måndag 29 november 2010

Råttorna lämnar skeppet (uppdaterad)

Hej, jag heter Björn, jag är bloggare och jag har precis fått sparken från Försvarsmakten!

Det var inte mitt bloggande som orsakade det hela, utan det faktum att jag reserverade mitt svar på blanketten avseende om jag var positiv eller negativ till det nya anställningsavtalet. Ironiskt nog så var jag precis på väg till Afghanistan som en del av FS20, men nu är även det med stor sannolikhet stoppat. Enligt Försvarsmaktens vridna logik så kan jag inte frivilligt åka på en insats, då jag motsätter mig att i framtiden ofrivilligt tvingas iväg på en annan.

Vad var det jag reserverade mig emot? Nedan är det brev som jag skickade in tillsammans med svarsblanketten.

”Stockholm 10-09-27

Jag har tillbringat de senaste veckorna på Swedint där jag genomgått PfP SOC – Staff Officers Course. Om en vecka så påbörjar jag min Enskild Rotationsutbildning på Livgardet inför min tjänstgöring i Afghanistan 2011 som del av FS20.

Jag anser därför att det borde vara fullt klart bevisat att jag är för utlandstjänstgöring och faktiskt även obligatorisk sådan.

Jag kryssar därför i JA i enkäten.

Men jag har dock en stor reservation. För att mitt Ja ska gälla så vill jag att Officersförbundet ska skriva samråd på utlandsobligatoriet. Det är i mitt tycke allt för många oklarheter i vilka villkor som gäller under insatser samt vilka förmåner vi får förutom skyldigheten att tjänstgöra. Att sedan en arbetsgivare kör över fackförbundet på detta sätt tycker jag är under all kritik! Försvarsmakten följer här inte sin egen Värdegrund och ÖRA. En arbetsgivare som beter sig på detta sätt är inte någon som jag önskar fortsätta arbeta för.

D.v.s. utan samråd från Officersförbundet så är det NEJ som gäller.”


Hur kan jag åka på utlandsinsats om jag är emot det nya anställningsavtalet? Dagens utlandsavtal med dess förmåner är i mina ögon OK i de fall man frivilligt tillsammans med sin familj planerat att åka iväg på en insats. Det är dock långt ifrån tillräckligt bra i ett framtida läge när en anställd tvingas iväg. ”Vi kommer att vara mycket flexibla i våra beslut” hävdar man från den centrala ledningen, men hanteringen hittills pekar på att så kommer inte att bli fallet.

Jag fick ingen reaktion på mitt svar, utan fortsatte min utbildning inför Afghanistan. Jag och mina chefer tolkade det som att Försvarsmaktsledningen hade för avsikt att samarbeta med fackförbunden och få samråd på anställningsavtalet.
Min befattning skulle ha varit att på en central position i Kabul arbeta med CIMIC – Civil Military Cooperation, d.v.s. precis det som Regeringen vill att vår insats i Afghanistan sakta med säkert ska övergå till. För att bygga upp det kontaktnät som är så viktigt för en CIMIC-officer har jag åkt runt och träffat representanter för SIDA och Folke Bernadotte Akademien. Jag har suttit på föreläsningar med Svenska Afghanistan Kommittén, Röda Korset och andra humanitära hjälporganisationer. Jag har pratat med CIMIC-experter på Högkvarteret som stöttat mig i mina förberedelser. Slutligen har jag givetvis planerat in möten nere i Afghanistan med FS20 och J9, d.v.s. CIMIC-ledningen i Regional Command North i Mazar-e Sharif. Detta har skett på eget bevåg, då Försvarsmakten ännu inte riktigt vant sig vid denna typ av befattningar.

Till slut så lyckades jag även tigga till mig en utbildning på NATO CIMIC Centre of Excellence i Holland. Under första veckans utbildning så får jag plötsligt ett samtal som jag inte kunde svara på då jag satt upptagen på en lektion. Jag fick sedan ett SMS från Jan Otterström på HRC (Försvarsmaktens personalenhet) som meddelade att mitt ”Ja” svar med ovanstående reservation skulle hanteras som ett ”Nej”. Jag försökte att få tag på HRC, men inget svar. I stället så fick jag fler SMS. Jag skickade ett SMS med svar att jag jag kommer hem om någon vecka, men att jag står för mitt tidigare beslut. Om min vilja att fackförbundet ska godkänna det avtal som jag ska tvingas att skriva på innebär att jag skulle få sparken, så då får det bli så.

