måndag 8 november 2010

För många, eller för få?

Nu börjar Försvarsmakten att sparka de officerare som valt att säga Nej till det nya anställningsavtalet. Den officiella orsaken är "arbetsbrist". Men hur sant är egentligen detta?

Jag satt och lyssnade på Flygvapenmötet förra veckan. Där var en av de stora diskussionerna hur Flygvapnet ska kunna bedriva verksamhet i närtid med tanke på de stora bristerna på personal i organisationen. Brister!?

Politikerna har den senaste tiden sagt att man åter har ett säkerhetspolitiskt fokus på närområdet och att Flygvapnets huvuduppgift inte ligger på den internationella arenan, utan på den nationella. Flygvapnet har alltså mycket reella nationella försvarsuppgifter att lösa. För att klara dessa uppgifter saknas det i dag ett par hundra officerare och specialister inom ett antal yrkeskategorier. Men, samtidigt så finns ett par hundra för många inom andra kategorier som med skrotandet av värnplikten helt enkelt blev "arbetslösa". Men så länge bara dessa arbetslösa skriver på det nya anställningsavtalet så hamnar dom inte inom kategorin som enligt ÖB drabbas av arbetsbrist. "Arbetslös" är med andra ord inte riktigt samma sak som "arbetsbrist".

Ett enkelt problem, kanske någon kan tycka. Det krävs bara omskolning av de officerare vars gamla kompetens inte längre behövs i organisationen. Men då dyker ett par andra begränsande faktorer upp.

- Personalramar. Försvarsmakten får bara ha en viss storlek. Det går med andra ord inte bara att rekrytera nya yngre förmågor som kan utbildas till de kategorier som behövs och sedan göra sig av med de äldre övertaliga officerarna. Försvarsmakten lyckades få avsteg på LAS, men fortfarande gäller principen "sist in, först ut" när det gäller anställningstrygghet.

- Budget. Förutom uppgifter så får Försvarsmakten en budget att hålla sig inom. Denna budget innebär att den inte finns medel för att skola om de officerare som skulle behöva utbildas. I värsta fall så finns det inte ens budget för att nå de mål som uppgiften definierar.

- Utbildningsplatser. Även om budgeten skulle finnas och det skulle finnas utrymme i organisationen så är det brist på utbildningsplatser för att skola om så många officerare samtidigt. Att utbilda t.ex. en flygtekniker tar minst ett år, förutsatt att han/hon har erfarenhet sedan tidigare av andra flygsystem. Finns inte den grundkunskapen så tar det längre tid. Att bygga upp kompetens för att t.ex. bli kontroll- eller planeringsingenjör kräver utöver detta ca 10 års arbetslivserfarenhet alternativt minimum en tvåårig högskoleutbildning.

"En Försvarsmakt i balans" brukar vara politikernas slagord. Tyvärr så är detta allt för ofta i balans i förhållande till budget och inte i balans i förhållande till uppgift.

"Sanningen finns i betraktarens ögon", sägs det. I detta fall är sanningen att det inte finns någon arbetsbrist, bara brist på rätt utbildad personal. Tyvärr så har ÖB:s nya anställningsavtal fått ett antal officerare i just bristkategorierna att sluta. Det ska därför bli intressant att se om Officersförbundets eventuella överklagan visar på om det råder faktisk arbetsbrist eller inte.

16 kommentarer:

 1. På tal om budget så ligger det nu tre förslag till budget på riksdagens bord, Alliansens, de röd-grönas ocg SD:s. Försvarsministern väljer att redovisa oppositionens budget för utgiftsområde 6 Fösvar och samhällets krisberedskap.

  Nu är det ju så att Riksdagen kommer att besluta vilket budgetförslag som skall gälla.

  Kommer SD att, trots ett eget budgetförslag, rösta med Alliansen eller med de röd-gröna?

  Ingen vet och ingen kommer förmodligen att veta förrän Riksdagen går till beslut och röstningen är genomförd. Ingen vill ju prata med SD, så detta är den logiska konsekvensen.

  Vi lever i spännande tider.

  SvaraRadera
 2. Bara att haffa
  Ryssen kan ta vad den vill. Vad hjalper dyra vapensystem om personalen hangs ut i tidningar.

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/aktiviteten-okar-i-ostersjons-vatten_5641373.svd

  http://personer.eniro.se/resultat/paula+wallenburg/karlskrona

  SvaraRadera
 3. Det var väl ingen överraskning att de klokaste råttorna är de första att överge en kapsejsad skuta - eller?

