onsdag 24 augusti 2011

Gästinlägg: Slutblåst

Sverige är i tysthet på väg att förlora en strategisk resurs, framförallt inom sektor flyg, rymd och energi. STARCS är en för Norden unik aerodynamisk experimentell testanläggning, innefattande fem vindtunnlar och en kompressorprovrigg. En anläggning som under 70 år byggts upp med statliga medel och där de svenska stridsflygkrafterna utprovats genom åren. Anläggningen privatiserades för tre år sedan och är nu på grund av kortsiktigt tänkande på väg att säljas till utland, eller som järnskrot. Detta innebär att Sverige oåterkalleligt mister en unik resurs, en unik kompetens och dessutom trovärdigheten som teknisk exportnation. En framtida återuppbyggnad av liknande verksamhet är inte trolig på grund av den stora ekonomiska insats detta skulle kräva.

Denna text skrivs för att avyttrandet åtminstone inte skall passera obemärkt.

Fram till 2008 var testanläggningarna en del av FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut, tidigare FFA – Flygtekniska försöktanstalten. Då privatiserades verksamheten och överläts till en mindre privat konsultfirma, Sjöland & Thyselius (S&T). Vid övertagandet avskrevs anläggningarna och S&T fick en engångssumma för att driva tunnlarna vidare. Verksamheten organiserades i dotterbolaget STARCS.

STARCS har många kunder och har under dessa tre privatägda år börjat bygga upp en större internationell kundkrets för att minska beroendet av svensk försvarsindustri. Tyvärr har det visat sig svårt för S&T att driva verksamheten med större ekonomisk vinst bland annat då konkurrerande tunnlar internationellt har statligt stöd.

Konsekvensen av detta är att all personal på STARCS sagts upp och att alla vindtunnlar, inklusive dyrbar kringutrustning, nu ligger ute för försäljning.

Denna utveckling kan ses ur två perspektiv.

Det ena är att ett privat företag tar över en 70-årig unik verksamhet och efter endast tre år försöker sälja ut en svensk strategisk industriresurs med stort anläggningsvärde.

Det andra är den svenska nationens intresse där man säger sig vilja ligga i framkant inom det flyg- och rymdtekniska området. Att vindtunnelverkamheten försvinner innebär att Sverige mister en ytterst vital del inom flygutvecklingen – både när det kommer till kompetens och trovärdighet inom området. Därtill förlorar Sverige möjligheten till fortsatta leveranser till ESA-projekt inom det europeiska rymdsamarbetet.

En stor del av all aerodynamisk utveckling och inte minst slutgiltig verifiering sker i vindtunnlar. Detta gäller övergripande för till exempel bilar, båtar, tåg, vindkraftverk, inom utveckling kring motorteknologi och satsningar kring nya energilösningar. Men särskilt som flygnation är det svårt att försvara en fortsatt flygplansutveckling om man inte samtidigt har tillgång till vindtunnlar att prova i inom landet.

- Trovärdigheten vid exportdiskussioner utarmas utan tillgång till egna testanläggningar och egen know-how inom landet.

- Risk för informationsläckage kommer alltid att vara närvarande vid det oundvikliga alternativet – vindtunnel- och kompressorprovning i utlandet.

- Teknisk spetskompetens dör ut eller gör bäst i att försvinna utomlands, där utmaningar fortfarande finns att få.

En anläggning av denna klass är för ett litet land en högst strategisk resurs och av stort nationellt intresse. En eventuell nedläggning bör ej endast baseras på snäva ekonomiska beslut, fattade utan vidare konsekvensanalys. Staten bör agera, så att anläggningen inte demonteras och försvinner utomlands utan istället kommer den svenska tekniska spjutspetsen till gagn under ett längre perspektiv.

/Aerodynamikern

15 kommentarer:

 1. Är själv inom försvarsindustrin och är inte förvånad. S&T har en dold agenda som nu visar sin rätta sida. Se upp inom myndigheterna, de har fler rackarspel på gång...
  Den som orkar kan kolla upp var S&T konsulterna har uppdrag och hur ändamålsglidningen är på väg att hända...

  SvaraRadera
 2. För den som är intresserad av att veta mera om testanläggningens betydelse kan se detta avsnittet i serien "Svenska hemligheter" som gick på SVT innan. Mycket tråkigt att vi mister en så viktig del i vårt grundförsvar egentligen?

  http://www.youtube.com/watch?v=RD2g1jsvIN0

  //AHL

  SvaraRadera
 3. Gustav Wasa sa...

