måndag 1 november 2010

Fastställd tidplan

Regeringen har idag kommit överens med (s) och (mp) om en strategi för den fortsatta svenska närvaron i Afghanistan. Därmed så är allt klart för ett Riksdagsbeslut den 4 november. Att sedan (v) hoppade av är ingen förlust utan snarare en stor fördel, då en bred överenskommelse med stor sannolikhet blivit mycket utslätad och insatsen hade då med stor sannolikhet fått mindre effekt.

Hur ska man då tolka överenskommelsen?

Detta kommer att kräva förstärkta internationella insatser för att utbilda och stödja de samlade afghanska säkerhetsstrukturerna. Det är framgången i dessa som kommer att möjliggöra ett stegvis överlämnande av säkerhetsansvaret i olika delar av landet.

De bedömningar och det arbete som kommer att utföras i gemensamma Joint Afghan Inteqal Board kommer att styra hur denna process sker i riktning mot det uppsatta målet.


Innebär denna skrivning att om behovet uppstår är Sverige t.o.m. villiga att förstärka närvaron fram till 2012, då de stridande trupperna ska minskas? Den tyska ekonomin är som redovisat tidigare dålig, vilket innebär att Sverige kan behöva ta ett större ansvar i PRT MeS. (Solidaritetsklasulen är dubbelriktad!) Ett frågetecken kan då vara att få tag på tillräckligt med villiga OMLT-instruktörer. Viss finns det behov av specialister och yngre officerare även här, men det är framför allt på högre stabsnivåer som OMLT är efterfrågat då ANA/ANP tar mer och mer av det praktiska genomförandet av insatser. Detta kan komma att bli en test av det nya anställningsavtalet då äldre officerare med erfarenhet på bataljons- och brigadnivå kommer att vara de som är högst prioriterade.

Under 2011 kommer den svenska planerade militära insatsen på plats i Afghanistan att vara ca 500 personer. Ett tillskott för att förbättra säkerheten genom två räddningshelikoptrar sker dessutom. Vi fäster stor vikt vid säkerheten för all svensk personal.

Det innebär att man inte minskar på FS20 för att få utrymme för HU ISAF. Detta är mycket bra! Dock så säger man inget om insatsen med TUAV. Antagligen så väntar Regeringen med detta beslut tills dess att man vet hur det ser ut med leverans av UAV 03.

Reaktionerna på överenskommelsen är överlag positiva.

Tolgfors är nöjd med överenskommelsen och pekar på att insatsen kommer att drivas mer och mer åt det civila hållet.

I punkten 7 tas steget till civil ledning av PRTs verksamhet. Det är någonting som både Försvarsmakten och andra partier tidigare har önskat och var också något vi efterlyste i alliansarbetsgruppens rapport i somras.

Punkten lyder: ”I samband med detta bör under 2012 en övergång till en civil ledning för de samlade svenska insatserna i norra Afghanistan, inklusive biståndsinsatser, ske.”


Detta tycker jag är mycket bra. Förutsättningarna har redan skapats i MeS med en svensk Senior Civilian Representative i form av Krister Bringéus. I dagsläget så har han samma nivå som chefen för FS19 Gustav Fahl och är utsänd av UD. Han har till sin hjälp en civil stab på ca 10 personer som stöttar honom i hans kontakter med det afghanska samhället. Tanken på en civil chef för hela insatsen tycker jag är intressant, men då måste uppdelningen av ledarskapet mellan UD och Försvarsdepartementet lösas. Varför inte tillsätta en svensk Afghanistanledning i regeringskansliet? Där skulle man kunna gemensamt styra insatserna med t.ex. SIDA, UD och de militära trupperna för att nå ett gemensamt mål.

Bildt stöttar också beslutet och anser att det ligger i linje med de internationella överenskommelserna. Detta är även något som analytiker vid Försvarshögskolan håller med om.

