fredag 19 augusti 2011

Vad händer i Örebro?

FIB har en artikel granskat flygtrafik från Lekeberga (Örebro?) flygplats som man misstänker transporterar ammunition som innehåller DU - Depleted Uranium.

Det finns starka skäl att misstänka att flygplanens last till viss del består av vapen som innehåller så kallat utarmat uran, DU-vapen, det vill säga gift och radioaktivt rest-uran från produktionen av kärnvapen och kärnkraft. Bofors tillverkar bland annat ammunitionen CHARM 3, som åtminstone år 2008 innehöll rest-uran enligt brittiska försvarsdepartementet. Vi vet också att Bofors vapensystem Excalibur som används i kriget mot Afghanistan och Irak kan användas till ammunition som innehåller rest-uran.

DU är en av de faktorer som forskare tror ligger bakom den s.k. Gulf War Syndrome. DU har diskuterats ett par gånger på den här bloggen, bland annat i kommentarerna till det här inlägget.

Artikeln i FIB är mycket intressant att läsa. Men det verkar som om författaren till artikeln inte riktigt kollat alla fakta och därför kommit till fel slutsats.

Lekeberga flygplats kan jag över huvud taget inte hitta i Sverige. Jag misstänker att det är Råberga flygplats, d.v.s. ESOE - Örebro flygplats som avses i artikeln. Den ligger ca 10 km öster om Lekeberg (där jag misstänker att Jacko Sevón som omtalas i artikeln bor).

Vem är då denne Jacko Sevón? Han är en hobbypolitiker i Lekeberg kommun som 2006 representerar partiet "Miljöradikalerna i Lekeberg". I 2010 års val verkar populariteten sjunkit till endast tre personröster men då på Jaako Sevon? Han verkar mest ägna sig åt att kritisera kommunpolitiken i Lekeberg och verkar vara en smula konspirationsteoretiker.

–Jag förstod att det skedde nattliga flygningar till Örebro som inte registrerades av någon myndighet. Det mest logiska var att flygningarna var avsedda för Bofors som tidigare har varit med och finansierat flygplatsen, säger Jacko Sevón.

Det finns enligt Sevón inga myndighetskrav om kontroll av flyget på Lekeberga, inga landnings- eller starttillstånd av Luftfartsverket behövs alltså.


Örebro flygplats är inte obevakad, dock så är tornet inte alltid bemannat dygnet runt. Flygplatsen är s.k. PPR - Prior Permission Required, d.v.s. kontakt skall tas innan man flyger dit. Här kan ni läsa reglerna för Örebro flygklubb. Banan är 2600 m lång och utrustad med ILS som landningshjälpmedel i dåligt väder. Den trafikeras av en hel del flygtrafik, så skulle man genomföra smugglingsoperationer så är det nog inte det bästa valet. Men för landning med flygplan som An-124 och Boeing 737 så är den nog att föredra framför Karlskoga flygplats som enbart har 1500 m bana och drivs i privat regi.

Men ingen flygning till och från Örebro flygplats kan ske obemärkt och särskilt inte med stora flygplan som An-124 och Boeing 737. Dessa måste ha färdtillstånd från flygledningen i Sverige. Om de startar från en flygplats utanför Sverige så kan de också med stor sannolikhet utsättas för tullinspektion. Om något utöver det vanliga skall ske från Örebro så krävs det godkännande från mycket hög nivå.

De An-124 flygningar som genomförts från Örebro är heller inte särskilt hemliga. Tvärtom så har de skett i fullt dagsljus (se även video nedan). An-124 hyrs ofta in av bl.a. svenska Försvarsmakten för tyngre transporter. Bl.a. då utrustning skulle transporteras ner till Tchad 2008. MSB centrallager finns i Kristinehamn och Örebro flygplats har använts för att transportera hjälputrustning till bl.a. katastrofen på Haiti. Även där användes An-124.

