onsdag 10 november 2010

Förslagsärende (uppdaterad)

I den tragiska IED-attacken i Afghanistan där Kenneth Wallin stupade så pekar det mesta på att den kraftiga stöten från explosionen bröt hans nacke. Även föraren som satt en bit längre bort från explosionen sett fick skador på nacken.

Erfarenheterna från de långa insatserna i Irak och Afghanistan har visat på behovet av ökat minskydd, vilket också är ett av kraven i upphandlingen av AMV. Fordonen kommer med stor sannolikhet att ha bra vinkel på chassit, vilket gör att explosionen inte ska slå in i förarhytten eller truppavdelningen. Sätena kommer vara upphängda för att absorbera krafterna från explosionen. Men hur man än gör så är kraften från en IED så stor att den kastar upp ett fordon i luften.

Ett stort problem är därför att soldaternas utrustning är tung. Den är designad för att skydda soldaterna från splitter och finkalibrig eld utanför fordonet. Dessutom ökar man vikten med ny teknik som t.ex. hållare för NVG på hjälmen. Innuti fordonet så är utrustningen endast till för att skydda mot eventuell brand samt att förhindra att soldaterna skadar huvudet mot taket i fordonet vid färd på dåliga vägar. Därför så innebär utrustningen innuti ett fordon mest bara nackdelar på grund av sin vikt och otymplighet.

Ett annat problem är att viss utrustning kan i kombination med t.ex. airbags i bilar rent av vara livsfarlig. Att bära NVG - Night Vision Goggles när en airbag blåses upp är något som jag inte skulle rekommendera.

Jag vill inte påstå att jag är en expert på fordon eller skyddsutrustning för infanterister, men har en hel del erfarenheter från stridsflyg. Där har vi nämligen liknande problem.

Nya tekniker har på senare tid inneburit ökad vikt på pilotens kropp och huvud.

- På hjälmen ska han nattetid bära NVG, framför allt när han genomför CAS - Close Air Support. NVG ger piloten ökad omvärldsbild i mörker och ger honom möjlighet att upptäcka och bekämpa mål på marken och i luften.

- För att öka omvärldsuppfattningen så används HMD - Helmet Mounted Display. Det är en projektor som visar all viktig information på insidan av hjälmens visir. Normalt är en pilot bunden till att få all information antingen på skärmar i kabinen eller i HUD - Head-Up Display. För att se denna information måste han titta rakt fram. Med HMD kan piloten titta på ett mål bakom sitt flygplan och även bekämpa det med högpresterande robotar som t.ex. Rb98 - IRIS-T. Han kan även titta på mål på marken och styra sin FLIR kapsel för att antingen identifiera målen, skicka positionen på datalänk eller bekämpa med en GPS-/laserbomb. I en HMD sitter dessutom en liten kamera som registrerar det piloten ser för att man ska kunna utvärdera ett flygpass efteråt.

- På kroppen bär han en stridsväst med fack för vapen, vatten, nödutrustning, kraftenhet till HMD, m.m.

All denna teknik är givetvis bra, då det innebär att piloten kan genomföra sitt uppdrag på ett säkert och effektivt sätt. Nackdelen är att den väger mer. I all teknikutveckling glömmer ingenjörerna ofta bort människans fysiska begränsningar samt att tekniken ofta påverkar arbetsmiljön negativt.

Vikt ställer till stor skada i flera situationer:

- Vid en utskjutning belastas piloten av mellan 15-20 G. D.v.s. varje extra kilo på utrustningen innebär att kraften ökar motsvarande 20 kilo. När fallskärmen löser ut så belastas piloten av 10-15G beroende på fallhastighet och fart på flygplanet vid utskjutningen. Detta är inte nackmuslkerna byggda för. Det enda hjälmen egentligen behöver klara av i detta läge är att skydda huvudet mot splitter och fartvind vid utskjutningen samt stenar på backen då piloten landar hängandes i sin skärm. I bl.a. USA använder man mycket lättare hjälmar då man inte har lika höga krav på att en hjälm ska skydda piloten om han efter en utskjutning råkar träffa en spetsig sten vid landningen. Här optimerar vi dumma svenskar en hjälm för en situation som inträffar en gång på 100.000 flygtimmar i stället för en situation som inträffar varje flygpass.