Men den avgörande inriktningen när det gäller säkerhetsinsatserna i landet är att successivt gå över från stridande till stödjande insatser med ambitionen att detta skall vara avslutat senast mot slutet av 2014. Det handlar i grunden om Kabulkonferensens ambition – baserad på vad president Karzai uttalat.

Även SAK är positiv till överenskommelsen, men är fortfarande livrädda för att bli ihopkopplad med de militära förbanden.

– I princip följer man Kabulkonferensen där 2014 är det viktiga datumet, säger Peter Brune. Men det är omöjligt att säga om det är realistiskt eller inte, det finns tecken som pekar åt båda hållen.

SAK tror inte att lösningen på problemen i Afghanistan är militär och är därför positiva till att insatserna ska övergå från stridande till stödjande. 2012 ska insatserna få en civil ledning.

– Så länge man inte blandar ihop de civila och militära mandaten så är vi positiva till en civil ledning, säger generalsekreteraren Peter Brune.


När man lyssnar på de civila hjälporganen så gäller det att ha ett faktum i bakhuvudet: De lever på bidrag och det behövs en humanitär katastrof som är på den aktuella agendan i pressen för att bidragsgivarna ska lätta på plånboken. Det är bara att titta på t.ex. Balkan och andra insatser. När en insats inte längre är tillräckligt "sexig" så lämnar hjälporganisationerna landet och då är det någon annan som måste ta över. Nu är SAK kanske bättre än många andra eftersom deras fokus är just Afghanistan, men att tro att alla hjälporgan ställer upp bara för att hjälpa människor i nöd är att tro för mycket på mänskligheten. Dom ställer upp för att motivera sin egen existens och det är hård konkurrens mellan hjälporganen om bidragsgivarnas pengar. faktum är att de civila hjälpinsatserna skulle bli betydligt effektivare om dom kanaliserades via ett fåtal hjälporganisationer.

Personligen så är jag också ganska så nöjd med innehållet i överenskommelsen. Jag hade i och för sig gärna sett förstärkningar för att få ut mer effekt av förbandet, men det hade nog varit att hoppas på för mycket i det här läget. Förhoppningsvis kan man använda ovanstående skrivning för att förstärka vid behov.

Viktigast av allt är dock att våra soldater där nere nu kan släppa tanken på det politiska spelet och kan gå tillbaka till att fokusera på att utföra sina uppgifter. Snart är det dags för FS20 att ta över ansvaret för PRT MeS.

Vad vi måste ha i åtanke dock är att ett gemensamt politiskt mål idag är bra, men vad händer 2012 om det inte går åt rätt håll? Många andra länder som deltar i insatsen börjar att ge upp. Dom har helt enkelt inte ekonomi för att ha den uthållighet som krävs i denna typ av insatser. Med andra ord kan det bli tal om både förlängning och att avbryta i förtid. Sverige är en mycket liten fisk i en stor damm och vi påverkar inte situationen i Afghanistan utan måste följa vad de andra länderna gör eller inte gör.

Vi ska heller inte luras av vissa politikers tolkning av den amerikanska planen. Man minskar sin närvaro med början 2011 för att 2014 låta ANA/ANP ta över säkerhetsansvaret för Afghanistan. Det betyder INTE att USA lämnar landet. I Irak har man redan genomfört samma operation och tagit hem de stridande förbanden. Men trots detta finns 50.000 man kvar för fortsatt utbildning av de irakiska styrkorna. Detta innebär också att svenska trupper med stor sannolikhet blir kvar i Afghanistan även efter 2014. Om inte annat för att garantera säkerheten för svensk civil personal på plats i Mazar-e Sharif.

ÖB kan nu andas ut eftersom mycket av Försvarsmaktens transformering bygger på den politiska viljan att genomföra insatser liknande den i Afghanistan.

Se även Cynisk och Yrke Soldat.

SvD 1, SvD 2, DN 1, DN 2

30 kommentarer:

 1. "Att sedan (v) hoppade av är ingen förlust utan snarare en stor fördel, då en bred överenskommelse med stor sannolikhet blivit mycket utslätad och insatsen hade då med stor sannolikhet fått mindre effekt."