Men finns det något i FIB artikeln som sticker ut? Ja, den polisrapport som finns länkad i inlägget nämner helt klart en rätt så mystisk Boeing 737 flygning till Örebro flygplats från Palma de Mallorca den 12 mars 2004 (sid 5 i PDF-filen) med start i Mitiga utanför Tripoli i Libyen (!) den 9 mars 2004. Den spanska polisen har utrett transporter från Mallorca med koppling till CIA.

Den amerikanska underrättelsetjänsten CIA ska åtminstone tio gånger ha gjort hemliga mellanlandningar på Mallorcas flygplats med misstänkta terrorister på väg till antingen fängelset på Guantánamo eller hemliga förvar i Europa. Mellanlandningar ska ha skett mellan den 22 januari 2004 och 17 januari 2005.
...
De ska ha mellanlandat från Libyen, Egypten och Djibouti för att senare fortsätta färden till Washington, Irland och Makedonien bland annat.


Därför så skulle jag snarare än att misstänka vapensmuggling i detta fall i första hand misstänka koppling till de illegala fångtransporter som utförts av CIA. I december 2001 blev två egyptier transporterades från Bromma och transporten skedde flygplan som opererades av just CIA. I det fallet rörde det sig om ett Gulfstream V som transportmedel. Sverige har tillsammans med Spanien fått kritik av EU för att man tillåtit dessa transporter. Kanske är det dags för mer kritik?

Frågan är då vilka det var som eventuellt transporterades ut från Örebro den 12 mars 2004?SvD

16 kommentarer:

 1. Flyger inte de Ungerska C-17 tillhörande HAW (SAC) på Örebro rätt regelbundet? Inte 2004 men väl från 2009? då det blev operativt?

  //JOPP

  SvaraRadera
 2. @Anonym 22.24: Jo, de har nog tagit över det mesta av transportbehoven som tidigare löstes med bl.a. Il-76 och An-124. Försvarsmakten hade ett avtal kallat SALIS - Strategic Air Lift Interim Solution som man använde för att hyra in tungt transportflyg.

  http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50106.htm

  Jag har dessutom för mig att Il-76 inte längre får landa i Sverige på grund av för skitiga motorer.

  SvaraRadera
 3. Förutom de helt helt uppenbara faktafelen vad gäller flygplatsen namn och läge så är den fylld med grundlösa spekulationer och faktafel.
  Att påstå att Bofors granater innehåller utarmat uran är fullständigt vansinnigt till att börja med, någon sådan produkt finns inte och har aldrig funnits och skulle aldrig kunna existera utan regeringens godkännande. Påstår man något sådant så påstår man samtidigt att regeringen, stora delar av FMV samt försvarsdepartementet skulle vara inblandade. Att Excalibur skulle kunna barlastas med sådant är visserligen sant, nästan varenda existerande granat skulle kunna barlastas med t ex DU, det är ju bara att ersätta lite av sprängämnet med detta om man samtidigt ser till att granatens väsentliga egenskaper i övrigt bibehålls, men i så fall misstänkliggörs ju varenda granattillverkare på jorden. Excalibur är dock inte alls avsedd för detta. När sedan skribenten skriver "Uppgiften för Bofors är att förse sina ägare med ammunition och vapen, avsedda för krigföring i bland annat Afghanistan och Nordafrika" så blir det komik. Ska Bofors (som företaget förresten inte heter längre), förse sina ÄGARE med vapen? *lol* Menar han då enbart verkställande direktör eller alla aktieägare också? Skribenten bygger på ett antal oberoende händelser och antaganden upp en sinnesförvirrad konspiratorisk teori som helt saknar grund i verkligheten vars enda syfte verkar vara att i vanlig ordning försöka smutskasta namnet svensk vapenindustri ännu en gång.

  SvaraRadera
 4. @Jocke: Ja, denne Jacko Sevón verkar vara en konspirationsteoretiker som man nog ska ta med en stor nypa salt.

  Det enda i FIB-artikeln som verkar ha någon relevans är just den mystiska flygningen som CIA genomför med en Boeing 737 den 12 mars 2004. Detta är också slutsatsen i mitt inlägg.