- Även "normal" flygning ställer till problem då det är massor av småvibrationer och belastningar i svängar på upp till 9G. Dessutom måste piloten i denna miljö kunna vrida på sitt huvud för att hitta fientliga mål under t.ex. en luftstrid (de flesta piloter undviker dock gärna vridning i 9G, då det får nackkotorna att gnida mot varandra). Detta tröttar ut nackmusklerna på piloten. Hjälmen ska i normala fall bara vara ett bullerskydd samt hålla fast visir, radioanslutningar och syrgasmask.

Hur gör då Flygvapnet för att motverka dessa negativa effekter?

- Ett sätt är helt enkelt att träna nacken. På samma sätt som man tidigare tränat buk, rygg och lårmuskler för att piloten ska klara av höga G-belastningar så måste nackmusklerna tränas upp. Man informerar dessutom pilotena om effekterna av hög G-belastning samt riskerna med NVG och HMD.

- NVG ska automatiskt lossna vid en utskjutning, då den är försedd med ett länk som ska knäckas av vid höga laster. På HMD skall den lilla kameran skjutas loss innan katapultstolen skjuts ut. På så sätt minskas vikten på huvudet.

- Man har t.o.m. funderat på nackstöd av samma typ som används inom Formel 1. Svängarna i ett Formel 1-lopp belastar förarna med upp till 4 G. Man har dock inte vågat gå in på denna lösning, då farhågorna finns att vid en icke optimal vridning av huvudet så skulle nackstödet kunna innebära en "kant" som nacken bryts mot vid en eventuell utskjutning. Skyddet kan med andra ord förvärra situationen!

Mitt råd till mina armékollegor är därför följande.

- Ta av hjälmen inuti ett stridsfordon under gång och ha i stället en mjuk pansarhjälm av liknande modell som tidigare använts inom Försvarsmakten och som fortfarande används av våra ryska kollegor. Detta innebär att det blir någon sekunds fördröjning för att sätta på hjälmen när man ska ut ur ett fordon, men man minskar dramatiskt risken vid en IED-attack.

- Om det inte redan finns borde NVG utrustas med samma knäckmekanism som finns på de modeller som används för piloter.

- Förse fordon med airbag med ett enkelt lättillgängligt vred som stänger av airbagen vid användning av NVG.

- Fundera på samma typ av nackstöd som förarna i Formel 1 använder. Detta stabiliserar upp huvudet. Jag är dock en smula tveksam till denna lösning på grund av chocken från en explosion är betydligt värre än vid en utskjutning. Men i kombination med chockabsorberande säten så skulle det kunna fungera. För krafter i sidled så skulle dock samma typer av stolar som förarna i Formel 1 använder fungera. De har ett sidostöd för huvudet som motverkar krafterna i kurvorna.

P.S: Eventuella belöningar för förslagsärendet donerar jag med varm hand till någon fond för våra veteransoldater...

Uppdaterad 10-11-12, 07:03
Under arbetet med HMD så återupptäckte vi en gammal sanning från NVG. Balans är viktigare än vikten i sig själv. Både HMD och NVG har mycket av vikten fördelad långt fram och högt upp. Detta innebär att även om det kommer en jämn kraft underifrån så kommer huvudet att knäckas framåt på grund av den hävarm som tyngden får.

För att lösa detta för NVG så placerar man en motvikt på baksidan av hjälmen. Instruktionen till piloten är att i mån av tid ta av NVG, NVG-hållare och motvikt innan utskjutning.

22 kommentarer:

 1. Vagnchef Patgb 20311 november 2010 kl. 00:34

  Tyvärr är det svårt att komma till rätta med buren utrustning som vagnchef i ett stridsfordon precis som för alla typer av soldater.
  Utrustningen man bär är hela tiden en avvägning mellan olika för och nackdelar.

