måndag 5 september 2011

Examensdags!

I många år så har debatten böljt fram och tillbaka om det går att vinna ett krig med enbart luftstridskrafter. Kosovo 1999 för en del förespråkare fram som ett exempel på att det är möjligt. Jag håller dock inte med. Man missar då två faktum. 1 - Det fanns styrkor på marken i form av UCK som bedrev ett markkrig mot serberna och 2 - bombanfallen mot Belgrad fick den serbiska befolkningen att tappa viljan och stödet till sin regerings krigföring. Dessutom krävdes det efter luftkriget en massiv insats av marktrupper för att hålla de bägge sidorna separerade från varandra så att inte våldet skulle blossa upp igen. Samma sak har egentligen inträffat i Libyen. NATO:s luftstridskrafter har stöttat rebellarméns markoffensiv (med viss koordinering av små specialstyrkeförband på marken). Om det kommer att krävas marktrupper i fortsättningen och om den politiska viljan finns att ställa upp med dessa är oklart. Själv så anser jag att det är oklokt att ge sig in med marktrupper, då vi kommer att få det svårt att dra oss ur i framtiden. Alternativet är att fortsätta stödja rebellerna från luften.

Personligen så tror jag på tesen att med luftstridskrafter så kan man inte vinna ett krig, men utan så kommer man att förlora det. Hur är det då med Afghanistan, kanske någon frågar sig? Talibanerna har ju inget flygvapen. Tja, det finns två förklaringar till talibanernas okänslighet för flyganfall. 1 - de saknar strategiska mål, vilket egentligen är den typ av mål som luftstridskrafter är optimerade för. 2 - de slåss med en helt annan tidsskala för sin krigföring. Att nöta ut talibanerna tar tid, vilket ISAF inte längre har. Varje attack riskerar dessutom skador på civila, vilket underlättar talibanernas rekrytering. ISAF vill dra sig ur så fort som möjligt och talibanerna har råd att vänta.

Nu börjar NATO:s generalsekreterare Fogh-Rasmussen tala om att dra sig ur Libyen. Givetvis så beror detta på den dåliga ekonomin i Europa och i USA. De flesta länder har kört slut på sina resurser. I Sverige börjar våra politiker att vackla, så att när NATO nu också börjar fundera på att dra sig ur måste det ses med ett visst mått av lättnad. Om NATO sedan har lyckats med sin insats får framtiden visa. Kanske har en tyrann bara ersatts av en annan? Kanske vi har lyckats med att bryta ner en stabil diktatur och ersatt den med instabil demokrati som förr eller senare faller ihop till ett nytt Somalia?

Det börjar därför bli dags att summera ihop insatsen.

Försvar och säkerhet har i ett inlägg analyserat vad de olika aktörerna vunnit/förlorat på kriget. För Europa som militär allians vid sidan av NATO så har det inte gått så bra.

Generellt sett negativt med undantag för de stater som deltog i Unified Protector. Flera bedömare talar om att EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik dog i samband med upptakten till kriget. Det var dels den tyska oviljan att deltaga liksom den brittiska vägran att låta unionen leda militära operationer istället för NATO som tog mest tull på förtroendet. Det är heller inte EU som organiserar den stora konferensen om Libyen i början av september, utan Frankrike.

De exakta kostnaderna för insatsen är svåra att räkna ut. I den här sammanställningen så redovisas en analys av hur stor del av stridsinsatserna varje land stått för (Sveriges insatser kategoriseras inte som stridsinsats!).

France: 33%, approximately 2,225 strike sorties
US: 16%, 801 strike sorties
Denmark: 11%, dropped 705 bombs
Britain: 10%, 700 strike sorties
Canada: 10%, approximately 324 strike sorties
Italy: 10%
Norway: 10%, 596 strike sorties
Belgium: 8th ally participating in combat missions, no public data available on number of strike sorties


Om man räknar med en medelläng på varje insats på 6 timmar och 100.000 kr per flygtimme så får man en grov uppskattning om flygtidskostnaden. Varje bomb ligger sedan på 250.000 - ca 5.000.000 beroende på typ. Men då får man bara med själva attackflygplanen. Man missar helt alla stödflygplan som AWACS, lufttankning m.m. och hela lednings och underhållsorganisationen. För att inte tala om de inledande anfallen med Tomahawk, Storm Shadow och B-2.

