tisdag 14 augusti 2012

Dödsryckningar (uppdaterad)


Jag har passat på att flyga upp till Söderhamn för att hälsa på släkt och vänner. Min plan var att landa på gamla F 15/ESNY. Döm om min förvåning när jag insåg att fältet är så pass nära nedläggning det bara går att komma. Kommunen har gett upp och lämnat tillbaka certifikatet för flygplatsen till Transportstyrelsen.

Kommunen tog för ett par år sedan över ansvaret för driften av flygplatsen från Försvarsmakten med löftet att hålla fältet i skick. Det löftet verkar vara helt bortglömt. Gräset sticker numera upp genom asfalten på banan och vid sidan av banan så växer det högt. Under min vistelse på F15 så stötte jag på en räv, två tranor och ett rådjur under start och landning. Det höga gräset och den fria ytan gör området till utmärkt gömställe för dessa djur.

Söderhamns kommun visar inte särskilt stort intresse för sin historia. Som jag tagit upp tidigare vill man bl.a. ta bort minnesmärket över F15. Man vill satsa på en miljöprägel på kommunen och det rimmar enligt politikerna inte med flygtrafik. Men att helt utrota möjligheterna till flygtrafik är urbota korkat. Särskilt då det finns långt gångna planer på att skapa en vindkraftsverkpark utanför kusten. De bolag som kommer att bygga och driva dessa vindkraftverk kommer med stor säkerhet vara i behov av en fungerande infrastruktur för transport av personal och materiel. När kraftverken väl är i drift kan det finnas behov av snabba transporter, d.v.s. med flyg, av reservdelar för att säkerställa att ett kraftverk som står stilla kan åter tas i drift. Varje minut är dyrbar.

Det ironiska i sammanhanget är att den miljöprägel som kommunen vill få kan mycket väl kräva att flygfältet behålls! I varje fall under uppbyggnadstiden.

Det har dessutom funnits seriösa förslag på att ta över driften. Ett samarbete mellan Air Hudik och det lokala Söderhamnsbolaget LVR skulle kunna driva flygplatsen i och med att Air Hudik flyttade stora delar av sin verksamhet dit. Idag driver LVR på mer eller mindre ideell basis den bränsleservice som har funnits för bl.a. polishelkoptrar och kustbevakning på F15. Men Söderhamnspolitikerna förlöjligade förslaget och ansåg att det var oseriöst. Detta trots att det var bolag med mångmiljonbelopp i årsomsättning som med sin lokala förankring är viktiga för Söderhamns framtid. I stället så vill man satsa på bl.a. etablering av H&M! Det politikerna glömmer är att det krävs en grundindustri i en stad för att bygga upp ekonomin så att invånarna kan handla på H&M. Eller, för att vara en smula elak, räknar man kallt med att det ska vara socialbidragen som får ekonomin i Söderhamn att snurra runt?

Det går att dra en del historiska paralleller med gamla F 12 i Kalmar. När flottiljen lades ned så var kommunen ganska så tyst i debatten. Man ville satsa på Volvos fabrik. Men med den ena nedläggningen efter den andra av industri i Kalmar så var Flygvapnet åter välkomna på den första Flygvapenövningen år 2010. I Söderhamn så fanns det förhoppningar om att bygga upp den s.k. "Flygstaden". Dessutom skulle kommunen kompenceras genom att statliga verk skulle flyttas dit. Resultatet har blivit mycket magert. Men har kommunen ändrat sin syn?

Andra kommuner slåss för att kunna behålla sin flygtrafik. 2007 tog UFNI - Utveckling av Flyg i Norrlands Inland fram en rapport. Den handlar i och för sig mest om övre Norrland, men slutsatserna är allmängiltiga även om avståndet till Arlanda är närmare för Söderhamns del. För t.ex. Arvidsjaurs del pekar man bl.a. på satsningen på vindkraft som en del i behovet av ökad transportkapacitet.

Även vindkraftsindustrin växer fram i regionen, just nu arbetar man med projektering av Europas största vindkraftspark i Markbygden mellan Piteå och Arvidsjaur, där ca 500 vindkraftverk planeras. Detta kommer också att innebära fler resor på den reguljära flyglinjen.

