tisdag 16 augusti 2011

SE-BAP (uppdaterad)

Jag hittade den här intressanta historien om en Boeing B-17 "Flying Fortress" öde. Då den har många beröringspunkter med Sverige så tänkte jag att det kunde vara en intressant historia att föra vidare. Jag tänkte dock fokusera mig på den koppling som hon har till Sverige. Resten står att läsa i de länkar som finns i detta inlägg.

Sista uppdraget åt USAAF
Den 29 maj 1944 genomförde US 8:th Air Force ett anfall med närmare 900 bombflygplan mot tyska flygindustrier och oljeanläggningar i polska Poznán. 34 av dessa skulle inte återvända. Sex stycken B-24 och två B-17 nödlandade i Sverige. En av dessa B-17 var "Shoo Shoo Shoo Baby"som tillhörde 91st BG - Bombardment Group. Läs mer här på Google Books.

I boken "Nödlandning" av Bo Widfeldt och Rolph Wegman, ISBN 91-971605-6-3 står följande berättelse. (Jämför med den i dokumentet som jag länkade till ovan).

"En andra B-17G, 42-32076 med namnet Shoo Shoo Shoo Baby landade samma dag på Bulltofta med två motorer skadade. Föraren, 1/Lt R.J Guenther, fick problem strax innan Posen [Poznán] när 4:ans motor började ryka. Trots att planet halkade efter övriga formationen fälldes bomblasten över målet varefter man satte kurs mot Sverige. Efter landning på Bulltofta internerades besättningen fram till oktober då den kunde återvända till England. Flygplanet reparerades (motorbyte) och flögs till Saab för ombyggnad till SE-BAP. Under en kort period så opererades flygplanet av ABA men i november 1945 så övergick flygplanet till DDL [Det Danske Luftfartselskab A/S] med registreringen OY-DFA"

I F10 Kamratblad finns en färgbild på "Shoo Shoo Shoo Baby" stående på Barkaby.

Här finns det mer att läsa om flygplan som nödlandade i bl.a. Sverige under VK2.

"Felix"
Den amerikanske flygattachén i Sverige Felix Moses Hardison var en B-17 pilot som själv genomfört bombanfall mot Japan då han tjänstgjorde som divisionschef för 93d Bombardment Squadron, 19th BG, USAAF Fifth Air Force i Stilla Havet.

Han ansvarade bl.a. för inspektion av de flygplan som nödlandat och kontakt med de amerikanska besättningar som internerats i Sverige. Då han ansåg att de amerikanska besättningarna behandlades bra av svenska staten så var han positiv till olika typer av samarbeten.

Along with this growing population of Allied airmen that could not be repatriated, Sweden had another problem. Swedish airline ABA (AB Aerotransport) had lost two of its five DC-3s to Luftwaffe fighters while flying the dangerous route between Sweden and Scotland. The airline needed to replace those lost planes, preferably with long-range planes that could fly the safer route over northern Norway.

ABA President Carl Foreman and U.S. Air Attaché Col. Felix Hardison worked out a solution to both problems. They negotiated the delivery of nine of the already interned B-17s to the Swedish government, in exchange for the release of interned American airmen.

Of the nine B-17s, seven were converted into 14-seat airliners by Swedish automobile and aircraft manufacturer Saab. The company advertised the conversion program using the biblical quote, “From swords into plowshares,” signifying conversion of the former warbirds to peaceful use.

The converted bombers were officially designated “Felixes” in honor of the U.S. Air Attaché, and were delivered to the forerunners of today’s SAS (Scandinavian Airline System). Five went to Swedish airlines ABA and SILA (Swedish Intercontinental Airlines), and two were sold to DDL (Danish Airlines). The Felixes served the airlines until 1948, when the last was retired.


Här är samma historia på Boeings hemsida.

Avtalet för att sälja nio st. B-17 till Sverige skrevs på i juni 1944. I utbyte fick USA tillbaka 500 piloter och besättningsmän. Den officiella beteckningen ändrades till F-17 där F stod för "Felix". Tanken var att flygplanen skulle lånas under kriget för att sedan betalas vid krigsslutet. Sverige fick dock den 10 juni 1945 de nio flygplanen skänkta av USA i ett avtal signerat av generallöjtnant John K Cannon.

Förutom B-17 affären så var Felix även inblandad i bl.a. leveransen av de första J-26 "Mustang" till svenska Flygvapnet.

Troligtvis så fick Felix stöttning av generalerna Curtis och Seversky som besökte Sverige 1944 respektive 1939 och 1945. Detta står att läsa i "Tyskar och allierade i Sverige" av Lars Gyllenhaal, ISBN 978-91-86597-08-5.

Läs mer om Felix karriär i USAAF här. Här är en film från 1955 på Felix när han efter kriget tjänstgjorde som chef för RAF Brize Norton som då var en USAF bas utrustad med Convair B-36 "Peacemaker".

Ombyggnad på Saab
Hur bygger man om ett bombflygplan till att bli ett passagerar- och transportflygplan? Saab fick uppdraget.

