söndag 21 november 2010

Lägg ner EUMC!

När Håkan Syrén blev ordförande för EUMC - EU Military Commitee så svällde bröstet på oss svenskar av stolthet. Äntligen så hade Europa förstått hur bra vi är på militära frågor. Vår hårdsatsning på att bli NATO-kompatibla inom ramen för PfP och vår framgång med att sätta upp NBG08 hade gett resultat. Vi var bäst i EU-klassen!

Vad vi inte förstod då var att NATO-länderna inte hade särskilt stort intresse för att bygga upp en parallell försvarsorganisation inom ramen för EU. Erfarenheterna från Afghanistan visar att NATO behöver civila verktyg och att EU är alldeles för dålig på att leverera dessa.

Nato vill öka sin betydelse i världen, på bekostnad av EU:s och FN:s makt. Med det kommande toppmötets beslut att skapa en robotsköld säkrar USA sitt inflytande i Europa.

När Berlinmuren föll och Warszawapakten bröt samman förlorade militäralliansen Nato sin huvudfiende och sitt uppdrag. Men alliansen har levt vidare och växt de senaste två decennierna, samtidigt som den sökt efter en ny roll.

Nato lovar också att ta på sig civila uppgifter som utbildning och uppbyggnad. I Nato-högkvarteret pekar man på att EU inte klarat sitt åtagande att få fram 500 poliser för utbildning och anser att en organisation ska ha hela ansvaret för ett land.


I ett inlägg på SvD brännpunkt så trycker Barack Obama på NATO:s nya roll.

Slutligen kan vi i Lissabon fortsätta att bygga de partnerskap som går bortom Nato, vilka bidrar till att göra vår allians till en stöttepelare för den globala säkerheten. Vi måste fortsätta hålla dörren öppen för de europeiska demokratier som uppfyller kraven för Nato-medlemskap. Vi måste fördjupa samarbetet med de organisationer som kompletterar Natos starka sidor, såsom EU, FN och Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa, OSSE.

Lite ironiskt är att det just i Lissabon kan tas första steget mot ett NATO som innebär att EU:s Lissabonfördrag får en helt annan innebörd!

Jag tycker att det är oerhört synd att inte intresset för EU-operationer i FN-regi är större bland Europas länder. Även om jag inte håller med vissa kritiker om att FN-operationer skulle på något sätt vara mer humana än NATO-operationer, så finns det andra fördelar:

- EU har en politiska och ekonomiska profil som NATO saknar. NATO:s stora fördel är löften om militärt samarbete samt hot om militärt våld. Civila insatser i NATO:s regi kommer därför att ses som en del av den militära operationen snarare än som ett komplement.

- Den blå hjälmen har ett internationellt gott rykte och är en symbol som visar att en operation har ett legitimt FN-mandat i botten och drivs av ett enat världssamfund. Jag förstår egentligen inte varför vi ska använda NATO-flaggan på våra uniformer bara för att vi leds från ett NATO-högkvarter? När till och med vissa förvirrade svenska politiker påstår att det inte finns ett FN-mandat för insatsen, så kan man bara gissa vad den gemena afghanen tror.

- Vi får en distinkt skillnad mellan ISAF och OEF. I dagsläget så blandar afghanerna ihop dessa trupper. Då OEF använder betydligt tuffare metoder än ISAF i sin jakt på AL Qaida och talibaner, så är detta till nackdel för säkerheten för ISAF.

Tyvärr så har EU i battlegroupkonceptet valt att fokusera på samma typ av operationer som NATO, i stället för att välja en mer humanitär inriktning. Adeninsatsen är bra, men det hade varit mer effektivt att ge sig på utvecklingen på fastlandet i Somalia. Jag har tidigare tagit upp frågan om varför inte EU battlegroups utnyttjas till annat än ren strid? Både Haiti och Pakistan hade varit bra insatser för en BG. En lyckad insats i Pakistan hade med stor sannolikhet gett fördelar även för insatsen i Afghanistan då vi visat den pakistanska regimen att vi bryr oss, vilket kanske hade minskat deras rädsla för ett Afghanistan med starka band till Indien.

Utvecklingen på Haiti visar på två saker:

- Det behövs militära trupper i ett katastrofområde för att hålla koll på händelseutvecklingen. Kolerautbrottet kan sprida panik och lätt resultera i att hjälporganisationer utsätts för befolkningens vrede. FN-styrkorna som finns på plats har redan fått känna på kravaller med stenkastande ungdomar.

- Det behövs trupper från mer "avancerade" länder i FN-operationer. I dagsläget bidrar länder som Indien, Pakistan m.fl. med billiga soldater. Tyvärr så medför det ibland negativa aspekter som köp av prostituerade och nu senast på Haiti att man drar med sig sjukdomar till insatsen!

Om EU inte lyckas med battlegroupkonceptet så är det frågan om vi inte borde lägga ner den militära satsningen inom EU och helt förlita oss på NATO? För Sverige så blir det i praktiken ingen störra skillnad då vi ändå har visat att vi är villiga att deltaga fullt ut i en NATO-insats. Det enda problemet är att svenska politiker inte kan fortsätta dröma om att EU skulle kunna bli ett alternativ till NATO och att de därmed till slut måste erkänna Sveriges behov av NATO.

DN 1, DN 2, SvD

11 kommentarer:

 1. Lite naivt av Sverige att tro att USA nöjer sig med något annat än full kontroll, kan man tycka... "...en stöttepelare för den globala säkerheten..", jaja. Man kan också läsa Obama's uttalande som "... en stöttepelare för USA's globala intressen..."

  Är det inte i Asien NATO expanderar som snabbast? NATO's snabba geografiska expansion måste ses som ett strategiskt hot av både Kina och Ryssland.