  Har jag stridsvästen på så har jag å ena sidan allt som jag behöver redan på kroppen om jag måste göra avsittning, å andra sidan blir det svårt att nödutrymma och att "lucka upp" och stå upp i luckan när det behövs.

  Har jag telehjälm 9A på mig så har jag goda möjligheter till samband inom vagnen samt radiosamband i vagnens radiosystem, å andra sidan har jag mycket svårt att använda IGR och det tar tid att byta hjälm och bildförstärkare innan avsittning. Dessutom är jag kanske i ett läge då där jag inte vill eller hinner ta av mig hjälmen.

  Har jag Hjälm 90 på mig så har jag samma hjälm inne som ute och jag kan ha ett enda hjälmfäste till bildförstärkaren och slipper byta den mellan hjälmar i stress och mörker, å andra sidan har jag sämre möjligheter till internsamband i vagnen.

  Har jag tagit av kevlarkåpan på telehjälmen och endast använder innerdelen så väger den mindre och belastning på nacke minskar vid höga G:n, å andra sidan ökar då risken för penetrerande skador av splitter och FOD i vagnen, och dessutom finns inget realistiskt alternativ för att fästa en bildförstärkare.  Det är inte lätt!
  Lösningen är en snabbare och liberalare materielanskaffningsprocess där man kan presentera flera alternativ för soldaterna så att varje soldat kan konfigurera sin utrustning så att den passar just honom eller henne.
  Inte som nu att en stridsväst i en storlek skall passa alla överkroppar från 200/125 kg till 150/55 kg....

  SvaraRadera
 2. Sitter man som soldat med hjälm på oavsett fordon så kan man räkna med knäckt nacke i bästa fall vid kollision.
  Räddningspersonalen kan bli tvungna att passa ihop huvud och kroppar om fysikens lagar är normala...
  Det är inte bara upp i luften, det är även kollisioner frammifrån och från olika håll som kan ställa till det för både personal som framför fordone och för passagerare i fordonet.

  SvaraRadera
 3. Rådet kommer nu för sent.

  SWEDINT:s intruktörer har i alla fall tidigare känt till att vid minfara kan färd uppluckad rädda liv, eftersom vagnchef, förare då kanske endast kastas ur vagnen.

  Tobias Wallin, MA 04, BA 06, KS 01

  SvaraRadera
 4. Det absolut viktigaste är att få ett klargörande om huruvida säkerhetsbältet bars vid det aktuella tillfället. Eftersom en IED av aktuell typ i regel orsakar vertikala krafter är nyttjandet av hjälm och säkerhetsbälte ytterst viktigt för att öka chansen att överleva. Hjälm kan vara farligt att bära vid trafikolyckor eftersom det ofta hadlar om horisontella krafter i färdriktningen eller i sida. Säkerhetsbälte är dock nästa alltid av godo vid färd i bepansrade fordon och skall bäras om inte synnerligen goda skäl finns till att inte göra det.

  Anonym 13:54 visar tydligt på de ständiga avvägningar som man hela tiden måste göra om vilken materiel som skall bäras.

  SvaraRadera
 5. SEP kanske inte va en så tokig idé trots allt. Ett mindre fordon kan få mer pansar givet samma vikt.
  men just ja, militären ska köpa från Icahyllan numer.

  SvaraRadera
 6. Kan inte nog understryka vikten av hjälm och anpassade säkerhetsbälten i fordonen.

  Sedan borde det finnas ett godkänt och BOA satt smörgåsbord av stridsvästar som sold kan välja mellan.

  Införskaffandet av ny skyddsväst borde kunna gå blixtsnabt, då detta borde vara ett arbetsmiljö ärende, ett skyddsombudet borde kunna sätta stopp på vansinnet med Krpsk 94.