  Hmm. De flesta bedömare anser nog att det här är en bred överenskommelse, eftersom till och med Miljöpartiet de gröna är med.

  Det ser inte ut som att det blir några större förändringar på kort och medellång sikt, vilket är bra.
  På lång sikt talar man om mer "stödjande" verksamhet. Det torde vara en utökning av OMLT och P-OMLT även om skyttekompanierna har som uppgift att understödja både ANA och ANP.

  Inom OMLT behövs både lite mer erfarna stabsofficerare och soldater men framförallt behövs truppofficerare för att utbilda och handleda sina gelikar i ANA. Spannet Fanjunkare-Kapten kommer att vara mest efterfrågat.
  Kraven på personlig färdighet är höga så vem som helst kommer inte anspråktas.

  SvaraRadera
 2. @ CI

  Lugn och fin nu...
  Visst är det bra att regeringen nått en överenskommelse med opositionen men något riksdagsbeslut på torsdag blir det knappast fråga om.

  Den parlamentariska beslutsprocessen innehåller ytterligare några små steg.

  På torsdag fattar regeringen det formella beslutet om propositionen till riksdagen.
  Sedan vidtar diskussionen i riksdagen och dess sammansatta utrikes- och försvarsutskott innan det blir dags för votering. Den 15 december är den dag som preliminärt satts för detta.

  ...löning på freda (om PRIO är god)

  SvaraRadera
 3. Är OMLT stridande trupp? Kommer de att bära vapen?

  SvaraRadera
 4. Dagens OMLT är i allra högsta grad stridande.

  SvaraRadera
 5. Jag ser att det kommer vara oerhört intressant om vad C INS/FML beslutar kring 2 frågor.

  1. Strukturen för FS22. Den version som det rekryteras till i dagarna är inte den som redovisats tidigare (den som rekryteras till är i princip lik FS20 och FS21). Men med civil chef så är det nog mycket möjligt att NCC konceptet blir aktivt igen.
  2. Verksamheten i Sheberghan och Sar-e Pol. Turkiet har ju ansvaret för PRT Jowzjan (inkluderande Sar-e Pol) men vill inte deployera trupper dit (man har ju redan ca 1700 man i Afghanistan, PRT Wardak och RC Capital). Hur går man vidare där?

  SvaraRadera
 6. Från stridande till stödjande, är det inte det vi har gjort hela tiden? Det är inte mycket vi har gjort utan ANA eller ANP.

  Läser på aftonbladet idag:
  Sveriges engagemang ska vara långisktigt. Ett ”fortsatt aktivt engagemang för fred och försoning, utveckling och stabilitet och mänskliga rättigheter”

  Så med andra ord, vi fortsätter att göra som vi gjort (med mer civila inslag kanske)så länge det behövs.

  SvaraRadera
 7. Jag trodde den svenska truppen är underställd NATO som i sin tur leds av fältherre Petraeus; vad säger denne om att den svenska truppen nu skall fà andra uppgifter? Och att Petraeus nu màste gà via en civil person för att fà sprutt pà de svenska soldaterna (och sjökvinnorna?).
  Och vad har nämnda Petraeus gjort för fred och försoning och stabilitet och mänskliga rättigheter hittills?
  Tyvärr kommer det svenska beslutet att leda till ytterligare bekymmer och förluster.
  Och svenska OMLTar som turistar (som tomtar!) nàgra veckor hos ANA:s milisförband och sedan tar tvà veckor permis är ju rena skämtet. Fast man gràter àt eländet.

  SvaraRadera
 8. @Sleipnir: Du tar upp två mycket intressanta frågeställningar.

  Jag tycker att det ska bli mycket intressant att se hur det turkiska "civila" PRT:t innan förr det svenska mer eller mindre militära PRT:t kommer att fungera och hur samarbetet sker.