  SvaraRadera
 5. C17 flyger väl regelbundet från Örebro, minns en bild på CV90 som skulle ner till vallmons förlovade land.

  Men varför har man valt just hålan Örebro för detta?

  SvaraRadera
 6. Majoriteten av underhållsflygningarna till utlandsstyrkan går från Örebro, det är inget hemligt med det. Det flygs med både Il-76, An-124 och C-17. Dock inte ammunition, den flygs med C-130 från Uppsala.

  Anledningen till att man flyger från Örebro är dels att Uppsala inte har byggts ut för att hantera C-17 ännu, dels att Uppsala inte har hunnit få civil klassning vilket är ett krav för att ta ner Il-76orna.

  Att man använder Örebro torde bero på att det är en flygplats anpassad för godshantering samt att den är billigare att använda än Arlanda vilket är alternativet.

  SvaraRadera
 7. Det man skriver om utarmat uran är också rena falsarier. Exempelvis:

  "Men effekten är också långvarig. Det finns starkt stöd från djurexperimentell forskning och från studier på cellkulturer att DU både kan orsaka cancer, genskador, miss- bildningar och störa hormonsystem."

  När det gäller uran så finns ett omfattande material gällande dess effekt på människor och djur och hittills så har man inte observerat några stålskador orsakade av uran. Det mesta materialet gäller naturligt uran, men utarmat uran är mindre radioaktivt och likvärdigt när det gäller kemisk giftighet.

  Urans kemiska giftighet orsakar främst njurskador, det är därför man inte bör dricka vatten med för hög uranhalt (svenskt dricksvatten innehåller i många fall höga halter uran). Ur denna aspekt kan dock uran jämföras med ex. bly, skadligheten kan till och med vara lägre.

  SvaraRadera
 8. @Edis: Skillnaden var nog att då kom eventuella försäljningar med ett krav på medlemskap i en "exklusiv" klubb.

  Numer finns inga sådana begränsningar.

  SvaraRadera
 9. Den aktuella flygplatsen ligger fem kilometer från Lekeberg och det officiella namnet är Råberga flygplats, alltså ESOE. Jag beklagar om detta missförstods i artikeln.
  Viktigare är den ivriga och kompakta mur av förnekanden och raljerande kommentarer som poppat upp här inom loppet av 48 timmar efter det att Folket i Bild utkom. Jag ställer mig frågan vad det beror på.

  Jag vill besvara både blogginlägget och kommentarerna i den ordning de publicerats.

  Jacko Savón är expert på bullerproblem och har arbetat med detta under många år. Hans mätningar av trafiken på flygplatsen är omfattande. Att skjuta in sig på att han är ”hobbypolitiker” och ”konspirationsteoretiker” i stället för att diskutera bullermätningarna säger mer om kritikerna än om Savón.

  ”… ingen flygning till och från Örebro flygplats kan ske obemärkt och särskilt inte med stora flygplan som An-124 och Boeing 737.”
  Ändå kvarstår det faktum att CIA har genomfört åtminstone en flygning till Örebro 2004. Den finns inte rapporterad. Varför? Antingen därför att ingen ”märkte” att en Boeing 737 brakade in över Närke eller för att centrala luftfartsmyndigheter fått fel på både radar och rapporteringssystem. Det är bara att välja. Någon bekräftelse lär varken vi eller någon annan få från officiellt håll.

  ” De An-124 flygningar som genomförts från Örebro är heller inte särskilt hemliga.”
  Argumentet är här detsamma som tidigare: Om en flygning inte är rapporterad så finns den inte. Men hur var det nu med flygningen den 12 mars 2004…?

