torsdag 18 november 2010

Personalen, vår viktigaste resurs

Newsmill kör just nu en artikelserie med fokus på "Försvarsmaktens personalförsörjning". Detta är givetvis en följd av den FOI rapport som nyligen publicerades som pekar på kraftiga fördyringar vid övergången från värnpliktsförsvar till yrkesförsvar.

– Värnpliktiga är billigare än soldater, och normalt finansierar man det genom att ett större antal värnpliktiga ersätts av ett färre antal soldater men det gör man inte nu. De sista åren av värnpliktstillämpningen låg ungefär på samma volym som vi kommer att ha tjänstgörande soldater. Sedan finns det tecken på att övnings- och utbildningskostnader kan bli något dyrare än vad de är i ett pliktförsvar, säger Peter Nordlund, forskare på FOI till Rapport.

Läs hela rapporten på FOI hemsida.

Tolgfors har kommenterat rapporten på sin blogg.

Precis som FOI:s rapport konstaterar var det gamla värnpliktssystemet inte ändamålsenligt, om man vill ha ett tillgängligt och användbart försvar. Rekrytering på frivillig grund är betydligt effektivare och rationellare än det gamla värnpliktssystemet. I det nya systemet blir förbanden fullt användbara för försvarets alla uppgifter. Försvaret finner och utbildar rätt soldater från början, samt anställer dem i de stående och kontrakterade förbanden.

Men är det verkligen rätt kategorier vi fokuserar på? Blir förbanden verkligen användbara? Jag misstänker att det inte är soldaterna som kommer att vara i fokus i framtiden utan officerare och specialister.

En intressant aspekt av de ändringar vi gör i dagens försvarsmakt (inklusive värnpliktiga som ersätts av yrkessoldater och obligatorisk utlandstjänst för alla anställda) är att fokuset är på att vi ska kunna genomföra insatser liknande den i Afghanistan. Problemet är att omvärlden ändras hela tiden. Även insatsen i Afghanistan ändras. Som jag nyligen kommenterat så kommer NATO:s "transition" i Afghanistan som påbörjas 2011 att helt ändra behovet av soldater i Afghanistan. I stället för unga skyttesoldater (d.v.s. våra heltids- eller kontraktanställda gruppchefer, soldater och sjöman) så ska vi gå över till civila insatser och de militära delarna ska fokusera på stödjande insatser som t.ex. OMLT. Vilka är det som blir OMLT-instruktörer? Jo, i första hand så är det kaptener och majorer med lång tjänstetid. Kravet i höstas på nya OMLT var att man skulle ha erfarenhet från strid i brigad, vilket knappast några befäl har längre i Sverige.

Den dåliga hanteringen av processen för att få oss äldre officerare att skriva på nytt anställningsavtal avseende obligatorisk utlandstjänst har resulterat i demonstrationer under NBG slutövning. Liknande åsikter finns hos många officerare, även om det hittills inte resulterat i så många öppna protester. Det kan därför bli svårt att få frivilliga till just OMLT-tjänsterna i framtiden. Protesterna kring det nya anställningsavtalet rörde inte som många tror utlandstjänst i sig själv, utan villkoren kring denna tjänstgöring. T.ex. stöd till familjer då ena föräldern tillbringar sex månader nere i Afghanistan.

I brist på att Försvarsmakten tar ansvar för sina anställda så kommer nu kommunerna med erbjudanden. Dom har förstått att det kan vara svårt att rekrytera medarbetare till "hålor" som Skövde, Boden och Lidköping. Framför allt så har dom förstått att det nya personalsystemet kommer att innebära att tjänsten som GSS, specialist eller officer inte längre är livslång. Precis som i Storbritanien och USA så räknar ÖB med att man lämnar Försvarsmakten efter åtta år och tre internationella insatser. Jag hoppas därför också att kommunerna tar fram det stöd som familjer till en militär på internationell insats kommer att behöva. Det ska bli intressant att se resultatet från det seminarium som Skövde kommun nu kallar till.

P.S: "Utlandstjänst gäller inte mig", verkar många anställda i FM tro med tanke på att så många skrev på det nya avtalet. En kollega berättade en intressant historia på en fikarast om en anställd inom Försvarsmakten som varit mycket ambitiös i att fylla i alla sina kurser och kunskaper i PRIO. Någonstans sa det "pling" i en dator och det visade sig att det saknades en specialist på IT-säkerhet i Afghanistan. Därmed fick en logistiker, som nog aldrig trott att han skulle vara intressant för internationella insatser och därmed utan att tänka sig för skrivit på det nya utlandsavtalet, sig en rejäl överraskning. Kunskap i Försvarsmaktens förrådssystem som t.ex. DIDAS och LIFT är mycket eftersökta i både Kosovo och Afghanistan. Det är inte bara skyttesoldater som kommer att kunna få försvarsmaktens medalj för internationell tjänst de närmaste åren! Bäva månde de som fyllt i att de genomgått specialkurser i PRIO...

Se även Wiseman och Commander i samma ämne.

2 kommentarer:

 1. Skillnaden på politik och forskning framstår tydligt när man jämför slutsatserna på Tolgfors hemsida och i FOI rapport. Diametralt motsatta slutsatser och det som gör Tolgfors inlägg till ett politiskt inlägg är att han försöker bevisa sina teser med FOI rapport som grund. Det är politik när den är som sämst.

  Nu föreslår Team B en plan B för att parera för Tolgfors felkalkyler. Vi försvarsanställda kommer alla att få smaka för hans aritmetiska saltomortaler och Bull Sh*t Artistery.

  http://www.blt.se/nyheter/tt_inrikes/forsvaret-kan-snart-sakna-miljard(2181698).gm

  Det var inte själva värnpliktsystemet det var fel på. Felet var att inga färdighetsupprätthållande övningar (KFÖ)genomfördes, som systemet förutsatte, och att de värnpliktiga inte krigsplacerades överhuvudtaget. Hela grundutbildningen för ingenting.

  Samma öde kommer att drabba det till största delen mobiliserande frivilliga försvaret. Varför skall vi plötsligt få råd att genomföra periodiskt återkommande repetitionsutbildningar när vi inte hade råd alldeles nyss?

  Det nya försvaret lär inte heller bli mer tillgängligt än det gamla. Förr hade vi resurser tillgängliga i "vardagsberedskap". Denna beredskap är nu borta och har sakta tagits bort, försvarsbeslut för försvarsbeslut.

  SvaraRadera
 2. Antal preliminärt godkända i dagsläget avseende omgång 1 GMU, är ingen upplyftande läsning.

  Om det är så här svårt att fylla platserna när det är nyhetens behag m m. Hur ska det då inte bli om ett år eller två.

  Verkar som om verkligheten kommer att hinna ikapp både tomhylsan och försvarsmaktsledningen fortare än de anar.

  Dessutom sägs det i putsrummet att regeringen kommer att lägga ribban lågt hur uppfyllda de anställda förbanden kommer få vara med soldater och gruppchefer. För det är väl ingen här som inte läst pliktutredingen m m, och fortfrande tror att de blir 100, 75, 50 % uppfyllnad av förbanden........

  Verkar dock som många lever i den uppfattningen, såväl i HKV som kanske ännu mer längst ut på linan.

  Galärslaven

  SvaraRadera