  SvaraRadera
 9. Att Sverige fått understöd med Development i Jowjzan och Sar-e Pul av Turkiet är i stort sätt bara bra. Då kan Sverige ägna sig åt de två andra provinserna i PRT:ts AOR i de frågorna.


  @Anders Björkman
  Som vanligt visar du bara på din okunskap.
  Beslutet är en förlängning av den redan inslagna vägen.
  Och det vore mycket bättre om du slutade komma med osakliga okväden om folk och förbandsdelar som du uppenbarligen inte vet tillräckligt om.

  SvaraRadera
 10. @Cynisk
  Kriget eller insatsen är redan förlorat eftersom motstàndsrörelsen aldrig kommer att förhandla med Karzais marionettregim och dess milis som Sverige stödjer. Sà enkelt är det. Klart att svenska soldater (otrogna, ej inbjudna, mm) vill ha mer och bättre utrustning och att svenska OMLTar tror att de gör en fantastisk insats med milisen (ANA), MEN de är pà den förlorande sidan. Lär litet av Historien. Du tror väl inte att en Motstàndsrörelse som framgàngsrikt kämpat i mànga àr plötsligt börjar förhandla med korrupta, opatriotiska förrädare? Var realist!

  SvaraRadera
 11. Stå upp ni folk som vägrar vara slavar!
  Med vårt kött och blod bygger vi vår nya långa mur!
  Det kinesiska folket har nått sin farligaste stund,
  Alla måste uppge ett sista vrål:
  Stå upp! Stå upp! Stå upp!
  En tiotusenhövdadmassa med ett hjärta,
  vågar oss mot fienden eld!
  Vågar oss mot fienden eld, Framåt!
  Framåt! Framåt! Fram!

  /Zbig

  SvaraRadera
 12. @Anders Björkman
  Sluta!
  Ta inte upp samma gamla visa igen.
  Du har fel på grund av att du är dåligt informerad, bristfälligt militärt och statsvetenskapligt utbildad, använder dåliga källor, brister i källkritik och i övrigt inte tar del av information från folk och organisationer som faktiskt är eller har varit på plats.
  Att du dessutom är tyken understryker bara detta och belyser kraftfullt bristen på saklighet i argumentationen.

  Börja om på nytt och inta ett akademiskt förhållningssätt där du börjar med att kritiskt granska din egna kunskap.

  SvaraRadera
 13. @Cynisk.
  Har Sverige redan vunnit i Afg? Eller är pà väg att vinna? Vad har jag missat? Hurrande folkmassor som kastar blommor pà vàra hemvändande, segrande soldater? Det verkar som de svenska soldaterna pà permis fràn Afg slinker hem utan att vàga visa upp sig. Varför är det sà? De är pà väg att förlora!
  Om jag är bristfälligt militärt utbildad, fàr du skylla FM för det. Jag var med i Kgl.Flottan 1965-1970 och inte särskilt imponerad av den. Bekräftade uppfattningen att mest idioter lät sig anställas av krigsmakten. Själv var jag bara vpl men blev snabbt befordrad till officer! Det du! Vad har du för grad? Korpral?

  SvaraRadera
 14. NCC - National Contingent Command; en struktur där man skapar en övergripande stab för SWECON, med största sannolikhet grupperad på Camp Birka, och reducerar staben på CNL till att vara en de facto batstab med mycket mindre antal personal. De mer "luddiga" uppgifterna löses då av NCC.

  SvaraRadera
 15. Läser man http://www.un.org/News/Press/docs/2010/sc10049.doc.htm lär man vad FN:s säkerhetsråd anser om motståndsrörelsen i Afghanistan:
  Den utför ”de ökade våldsamma och terroristiska verksamheterna (tillsammans med) talibanerna, al-Qaida, andra olagliga väpnade grupper och kriminella, inkluderande de som deltar i narkotikahandeln”, och sysslar tydligen med ”terrorism och illegala droger, vilket resulterar i hot mot den lokala befolkningen, inklusive barn, samt mot de nationella säkerhetsstyrkorna och internationell militär och civil personal.”