  SvaraRadera
 7. NVG, IED, HMD.... finns det ingen jävel som kan svenska inom försvaret längre?
  Jag läste på DP:s (defence powers) hemsida om "insurgenter" som skulle motverkas med "COIN". Var i helvete är det här på väg?

  Detta är faktiskt kopplat till vad ditt inlägg handlar om. FM befolkas med folk som tittat på amerikanska filmer och vill bli tuffa spächäl-ajdjent-super-trupers. Därför pratar de amerikaniserad engelska istället för svenska och varenda militärt fackord byts mot ett engelskt. Av samma skäl så vill de hänga på sig en massa häftiga prylar som får dem att se "aggressiva" (töntiga alltså) ut (se soldF:s försvar av stridsvästen som rent praktiskt har nackdelar men som är ballare så därför är den bättre).

  SvaraRadera
 8. Ha ha, Snälla profanum vulgus.

  Kan du inte sluta bråka i sandlådan?
  Det är ingen av dom andra barnen som vill prata med dig när du beter dig så!

  Var snäll nu och sluta försöka provocera, så ska du se att du säkert kan nå framgång genom att argumentera och resonera.
  Vill du bara bråka så tycker jag att du skall växa upp alt. börja på nån boxningsklubb motsv där du kan få mäta dig med folk på riktigt. Här blir du bara löjlig.

  Det finns fullt logiska och rationella anledningar till att man använder sig av många fackuttryck på engelska och jag förklarar dom gärna för dig, men då måste du först vara lite trevlig och visa lite god vilja!

  SvaraRadera
 9. Det är en viktig debatt som här förs- så viktig att våra känslor ibland tar överhand.Det visar på ett ärligt engagemang, men får inte gå till överdrift när det gäller att sakligt analysera olika förutsättningar över tiden för olika beslut.

  Efter att ha testad ett antal olika selar och västar i allt från - 47 till + 50 så vet jag att det finns för och nackdelar med alla. Nuv väst 2000 är dock ej acceptabel tex vid fordonstj m RG 32. Kritiken ÄR känd inom HKV och ATS. Jag har personligen framfört mina synpkt till C INS och AI samt till MS 571 som hanterar ärendet och kommer att fortsätta göra detta.

  Jag vill hänvisa till följande artikel och länk så att det klart framgår att det finns olika sätt att lösa problem på.

  "The Fragmentation Philosophy: US Marine Corps Body Armour Goes Modular" Intrervjuen är gjord med Lieutenant Colonel AJ Pasagian, United States Marine Corps, Programme Manager for infantry combat equipment at Marine Corps Systems Command in Quantico, Virginia.

  Ni hittar den på "www.defenceiq.com"

  Lev B/ åter i selen fast i väst;-)

  SvaraRadera
 10. Det är riktigt att vi har stora problem med all utrustning som skall bäras. Min egen personliga utrustning (stridsväst, kroppsskydd och vapen) väger drygt 30kg när jag verkar i Afghanistan.

  Det största problemet som jag ser det är dock inte vikten på hjälmen, hjälmen i sig är dock något som snart måste bort från FM - den är kass. Problemen vid transport i fordon är först all utrustning som ligger i fordonen, vid en IED attack kommer all denna utrustning att flyga runt och i värsta fall träffa ansikte eller huvud. Den andra saken är bältesuppbyggnaden. Trepunktsbälte skyddar mot en frontalkrock men inte mot en sprängladdning undertill. Det kommer få kroppen flyga upp och huvudet slås i taket.

  Det finns flertalet sätt skador kan uppstå av en IED attack, inte enbart de jag just nämnde.

  Men den ökade mängden utrustning är ett problem, 30kg extra vikt på kroppen under en sommar dag med knappt 50 grader i skuggan gör inte stridsvärdet högt. Andra nationer jobbar hårt med att minska vikten, vad gör FMV?

  SvaraRadera
 11. CI: man ska ibland akta sig för att ge råd man inte har teckning för. Vissa kan uppfatta spekulationer som att det finns någon fakta bakom. Att ta av hjälmen skulle jag STARKT avråda från.

  Varför?
  1. Den största risken är inte att bryta nacken vid en kraftig IED utan att få kroppen och ansiktet perfirerat av splitter då RPG- granaten träffar vagnen. Det är vanligare med RPG attack i afghanistan än IED:er.

  2. Det du inte har på dig innan striden tar du inte heller på dig i striden. Om du inte har hjälmen på dig när du sitter i vagnen kommer du inte hinna ta på dig den när du gör avsittning. Utgå ifrån att en IED attack är observerad eller följsupp med finkal. Därför skall man om möjligt göra avsittning och slå fienden efter attacken. Det görs helst med hjälm på, då motståndaren förfogar över splitterminor och handgranater.

  3. Inte så relevant kanske, men det är gött att ha hjälm på sig när man åker i en konservburk full med metallvinklar. Det är jävligt drygt att slå skallen i allt där inne.

  Beträffande nackskyddet ser jag helt enkelt inte hur man skulle överleva i 55 grader med en tjock och fin halsduk. Så det tipset var kanske inte optimalt.

  Man bör dock titta på en ny hjälm som är lättare och framförallt klarar högre krav. Kevlar har ju som bekant en gräns innan den är förbrukad. När kontrollerades din hjälm senast? Hur många gånger har basseman slagit magasinen i hjälmen stenhårt?
  Face it...hjälmen var bra. Nu är den Gammal, skaffa en ny.

  Beträffande stridsvästen går den att anpassa till viss del men:
  Endast en Stridsvästen är dock en dålig lösning. Passar kanon för HV soldaten eller för Uh-soldaten men inte för den stridande soldaten i ett insatsförband.

  Vi bör ha tre alternativ:
  Ett: Ett kroppsskydd med hällor på så alla fickor kan fästas direkt på kroppskyddet. Ergonomsikt överlägset.

  Två: En Chestridge där allt kan fästas framtill på bröstet. Stridsvästen är ju öppen på det stället där man behöver utrymmet (framtill)? varför? vem tänkte inte till?

  Tre: En stridsväst för alla stunder då det ovan inte behövs. Den vi har duger i det här fallet.

  Sedan är det upp till soldaten/befattningshavaren att situationsanpassa när villket alternativ skall användas. Färdiga produkter finns på marknaden. Det är ju bara köpa in 10 st till varje förband och genomföra prov och försök. Eller så får förbanden själva köpa in det som passar bäst.

  Alla ser enhetliga ut och alla är glada.

  Sen kan man ju sluta gnälla.

  Tills den dagen kommer: Sluta gnäll och bit i hopp. På de flestas nivå är det inte vilken utrustning du har som spelar roll utan hur mycket du övat med den du tilldelats.

  /Trupparen

  SvaraRadera
 12. En aspekt som man bör fundera på är den fysiologiska skillnad som finns mellan män kvinnor. Den muskelgrupp där det normalt sett finns störst skillnader är just nacken, vilket bl.a. visas av att kvinnor är kraftigt överrepresenterande i s.k. Whiplash-skador.

  SvaraRadera
 13. @Trupparen: Olika typer av hot kräver olika typer av skydd. Precis som i tidigare kommentar om att en lösning inte passar för alla problem så gäller det även skydd. Därför måste vi kunna belysa ett problem från alla håll och inte bara göra som vi gjort tidigare för att det passade mot den hotbilden.

  Morgonsur har som vanligt en bra beskrivning av effekten av att träffas av ett RSV-vapen. De stora farorna är direktträff av strålen (då hjälper inget skydd i världen) samt tryckökningen (där krävs möjlighet för gastrycket att lämna vagnen). I ett Kalla Krig scenario så fanns det ett viktigt beslut mellan att ha NBC-skydd eller att lucka upp för att släppa ut eventuellt övertryck vid en träff.

  Frågan är vilket skydd som i realiteten är bäst för splittret och tryckökningen. Är det verkligen den typ av hjälm som du ska ha på dig utanför ditt fordon? Nu används hjälmen för att den finns och för att den är bättre än ingenting alls.

  Jag är mycket tveksam till ditt påstående att RPG är det största hotet. RPG är det vanligaste verktyget vid anfall, men statistiken pekar på att IED är dödligare (ca 60% av dödsfallen). Borde då inte skyddet av besättningen fokusera mot IED-hotet?

  http://icasualties.org/oef/

  En RPG är svår att träffa med om den används från längre avstånd mot rörliga mål, vilket följande video indikerar.

  http://www.liveleak.com/view?i=418_1250263138

  De flesta bepansrade fordon är idag designade för RSV-vapen. Man har även i många fall taktikanpassat med Strv-S liknande skyddsgaller, vilket har fungerat bra.

  http://www.dodbuzz.com/2010/05/24/afghan-mrap-wars-ieds-vs-mobility/

  Som jag sade i inlägget så vill jag inte hävda att jag är någon expert på vad som är rätt uppträdande i ett stridsfordon. Dock så är jag ganska insatt i nackskador efter att ha arbetat mycket med HMD/NVG i samarbete med bl.a. Karolinska Institutet och FOI.

  Frågan är om dagens rekommendation attbära hjälm inuti fordon bygger på dagens hotbild, eller om det helt enkelt är "best practice"? Denna fråga måste ställas om vi ska kunna anpassa vårt uppträdande mot hotbilden och då givetvis mot rätt hotbild.

  SvaraRadera
 14. Glömde länken till morgonsurs inlägg...

  http://morgonsur.wordpress.com/robotbeskjutning-i-ribnica-februari-1994/

  SvaraRadera
 15. Ett exempel på att det krävs olika skydd i olika situationer är stridspiloternas flytväst. Den är försedd med automatisk uppblåsning som ska rädda en pilot som hamnar medvetslös i vatten efter en utskjutning.

  Samma typ av väst är livsfarlig i en helikopter eller ett transportflygplan, då den skulle blåsas upp inuti skrovet då det hamnar i vatten och fylls av vattnet. Detta skulle då kraftigt försvåra möjligheten att komma ut.

  En stridspilot som blir räddad av en helikopter och uppvinchad tar därför omedelbart av sig sin automatiska väst oavsett om den är uppblåst eller inte och får den ersatt med en manuell väst för att han ska överleva om helikoptern skulle råka hamna i vatten. Sannolikheten föt två haverier samma dag är kanske inte så stor, men i strid är den heller inte obefintlig.

  SvaraRadera
 16. Jag ser att det inte bara är jag som den senaste tiden har följt hur Red Bull har pissat på Mark Webber.

  Just hjälmar är ju något som våra vänner på andra sidan atlanten jobbat stenhårt på. Idag finns hjälmar med urfräsningar för NVGs som ger bättre/likvärdigt skydd och väger mindre än legacy-modellerna. För övrigt så fungerar den 'mjuka' innerhjälmen på telehjälm 9 halvbra. En dag under GU råkade min skalle knockas in i radioracket bak i en Stri90, resultatet blev ett 3mm djupt jack i kevlarskalet. Hur det hade gått utan ett hårt skal vill jag helst inte veta...

  Världen och den tekonologiska utvecklingen tog inte slut på 90-talet (även om FM ibland verkar tro det).

  SvaraRadera
 17. Stolarna som används i F1 är bara i kolfiber, formade efter varje förare. De är löstagbara och förberedda för att man ska kunna lyfta upp föraren ihop med sätet efter en olycka för att minska risken att man orsakar ytterligare skador.

  Runt cockpit öppningen så har man sedan ett energiabsorberande skum-material. Man använder olika beroende på temperaturen, bland annat använder man ett skum material som säljs under varumärket Confor:
  http://www.earsc.com/pdfs/engineering/literature/ProductBulletins/PB118CONFORCFEG.pdf

  HANS, Head And Neck Support motverkar nackskador vid höga g-krafter genom att HANS skyddet tar upp krafterna istället för förarens nacke. Föraren och HANS skyddet (som sitter på förarens axlar under bältet) hålls helt fast med flerpunktsbälte, sedan sitter hjälmen fast i HANS skyddet med förankringar. Dvs det krävs sexpunktsbälte eller liknande för att detta ska fungera.

  http://en.wikipedia.org/wiki/HANS

  SvaraRadera
 18. Oftast slås man av att världen förändras så fort, särskilt inom elektronik. Det händer dock att, som hände här, man slås av att inte mycket hänt på många år. Mot slutet av min yrkesverksamma tid blev jag lite inblandad i Helmet Displays och problematiken med att integrera dem i cockpit och just problematiken när föraren behöver kliva ur flygplanet med 15 - 20 g i X-led. Att hjälmens massa bör fördelas symmetriskt vållade inga förvånade miner, inte heller att massan bör hållas låg. Problemen låg i att realisera dessa krav men där trodde vi nog att utvecklingen mot miniatyrisering skulle minska problematiken. Idag konstruerar man komplicerade elkretsar i nanoteknologi och t o m mobiltelefontillverkare talar utan att darra på rösten om smartphones med inbyggda projektorer att skapa tv-bilder på väggen framför där man ställt mobilen så man där kan följa TV-sändningarna från VM i kärringkastning eller vad man nu har svårt för att leva utan. Är det som dom sagt de senaste 20 åren, att konsumentelektroniken tagit över militärteknikens roll som teknikdrivande?

  SvaraRadera
 19. @Bossekommenterar: Huvudet på spiken, försvarsindustrin har snöat in i STD-träsket och leder inte längre teknikutvecklingen på samma sätt som förr. Dagens inovativa utvecklare verkar söka sig till andra brancher där det finns mer pengar och modernare utvecklingsfilosofier.

  T14

  SvaraRadera
 20. Citerar CS: "Det absolut viktigaste är att få ett klargörande om huruvida säkerhetsbältet bars vid det aktuella tillfället. Eftersom en IED av aktuell typ i regel orsakar vertikala krafter är nyttjandet av hjälm och säkerhetsbälte ytterst viktigt för att öka chansen att överleva."

  Hur är det egentligen ute på förbanden? Bärs säkerhetsbälten i alla situationer? Vet att det finns personer som "vill ut snabbast möjligt" (och då inte bär t ex bälte) och då blir ju konsekvensen därefter vid minexplosion.

  Hoppas utredning kommer fram till lärdomar som sedan också får påverkan.

  All heder åt våra modiga soldater, hemma och utomlands!

  SvaraRadera
 21. @Anonym 06:33

  Nej, säkerhetsbältet bärs inte alltid. Man tvingas nämligen välja mellan att bära stridsväst eller säkerhetsbälte eftersom dessa sällan fungerar ihop. Bältesförlängare har det pratats om länge, men ännu har inga synts till.

  Precis som många fordon fortfarande har vapenfäste för AK 5A, i vilka AK 5C inte går att fästa ordentligt. Så då får man välja mellan att ha sitt vapen gripbart och löst i kupén, eller att ha vapnet lastsäkrat och svåråtkomligt om det behövs snabbt...

  Vissa saker i Afghanistan är av sådan karaktär att här hemma i Sverige så hade huvudskyddsombudet stoppat verksamheten. Det får han dock inte göra i US...

  SvaraRadera
 22. Jag satt just och läste senaste numret av Ny Teknik. Där hade dom en kort artikel om svenska POC hjälm (teknik från bolaget MIPS)för snowboardåkare med innerhjälm som är vridbar i förhållande till ytterskalet. Detta skulle kunna vara en ideal lösning för att förhindra vridkrafter.

  http://www.thegearcaster.com/the_gearcaster/2010/02/pocs-new-vpd-back-protector.html

  Vi bör titta på vad t.ex. sportföretag kan erbjuda, då Bosse har helt rätt i att försvarsföretagen inte längre driver teknikutvecklingen.

  SvaraRadera