  SvaraRadera
 4. Flygvapeninspektören Silwer nämnde också på FV-mötet att vi är för många totalt men ändå finns det brist på många befattningar och uppmanade därför alla att fundera i banor om karriärväxling inom FV.
  Som CI så målande beskriver i inlägget är det inte så enkelt. Detta måste rimligtsvis även Silwer känna till. Samme Silwer ber även mötets deltagare att lita på honom. Något märkligt uttalande från en general, i synnerhet när denne uppmanar personalen att växla tjänst då det i praktiken är omöjligt.

  Ordet "tydlig" är inne, framförallt bland överstar och uppåt. Då borde ju budskapen från FV-ledningen vara tydlig i dessa frågor. Otydligheten visar sig också i det faktum att det för de flesta medarbetare är ganska oklart vem som egentligen styr och leder FV.
  Utåt sett verkar radarparet Silwer och Bydén fungera bra, så bra att Silwer för ett halvår tar över Bydéns jobb då denne måste åka till Afghanistan för att kunna sätta kryss i rutan "Har genomfört utlandstjänst" för att kunna gå vidare karriären.

  Den brist som då uppstår då en general är på kommendering kan tydligen lösas av den kvarvarande. Då infinner sig frågan huruvida det kanske räcker med en general som är både produktions och insatsansvarig. Då finns det en övertalighet där någon av herrarna kan omskola sig till något annat alternativt sägas upp på grund av arbetsbrist?

  Bydén kan ju bli flyglärare igen och Silwer kan ju alltid återgå till trupptjänsten!

  Tydligen blir det inte så, ej heller önskvärt men i absurdum möjligt.

  SvaraRadera
 5. För att få önskad struktur i officers/specialistofficerskåren så behöver FV utbilda ett antal unga officerare. Och som budgetläget ser ut nu, så kanske man kan klara av att utbilda 25% av behovet. Så med andra ord så blir det Herr och Fru vakant i insatsorganisationen. Vi ska nog vara glada över FV:s nationella fokus, för annars blir nog FV utbränt i en utlandsmission på två-tre år.

  Jag håller också med Borneo att vi har för många generaler. Idag har HKV en multidimensionell organisation så att de flesta majorer leds av minst två övlt i olika dimensioner inom huset. En annan märklighet är att när det gäller sakkompetens så finns det en del kaptener inom HKV. Kanske läge att omskola majorer/övlt till någon sakkompetens?

  För övrigt anser jag att det är dags att omorganisera HKV till armé-, marin- och flygstab igen. Vill ledningsinspektören ha en egen domän, så kan vi väl få en ledningsstab också. Då räknar jag snabbt ihop att vi får kanske 4 bgen och 4 genmj i de organisationerna. Utöver det någon generalsfigur på FMLOG, FMTM, FMV, FOI, departementet och kanske HKV. Och ÖB i toppen så klart.

  Klart, max 20 generaler/amiraler.

  Jag tycker också att det borde vara obligatoriskt att läsa Karl Ydéns bok, "Kriget och karriärsystemet." Det finns ju en anledning till att generalspersoner försökte såga den. För då kunde man ju faktiskt ifrågasätta just KARRIÄRSSYSTEMET.

  En annan bra bok finns på Anna Lindhbiblioteket. "Shooting blanks: Warmaking that doesn't work" av James F. Dunnigan och Albert A. Nofi. Handlar också om karriärssystemet och även det militärindustriella komplexet.

  Train as you fight, and you will fight as you train....

  SvaraRadera
 6. Nu drabbas kanske regeringskansliet av samma ordination som Försvarsmakten fått känna på länge.

  Enligt olika nyhetsprogram kommer SD att rösta med de röd-gröna när det gäller att minska anslaget till regeringskansliet med 670 miljoner. Då kommer inte längre uppgifter och resurser att matcha. Någon som känner igen detta?

  Enligt Borg beror de ökade kostnaderna på pris-och löneomräkning och på nya uppgifter bland annat en förstärkt krishantering efter tsunamikatastrofen.

  Att dra ner med 670 miljoner skulle leda till att väl över 1 000 personer skulle behöva sägas upp, enligt Borg.

  - Det skulle få allvarliga konsekvenser för kvaliteten, sade han.

  Välkommen i klubben, Anders Borg. Vi i FM vet allt om hur detta kommer att avlöpa. Arbetsbrist, sa Bull.