Eftersom jag satt på lektioner och fokuserade på min utbildning så hade jag mycket svårt att få tag på fackförbund och kollegor för att få goda råd om hur jag skulle göra. På samma sätt som med själva avtalet i somras så bryr sig Högkvarteret inte om att anställda kan ha svårt att ge ett bra svar under semester och resor. Jag har bara en privat mobil och min mobilräkning kommer att bli hög.

På fredagen kom följande SMS.

”Efter dagens beredning är PERSDIR beslut: Du skall på måndag 29 nov kl 1000 vara på Tre Vapen (rum meddelas vakten). Då kommer du att meddelas uppsägning, vilket innebär att utbildningen i Holland ska avbrytas omedelbart. Vid mötet kommer PERSS, JUR samt ATO att delta. PUA PERSDIR /Jan Otterström”.

Uppsagd via SMS! Inte ens mina tidigare flickvänner har använt samma metoder.

Vid kontakt med mitt fackförbund så sade man att Försvarsmakten inte hade för avsikt att gå fackförbunden tillmötes. Därmed var mitt krav omöjligt. De höll med om att det rätta hade varit att se till att alla avtal avseende utlandsersättning, hantering av familjer, vilka tjänster man är skyldig att ta m.m. borde ha varit på plats innan Försvarsmakten tvingade alla anställda att skriva på det nya anställningsavtalet. De hade också mycket svårt att förstå Försvarsmaktens tolkning av mitt ”Ja” som ett ”Nej”. Frågan är också hur Försvarsmakten skall kunna hävda arbetsbrist när man lämnar en plats i en pågående insats öppen?

Jag fick sedan ytterligare ett SMS som sade att jag hade chansen att ändra mig på måndagens möte och att jag då kunde fortsätta min planering mot insats i Afghanistan. Men då saknar jag ju en vital del av min utbildning!

Jag kunde dessutom inte få tag på mina kurschefer i Holland, då utbildningen hade uppehåll under helgen. Jag fick i stället meddela en norsk kollega som tog mina nycklar och visitkort och jag fick lägga svansen mellan benen och bege mig hemåt utan det utbildningscertifikat som är ett NATO-krav för att arbeta på den position jag var tänkt i Afghanistan.

Försvarsmaktens hantering har därmed skämt ut Sverige i NATO.

- Jag var en av de första svenska eleverna på denna utbildning. Nu åker jag hem innan jag blivit färdigutbildad och utan möjlighet att meddela kursledningen om orsaken till min återresa. Undrar vilka kommentarer nästa svenska elev kommer att få?

- Kommer vi att kunna besätta positionen i Kabul? Det finns få svenska officerare med den utbildning jag skulle fått. Eftersom jag blev uttagen trots utbildningsbehov, innebär det att ingen av dessa på grund av familjesituation eller annat var sugen på att åka iväg. Nu kan det därför bli en test av det nya anställningsavtalet där en officer med bara ett par veckors förvarning kommer att befinna sig nere i Afghanistan. Det räcker knappt för att säkerställa att han/hon fått alla vaccinationer, ännu mindre för att få den utbildning som behövs. Med andra ord så har vi gjort bort oss ytterligare en gång i NATO:s ögon. Försvarsmaktens beslut får därmed konsekvenser inte bara för mig, utan för en annan kollega som sagt ”Ja” till avtalet. Jag ber så mycket om ursäkt för att jag satt en kollega i en dålig situation…

Mitt uppsägningsbeslut gäller min tjänst i Försvarsmakten. Men jag har även ett anställningsavtal i Utlandsstyrkan, då den fram till 1/1-2011 är en separat enhet i Försvarsmakten med eget lagrum. Enligt de representanter från personalledningen som var med på mötet så tänker man dock säga upp mig även där genom att driva ärendet i FPAN, d.v.s. personalansvarsnämden och hävda personliga skäl och arbetsbrist. Arbetsbrist, när det innebär att min tjänst riskerar att stå tom! Att jag blir sparkad från Försvarsmakten tycker jag är dålig personalpolitik, men om jag även får sparken från Utlandsstyrkan så är det hål i huvudet och enbart för att personalledningen vill statuera exempel med mig och visa att man sätter sig inte ostraffad emot systemet.

Försvarsmaktens principer att sparka alla som motsätter sig deras beslut får därmed konsekvenser på våra internationella relationer. Principer är viktigare än internationella insatser i sig själv! Detta visar också att det nya anställningsavtalet i första hand inte är till för att bemanna utlandsinsatser då detta i normalfallet inte är något problem, utan för att ge Försvarsmakten mer flexibilitet att vid behov fylla på förbanden när det inte finns frivilliga så att det räcker till. Att det nya avtalet är till för att minska kostnaderna med att sätta upp förband vid en insats är en myt som politikerna verkar ha köpt.

Frågan är också vilka signaler detta sänder till andra arbetsgivare i Sverige? Försvarsmakten ska liksom andra statliga myndigheter vara ett föredöme på arbetsmarknaden. I Mina ögon liknar denna hantering där man kör över fackförbund och medarbetare mer hur företag agerade under den tidiga industrialismens dagar. Detta gav då upphov till arbetarrörelsen och var starten till dagens fackförbund, som tyvärr numera inte har någon kraft att sätta emot arbetsgivarna. Då liksom nu får arbetstagare som sätter sig upp mot sin arbetsgivare betala det ultimata priset att bli av med sitt jobb. Vad tycker våra svenska politiker? Är detta den signal som ni vill att en av de största svenska statliga myndigheterna ska skicka ut?

Varför har man haft så bråttom? Som jag har kommenterat tidigare så finns det den 1/1-2011 inga förband som behöver den beredskap som det nya avtalet innebär. Man frångår dessutom den proposition från 2003 som pekar på att ett anställningsavtal är ett civilrättsligt avtal och att retroaktiv lagstiftning bör undvikas. Sanningen är tyvärr enkel. Försvarsmakten befinner sig i en nedskärningsfas där många fler officerare ska i närtid sparkas från sina anställningar. Man valde att tvinga officerarna till att skriva på ett avtal för att helt enkelt bli av med några på ”frivillig” väg. På så sätt blir det färre som behöver sparkas i nästa steg. Fokus ligger på budget- och personalramar och inte på operativ förmåga! Att sedan de som lämnar har oersättliga kompetenser bryr sig Försvarsmakten inte om. I värsta fall placeras dessa i ”övergångsorganisationen” som i princip innebär att man säger ”vi vill inte ha dig längre, men du får heller inte sluta!”

Det har varit ett mycket svårt beslut att hålla på sina principer och stå upp mot min arbetsgivare. De flesta av mina kollegor har bitit ihop och knutit sina nävar i byxfickorna. Tolgfors och ÖB är nöjda med illusionen att 95 % av de anställda frivilligt sagt ”Ja”. Sanningen är dock att många fallit för det faktum att ”man är inte bara löntagare utan också låntagare”. För min del var det i praktiken inte villkoren i avtalet som fick mig att ta striden, utan hanteringen av personalen.

Anledningen att jag har råd att ta denna strid är att jag har fler alternativ och inte är lika beroende av min anställning som många av mina kollegor med fru, barn och hus med lån. Min familj tyckte dock att jag skulle ge efter för att kunna ta ett eget beslut vid ett senare tillfälle. Personligen så såg jag också mycket fram emot min insats i Afghanistan och har lagt ner mycket tid på att förbereda mig på bästa sätt. Det senaste halvåret är därmed bortkastat.

Jag är en vuxen man och det är sällan jag gråter, men i helgen har jag gjort just det. Det känns som ett stort svek när jag som arbetstagare lagt ner 24 år i Försvarsmakten och i tjänsten många gånger riskerat mitt liv. Jag har köpt det mesta av dåliga beslut och anpassat mig till nya situationer, men till vilket värde? Det är inte vad man gör som är värt något i ledningens ögon, utan vad man säger. Min enda tröst är att det finns gott om andra arbetsgivare som nu erbjuder mig nytt arbete och att jag kan gå rakryggad genom dörren på vägen ut.

Se även Carnucopia, Wiseman, Morgonsur, Väpnaren, Skipper, Soldaten, Hammarberg, Cynisk och Commander.

Uppdaterad 10-11-29, 21:57
TV4 har i ett nyhetsinslag tagit upp det nya anställningsavtalet och intervjuat en officer som vittnar om pressen som personalledningen satt på oss försvarsmaktsanställda. Skriv på eller få sparken. Hot eller erbjudande?

Man intervjuar också Fredrik Henrysson som är en av de helikoptertekniker som sagt upp sig på Malmen. Försvarsmakten har tack vare sitt oflexibla agerande blivit av med viktig nyckelkompetens inom framför allt HKP 15 systemet. Det lär vi få känna effekten av under det kommande året med NBG 11 med HKP 15, Insats i Afghanistan med HKP 10B och anskaffning och uppbyggnad av HKP 16.

Men som man sade till mig på dagens möte "den smällen är Försvarsmaktsledningen beredda att ta".

Uppdaterad 10-11-30, 16:24
Försvarsmakten försöker nu att reparera skadan och hävdar att man följer alla regler samt att man inte säger upp folk via SMS.

På ett antal olika bloggar diskuteras just nu om Försvarsmakten har börjat säga upp personal via SMS. Det är naturligtvis inte sant. Vi följer självklart de lagar och regler som gäller för att både anställa och säga upp personal.

Ja, suck. När ska man lära sig i FML? Att reparera skadan när den redan inträffat är betydligt dyrare än att undvika den. "Tänk efter, före!", brukade vi säga till yngre piloter när dom började på divisionen.

SMS-konversationen finns på min mobil, vilket personaldirektören knappast kan förneka. Mitt fackförbund fick dessutom titta på SMS:em under måndagens möte. Sedan är det givetvis en juridisk tolkning när uppsägningen i praktiken sker. Sker den vid den tidpunkt då jag bli hemtvingad från en utbildning för att "meddelas min uppsägning", eller sker den när jag får uppsägningsbeviset i min hand?

Hur som helst så hoppas jag att FML och HRC att lära sig av denna händelse. Det är människor som vi talar om när vi avser personal, inte bitar i ett 15-pussel!

Jag kommer givetvis framöver bli beskylld för att skada Försvarsmakten rykte. Frågan är egentligen vem som är den onde i detta sammanhang? Den som ställer till eländet eller den som talar om att det inträffat? Tyvärr så kommer FML hårdnackade beteende att kosta. Det kan behövas ett nytt guldägg för att bygga upp Försvarsmaktens image igen.

Uppdaterad 10-11-20, 20:43
Lite elakt, men jag kan inte bara låta bli att citera Tolgfors kommentar om personalförsörjningsutredningen från hans blogg.

Att Försvarsmaktens rekrytering fungerar är en samhällsangelägenhet. Det gäller för Försvarsmakten att finnas på plats med information där unga människor finns, och att samverka nära med andra myndigheter och frivilligorganisationer.

Det gäller också att Försvarsmakten verkligen är och uppfattas vara en god arbetsgivare, som är attraktiv för unga människor att söka sig till. När inte unga människor kan kallas in med plikt ökar kraven i detta hänseende och det är bra.

187 kommentarer:

 1. Saknar ord.

  Satan, helvete, fan och skit räcker på något sätt inte.

  SvaraRadera
 2. Fy satan!

  Jag får själv god lust att omedelbart lämna denna förbannade myndighet med omedelbar verkan! Vad ger detta för signaler till alla unga, som jag, som är villiga att arbeta för det här landets försvar då myndigheten behandlar äldre kamrater på ett sådant vidrigt och skamlig sätt?!?!?!

  Jag önskar dig all lycka och hoppas att det du kommer trivas väl på din framtida arbetsplats. Själv har jag illa fall för idag förlorat all lust att "engagera mig" inom den här verksamheten.

  MVH / Gustaf

  SvaraRadera
 3. Kan ju tillägga: Skaffa juridiskt ombud och bestrid uppsägningen. Man kan inte bryta ett ingånget avtal, och finns det inte arbetsbrist så finns det inte godtagbara skäl för uppsägning.

  SvaraRadera
 4. Skribenten är EN individ.

  Vilka krav ställer Fackförbundet? VAD är det med svensk fackföreningsrörelse som får AG att välja att förlora enskilda som utbildats dyrt hellre än att tillmötesgå kraven?

  Hänger frågan historiskt ihop med kronfallet -94, devalveringarna på 80-talet, Löntagarfonderna, Gruvstrejken, livsmedelskonflikten på 50-talet och metallkonflikten på 40-talet?

  Kanske rentav med Anton Nilssons bomb 1910?

  Statsledningen väljs i demokratiska val.

  Tobias Wallin

  SvaraRadera
 5. Snälla, skaffa ett juridiskt ombud och ta kampen mot den här idiotin. Vi behöver någon som är verbalt skicklig och inte är rädd för att förlora sitt jobb.

  SvaraRadera
 6. @Carnucopia: Det är redan på gång. En av anledningarna att jag tar denna strid är just för att testa hur hållbara FM argument är.

  En mycket intressant aspekt är att den lag som det nya anställningsavtalet ska grundas på ännu inte är klubbad i Riksdagen.

  Det papper som skickades ut till alla anställda var heller inget anställningsbevis, utan bara en "intresseanmälan" för att se om man var villig att skriva på det nya anställningsbeviset.

  Så frågan är egentligen vilken laglig grund FM har för sitt agerande?

  Hur det än går så får jag inte jobbet tillbaka, men men denna process kanske gör livet lättare för mina kollegor.

  SvaraRadera
 7. Björn!

  Hur det här beslutet fattats och drivits igenom är inte annat än tragiskt...

  Jag har tidigare diskuterat beslutet och menar att det var onödigt att fatta i dagsläget. När lagen om US upphör vid årsskiftet faller frivilligheten ändå, då är det i princip samma förutsättningar som gäller för en kommendering till Boden, Bryssel eller Burundi.

  Se vidare: http://commanderslog.blogspot.com/2010/10/internationell-tjanstgoringsskyldighet.html

  / Commander

  SvaraRadera
 8. Tack gode Gud för att man äntligen är på väg ut ur firman. Synd bara att stod ut så länge. 10 år hade räckt. De sista 10 åren har bara blivit mer och mer absurda.

  Lycka till med livet Björn! Ni som blir kvar i firman kan också behöva lycka till.

  //Å

  SvaraRadera
 9. Kan faktiskt inte begripa att "ottan" skickar sådana SMS. Han var bra som flottiljchef på F21 och väldigt omtyckt. Ok att man får order att verkställa skituppdrag, men är man någorlunda klar i kolan och vettig som människa skickar man ju inte SMS. Inte. Aldrig.
  Det borde f-n vara ett FPAN-ärende att behandla kollegor på det sättet!

  //Å

  SvaraRadera
 10. Där håller jag med Å, det är inte den bild jag har av Ottan.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 11. Å: Ottan är nog inte den stora skurken i detta sammanhang, utan han har helt enkelt order uppifrån. Det som retar mig dock är att ingen i hierarkin stoppar korkade ordrar utan låter någon stackare verkställa dem.

  SvaraRadera
 12. Arbetsgivare som gör som dom vill och lever rövare med personalen är tyvärr allt vanligare.

  SvaraRadera
 13. Heder åt en officer med ryggrad!

  Ditt personliga offer, mod och engagemang hedrar dig mer än vad majoriteten av dina nuvarande, och i förtid avhoppade, kollegor antagligen förtjänar. Du har valt att ensam och personligen ta fighten för att alla ska få det bättre. Med människor av din karaktär som försvarar mig, så skulle jag känna mig trygg. Tyvärr är ni väldigt få.

  Jag vet att det inte är någon tröst, sveket svider, men bl.a. krigsindustrin (tidigare kallad "försvarsindustrin") dammsuger marknaden efter din kompetens. Du är en mycket eftertraktad person för många som har vett att uppskatta din erfarenhet och kompetens. Det finns alltid en ny vardag bortom krisen. Med dina kvaliteter finns bara möjligheter.

  SvaraRadera
 14. Efter att ha betalat fackavgifter i alla år, så vill jag nu att lite av det jag betalat in skall gå till en jurist som facket står för.

  Det är nog dags att vår antipersonaldirektör börjar fila på ett CV. Organisationen tål inte detta och liknande händelser.

  CI, du behövs men det gör inte alla i ledningen. Så militär du är, så visar du ett civilcourage som är svårt att matcha.

  Håller med Lew när han beskriver vad han känner.

  SvaraRadera
 15. Är inte detta ett olagligt agerande från försvarsmakten? Vi har väl lagar som skyddar oss mot sådana här trams beteenden. Lycka till.

  SvaraRadera
 16. Det som gläder mig mest i detta elände är att denna blogg läses av en hel del inom media och på HKV. Detta hoppas jag kommer innebära att vi kommer få se fler artiklar i frågan och framför allt en stammande FML som återigen försöker beordra oss anställda att tycka att de är en god arbetsgivare. Det kommer i sin tur öka trycket på och kanske förståelsen (peppar peppar) hos FML att de rejält spårat ur.
  Kan inte släppa att beslutet förmedlades via sms...

  Det måste väl råda ngn form av sjukdomsinsikt på HKV/FML? Deras enskilt viktigaste fråga framöver är att återupprätta någon form av förtroende hos sin egen personal...

  SvaraRadera
 17. Jag tar av mig hatten för dig, Björn. Du skall ha all heder för ditt agerande och gör det vi andra inte vågar göra av många olika anledningar. Du kan, oavsett hur det går, lämna med rak rygg och stolt se dig själv i spegeln varje morgon.

  mvh

  Kn. Stofil

  SvaraRadera
 18. Nästa gång det blir tal om en insats så kommer HRC få ett SMS. Kan dom så kan jag.

  SvaraRadera
 19. Det påminner lite om vad som kan hända i det civila när ett företag blir uppköpt och köparen vill göra sig av med oönskade stödfunktioner (det brukar vara där samordningsvinsterna ska hämtas hem). Att FM behandlar personal man borde vilja behålla på det sättet är helt åt helvete.

  Stå på dig; än finns det rester kvar av arbetsrätten!

  SvaraRadera
 20. Detta är bara sorgligt, vad har hänt med FM? Finns det ingen ryggrad kvar alls.....
  Kliv av Björn, det finns många jobb där man får både uppskattning och betalt!

  SvaraRadera
 21. Jag är inte förvånad. Har ett antal kollegor som blivit uppsagda pga detta. Jag själv har nu tjänstgjort 14 av de senaste 24 månaderna i Afghanistan. Löneförhandlingar sker ju dock på hemmaförbandet. "Ingen prestation vid regementet, tjänstgjort i Utlandsstyrkan" resulterade i lägsta möjliga lönepåslag. Detta trotts mycket goda vitsord. En månad efter detta kom utlandsobligatoriet.
  Hej då Försvarsmakten!

  SvaraRadera
 22. Om det är så här FM behandlar en erfaren officerare med mångårig erfarenhet, med bred civil som militär utbildning.

  Hur behandlas då en simpel soldat?

  SvaraRadera
 23. För det kan väl ändå inte vara så illa att HKV passar på och gör sig av med obekväma bloggare?

  SvaraRadera
 24. Icke acceptabelt

  Jag svarade JA, men kommer nu aldrig att genomföra en internationell insats, aldrig.

  Jag kommer istället att använda mina kvarvarande 11 år till att hjälpa FM på den inslagna vägen mot självdestruktion.

  En i mängden

  SvaraRadera
 25. Vad är det här för en jävla bananrepublik?

  Har länge följt ett flertal av försvarsbloggarna - och blir gång på gång fullkomligt överraskad (mot bättre vetande) över hur personalen hanteras.

  Förstår till viss del dina känslor, men jag önskar och hoppas verkligen att du står på dig. Agerandet skall ut i ljuset, det skall kosta, och NÅGON som faktisk är förtjänt av det ska ta mig fan åka på att bära hundhuvudet. Vi är många som funderar på om en framtid i firman är värt det. Sådant här är direkt avgörande.

  /E

  SvaraRadera
 26. Även jag tar av mig hatten för dig Björn! Hoppas att du kommer att hitta ett bra jobb utanför FM.
  Jag är en av dom som är kvar...ett tag till iaf. Till min stora sorg är det allt för många insiktsfulla, ärliga och hederliga människor, som du själv, som slutar. Just de personer som FM borde hålla väldigt hårt i.
  Tragiskt, förjävligt, ruttet...orden tar slut.
  Ha det gott!
  /Civilisten

  SvaraRadera
 27. Otroligt, men samtidigt är väl få förvånade.
  "Uppsagd via SMS" låter som hämtat ett reportage ur kvällstidningen om skandalföretag med utnyttjade svartarbetare och kontoret på fickan.

  Självfallet kommer INGEN uppsagd att få arbetet tillbaka så länge nuvarande kurs mot avgrunden inte omprövas. Men den som envist orkar bråka kommer med stor sannolikhet kunna få några årslöner som kompensation och glädjas åt att under ett antal år se FM förödmjukas i varje rättslig instans. I slutändan kickas bara någon syltrygg som utfört beordrat skitjobb.

  Vilken total katastrof för Info som skall försöka försöka värva personal med det vanliga batteriet floskler och förmedla bilden av FM som en kompetent arbetsgivare. /Bozze

  SvaraRadera
 28. Varför ligger FM i konflikt med fackföreningarna?

  T.o.m. IF metall har blivit riktigt praktiska med att hitta lösningar ihop med arbetsgivarna så deras medlemmar skall få bättre chanser att fortsätta ha välmående arbetsgivare efter finanskrisen.

  Jag förstår att det är en fullständigt enorm förändring att gå ifrån att vara anställd för att försvara Sverige inom gränserna till att göra det utanför gränserna men varför går det inte att genomföra det med morötter och utan slumpmässigt piskande?

  Finns det andra saker som ställer till det som att det är fullkomligt otänkbart för individer och fack att byta grader nedåt och arbetsuppgifter efter behoven inom den del av organisationen som krymper?

  Finns det en myt om att alla officerare är multibegåvade människor som kan flyttas runt i organisationer och byta arbetsuppgifter hur som helst?

  Vad är det som aktörerna har låst fast sig vid?

  SvaraRadera
 29. Man vet inte om man ska skratta eller gråta när man läser vad du skriver .

  Lycka till i striden mot GOLIAT.

  Galärslaven.

  SvaraRadera
 30. Har inte försvarsmakts anställda strejk rätt?
  Om de har det kanske det är dax att nyttja den rätten, annars kan man ju alltid bli sjuk.
  Det kanske är det ända sätet att visa HKV vad ni egentligen tycker, och samtidigt föra ut diskussionen utanför FM och den lilla skara som läser försvars relaterade bloggar.
  /Niklas

  SvaraRadera
 31. Visst vore det kul om Chefsingenjören vinner mot GOLIAT men vad är det som gör Goliat sjuk? Vad är det för mekanismer som får FM att felfungera i sina prioriteringar, ekonomistyrning, personalpolitik, osv?

  SvaraRadera
 32. Vilken soppa...
  Glad att jag inte valde en karriär inom FM en gång i tiden för det verkar vara ett väldigt dysfunktionellt ställe. Inget jag rekommenderar någon yngre förmåga att söka sig till.

  Lycka till Björn, gå vidare i livet med rak rygg och stolt sinne!

  /Lars

  SvaraRadera
 33. Skaffa civila jobb där ni blir uppskattade. Jag går själv i myndighetsskolan. Få betalt medan man lär sig skitjobb, byråkrati och ducka de bruna tungorna. Sen kan man ta privata jobb och casha in. Varför tror ni konsultbolagen vill ha statliga uppdrag. De får gratis utbildning till sina nyanställda.

  SvaraRadera
 34. "Förluster, olyckor – och ständigt lärande" skriver försvarsministern på sin blogg.

  Kanske dags för honom att ta FM i örat, så att man lär sig något av denna olycka som verkar orsaka förluster långt utanför själva grundhändelsen. Det är bara att läsa kommentarerna ovan, så inses skadans omfattning.

  Stöd våra soldater och framför allt, stöd CI i denna svåra stund. Nu måste facket aggera.

  Han har visat att ryggraden inte är en sena som är till för att hålla upp arschlet

  SvaraRadera
 35. Man blir så in i h-vete förbannad när man läser sånt här. Nog visste man att Försvarsmakten var en riktigt usel arbetsgivare, men detta tar priset.

  Jag hoppas innerligt att Försvarsmakten som myndighet kommer åka på en rejäl näsbränna i en framtida rättslig process i ärendet.

  Jag är övertygad om att du har 98% av Försvarsmaktens anställda med dig i ryggen.
  Av de som inte står bakom dig är 1% för unga och oförstående, och den sista 1% är de chefer på HKV som står bakom beslutet.

  Lycka till oavsett vad som händer!

  SvaraRadera
 36. Mina tankar är med dig! Jag är själv i samma situation med en annan statligt ägd koncern; SJ AB, har varit lokförare i ett antal år, men nu omplacerats (dock inte avskedats, och det är därför jag är anonym, och arbetsgivarens syfte är att jag ska säga upp mig självmant) och det är sammanfattningsvis väldigt mkt likheter med Ditt fall. Alltså inkompetenta chefer som är mer måna om sin egen karriär, än om den verksamhet de ansvarar för. Lycka till.

  SvaraRadera
 37. Det här tar verkligen priset för dumheter FM ägnar sig åt inom området personalhantering, men tyvärr måste jag säga att jag inte blir särskilt förvånad. Det går väl i linje med det jag själv upplevde i samband med att jag slutade.

  När jag under en av ledningens alla otaliga PR-turnéer ställde frågan till dåvarande FVI vad FM gjorde för att vara en attraktiv arbetsgivare för unga välutbildade personer så att man VÄLJER FM framför civila arbetsgivare fick jag det härliga svaret att "sånt sysslar vi inte med, att vara officer är ett kall". Detta var 2005, och inte under kalla kriget, vilket man kanske kunde tro.