The planes were sent to Svenska Aeroplan A.B. in Linköping, where 7 were converted to passenger planes, while the remaining 2 were cannibalize for parts. First, all armament inc. turrets and armor removed, then the actual rebuilding could begin. This included an extension of the nose of 50 cm, through a pivoting nose tip sheet a cargo of 1.8 m3, the former bomb bay was converted to a cargo hold, with the left bomb bay door secured in the closed position and reinforced so it could carry 3 tonnes of cargo and at the right bomb bay door was arranged with a lift that could carry 2 tons.

Behind the left seat was the navigator and radio operator, while behind the right seat was seats for the aircraft flight engineer. In the original radio booth there now was a 1. class cabin with room for 6 passengers and the rest of the body was arranged as a second class cabin for 8 passengers. At the back of the cabin there was room for a small toilet. In addition, they installed extra windows in passenger cabins. This rebuilding lasted 5-6 months and the cost of conversion of all 7 aircraft was about. 450,000 Danish kroner, $ 90.000 with todays exchange rate.

Felix had a four-man crew and could carry 14 passengers and 3 tons (6600 lbs) of cargo, baggage and mail, with a maximum range of 1800 km (1118miles). The aircraft had a modest load at max fuel load: With an empty weight of approximately 16400 kg (36080 lbs), 7575 kg (16665 lbs) of fuel, oil, 490 kg (1078 lbs), 560 kg (1232 lbs) crew, there was 1 040 kg (2288 lbs) left for paying passengers. This added up to a maximum take off weight 26 000 kg (57200 lbs). Since carrying mail was a very profitable business, there was not much weight left for paying passengers. The available seats were high priority and was priced thereafter.


Följande sju F-17 "Felix" modifierades av Saab.
SE-BAH "Sam", användes för brandövning 4 oktober 1947
SE-BAK "Jim", struken ur registret 4 oktober 1947
SE-BAM "Tom", haveri 4 december 1945
SE-BAO "Bob", struken ur registret 5 oktober 1948
SE-BAN "Ted", struken ur registret 5 oktober 1948
SE-BAP såldes vidare november 1945 till Danmark som OY-DFA. Kolliderade den 30 januari 1946 med en RAF Dakota.
SE-BAR såldes vidare november 1945 till Danmark som OY-DFE, se nedan.SE-BAM och SE-BAK. F-17 "Felix" efter ombyggnad på Saab och målad i ABA:s färger. SE-BAM havererade den 4 december 1945 utanför Strängnäs och sex besättningsmedlemmar omkommer.

Notera på bilderna ovan att beväpningen är helt borta, men akterskyttens position finns faktiskt kvar. Under slutfasen på kriget så placerades en spanare i denna position, då man lärt sig av de tragiska nedskjutningarna av svenska flygplan under tidigare kurirflygningar till Skottland med DC-3 (se nedan).

Karriär inom ABA
ABA - AB Aerotransport etablerades 1924.

ABA flög under kriget kurirtransporter mellan Sverige och Skottland. Man transporterade post, ett fåtal passagerare och kullager. Under dessa flygningar sköts två stycken DC-3 ned (SE-BAF "Gladan" 28 augusti 1943 med 7 personer ombord och SE-BAG "Gripen" 22 oktober 1943 med 15 personer ombord) och en tredje blev anfallet av tysktflyg. Detta trots att flygplanen tydligt var målade med "SWEDEN" på vingarna och den svenska flaggan på fenan.

SE-BAG skadades 20 juni 1942 av tyskt jaktflyg men lyckades ta sig till Bromma flygplats. 22 oktober 1943 sköts planet ner av ett tyskt nattjaktflyg av typen Junkers Ju 88 under returresan från Skottland och kraschade på Hållö sydsydväst om Smögen. 13 personer av 15 ombord på SE-BAG avled. Nedskjutningen gjorde att ABA tillfälligt avbröt kurirflygningarna.

Totalt förlorades åtta flygplan under kriget på dessa transporter.

Nedskjutningarna av DC-3:orna innebar att det behövdes ersättningsflygplan på sträckan Sverige - Skottland, vilket är en av anledningarna till att man väljer B-17. Den andra är givetvis att de fanns lätt tillgängliga i Sverige. Den 24 augusti 1944 så flyger SE-BAH "Sam" den första modifierade F-17 "Felix" i ABA regi. Den 9 oktober 1944 flyger SE-BAH första rutten från Bromma till Prestwick i Skottland via mellersta Norge för att undvika tysk beskjutning. Den 18 maj 1945 flyger SE-BAM "Tom" första flygningen mellan Bromma och Paris.

Här är en lista över de flygplan som ABA opererade med mellan 1924-1945. Enligt detta register så registrerades alla sju ombyggda F-17 "Felix" i ABA:s tjänst under kriget.