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sd-berett-rosta-med-de-rodgrona_5643835.svd

  Nu gäller det att baxa höstbudgeten genom riksdagen. Annars kommer FM att förlora 2 miljarder, i förhållande till vad som förutsätts i detta inlägg. Nu kan man ju undra varför Tolgfors tar upp de röd-grönas budgetalternativ på sin blogg. Valet har ju redan varit.

  SvaraRadera
 7. "Arbetsbrist" är det lite olyckliga samlingsnamnet på när arbetsgivaren har mer folk än man har råd med.

  I dessa fall måste då arbetsgivaren prioritera vilka kompetenser som behövs och också vilka kompetenser som kan avvaras.

  En grov tumregel är att personal som tar längre tid än sex månader för att omskola till nåt "behövt" anses vara obildbara och är därmed möjliga att avvara.

  "Arbetsbrist" har således inget samband med antalet arbetsuppgifter eller att det är mycket att göra.

  Att behövd personal slutar kan inträffa även om det inte råder arbetsbrist.

  Välkommen till verkligheten!

  SvaraRadera
 8. Enligt de uppgifter som kommit mig till livs kommer Öv F.Bergman att vara Tjf C PROD FLYG istället för Gen M.Bydén under det halvåret M.Bydén får "tick in the box", inte Gen A.Silwer!
  Är jag fel informerad?

  SvaraRadera
 9. Öv F. Bergman kommer att handlägga vissa ärenden i Bydéns ställe, det äger sin riktighet men för att citera Silwer själv;"De uppdrag som kräver en generalsperson inom prodflyg tar jag hand om"

  Men det kanske inte är så många. Om nu en överste kan klara en generals arbete borde ju en kapten klara en överste och en kaptens jobb skötas av....

  SvaraRadera
 10. Skulle det nu slumpa sig så att anslaget till regeringskansliet minskas med 670 miljoner p.g.a. Riksdagen så beslutar, finns det mycket man kan göra:

  * Döp om till Insatskansliet
  * Skaffa en kreativ Infodirektör
  * Inför Försvarsmaktslöner
  * Övertids-, Rese-, och Anställningsstopp (ÖRA)
  * Kanslichefen skaffar en blogg utan kommentarsmöjligheter
  * Inför PRIO
  * Få personalen att känna sig umbärliga
  * Genomför regelbundna enkäter (resultatet kvittar)
  * Satsa på en rejäl input. Vem bryr sig om eventuell output?

  Det finns säkert massor med andra åtgärder man kan vidta. Förebilder finns.

  SvaraRadera
 11. Det som slog mej under mötet var att FVI "bonden" uppenbart har svårt att uttrycka sig verbalt.

  Arne E

  SvaraRadera
 12. "Arne E
  Medan Silwers företrädare, Jan Andersson, med förkärlek använde sin jättestämma står gärna hans efterträdare vänd mot en tavla och mumlande ritar några obegripliga figurer. Skillnaden är att dock att Silwer har en klok hjärna och det är därför han är general, trots en något märklig metafor om "nu är det bondpojken som talar". Hans företrädare hade enbart rösten och och bra framvinkare.

  SvaraRadera
 13. Hade vi kunnat klona Silwers intellektuella spänst med "TU-Jannes" orala inkontinens - så hade vi haft en FVI av stora mått. Nu hjälper det ju inte att kunna tänka ELLER prata. Båda förmågorna måste kunna kombineras för att ge effekt.

  Många av oss avvaktar därför Bydéns stundande uppgradering till FVI då vi åter kan få en "CFV" som förutom att besitta båda dessa förmågor dessutom har något som de båda företrädarna saknar - förmågan att ha örat mot rälsen och känna av hur FV egentligen mår.

  SvaraRadera
 14. Silwer lär väl efterträda hemvärnaren Lindström och då ökar ju den intellektuella spänsten på den posten med några 100% samtidigt som man slipper höra uttalanden som "fega flygvapenpiloter" med mera.

  I övrigt så håller jag "Anonym 1214" angående Bydén.

  SvaraRadera
 15. @ Borneo 02.14

  Nja, efter den oreda "Pinnen" ställde till med under sina 7,5 år som C OPIL/C INS så tror jag det dröjer innan vi får se en "flygare" på den befattningen.

  Jag sätter mina slantar på att Sverkers flitige och lojale protegé Grundevik efterträder "Limpan".

  SvaraRadera
 16. Räkna inte bort bgen Johan "The Whizz Kid" Svensson som gjort en lysande raketkarriär.
  Från Hkpflj via FTS till stjärnorna. :o

  SvaraRadera