  SvaraRadera
 2. En intressant tanke med en mer humanitär inriktning men borde man inte involvera MSB mer som redan sysslar med sådana operationer?
  Det är en väldigt stor skillnad för en soldat, som till största delen av sin utbildning tränats för strid, att gå till en mer humanitär uppgift.
  Dock hoppas jag själv på att EU samarbetet kommer både inrikta sig på det mer humanitära samt att de skall behålla någon form av gemensamt försvars- och insatssamarbete.

  SvaraRadera
 3. Ja tycker nog att vi skall lägga ned både EUMC och NBG som inte genererat ett enda förband för försvar av Sverige .Tvärtom har det dragit oerhört mycket resurser pengar,mtrl,tankekraft och avlett fokus på försvar av Sverige.
  För dessa miljarder vi lagt ned hade vi kunnat täcka många förmågeglapp..
  Lägg ned snarast !

  SvaraRadera
 4. @Jacob: Givetvis ska MSB vara en del av denna typ av insatser. Man skulle kunna se MSB och Humanitära organisationer som den "offensiva" resursen och de militära delarna som den defensiva som skyddar baslägret och eventuellt hjälptransporter.

  Någon kanske säger att detta är polisens uppgift och jag håller med. Problemet är bara att Polisen inte är dimensionerad med internationella isatser i fokus och heller inte har (såsom FM numera) ett anställningsavtal som inkluderar obligatorisk utlandstjänst.

  Man kanske borde titta över detta?

  Om nu Försvarsmakten anses vara ett säkerhetspolitiskt instrument där alla ska tjänstgöra utomlands så kan det finnas liknande krav även inom andra organisationer? MSB, SIDA, Polisen, Tullen m.fl. borde ha liknande behov som FM.

  SvaraRadera
 5. Någon parallellorganisation till NATO behövs nog inte och de flesta EU-länder har väl knappast råd med en organisation utan verkan.

  Det är väl samma nationella försvarsresurser som skall nyttjas av bägge organisationerna.

  Skall bli intressant att se utvecklingen av EU.s gemensamma utrikespolitik. Förmodligen går den samma väg som EU:s gemensamma ekonomiska projekt, valutaunionen.

  Delar till fullo inläggets slutsatser.

  SvaraRadera
 6. Vet att det finns motsättningar inom både delar av FM att jobba med en civil organisation samt inom MSB att jobba med den svenska militären. Tyvärr. Men nu de senaste åren har det civil-militära samarbete utvecklats, vet bland annat att AJB har sedan två års tid ett samarbete med Umeå Universitet i en utbildning om katastrofmedicin.

  Problematiken som jag ser det finns i hur utomstående, dom som man vill hjälpa, ser skillnad på den civila och den militära organisationen/myndigheten vid en insats och vart gränsen skall gå mellan dem, vem som får göra vad.

  Ett utvecklat samarbete mellan MSB och FM anser jag skulle gynna dem båda samt skapa en större bredd vid insatser.

  Dock vet jag inte om jag tycker att polisen skall ha samma utlandstvång som FM. Men någon form av insatsstyrka för polisen vore inte helt fel. Kanske redan finns?

  SvaraRadera
 7. EUMC kanske borde utbilda poliser? När NATO sammanträdde i Lissabon den 19 november presenterade US generalen William Caldwell, NTM-A, Afghanistan en lägesrapport (topphemlig!) om sitt gebit! Och vad kan det vara? Polisutbildning, Afg! Och vad säger Bill? Polisen är korrupt, deras utbildning medioker, avhopp sker hela tiden. Ännu värre - de flesta poliserna bryr sig ej om lagarna, och allmänheten anser att man ej kan lita pà varken polis eller lagar. Vid utfràgningar är polisen brutal! De flesta aspiranterna , 75%, är analfabeter ... och slutar efter ett par veckor eller dagar! MEN, läget är inte förvivlat ... om bara NATO sänder 2000 nya lärare, bla, bla, bla. Varför inte sända Syrén till Afg och ta över NTM-A? Han var ju bra att lossa visiret pà Estonia!

  SvaraRadera
 8. En ny konspirationsteori Anders?

  SvaraRadera
 9. @Anders: EU deltar redan i uppbyggnaden av den afghanska polisen och rättsväsendet i form av bl.a. EUPOL. Tyvärr så har detta inte gått särskilt bra, vilket NATO är frusterade över och därför genomgör bl.a. USA nu polisutbildning eftersom EU inte har kunnat leverera denna förmåga!

  SvaraRadera
 10. @CI 09:34. Precis. EUPOL har misslyckats utbilda Afgsnutar under mànga àr och nu skall NATO/NTM-A göra det. Bill Caldwell! General! Men han ropar, topphemligt, pà förstärkning. 2000 polisutbildare till Afg! Det är ju rena skämtet. Sà mànga polislärare finns det inte hos NATO:s 28 medlemsländer som vill assistera. Alla vet ju att det gàr àt skogen. Speciellt när US-generaler leder det hela. Kanske Syrén kan hjälpa till. Han sprängde ju bort visiret pà Estonia efter olyckan under vatten.

  SvaraRadera
 11. Att blå hjälmar skulle vara något positivt jämfört med gröna är nog en ganska svensk uppfattning. I områden med FN operationer ses inte alltid soldaterna med blida ögon. Exempel finns från Bosnien, Rwanda, Haiti mm
  Avseende varför EU Bg inte sätts in överhuvudtaget finns en enkel förklaring: Athena mekanismen. Den innebär att kostnaderna fördelas i proportion till ländernas befolkning. Tyskland skulle alltså få betala mest och med tanke på ekonomin måste väldigt starka tyska intressen stå på spel. Så är den krassa verkligheten! / Stefan

  SvaraRadera