  Intressant är att bloggaren avslutar med följande fråga:
  ”Frågan är då vilka det var som eventuellt transporterades ut från Örebro den 12 mars 2004?”
  Ja, det är frågan det. Att transportera Guantanamo-fångar från Örebro är inte så vanligt. Att Bofors (eller BAE Systems, som en kommentator påpekar att det heter) representerar Europas största vapenleverantör vet vi. Att detta har amerikanska och engelska ägare är också väl känt. Att CHARM 3 – ett Bofors-tillverkat vapen – så sent som 2008 innehöll resturan har till och med brittiska försvarsdepartementet bekräftat.
  Vi påstår inte att transporter av sådana vapen har skett från Örebro. Men vi frågar. Och på Bofors, eller BAE Systems, har man hittills undvikit att besvara våra frågor.

  ”Jocke” skriver:
  ” Att påstå att Bofors granater innehåller utarmat uran … skulle aldrig kunna existera utan regeringens godkännande.”
  Nej man tycker att det borde vara så. Men verkligheten ser inte alltid ut som kartan. Jag vill också hänvisa till det material som är grunden till FiBs text om DU. Det finns på http://aromelsjö.se.

  Jocke avslutar så här:
  ” … enda syfte verkar vara att i vanlig ordning försöka smutskasta namnet svensk vapenindustri ännu en gång.”
  Nej, Jocke, din ”svenska” vapenindustri existerar inte längre. Den såldes 2005. Vårt syfte är att få fram sanningen om en eventuell tillverkning och export från Bofors av ett vapen som både FNs generalförsamling och EU-parlamentet vill stoppa. I FN lade Sverige ned sin röst, i riksdagen har flera motioner i samma ärende avslagits. Kan du förstå varför..?

  Gösta Elmquist
  Redaktör FiB

  SvaraRadera
 10. @Gösta

  Du framstår fortfarande som lite konspirationsteoretisk...

  Att det förekommer DU i CHARM3, eller L27A1 som den officiella beteckningen är, är på intet sätt någon hemlighet. Att den skulle ha tillverkats av Bofors i Sverige är det dock. De officiella uppgifterna anger nämligen att den är tillverkad i Storbritannien, dock med vissa komponenter (DU...) levererade från USA.

  Att man använder DU i pansarbrytande stridsvagnsammunition som jobbar med kinetisk energi är inte så konstigt, däremot förstår jag inte varifrån ni har fått att det skulle användas i Excalibur som jobbar med helt andra principer. Där får du gärna komma med lite mer konkret än något halvkvädet om att "ingen har sagt att det inte är så".

  På samma sätt får du gärna utveckla hur det faktum att en flygning med en B737 är något slags bevis för att de flygningar med transportflygplan som utförs för Försvarsmaktens räkning skulle vara någon slags smuggelverksamhet med DU-vapen från Bofors sida?

  SvaraRadera
 11. Att det skulle ha landat en Boeing 737 den 12 mars 2004 går nog att spåra i Luftfartsverkets register. Det är dock intressant att det i efterhand verkar ha rört sig om en CIA-flight.

  Att CIA kan få Regeringens tillstånd till aventuella avsteg från granskning av tull m.m. är nog inte så konstigt, även om de lär förneka den i efterhand på samma sätt som man dolde Bromma-flygningen. Att Bofors skulle få samma stöttning skulle tyda på en konspiration på högre nivå.

  Det enda bevis som fördes fram i artikeln var att den spanska utredningen funnit att CIA hyrt in en B737 som landade på Örebro. Detta i sin tur bevisar inte att det förekommit andra flygningar eller att dessa smugglat DU.

  Kan experten Jacko Sevón visa på att det förekommit flygningar som inte funnits med på officiella landningar så är det mer intressant än att bara peka på att tunga transportflygplan landar på Örebro som trots allt tillhör normalbilden.

  Ett enkelt sätt för honom är att t.ex. titta in på Flighttracker eller ESOE hemsida och sedan filma ett landande flygplan som inte finns med.

  http://www.flightstats.com/go/home.do

  http://trafik.orb.airport.se/newfids.html

  Nu är det bara bolag som registrerar sina officiella flighter. Vill man se alla start och landningar på Örebro (som haft en transponderkod) så får man begära ett utdrag ur luftfartsverkets loggar på färdplaner, vilket en undersökande tidning kanske borde göra.

  https://www.aro.lfv.se/

  Efter 9-11 är det ganska så svårt för ett flygplan att åka omkring i luftrummet utan transponderkod. Jag ser därför fram emot artikel nummer två!

  SvaraRadera
 12. Det var jag som uppmärksammade FiB/K på Guardia Civils rapport som redogör för att en Boing 737 (reg. nummmer N313P, med 13 besättningsmän från CIA) den 12 mars 2004 landat på Örebro flygplats.
  Viktigt i sammanhanget är att jag även skickat nedanstående brev till Mikael Smedberg, VD och platschef för Örebro flygplats (2011-04-07 19:05, adresserat till: mikael.smedberg@orebroairport.se):

  ”Hej!
  Jag skulle vilja få informationer om en Boing 737, med beteckningen N313P (eventuellt N4476S), förmodligen tillhörande Keeler and Tate Management, som ska ha landat på Örebro flygplats den 12 mars 2004 (uppgifterna härstammande bl.a. från Guardia Civil på Mallorca 23 mars 2005).
  När landande planet (klockslag och varifrån kom planet) och när for planet vidare (och till vilken destination)?
  Hur många passagerare hade planet vid ankomst och avfärd?
  Stämmer det att planet var registrerat på Keeler and Tate Management, eller var det något annat företag som registrerat planet?
  Vem tog (och när togs) beslutet att planet skulle få landa på Örebro flygplats?
  Har detta plan landat flera gånger på Örebro flygplats – i sådana fall när?"
  Något svar har jag hittills inte erhållit.

  Inom kort kommer jag offentligt redogöra för vilka fångar (i CIA:s illegala program för extraordinära utlämningar) som detta flygplan transporterade dagarna efter att N313P mellanlandat på Örebro flygplats. Exakt vad som syftet var med planets landning i Örebro har, så vitt jag vet, inte framkommit offentligt.
  Läs mer:
  http://bokblogg.kiruna-nytt.se
  /Ola Jordán

  SvaraRadera
 13. @Ola: Intressant. Denna flight var det enda som artikeln i FiB kunde visa på några relevanta fakta kring. Jag ser fram emot att ta del av den fortsatta mailkonversationen.

  SvaraRadera
 14. @Ola: Nu har jag tittat på din blogg. 9-11 konspirationsteorier och Jan Myrdal i en salig blandning ger tyvärr inte mycket tyngd bakom teorierna kring Örebro.

  SvaraRadera
 15. ;-) Jag presenterar ingen teori om Örebro, vilket framgår av mina texter på bloggen.
  Det jag försökt klargöra (tvärt emot vad t.ex. Luftfartsstyrelsen och Luftfartsverket hävdar: Både i delrapporten (7/12 2005) och slutrapporten (15/12 2005), är att ett flygplan med CIA-besättning mellanlandat på Örebro flygplats den 12/3 2004 (en uppgift som jag hämtat från Guardia Civil på Mallorca).
  Obegripligt för mig är varför du blandar in vad bl.a. sanningsrörelsen anser hände den 9/11 2001 i USA och ett tal som Jan Myrdal höll den 1 maj i år i Stockholm i detta sammanhang.
  Jag vill för övrigt rätta dig. Du skrev i ett tidigare inlägg att planet som landade i Örebro kom från "Las Palmas" vilket inte är korrekt. Planet kom från Palma de Mallorca.
  Vem döljer sig för övrigt bakom "pseudonymen" chefsingenjören?

  SvaraRadera
 16. @Ola: Palma de Mallorca är helt korrekt.

  Den s.k. "sannings"-rörelsen har jag kommenterat i tidigare inlägg.

  http://chefsingenjoren.blogspot.com/2009/11/nya-konspirationsteorier.html

  Jan Myrdals uppträdanden har jag tagit upp i ett antal inlägg.

  http://chefsingenjoren.blogspot.com/2010/02/solidaritet-vs-realism.html

  Myrdal har definitivt förlorat sin rovärdighet i allt han säger.

  http://www.newsmill.se/node/10674

  SvaraRadera