  Man ställer sig frågan om FN:s säkerhetsråd känner till att inbördeskrig råder i Afghanistan mellan, naturligtvis, väpnade grupper (t.ex. en motståndsrörelse fràn olika klaner, stammar, mm) och en (marionett) regering ledd av herr Karzai tillsatt av USA och av någon anledning godkänd av FN. Den afghanska regeringen har naturligtvis ingen kontroll alls över sitt territorium och är känd för inte bara korruption, inkl. narkotikahandel utan även inkompetens som resulterar i hot mot den lokala befolningen, inklusive barn. Naturligtvis hotar motståndsrörelsen även internationell (svensk!) militär och civil personal av den enkla anledningen att de stödjer den i motståndsrörelsens ögon olagliga Karzai-juntan. Jag häpnar över att Sverige militärt stödjer Karzai-juntan och sänder blåögda, okunniga svenska soldater dit tom 2014 enligt senaste tidsplan! Det kan bara sluta illa.

  SvaraRadera
 16. Som vanligt tror sig den där Tomten veta bättre än världssamfundet och som vanligt skriver han dynga om alldeles utmärkta soldater.

  Anders. Korrekt åtgärd är att ta till sig vad FN skriver.
  IDIOT!

  SvaraRadera
 17. Anonym:
  Tyvärr består det s.k. världssamfundet av en minoritet globalt sett. Mer än 2/3 av världens länder är negativt inställda till kriget i Afghanistan. I den tredjedel av världens länder som stödjer kriget så är ungefär hälften av befolkningen negativt inställd.
  Av den lilla klick, globalt sett, som stödjer kriget så är det en försvinnande liten del som verkligen tror på argumenten för kriget.

  Alla som är normalbegåvade eller där över och lagt två minuter eller däröver på att sätta sig in i kriget så inser t.ex:
  1. Iran stödjer såklart inga talibaner någonstans.
  2. Talibaner stödjer såklart inga Wahhabister (som al-Qaida), lika otänkbart är det att Iran (eller Saddam Hussein) skulle göra det.
  3. Islamistiska fronten slutar inte vara islamister genom att man öser militär hjälp över dem.
  4. Det civila biståndet är inte det minsta bekänt av kriget.
  5. Intresset för diverse småstater (som Sverige och Tonga) att delta i kriget är att få militär träning och försöksverksamhet samtidigt som man slickar USA i mungipan.
  6. Kriget är förlorat och var det från första dagen. Man kan inte ägna 12 år till att stödja Talibanerna och sedan byta häst och få fred direkt.
  7. Målet med kriget är stabilitet, helt oavsett demokrati, mänskliga rättigheter, flickskolor eller annat tjafs. Man vill komma åt den centralasiatiska oljan, inget annat är intressant och inget annat intresse av Afghanistan har funnits under de senaste 70 åren.

  SvaraRadera
 18. 1. Jo, de har visat intresse att stödja talibanerna eftersom de har gemensamma fiender.
  2. Jo, absolut! Talibanerna och Wahabismen är oerhört nära varandra och det finns gott uppgifter på att talibaner stödjer AQ och vice versa.
  3. Det stämmer bedömt.
  4. Det stämmer inte helt och hållet. Just nu är biståndet måltavla och det kommer så att vara.
  5. Det finns fler incitament än så. Det viktigaste är att delta för att visa sig som en god partner i det internationella samarbetet.
  6. Nej, det är inte förlorat.
  7. Oljan är tämligen ointressant i sammanhanget. Hade du sagt något om mineraltillgångarna i norra Afghanistan så hade det kunnat stämma bättre. Grogrunden för internationell terrorism är anledningen till truppnärvaron, inget annat.

  SvaraRadera
 19. Det luktar lunda-student om Profanum_Vulgaris. Dessutom luktar det illa.

