

  I Formel 1 slungas det runt miljardsummor, sponsorer bär Hublots och tävlingarna direktsänds på flertalet stora TV-marknader. Förarna är unga och förbannat atletiska. Deras maskiner är byggda för att hålla max en säsong, motorerna för fyra lopp, däcken för bedömt 20 varv. Utvecklingsarbete sker i fabriker och varje stall har hundratals anställda.

  Säkerhetsarbetet i F1 som vi känner det idag började egentligen efter San Marinos GP 94 där två enskilda dödsolyckor inträffade, mellan Ronnies död 78 och 94 hände i sanningens namn väldigt lite. Säkerhetstänket i sporten avancerade till den milda nivån att Daytonas GP 2000 kördes med halv besättning eftersom resterande startfälts däck var "osäkra". Faran existerar mer eller mindre inte, Mark Webbers flygtur i Valencia förra året bevisade hur hårt F1 tar på säkerheten.


  Reno Air Race flygs (hårddraget) av folk som borde spendera dagarna med svanmatning i flygplan som byggdes när V-Gurra satt på tronen. För en amatör verkar det vara fasansfullt mycket "pilla i garaget" och "jag hittade det här på skroten" över flygplanen.


  Jag älskar F1. Inte för faran som sådan utan för racen, för omkörningarna. När Lewis Hamilton körde om Vettel i Kina i våras var det fantastiskt utan att vara farligt. Fara känns jävligt....1980-tal på något sätt.

  SvaraRadera
 11. http://www.flightglobal.com/articles/2011/09/17/362188/p-51-mustang-crashes-into-crowd-at-reno-air-races.html

  SvaraRadera
 12. Reno Gazette Journal är den tidning som har närmast till olycksplatsen.

  http://www.rgj.com/article/20110917/EVENTS05/110917006/Renown-reports-two-air-race-crash-victims-died-overnight?odyssey=mod|defcon|text|FRONTPAGE

  SvaraRadera
 13. Här kan man se hur alla roder står plana ur olika vinklar. Totalt roderbortfall som konsekvens av att trimrodret slets loss? Vibrationer kan ha gett uphov till skador längre in i styrsystemet.

  http://www.cbsnews.com/2300-201_162-10009462.html?tag=page

  SvaraRadera
 14. Nu blir det lite grundläggande flygmekanik men jag har å andra sidan inte utgett mig för att vara ingenjör.

  Kan verkligen ett trasigt trimroder kräva högre krafter för att ställa ut rodret? Eller är det kombinerat trim och lättroder?

  Som sagt n00b vissa gånger.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 15. @J.K: Med ett lättroder eller tungroder så ändrar du kraften i hela rodrets rörelse. Med ett trimroder så ändrar du bara på neutralpunkten. Dock så kan det t.ex. bli så bak/framtungt att du får svårt att hålla planflykt med muskelkraft.

  SvaraRadera
 16. Min första tanke var; Gammalt plan, gammal pilot. Men över 70-bast hade jag aldrig räknat med. Planet ser bara herrelöst ut när det brakar rakt ned som om piloten domnat bort. Men om en bild visar att rodret var trasigt kanske det inte fanns tillräckliga säkerhetsmarginaler att slutföra som tänkt?

  SvaraRadera
 17. @18:33
  Jag gillar också F1, men du hade inte många rätt om USA:s GP. Platsen var Indianapolis, året 2005 och det var 6 av 20 bilar (3/10 stall) som startade.

  SvaraRadera
 18. Tragisk händelse. Oavsett orsaken till olyckan så tror jag att det är sannolikt att det här innebär slutet på Reno Air Races.

  Med tanke på pylon-banans utsträckning och publikläktarnas placering så är det osannolikt att en olycka ska leda till att åskådare skadas eller dödas viden en olycka, men ändå så hände det. Även i framtiden så kommer det att vara svårt att garantera publikens säkerhet, så därför tror jag att tävlingen kommer att upphöra.

  För varje år som går så blir både flygplanen och piloterna äldre. Det här är en bransch där det verkar att vara svårt att uppnå föryngring och förändring.

  Jag hade nöjet att besöka Reno Air Races för några år sedan. Det var en spektakulär tillställning och jag är glad över att det inte skedde några allvarliga olyckor det året.

  Även om det här innebär slutet för den här typen av tävlingar så hoppas jag att vi även även i framtiden kommer att få se veteranflygplan flyga. Den här typen av verksamhet kommer aldrig att vara helt riskfri, men det borde kunna ske på ett sätt som är rimligt säkert både för piloter och publik.

  SvaraRadera
 19. @MFI: Hade det inte varit för att jag hade ont om semesterdagar i år så hade jag varit där.