  Sverige krävde en 24,5 cm högre kabin för HKP 14, den svenska särlösningen av NH90.

  Några vindtunnelprov behövdes varken i Sverige eller annorstädes för att lyckas med detta konststycke.

  SvaraRadera
 4. (M)arknadsmässigt.

  SvaraRadera
 5. Vi är alltså "blåsta"...... ;-)

  //Bombar'n

  SvaraRadera
 6. Usel förvaltning av Skattebetalarnas tillgångar. Trist.

  SvaraRadera
 7. Om Sverige avneutraliseras är jag rädd att nationens själ slocknar...

  INKONSEKVENSVERKET

  SvaraRadera
 8. Fast...nedläggningen beror väl på att staten inte vill äga (de sålde ju för tre år sedan) samt att det inte finns kundunderlag?

  Enkel matematik att den säljs då. Staten kanske kan fås att ändra inställning?

  Har svårt att förstå vad en "dold agenda" skulle bestå i, som 22:07 antyder.

  SvaraRadera
 9. Apropå ryktet om att fortv experter konsultar med byggande av kinesiska oljelager ger det nog att sälja rubbet till Kina inklusive den personal som kan tänka sig att flytta...

  SvaraRadera
 10. Nu är inte jag samma person som 22:07, men kan inte "dolda agendor" vara precis samma sak som skolorna för några år sedan, dvs ta över för en spottstyver och sälj vidare dyrare och håva in marginalen..

  SvaraRadera
 11. Sjöland & Thyselius/STARCS välkomnar gästinlägget som i huvudsak speglar även vår bild av verkligheten. Våra ambitioner när vi tog över var att långsiktigt bygga upp ett starkt svenskt center of excellence inom aerodynamik med bred internationell närvaro. Vi kom också en bra bit på den vägen, främst tack vare ett fantastiskt engagemang från våra medarbetare.

  Men vi kom också att möta en verklighet där alla våra konkurrenter är statsstödda och där flera stora flygplansprojekt börjar bli klara, vilket har lett till en prisdumpning till nivåer under självkostnad. Till detta kommer höga elpriser. Trots att vi under förra året lyckades belägga anläggningen nästan fullt ut, blev det inga pengar kvar.

  Som bakgrund till statens beslut att göra sig av med anläggningen låg en utredning där det klargjordes att det inte fanns något nationellt intresse av att bibehålla kompetens och förmåga avseende vindtunnelprov. Statens ointresse har visat sig på många sätt sedan dess, främst genom att vi haft svårt att komma med i de nationella forsningsprogrammen inom flyg och rymd. När sedan beslutet att skjuta på JAS NG kom ledde det till att merparten av vår hemmamarknad i ett slag försvann, och beslutet om nerdragning blev oundvikligt.

  Vi har dock inte gett upp, utan gör vårt bästa för att bevara så mycket vi kan av den aerodynamiska kunskapen, genom att fokusera på aerodynamikstudier, låghastighetsprovning samt tillverkning av testutrustning. Vår förhoppning är att försäljning av överbliven testutrustning skall kunna hjälpa till att finansiera den fortsatta verksamheten. Merparten av den aerodynamiska verksamheten utanför flygsektorn ligger just på låghastighetsprovning, varför vi har beslutat att behålla den tunneln.

  Mikael Tjernlund, VD, STARCS, mikael.tjernlund@st.se, 070-937 97 20

  SvaraRadera
 12. Den naturliga partnern på en överetablerad marknad som har hafts sönder av statsstöd borde vara universiteten där allehanda studenter och en hel del forskning borde ha nytta av lättillgängliga vindtunnelprov.

  Varför syns inte de intressena mer? Det finns t.o.m. en kritik över att universiteten sitter på oanvända forskningspengar.

  SvaraRadera
 13. @ Gustav Wasa:

  Oaktat ämne så lyckas du alltid komma in på förhöjd kabin på HKP 14.

  Eftersom du framhåller dig som kompetent på området så: hur kommer det sig att den flyger trots allt?

  SvaraRadera
 14. @ Gustav Wasa:

  Förespråkar du fortfarande R22 inom flygvapnet?

  SvaraRadera
 15. Heja svensk flygindustri eller hej då alla smarta civ ing:are! Mkt skattepengar som går förlorade...

  SvaraRadera