  SvaraRadera
 20. Anonym:
  1. Nej, Talibanernas främsta fiende, Islamistiska fronten, är Irans bästa kompis.
  2. Totala dumheter.
  3. Därmed kommer militär hjälp till Islamistiska fronten inte gagna demokrati, mänskliga rättigheter eller liknande.
  4. Biståndet är ingen måltavla och biståndet betackar sig den militära "hjälpen".
  5. Med andra ord: Slicka USA i mungipan.
  6. Ska vi slå vad?
  7. Vilken internationell terrorism har grott i Afghanistan?? Om du hade sagt detta om Saudiarabien så hade jag kunnat förstå det. Att förneka oljeintresset är total dumhet, fram till september 2001 så var det ju dessutom USA:s officiella skäl för att lägga sig i Afghanistan.

  SvaraRadera
 21. @Profanum_Vulgaris.
  Historierevisionism är tydligen din paradgren.
  Där ställde du dig på samma planhalva som Anders Björkman och Malin Lindqvist. Grattis!

  SvaraRadera
 22. @Anonym 01:58

  Hm, FN:s säkerhetsràd anser (jag citerar) att motstàndsrörelsen i Afghanistan är talibanerna, al-Qaida, andra olagliga väpnade grupper (dvs motstàndsgrupper av olika slag) och kriminella, inkluderande de som deltar i narkotikahandeln och det är dessa som är ansvariga för de ökade våldsamma och terroristiska verksamheterna i landet.
  Kan det verkligen stämma?
  Och kan ett svenskt skyttekompani hjälpa Karzaimilisen att eliminera dessa otaliga gangstergäng?
  Och varför försöker Karzai förhandla med dessa gangsters? Tycker du inte att FN:s säkerhetsràds beskrivning av läget är ... IDIOTISK?
  Vad var det för miltär grad du sa att du hade? Vice-furir?

  SvaraRadera
 23. Nu saknas bara japanen så är cirkusen komplett.

  SvaraRadera
 24. Här får du något att bita i Anders Björkman:
  http://www.sourze.se/D%C3%A4rf%C3%B6r_f%C3%B6ll_WTC-tornen_10710839.asp

  Smakprov:
  "Låt oss avsluta den här diskussionen en gång för alla: World Trade Center-tornen sprängdes inte. De rasade under sin egen tyngd efter att brand försvagat dem."

  Där har du ditt ämne och en lämplig motdebattör.

  SvaraRadera
 25. @Anonym 08:20 och Cynisk 09:32

  När jag var yngre i Jordbävningsjapan lärde jag mig att hus aldrig gick sönder uppifràn och ner. Enbart underifràn och upp.
  Sà nu 40 àr senare är jag inbjuden till Albuquerque, USA, att förklara det. http://heiwaco.tripod.com/HeiwaNMSR.pdf
  Vad tycks? Har jag fel? Du fàr Euro 10 000:-.

  SvaraRadera
 26. @Anders Björkman, det kan kanske bero på att Twin Towers inte drabbades av en (japansk) jordbävning utan av ett kraftigt våld i de övre delarna.
  Eljest tycker jag att det är väldigt intressant att läsa hur amerikanska myndigheter apterade sprängladdningar i byggnaderna och sedan tubbade några amatörflygare att köra in i tornen för att på så sätt få en anledning att slå till mot talibanerna.
  Verkar lite krångligt men som konspirationsteori är den spännande.

  SvaraRadera
 27. Anonym:
  Inte för att jag tror att du vet vad historierevisionism är; men förklara gärna vad du menar.

  SvaraRadera
 28. @Lasse 13:29 Det är bara en Euro 10 000:- fràga om energi. Ingen konspirationsteori.

  SvaraRadera
 29. Lasse:
  Det verkar onödigt att spränga tornen, man kunde ju annars bara sänka garden ignorera alla varningar och låta några av de terrorister som vill komma åt USA genomföra ett dåd och så hade man sedan sin ursäkt för undantagslagar och krig.
  En populär metod med flera tusen år på nacken sedan kejsar Nero använde den och som mest berömd idag är den ju för riksdagshusbranden.

  SvaraRadera