  Reno har klarat sig efter de tidigare haverierna, mest för att det enbart varit piloterna som omkommit. De är ju inte lika benägna att stäma någon. Nu när åskådare omkommit så är det nog sista spiken i kistan.

  SvaraRadera
 20. @22:15. Jag får be om ursäkt med brasklappen att jag inte började följa F1 förens 2008. Som straff kommer jag nu kolla igenom FP2 från Monza igen.

  SvaraRadera
 21. Chefsingenjören borde noga lugna ner sig lite. Löjligt spekulerande som visar på okunskap. Fattar tydligen inte heller varför man inte har G dräkt i Red Bull mm.

  "Ett tekniskt fel skulle kunna inträffa på ett enskilt roder, men inte alla på en gång" räcker det inte med ett då? Att du aldrig flugit Mustang framgår klart. Ingenjörn har verkligen blottat sin okunskap på området. Vänta i stället på NTSBs utredning och skriv om något du behärskar.

  SvaraRadera
 22. Jag har för mig att det är förbjudet med flyguppvisningar nära publik och i tätort här i Sverige. Det ska vara en konsekvens av JAS-planets krasch mitt i Stockholm år 1993, då det var nära att träffa en bro full med folk. Det lär nog skärpas regler ordentligt i USA efter detta.

  SvaraRadera
 23. Lew

  Säkerhetsarbetet i F1 började faktist redan på 60-talet men slog inte igenom ordentligt förrän på 70-talet. Mycket tack vare förare som Jackie Stewart.

  Stewart krashade på Spa på 60-talet, en färd som gick via en telefonstolpe och ett skjul för att sedan sluta i ett uthus. Där blev han kvar i bilen, dränkt i i bränsle, i 25 minuter innan han fick hjälp att ta sig ur bilen av ett par andra förare med hjälp av verktyg från en åskådare. Därefter fick han ligga bak i en pickup innan han blev hämtad av en ambulans. Problemet sedan var bara det att det inte fanns några medicinska anläggningar vid banan.

  Sedan dess har som sagt mycket hänt, en summering:
  http://www.atlasf1.com/news/safety.html

  SvaraRadera
 24. Även Reno har strikta bestämmelser rörande publikens avstånd från pylonbanan och uppvisningsområdet. Normalt så passerar flygplanen på ett säkert avstånd från publiken. Problemet är att det inte hjälper när någonting går fel. Den säkraste platsen för publiken borde vara innanför pylonerna. När man befinner sig utanför banan så är det i alla fall vid ett kort ogonblick som flygplanen är på väg mot publiken. Det verkar vara vid just detta ögonblick som olycksplanet har fått problem.

  Den olycka som förmodligen har påverkat bestämmelserna mest i Europa är Ramstein 1988 som CI nämner. I Tyskland är man mycket mer restriktiva i fråga om utförandet av uppvisningar än vad man är här i Sverige.

  @Anonym 01:21: CI har i alla fall kompisar som har flugit Mustang. Varför har inte Red Bull G-dräkt? För att det inte ser bra ut när de går till och från flygplanet?

  SvaraRadera
 25. @CI & @Anonym 01:21: Enligt Wikipedia så har man sedan 2009 använt G-dräkt i Red Bull Air Race.

  SvaraRadera
 26. @MFI 09.06: Av samma anledning så brukade även Blue Angels köra utan G-dräkt. Ceremonin som de kör innan motorstart med att marschera ut till flygplanen skulle inte se lika stilig ut i G-dräkt.

  @Anonym 01.56: Har inte flugit Mustang, det kan jag klart erkänna. Har som tröst Biltemas Mustang-underhållsmanual i bokhyllan! :-) Jag besitter dock viss kunskap om hur ett flygplan i allmänhet fungerar och förlusten av ett enskilt roder skulle ge upphov till en mycket mer oregelbunden manöver.

  SvaraRadera
 27. I RBAR var det tidigare en förare som använde en gammal militär g-dräkt som han blåste upp manuellt. Att använda g-dräkt med automatisk uppblåsning skulle ju kräva ett tryckluftssystem, vilket inte finns och självklart inte någon bleed air heller.

  Istället införde man en helt annan sorts g-dräkt, med vätskefyllda kanaler som gör liknande jobb som tryckluftsblåsorna i en traditionell g-dräkt.
  http://www.youtube.com/watch?v=iq-J2cyRtj4

  Sedan är ju belastningen under mycket kortare tid än i jetflygplan.