Oavsett om de av vissa analytiker klassas som stridsuppdrag eller inte så har de spaningsinsatser som Sverige genomfört haft två positiva effekter:

1 - De svenska spaningsbilderna möjliggör bättre analys av framtida mål och att utvärdera effekten av ett anfall. Rätt mål ska bekämpas och ett mål som är utslaget ska inte bekämpas igen. Detta innebär att effekten av de övriga NATO-styrkornas markanfall höjts. Tyvärr så innebär den tid det tar från målet till dess att bilderna finns hos en anfallande besättning att spaningsinsatserna gör bäst verkan mot stationära mål. Rörliga mål kräver att spaningsflygplanet leder det anfallande flygplanet direkt med laserutpekare eller datalänk, något som de svenska politikerna inte har varit särskilt sugna på. Frågan vilken påverkan detta ger på risken för skada på tredje man? Gamla spaningsdata måste trots allt öka risken för att fel mål bekämpas?

2 - Genom att Sverige bidrar med spaningsresurser så kan de andra ländernas flygplan fokusera på markanfallen. Detta innebär att Sverige indirekt förstärker markattackförmågan. Tyskland gjorde samma sak när man förstärkte AWACS-besättningarna över Afghanistan så att överiga NATO kunde fokusera på Libyen.

Vilka erfarenheter har NATO då dragit av insatsen i Libyen? Lyssna på den här intervjun av generallöjtnant Friedrich W Ploeger, Deputy Commander NATO Allied Air Command ACC.

- Hotet från det libyska flygvapnet var borta redan innan NATO-operationen drog igång. Flygvapnet slogs ut redan under den fransk/engelsk/amerikanska insatsen "Odyssey Dawn". Behovet av rena jaktflygplan var därför lågt. Vilket också bl.a. kan ses av det svenska förbandets fokus på spaningsuppdrag.

- Khadaffis soldater anpassade sig till lufthotet och använde en taktik som liknade rebellernas, vilket gjorde dem mycket svåra att skilja åt från luften och därmed också att slå ut. I stället för stridsvagnar så använde man Toyota jeepar med tunga kulsprutor och granatkastare på flaken. De tog av sig sina uniformer och slogs i civila kläder. Detta innebar också att NATO blev tvungen att anstränga sig för att minimera skador på civilbefolkningen (vilket är en av orsakerna till att man satte in markförband, trots att FN-resolutionen egentligen inte medgav detta). FAC/TAC utbildningen har varit omfattande och lett till att de andelen av de civila förlusterna orsakade av NATO har varit lägre i Libyen än i något annat krig.

- NATO saknar en hel del förmågor. Lufttankning, ISTAR, UAV och vapen med låg verkan för att minimera skada på tredje person (collateral damage). Detta gör att NATO är beroende av USA vid insatser.

- Det krävs en stor organisation för att leda en liknande insats. I början var NATO:s ledningsenheter underbemannade, men de förstärktes i juni.

- UAV ersätter inte flyg utan kompletterar med uthållighet i uppdrag som är "dirty, dull & dangerous". Men bara om de opererar i ett luftrum där det saknas hot. Vad som sker i framtiden är svårt att avgöra, men det måste styras av behov. UAV:er för att upptäcka IED eller för att störa kommunikation?

En intressant fråga som journalisten ställer mot slutet är hur framtiden ser ut med länder som minskar på storleken på sina flygvapen, där det dyker upp enskilda flygplanstyper som ska klara av allt och mer och mer av uppdragen läggs på UAV:er?

Svaret blir att det är en svår balans mellan vad som behövs och vad finansministrarna i de olika länderna har råd med. Nedgången i antal flygplan behöver trots allt inte betyda nedgång i förmåga. (Här håller jag inte helt med, då färre antal flygplan trots allt innebär att man förlorar uthållighet, då ett flygplan inte kan göra två saker samtidigt som t.ex. utföra en insats och samtidigt träna piloter inför nästa).

NATO börjar se ett nytt stadie i sin utveckling. Från att ha varit en allians "by necessity" under Kalla Kriget via en allians "by choice" så är man återigen en allians "by necessity", fast denna gång beroende på vacklande ekonomi snarare än en yttre hotbild. Det är helt enkelt för dyrt för många medlemsländer att behålla sina sjö- och luftstridskrafter på samma nivå som tidigare. NATO:s medlemsländer kommer därför i framtiden troligtvis att specialiseras inom olika roller och förmågor. Det enda som hindrar denna utveckling är medlemsländernas rädsla för att bli lämnad ensam i framtiden och då helt sakna vissa förmågor. Men kanske den sviktande ekonomin kan överkomma denna rädsla?

Många konspirationsteoretiker anser att krigen i Libyen, Irak och Afghanistan har sin grund i behovet av att kontrollera oljan. Jag anser att detta behov är sekundärt. Kostnaderna för insatserna innebär att det tar många år innan eventuella oljevinster kommer att täcka dessa. Nej, det mest troliga argumentet för varför NATO gör dessa typer av insatser är för att rättfärdiga sin egen existens.

Dags för betygsutdelning efter denna insats. Frågan är om resultatet blev G eller IG? Betyget VG eller MVG kan inte delas ut då insatsen snarast pekat på bristerna än på möjligheterna med Europas försvarsmakt under internationella insatser.

13 kommentarer:

 1. "Många konspirationsteoretiker anser att krigen i Libyen, Irak och Afghanistan har sin grund i behovet av att kontrollera oljan. ..... Nej, det mest troliga argumentet för varför NATO gör dessa typer av insatser är för att rättfärdiga sin egen existens."

  Irak: Plocka Saddam.
  Afghanistan: Skydda väst genom att slå talibaner + Al Qaida.
  Libyen: Skydda civilbefolkningen från Kaddafi OCH äntligen sätta dit den j#%eln som finansierade bla Lockerbie, diskoteksbomben i Berlin och Münchenmassakern.

  SvaraRadera
 2. Examensdags även för Försvarsmakten?
  Här, liksom på min egen blogg, tar jag tillfället att ställa frågan om Sverige har något att lära av skeendet i Libyen?

  För det första bör vi fundera på vad som hände under Unified Protector. Som du pekar på, CI, så upprättades luftherravälde på två dagar. Om vikten av luftherravälde har Tolgfors själv talat och exemplifierat med Georgienkriget. Som du konstaterar, CI, så skedde de inledande anfallen med Tomahawk, Storm Shadow och B-2. Varken B-2or eller Tomahawk torde ligga inom rimliga anskaffningskostnader för Sveriges försvar men långräckviddig attackrobot som Storm Shadow och liknande vapen ströks när Sovjetunionen spåddes utvecklas i en riktning som idag visat sig vara felspådd. Dags att betygsätta den strykningen?

  Du pekar även på "Flera bedömare talar om att EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik dog i samband med upptakten till kriget. Det var dels den tyska oviljan att deltaga liksom den brittiska vägran att låta unionen leda militära operationer istället för NATO som tog mest tull på förtroendet."
  Bör vi kanske även gardera oss lite bättre genom att inte vara fullt så beroende av EU´s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik? Och om EU ingriper i en konflikt i Sveriges närområde, hur lång tid tar det innan vi har reellt stöd av insatta stridskrafter? Sker det något inom de två dagar när endera kontrahenterna vunnit permanent luftherravälde?

  Vilket betyg bör vi sätta på på Sveriges försvar i ljuset av Libyen och Georgien? Betyg på vår militära uppbackning av den utrikespolitik vi för?

  SvaraRadera
 3. bosse, har vi skickat agenter att mörda utländska civila genom luftfartygssprängningar eller diskoteksbomber? Nej. Alltså riskerar vi inte att anfallas av NATO.

  SvaraRadera
 4. Daniel -
  Din logik ligger utanför min envelop.

  SvaraRadera
 5. Mycket intressant läsning. Såg nyligen filmen Weight of chains som visar ej tidigt visat material om bakgrunden till bombningarna och förstörelsen av Serbien 1999. Allt är inte så vackert som det verkar; humanitär insats. Den serbiska infrastrukturen förstördes, och det serbiska folkets lidande hamnade i medieskugga. När Belgrad var bombat, vatten och el bruten var det ju lätt att driva fredsförhandlingar. Det kommer nu fler och fler uppgifter om hur Jugoslaviens upplösning egentligen gick till. Kanske svensk massmedia ska revidera sin tidigare standardbild av serberna?
  /Historieintresserad och officer

  SvaraRadera
 6. @Historieintresserad officer: Mycket finns att säga om kriget i Kosovo och anfallen mot Belgrad. Men precis som i alla krig så är det civilbefolkningen som får betala priset för sina politikers dumheter.

  SvaraRadera
 7. @Jkm: Så enkelt är det nog inte. Saddam neutraliserades ganska så kvickt.

  Talibanerna var bara ett hot mot det egna landet. Al Qaida neutraliserades redan 2001 att verka från Afghanistan och har nu andra starka fästen som vi inte angriper.

  Att vi anfaller Libyen enbart för befolkningens skull håller inte. Då borde vi i stället satsa på att slå ut Al Shabaad i Somalia för att förhindra den pågående hungerkatastrofen. Just nu verkar det vara CIA som är den enda väststyrka i området. De har knappast de humanitära aspekterna i sitt fokus.

  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/fangelse-drivs-av-cia-i-hemlighet_6441276.svd

  SvaraRadera
 8. Här är en av anledningarna till varför det kommer att krävas övervakning av luftrum och gränser ett bra tag efter det att konflikten i Libyen har avtagit.

  http://www.defencetalk.com/al-qaeda-offshoot-acquires-libyan-air-missiles-eu-36777/

  Får Al Qaida tag på moderna varianter av handburna LV-robotar så bäva månde trafikflyget i världen. Kom ihåg incidenten i Kenya för ett antal år sedan. Att den gick bra berodde på att skytten var ovan vid vapnet och inte hade kylt ner målsökaren innan avfyrning.

  http://www.armscontrol.org/factsheets/manpads

  SvaraRadera
 9. Hittar man robotar på drift genom att luftspana?!?

  Det borde vara magnituder effektivare att ge olika individer och grupperingar incitament att hitta och lämna ifrån sig robotar. Vapenamnesti som inkluderar amnesti från olika brott, hittelön, att Libyens gamla militär behandlas väl och den nya får stöd om de rensar väl, extra mycket positiv social uppmärksamhet och makt till grupper som letar väl, osv.

  SvaraRadera
 10. @Magnus: Tror du verkligen på den idén? Fungerar kanske med gamla mausrar som farfar lämnade på vinden eller några handgranater som de 14-åriga grabbarna stal ur några lager.

  Det finns flera anledningar till varför vapen kan vara svåra att hitta:

  - De lagras i Libyen för framtida behov vid eventuella stamkonflikter. Kanske det minsta hotet för omvärlden.

  - De tas med hem över gränsen av hemvandrande legosoldater. Detta kan sprida konflikten till angränsande länder.

  - De säljs till hugade spekulanter. Här är det frågan om vem som betalar bäst.

  - De är redan i händerna på extrema grupperingar som Al Qaida och tas ut ur landet för att fira 10-årsjubileet av 9/11.

  Och ja, smuggling kan bevakas från luften. I kombination med gränsposteringar som det tillåtna sättet att korsa gränsen så kan otillåtna passager detekteras. I Afghanistan har man bl.a. nyttjat Sea-King Whiskey för att jaga smugglare på natten med hjälp av FLIR.

  Det finns givetvis många alternativ för en övervakning från luften. UAV är uthålliga och kan bevaka gränsen under långa tider, men saknar räckvidd och hastighet. Gränsen i söder är enorm och det kommer att krävas många UAV:er för att bevaka den. Satelliter är bra, men väderberoende. De är dessutom ganska så förutsägbara för en organisation som har tillgång till satellitspårning. E-8 Joint Stars eller motsvarande flygplan är bra på att detektera rörelser på marken, men kräver samarbete med mark eller flygenheter för optisk identifiering. Från svenskt håll kan vi erbjuda Gripen som redan finns på plats eller våra svenska kustbevakningsflygplan som tidigare använts för just gränsbevakning i EU regi.

  Kanske en sådan gränsbevakningsoperation skall övergå till AU:s regi där EU stöttar med resurser om man vill få bort NATO som aggressiv aktör?

  SvaraRadera
 11. Japp jag tror på det. Att få så stor andel som möjligt av allmänheten att vilja lämna ifrån sig vapen eller avslöja vapengömmor är speciellt bra för dina exempel. Framförallt borde "betald vapenamnesti" fungera bra för den hemvandrande legosoldaten som tar med sig vapen för att få med sig en lön hem.

  Om gripenplan edyl är användbara för att övervaka Libyens gränser borde bero på hur intresserade Libyens nya ledare är av att hålla gränserna övervakade och hur kraftfullt våld som är ok att använda för att hindra okontrollerade gränspassager. Nyttan av att hitta okontrollerad biltrafik är begränsad om det inte går att stoppa den mycket snabbt, framförallt om man skall stoppa så små och farliga föremål som manpads.

  SvaraRadera
 12. Personligen så misstänker jag att det mycket snart kan börja cirkulera exemplar av dessa vapen på den illegala marknaden.

  http://www.aviationweek.com/aw/blogs/defense/index.jsp?plckController=Blog&plckScript=blogScript&plckElementId=blogDest&plckBlogPage=BlogViewPost&plckPostId=Blog%3A27ec4a53-dcc8-42d0-bd3a-01329aef79a7Post%3Aabcd011c-bc5d-4b32-a87b-3f60b4e42e8c

  SvaraRadera
 13. Då är det nog bara att göra som de flesta har gjort med de somaliska piraterna, betala och försöka se glad ut. Något som kan göra detta riktigt knepigt är om det krävs så många kilo guld per robot att det börjar läcka ut fabriksnya exemplar på den illegala marknaden. Likaså kan det slå tillbaka om pengarna visar sig vara viktigare än vapnen för terroristernas verksamhet.

  Det är ännu bättre om underrättelsetjänster lyckas infiltrera mycket av den illegala eller tveksamt legala vapenhandeln. I vilket fall är detta inget som går att beställa och genomföra genom något snabbt politiskt beslut, vill man göra något som är snabbgenomförbart och som kan visas upp är flygspaning mycket bättre.

  Givetvis utesluter inte det ena det andra så länge som inget av alternativen är väldigt dyrt.

  SvaraRadera