Karriär inom SILA
SILA - Svensk Interkontinental Lufttrafik etablerades 18 februari 1943 av Wallenberg för att bedriva Atlantflygningar. Man beställer 25 november tio stycken DC-4 som skall levereras efter kriget. 1946 så bildades SAS, där SILA var den svenska delen. 1948 slogs SILA ihop med ABA. Det nya bolaget kallades också ABA och ägdes till 50% av svenska staten 50% av Wallenberg. SILA fortsätter sitt liv fram till 1977 som ett holdingbolag under ABA som därmed i fortsättningen är den svenska statliga delen av SAS.

Piloterna som skulle flyga de första civila flygningarna mellan Europa och USA utbildades av svensken Lennart G Thorell som fått sin instrumentutbildning i USA.

Den 27-29 juni 1945 så genomfördes den första civila atlantflygningen med SE-BAK "Jim" med mellanlandning på Keflavik i Island och Quebec i Kanada innan man nådde La Guardiaflygplatsen i New York. Totalt genomfördes 26 flygningar över Atlanten innan F-17 ersattes med Douglas DC-4 sommaren 1946.

Fortsatt karriär
SE-BAP döptes om till OY-DFA "Stig Viking" i danska DDL tjänst och flög på sträckan Köpenhamn - London mellan 6 november 1945 - april 1948. Planet såldes därefter till danska flygvapnet och användes fram till 1954 som spaningsflygplan över Grönland.

The plane was rebuilt with 3 cameras in the nose - one for vertical shots and two to oblique recordings - plus space for a photographer behind a pivoting glass covered nose. An additional 1,400-liter fuel tank was installed in the bomb bay, and fi nally the plane got the registration 67-672 and was named “Store Bjørn?”, “Big Dipper”.

Efter två år i förråd så såldes "Store Bjørn" år 1956 till det franska kartföretaget Institut Geographique National och bytte registrering till F-BGSH. F-BGSH användes sedan fram till 15 juli 1961 som spaningsflygplan för kartografi. En kollision på marken avslutade den aktiva karriären efter 3.364 timmars flygning.

1968 hittades F-BGSH av den australienske flyghistorikern Steve Birdsall som meddelade sitt fynd till amerikanska flygmuseum. De blev genast intresserade då det vid den tidpunkten endast fanns två stycken B-17 som deltagit i strid under VK2 bevarade. Även svenska flyghistoriker hade noterat att F-BGSH fanns bevarad och det fanns planer på att köpa tillbaka den till Sverige för att ställa ut på museum. Arlandasamlingen hade då kanske fått ett mycket intressant objekt! 1972 så skänktes F-BGSH av franska staten till USA och transporterades "hem" i en Boeing C-5 "Galaxy". Mellan 1978-1988 så restaurerades "Shoo Shoo Shoo Baby" tillbaka till sitt ursprungliga skick och har stått utställd på National Museum of the United States Air Force i Dayton, Ohio. Tanken är att "Shoo Shoo Shoo Baby" skall flyttas till Smithsonian i Washington när "The Swoose" och "den legendariska "Memphis Belle" restaurerats klart och ställs ut i Dayton.

Här är ett antal bilder från det danska luftfartsregistret på OY-DFA. Här finns OY-DFA att köpa som modell.

Mer finns att läsa i "Swedish Fortresses" av Jan Forsgren.

Här är en kort artikel på SFF forum om SE-BAP. Det finns ett tjugotal artiklar om B-17 "Felix" på SFF forum.

Låten "Shoo Shoo Shoo Baby" av Andrews Sisters som flygplanet döptes efter."Vardagen" för en B-17 besättning under VK2.91:st BG hade tidigare varit med och anfallit Schweinfurt. (dokumentär i 10 delar)Approximately 5,200 crewmen flew combat missions for the 91st from 1942 to 1945. 19% were killed or missing (887 KIA and 123 MIA) and 18% (959) became prisoners of war. 33 others were killed in flying accidents. Of the 35 original crews to arrive at Bassingbourn, 17 were lost in combat (47%). Daily records indicate that for the first six months of operations, 22 of 46 listed crews were lost (48%).

Denna film handlar inte om "Shoo Shoo Shoo Baby", men ändå en intressant video som visar arbetet med att restaurera ett bombflygplan från VK2.Slutet för "Liberty Belle", eller...Uppdaterad 11-08-31, 21:28
Jag har precis skaffat boken "Swedish Fortresses". Mycket intressant och jag kan varmt rekommendera den. Inte minst för de fina ritningar av de olika flygplanen som finns med i en separat mapp.

Jag fick lite mer kött på benen om SE-BAP.

Den var en av de sista levererade ombyggda B-17 från Saab. Därmed så hann den inte flyga särskilt mycket i svensk regi. Den 2 november 1945 registrerades den i Sverige som SE-BAP. Den 5 november flyttades ägarskapet till Danmark. Den 12 november 1945 registrerades den som OY-DFA.

Jag har dessutom uppdaterat en del småfel i inlägget ovan.

2 kommentarer:

  1. Just gr8! Massa tack o bock :)

    Såg att du länkade till en artikel på liberty lady-sajten. Hittade den via facebook för några månader sedan och gav den genast tummen upp. Det är mycket om dear ole Svedala under det sena VK2 där.

    http://libertyladybook.com/

    SvaraRadera