  /2.718

  SvaraRadera
 28. @2.718: Luftwaffe har utvecklat en vätskefylld G-dräkt till sina Eurofighters.

  http://www.lssag.ch/website%2003%2014.html

  http://www.flightgear.dk/newsuit.htm

  http://forum.keypublishing.co.uk/archive/index.php?t-61574.html

  http://www.michaelbehar.com/scientific/defying_03_02.html

  http://www.thedailybeast.com/newsweek/2001/05/06/the-dragonfly-suit.html

  Den har prövats av svenska piloter, men de anser att den är för långsam. Helt klart hjälper den till, men den bästa varianten av vätskefylld G-dräkt hade varit att helt sänka ner piloten i vatten. Lite bökigt dock att få att fungera på en operativ dräkt...

  SvaraRadera
 29. Aircraft Accident Investigator19 september 2011 kl. 14:52

  "Haveriundersökningen kommer med stor sannolikhet att leda till en bättre analys, men tyvärr så tar ofta haveriutredningar mycket lång tid innan de lämnar från sig resultat. Detta för att de just vill undvika att spekulera"

  Precis. Man spekularar inte och man använder sig i stället av de fakta som kommer fram under en noggrann undersökning som nödvändigtvis kan ta upp till 1-2 år.

  Jag kan lova dig redan nu att det kommer visa sig att det inte var "den mänskliga kroppen" som brast.

  "Dock så kan det ge en kraftig trimändring som leder till stig/sjunk, men piloten borde ha kunnat ta över manövreringen."

  Sista biten är 100% fel. Se bl a http://www.warbird.com/voodoo.html.

  SvaraRadera
 30. @Aircraft investigator 14.52: Spekulerar du inte en smula just nu? :-)

  Men helt klart så ser incidenterna liknande ut.

  SvaraRadera
 31. @CI
  EAA behöver faktiskt inte bry sig alls vad gäller flygplanen i Reno. Det är endast EAA Sverige som har en myndighetsroll, i USA är det FAA som godkänner flygplanen.

  @MFI
  Visst vore det säkrast innanför pylonerna, men där ligger idag bansystemet. Faktiskt en ganska bra lösning att hela tiden flyga runt banorna och inte ha allt för långt till en säker nödlandningsmöjlighet. Den som får problem går alltså in i mitten av banan.

  Nemesis NXT som tappar hela propellern (och nästan hela motorn):
  http://www.youtube.com/watch?v=DhyEnqudx8M
  http://www.youtube.com/watch?v=yLLG2_ErvJs

  Glasair med motorproblem:
  http://www.youtube.com/watch?v=IByNgcY5scs

  Lancair som kastar ett halvt propellerblad:
  http://www.youtube.com/watch?v=t0txEC0Rhdg

  SvaraRadera
 32. @Anonym 21.11: Tackar för förtydligandet!

  SvaraRadera
 33. Aircraft Accident Investigator21 september 2011 kl. 16:55

  Nej, jag spekulerar inte. Jag påpekar bara att det finns ett tidigare fall som bevisar att ditt påstående att "piloten borde ha kunnat ta över manövreringen" inte stämmer.

  Din länk till fallet Voodoo fungerar inte för du har skrivit "htm" i stället för "html".

  SvaraRadera
 34. @Anonym 21.11: Om man skall vara petig så ligger väl huvudbanan (08/26) utanför pylonerna?

  SvaraRadera
 35. @Aircraft Accident Investigator: Man måste skilja på ägget och hönan i denna händelsekedja. Trimstörningen är troligtvis det som initierade det hela. Frågan är vad som fick det att sluta som det gjorde och inte bara upprepade Hannahs manöver?

  Klart piloten kan ta över. Det finns inget mekaniskt som hindrar att piloten motverkar en trimstörning. Hannah lyckades trots allt ta över sitt flygplan!

  - Dock så sker detta snabbt i de höga farter som flygplanen håller på Reno, vilket leder tíll den initiala stigning då piloten helt enkelt inte hinner med. Troligtvis så har det också lett till medvetslöshet alternativt någon annan medicinsk konsekvens.

  - I 10 G kan det vara fysiskt jobbigt att skjuta fram spaken, men det är inte spakkrafterna i sig själv som förhindrar det, utan trycket på kroppen bak mot stolen. En Mustang kommer dock inte att kunna hålla 10G särskilt lång tid. Då skulle det i stället för en stigning resultera i en looping med mycket kort radie, eller troligast en G-stall. Hade detta varit fallet så hade resultatet inte varit en Mustang som dyker rakt ner i backen, utan i en spinn. När farten sjunker på grund av motståndet i svängen och stigningen så kommer uttagbar lastfaktor att minska. Påverkan av trimrodret sjunker också markant i lägre hastigheten.

