lördag 10 september 2011

Nära ögat!

Haveriet med Air France AF 447 den 1 juni 2009 har fått stor uppmärksamhet. Dock så har en liknande händelse i juli 2011 inte noterats av särskilt många.

An Air France jet was just seconds from nose-diving to disaster when the autopilot failed during extreme turbulence.

The mechanism malfunctioned as the plane hit a storm at 35,000ft. The Airbus, with up to 375 people on board, then climbed sharply to 38,000ft losing speed as it did so. Its speed dropped to just three knots from stalling.


Kombinationen Airbus och Air France verkar just nu inte särskilt övertygande. Helt klart så behövs det utbildning av Air France pilotkår i hur man övervakar ett flygplan som flyger på styrautomat och när man ska ta över och flyga manuellt.

Anledningen till att styrautomaten togs fram var för att avlasta piloter på långa och tråkiga flygningar. Hålla höjden och farten är ett rutinarbete som kräver koncentration. Den ökade flygrafiken kräver också mindre separation både i höjd och sida. Nya regelverk som t.ex. RVSM - Reduced Vertical Separation Minima medger att flygplanen kan minska avståndet i höjd, men det kräver också att det finns teknik i flygplanen som säkerställer detta.

Förr så användes det på långa flygningar oftast tre piloter som kunde byta av varandra för att säkerställa att de var tillräckligt alerta under de mer kritiska start och landningsögonblicken. Numera så är det mer regel än undantag att man flyger med två piloter och vissa mindre affärsjet har fått OK med enbart en pilot. Dagens flygplan är så pass användarvänliga och har så många hjälpmedel att det ska räcka med enbart en pilot ombord. Sedan får han eller hon likt de militära piloterna bära blöja, då det inte finns tid över att gå på toaletten under flygning.

Givetvis så finns det ekonomiska aspekter till denna utvecklingstrend. Färre i besättningen innebär lägre lönekostnader för bolagen. Detta är en risk som bolagen är beredda att ta. Passagerarna är också indirekt beredda att ta den, då alla vill resa så billigt som möjligt. Lågprisflygen har inte bara pressat priserna utan kanske också flygsäkerheten.

Många bolag tar stora risker för att tjäna pengar. Överlastade fraktflygplan, snabbutbildade piloter, sämre underhåll m.m. Tyvärr så verkar det inte ens som att man lär sig av sina misstag. Många brukar skylla haverier på piloten eller tekniken. Jag skulle mer vilja skylla på ekonomiska vinstintressen som gör att man tullar på flygsäkerheten.

3 kommentarer:

 1. Läste att Airbus är mer mot att automatiken sköter flygningen och Boeing mer att piloten har kontrollen.

  Är jänkarna mer konservativa?

  Iofs är väl 787 knappast konservativt om man ser till utveckling.

  SvaraRadera
 2. Ursprungligen bestod en besättning av kapten, styrman, flygmaskinist, navigatör och radiooperatör. Först att försvinna var radiooperatören, följt av navigatören. Numer är även flygmaskinister ovanliga då datorer sköter systemövervakningen.

  Intressant flyghistorisk anekdot är att B-24, som i normala fall styrdes med stor ratt, hade autopilot med en side-stick för befälhavaren som vid formationsflygning på höjd styrde flygplanet via autopiloten. Samma autopilot som bombfällaren i viss mån styrde i slutfasen av anflygningen.

  Visst är man två på flight deck idag, men avlösningsförarna på längre flygningar finns kvar. AF447 är ju ett exempel. Det finns begränsningar i längden flygtjänstperioder, så för att genomföra en flygning till Thailand måste man ha avlösningsförare.

  De mindre flygplan som kan flygas med enpilotbesättning är sällan försedda med toalett, alternativt är den under dynan på bakersta stolen och man får dra för ett skynke som avskärmning. Med andra ord inte särskilt vanligt att någon nyttjar faciliteterna under flygning. Jämför med Tp 84, som har motsvarande utrustning. I Sverige flygs inte jetflygplan eller turboprop med tryckkabin med enpilotbesättning.

  Detta är reglerat i LFS 2007:47 §124-126:
  "Antal piloter

  124 § Flygbesättningen skall vara sammansatt i enlighet med vad som föreskrivs i drift- eller flyghandbok. Antal flygbesättningsmedlemmar skall ökas utöver föreskrivet mini-mum, när så krävs med hänsyn till flygningens karaktär eller flygtiden mellan de punkter, där besättningen avlöses.

  125 § Vid flygning med flygplan försedda med propellerturbinmotorer utan tryckkabin eller med kolvmotorflygplan är det tillräckligt att en pilot ingår i flygbesättningen.

  126 § Vid flygning med flygplan försedda med propellerturbinmotorer och tryckkabin eller jetmotorer skall 2 piloter ingå i flygbesättningen."

  Militärt transportflyg använder tvåpilotssystem och reglerna angående flygtjänstperiod finner man i FOM-A TpSpecflyg kapitel 0.7. De militära reglerna bygger på civila så det är snarlikt vad som gäller inom svenska bolag.

  SvaraRadera
 3. Håller med om det mesta. Rekommenderar dock Aviation Herald som källa. Lite mer sakligt och korrekt än dagspress.

  http://www.avherald.com/h?article=44280b2a&opt=0

  Aviation Herald är för övrigt värd att titta in på dagligen för den som är intresserad av flygsäkerhet. Makalöst bra sida.

  SvaraRadera