Frågan är om Söderhamns kommun gjort en liknande analys för framtida behov?

I rapporten nämns dock behovet framför allt i expansiva regioner. Söderhamn är inte en av dessa. Kanske är det så att kommunen har resignerat och accepterat sitt öde?

Sakta men säkert utplånas F 15/ESNY. I Jeppesens databas är ESNY helt borta. DME-fyren SDR och NDB-fyren OZ är avstängda (de finns dock kvar på Borlänge TMA-karta). ESNY finns än så länge kvar i Svenska Flygfält, men stora begränsningar enligt AIP. (I den nya utgåvan av AIP ska ESNY enligt uppgift vara helt borta). För PPR så ringer man enligt NOTAM numera kommunen.

ESNY/SODERHAMN

- AERODROME AVBL PPR TEL (0)27076650 OR (0)703403310
FROM: 26 JUN 2012 06:30 TO: PERM ES/C1058/12


Min sista(?) start från F 15 känns mycket sentimental, då jag inser att det kan bli en av de sista starterna med flyg från Söderhamnsfältet över huvud taget. Nästa gång kommer troligtvis bana 30/12 att vara kryssad med vita markeringar som indikerar att banan helt tagits ur drift. Nästa gång får det bli Mohed/ESUM i stället. Den banan är dock bara 800m lång och inget att räkna med för t.ex. vindkraftsbolagen.

Jag älskar Hälsingland och skulle gärna flytta tillbaka till Söderhamn, men tyvärr så är det ont om arbeten. Att handla på H&M gör knappast Söderhamn mer attraktivt för återvändare.

Se tidigare inlägg i samma fråga.

Uppdaterad 12-08-15, 09:55
I dagens Hela Hälsingland så har man ett långt reportage om den planerade utbyggnaden av vindkraft längs kusten. Märk väl att vindkraftsbolagen har många ansökningar inne, men knappast kommer att hinna med att bygga överallt. Det innebär at man kommer att ha möjlighet att välja den kommun som har bäst förutsättningar för byggnad och drift av anläggningarna.

Utvecklingen har gått snabbt. Från 2010 till 2011 ökade vindkraften med hela 74 procent om man ser till hela landet.

– I våras fanns det inte mer än 15 vindkraftverk i Gävleborgs län, Thomas Tiger, affärsutvecklare vid Södra Norrlands Vindkraftcentrum (SNV) i Söderhamn.

Nu finns det 28. Totalt kan det bli 1 508 vindkraftsverk i länet om alla ansökningar går igenom.
...
För Söderhamns del gäller det att se till att Orrskärshamnen fungerar för vindkraftsparken på Storgrundet – och den som planeras för Finngrundet. Att vägarna till och från hamnen är farbara för de skrymmande transporterna in i landet. Att det finns utbildade vindkraftstekniker, entreprenörer och annan servicepersonal på hemmaplan och att den lokala industrin kan involveras.

– Det gäller att hela tiden ligga före så att ingen annan snor åt sig de här möjligheterna, säger Thomas Tiger.


Men med tanke på alla konflikter det varit mellan flygtrafiken och vindkraftsbolagen så kanske många tror att det är bäst att det inte finns någon aktiv flygplats i närheten. Men för att bygga till havs så är det helikoptrar som krävs för att lyfta materiel den sista biten ut till fundamenten.

Uppdaterad 12-08-15, 13:20
Söderhams gymnasium hade tidigare en flygteknisk inriktning. Eftersom det numera inte finns dessa möjligheter så har den ersatts av en fordonmekanisk utbildning som håller till i Flygstaden. I och för sig är den nya utbildningen eftertraktad, men knappast lika unik som den förra.

SMHI ville ta över F 15 gamla vädercentral, men fick svaret från kommunen att de själva ville sköta verksamheten. Inget har hänt sedan dess.
Uppdaterad 12-10-02, 19:15
Nu stänger Söderhamns kommun av elen till flygplatsen. Det innebär att uppvärmningen av de avstängda navigeringsfyrarna också kommer att stängas av. Mycket snart kommer de då att förstöras av kyla och fukt. Det blir allt svårare att vända på beslutet att lägga ner flygplatsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar