måndag 15 augusti 2011

Gammal är äldst

Pentagon har nu släppt namnen på de soldater som dog då deras helikopter (troligtvis?) blev nedskjuten av Talibaner i samband med en insats av NAVY SEAL Team 6 (samma enhet som var inblandade i "neutraliseringen" av Usama bin Laden).

Det som gör mig en smula fundersam är medelåldern på dessa experter. Den ligger på väl över 30 år! Det tar helt enkelt tid att bli bra på sitt yrke.

I Sverige så ligger fokus just nu på att försöka få till anställning av soldater. Med tanke på de löner som erbjuds så är soldatyrket inget för män/kvinnor med familj och bostad. Målgruppen är nog 18-20-åringar som sedan ska stanna i max 6-8 år. Det har länge sagts att Försvarsmakten består av för gamla officerare, men risken är att det i framtiden blir en för låg medelålder på manöverförbanden.

Hur ska vi bygga upp den kompetens som ska vidareutbilda nästa generation? Jo, den uppgiften borde ligga på våra specialistofficerare. De borde vara ryggraden i våra förband som skall stå för den praktiska erfarenheten och säkerställa att att förbanden fungerar. De 20-åriga soldaterna kommer säkert att ha god kondition och styrka, men i krig så brukar erfarenhet vara det som är avgörande.

Min bloggkollega Cynisk har funderat tidigare kring just hur Försvarsmakten hanterar sina specialistofficerare.

"3. Fortsätta att utveckla systemet för specialist- och reservofficerarna."

"Börja utveckla" borde det heta. Det har inte gjorts mycket för att få Befälsordningen i balans. Just nu är det ett vakuum i vilket många förtvinar. Visst har man satt igång en arbetsgrupp på Militärhögskolan i Halmstad men det går ju för långsamt! Allt går för långsamt så bra personal hinner ge upp. En driftig kollega med många år som nischad officer ville karriärväxla men när handläggningstiden hade passerat två år fick han nog. Nu är han civil och anlitas av FM som konsult i stället. Hur många har vi råd att tappa?


Tolgfors, Försvarsmaktsledningen och de övriga politikerna verkar ha stort fokus på antalet anställda soldater. Jag skulle hellre se större fokus på antalet anställda specialister samt deras karriärvägar och löner så att vi får bygga upp kompetensen på våra förband, inte bara numerären.

Kvantitet är bra, kvalitet är bättre! Dock så får numerären inte gå ner för mycket så att vi överbelastar våra enstaka resurser. Men detta är kanske den största utmaningen just nu för Försvarsmakten. Att samtidigt hålla våra insatser bemannade och ha en utbildningsorganisation så att vi säkerställer uthålligheten. Prodorganisationen måste hållas bemannad likväl som insatsorganisationen!

7 kommentarer:

 1. Det tar tid att nå hög kompetens. Hos gemene skyttebasse behövs inte lika hög kompetens som hos Team 6 och då räcker det med de ungtuppar som FM försöker rekrytera.
  För gruppchefer och Specialistofficerare måste FM attrahera äldre. Det kommer att kosta. Är FM beredda att betala?

  SvaraRadera
 2. Helt vid sidan av ämnet...

  CI kallade ett av mina gästinlägg för Nattsvart Framtidsanalys.

  http://chefsingenjoren.blogspot.com/2011/08/pank-idag-pankare-i-morgon.html

  Idag droppade senaste numret av Time Magazine ner i min brevlåda och vad står det att läsa på omslaget om inte The Decline and Fall of Europe. Slår jag sedan upp artikel, så läser jag The End of Europe över en helsida, mot en svart bakgrund. Say Goodbye to the Old Order, står det som undertext.

  Mitt gästinlägg framstår som en ren solskenshistoria. Dessvärre.

  SvaraRadera
 3. Nu är alla fänrikar som fick anställning samtidigt som de första två kullarna 1.sergeanter uppgraderade till löjtnanter.

  Samtidigt har vi 1.sergeanter inte fått höra ett ord eller läsa en stavelse om när och hur vi kan kliva uppåt till fanjunkare och därmed även påbörja kravlandet upp ur det djupaste låglöneträsket. Som sagt, vi börjar bli många som är ett par år över 20, med familj, bil och hus, som försöker leva ett liv och samtidigt göra ett bra och viktigt jobb på våra älskade arbetsplatser.

  Man har från FM sida stolt visat upp någon kapten osv som frivilligt omgalonerat sig. Men det verkar vara det enda lilla spår av fokus på specoffsystemet man har - hur "gamla" off ska fås att omgalonera sig till specoff.

  SvaraRadera
 4. Tycker inte man skall glömma bort att många av de soldater som rekryteras idag är f.d. värnpliktiga med lång civil och militär erfarenhet. Inom tex Kustjägarna spänner idag åldrarna mellan ca 20 och 40 år. Det finns trots allt en stor mängd redan utbildad (f.d. vpl) personal att rekrytera ur på kort och mellanlång sikt.

  SvaraRadera
 5. Lite kul att du implicit argumenterar att fokus i dagens FM är mer på kvantitet än kvalitet.

  Eftersom numerären i dagens FM knappast kan kallas för "stor kvantitet", utan snarare är kvantiteten skrattretande och försvinnande liten i förhållande till åtminstone historiska numerärer för krigföring, så måste du implicit antyda att dagens FM lider brist på både kvantitet och kvalitet?

  Åtta stridande bataljoner förbrukades under två dygns strid i Verdun under första världskriget. Kvantiteten i dagens armé är i runda slängar 6% av vad den var för 30 år sedan. Att man på något sätt prioriterar kvantitet har jag svårt att se. Nä, kvalitet - att göra mer med mindre - är väl ledordet som tillsammans med en ny optimistisk försvars- och säkerhetspolitik ska lösa vår yttre säkerhet? Med hänsyn till att de 6 procenten kostar i runda slängar nästan lika mycket som de tidigare 100 procenten, så får vi verkligen hoppas att merkostnaden har lagts på kvalitet istället.

  Ett exempel är att betydelsen av arméns musikpluton för vår försvarsförmåga har ökat nästan 17 gånger om man gör ett överslag baserat på kvantitet. Vad är det om inte kvalitet!

  SvaraRadera
 6. @Anonym 09.23: Rätt analyserat. FM har inte längre, som är väl känt, kvantiteten från invasionsförsvaret. Samtidigt så verkar FM inte vilja anstränga sig föra att bibehålla kvaliteten på personal i de högre nivåerna, d.v.s. gruppchefer och uppåt.

  Kvaliteten på utrustning och soldater ökar dock.

  SvaraRadera
 7. @CI
  Instämmer. Kvaliteten på anläggningar, materiel och utrustning har ökat markant sedan invasionsförsvaret, det stämmer. Den lär också ha blivit ungefär 17 ggr bättre (eller delvis bättre och mycket dyrare). Dock kan man diskutera huruvida kvaliteten på soldaterna har blivit bättre. Försvarsminister vill gärna argumentera att så är fallet. Men, även om man inser att värnpliktsförsvaret inte är realistiskt under dagens förutsättningar för FM, så vill nog många argumentera att kvaliteten på värnpliktiga soldater alltid varit mycket hög.

  Motivation och kvalitet på dem som har sökt och tagits ut till utlandsstyrkan har varit erkänt hög. Det särskilda beröm som svenska soldater har fått, t.ex. i Bosnien, byggdes på stor del på det som skiljde dem från t.ex. brittiska soldater, nämligen de egenskaper som de förvärvat tack vare en mixad civil och militär bakgrund. Exempelvis kunde BA01 snabbt iordningsställa en relativt väl fungerande och komfortabel förläggning tack vare alla de snickare, elektriker, rörmokare m.fl. som fanns i förbandet. Britter och fransmän kom snart och bad svenskarna hjälpa dem eftersom de få yrkesanställda hantverkarna de förfogade över inte alls hann med i samma takt. Resten kunde inget annat än att vara soldat.

  Svenska soldater har alltid fungerat väl i fredsbevarande operationer, bl.a. då de haft mycket lättare att kommunicera med civilbefolkningen. De var inte bara soldater utan kunde också mycket väl relatera till en civil verklighet.

  Dåtidens ungdomar kom ifrån en skola som gjorde ett bättre jobb. Förmågan att tillämpa språk, matematik och allmänbildningen var förmodligen högre. Dåtidens ungdomar hade bättre fysiska förutsättningar vid ingången till arbetslivet, vilket visas tydligt i Pliktverkets statistik. Möjligen kommer endast de träningsintresserade att söka sig till FM?

  Dagens soldater kan möjligen träna och öva mer och längre. Alla som tränas kan också användas utomlands. Men, de är enbart soldater och kan bara det som Försvarsmakten kan lära dem ("åja, det lär väl gå ganska fort"), de har sämre grundläggande bildningsnivå och fysiska förutsättningar. De betalas uselt och förväntas slänga bort några år i FM innan de går ut och konkurrerar i det civila arbetslivet med jämnåriga som odlat bildning och karriär under tiden. Jag tror inte att kvaliteten på själva soldaterna har, eller kommer att bli, bättre.

  SvaraRadera