  I fallet med Hannah så resulterade trimändringen i en stigning, kort medvetslöshet och när han väl vaknade ur den så var flygplanet flygbart trots skadat trimroder.

  I Lewards fall så verkar han inte ha kommit ur medvetslösheten, då flygplanet är helt omanövrerbart på vägen ner trots att trimrodret i detta läge inte förhindrar spakmanövrering.

  Det finns också en chans att trimändringen allvarligt skadade något annat i styrsystemet. Men det är betydligt mindre sannolikt.

  SvaraRadera
 36. @MFI
  Stämmer, men den andra banan samt en numera stängd bana ligger innanför.

  @CI
  Jag minns inte i vilken bok jag hittade informationen, men något liknande inträffade under flygutprovningen av J 21A. Någonting till ett trimroder gick sönder varefter flygplanet gjorde en något brysk upptagning med 18g! Föraren tuppade naturligtvis av en stund, vingarna fick någon grad extra v-form och för ett par av ställen släppte låsningen så de hängde halvt ute. Det gick dock bra till slut, men v-formen bestod resten av det flygplanets livstid.

  /2.718

  SvaraRadera
 37. Skulle inte ett lossnat trimroder i kombination med hög farten ge upphov till roderfladder? Detta skulle kunna ge skador på styrsystemet så att flygplanet inte går att manövrera.

  Men om jag ska fortsätta att spekulera så tror jag väl också att det sannolika är en att det lossnade trimrodret gav en kraftig trimändring som resulterade i G-LOC.

  SvaraRadera
 38. Roderfladder verkar spännande...

  http://www.youtube.com/watch?v=pEOmCkZyXzk

  SvaraRadera
 39. @MFI 21.16: Roderfladder kan mycket väl ha legat bakom att Lewards flygplan tappade trimrodret. Dock så inträffar roderfladder i maxfarter p.g.a. turbulens eller transoniska tryckstötar. I den branta stigningen så borde flygplanet tappa en hel del fart, vilket leder till att fladder minskar.

  I t.ex. nedanstående fall ledde roderfladder till att hela stabilisatorn mer eller mindre bröts loss. Något liknande verkar inte ha hänt med Lewards plan. Om något tekniskt fel utöver trimrodret har hänt så är det inre skador på styrsystemet. Där är det en smula svårt att bedöma, då jag inte vet vilka modifieringar man gjort från en standardmustang.

  http://rainaviationblog.blogspot.com/2011/07/vans-rv-7a-crash-caused-by-rudder.html

  SvaraRadera
 40. Utredningen har påbörjats. Få se hur lång tid det tar innan vi får svar.

  http://www.ntsb.gov/investigations/2011/reno_nv.html

  SvaraRadera
 41. Mycket tragisk olycka men hoppas verkligen att detta inte är slutet för tävlingarna. Hoppas själv på att vara i USA vid den här tiden nästa år så man kan ha en chans att se tävlingarna live.

  Angående kluvenheten till att gamla "warbirds" byggs om till tävlingsmaskiner så är det väl ändå ett väldigt litet antal som drabbas av detta? Just Mustanger som verkar vara populärast måste ju vara en av de WWII-maskiner som det finns flest bevarade exemplar av.

  Håller inte med Lev om att fara skulle vara något som bara fascinerade på åttiotalet. Tror tvärtom att människor i ett allt säkrare och ibland överbeskyddande samhälle lockas av det farliga.
  Kan bara dra paralleller till mina två andra favorit typer av sport, roadracing och kampsport. Inom kampsporten har det varit MMA som växt explosionsartat de senaste tio åren. Trots att vissa sportjournalister och politiker förfasas över strypningar och slag och armbågar i huvudet på liggande motståndare.
  Inom tvåhjulsracing så har vi Isle of Man TT som jag ser som en motsvarighet till tävlingar som Reno Air Race. Trots att det i stort sett varje år sker olyckor med dödlig utgång så är tävlingarna populärare än någonsin med stor tv-bevakning och flera tiotusentals åskådare.
  Det jag vill komma fram till med ett långt inlägg är att jag hoppas att det även i framtiden finns plats för en viss mån av galenskap, jag tror att vi behöver det.

  SvaraRadera
 42. @BAG: Jag håller med. Man kan jämföra med en del utredningar om lekplatser för barn. I Sverige så försöker vi att göra dem över-säkra. Det man missar är att barnen inte utvecklas lika bra. Det behövs ett visst moment av fara för att utvecklas.

  http://www.barntotal.se/aktuellt_barn/oevrigt/saekerhet_skadar_barns_utveckling/

  Jag tror därför också att det behövs galningar som testar gränserna i framtiden, annar så kommer mänskligheten som ras att stagnera.

  SvaraRadera