  Jag hade redan då stannat kvar tills jag inte längre kände att det var värt det för mig. Arbetsgivaren visade inte en enda gång någon vilja att förändras i en riktning dit mantrat "personalen är vår viktigaste resurs" är något annat än tomma ord.

  Listan kan göras hur lång som helst. FM förmår helt enkelt inte hantera personal, och de har inte lärt sig sedan jag slutade - tvärt om uppenbarligen!

  Beslutet att lämna har jag sedan inte ångrat en enda gång, och det kommer inte du heller att göra, Björn! Men jag saknar ofta mitt jobb och alla trevliga kollegor.

  All lycka i framtiden!

  Karin A
  fd fing-kollega

  SvaraRadera
 38. Inte en sportkepa att FM´s agerande håller rättsligt. Du har några hundratusen i skadestånd att vänta.
  Med lite flyt så har du då sedan länge ett civilt jobb.
  Om 5 % har tackat nej och en del av de som tackat nej genomför insats frivilligt så lär de 5 % inte vara något bekymmer.
  Vidare så lär antalet nejsägare minska för varje år då personalen omsätts.
  Varför kör man då på och skaffar sig en sådan badwill, helt ofattbart.

  Det är dags att stoppa charaden, besluta vad vi ska ha försvaret till och organisera det därefter. Att svenska folket har fått bestämma att vi enbart ska kriga utomlands är nys, det har aldrig varit en valfråga. Insatsförsvaret har smugits på folket.

  Lycka till! I motgången prövas mannen.

  SvaraRadera
 39. Mycket sorgligt Björn. Jag funderar själv vad jag ska göra de återstående tiden av mitt arbetande liv. Försvarsmakten har fått mina 20 bästa år och de har varit bra även för mig. Jag skräms av de senaste årets agerande och vi och dom-känslan växer med fega mellanchefer som bara säger vad FML vill höra.
  Du är en hjälte och jag hoppas verkligen att du får ett jobb där uppskattning och ärlighet finns.
  Ottan är nog bara budbärare men jag har samma bild som JK, han var duktig på att fjäska för By 51 men katastrofal för verksamheten. Även som budbärare så finns någonstans en skamkänsla för hur man beter sig och det här är långt under den gränsen.

  Lycka till Björn, du har mitt fulla stöd!

  SvaraRadera
 40. FM är inte kommunalt. En myndighet vinner man inte över så lätt. Tyvärr. Facket är en klubb för inbördes beundran och bridgekvällar numera.

  Hoppas det går bra för dig chefsingenjoren.

  SvaraRadera
 41. Hej!
  Chefsingenjören, det finns ett liv utanför med bättre villkor och en uppskattande arbetsgivare.
  Det var ingen fin PR för FM.

  exyoff

  SvaraRadera
 42. Uppsagd via SMS efter 24 års anställning. Låter helt sjukt. Måste vara olagligt. Lycka till btw

  SvaraRadera
 43. Jag vet inte vad jag reagerar mest över, en fantastisk civilkurage eller en fruktansvärt dålig arbetsgivare. Jag hoppas verkligen att huvuden kommer att rulla och på rätt nivå, för det här är bedrövligt!

  Jag blir uppriktigt illamående över hur man ena stunden pratar om personalen som myndighetens viktigaste resurs bara för att stunden senare behandla dem som redan är inne i systemet som skit.

  /LO, soldat

  SvaraRadera
 44. Stå på dig, CI!

  Om man kan sägas upp för att man är principfast på en grund av insikt, pondus och integritet ger det tyvärr en tydlig prognos om utvecklingstrenden för denna märkliga organisation.

  /Morgonsur
  http://morgonsur.wordpress.com

  SvaraRadera
 45. Försvarsmakten har ett sjukt sätt att hantera sina utlandsmissioner.

  Jag var själv anställd inom FM, sökte utlandstjänst och fick en väldigt attraktiv tjänst. Min arbetsgivare sa nej. Ja, tydligen är FM den ENDA arbetsgivaren i Sverige som får neka sina anställda att åka på utlandstjänst. Ni hör ju hur sjukt detta låter.

  Jag sade upp mig och åkte ändå (trots att min arbetsgivare varnade mig att det inte var tillåtet att åka på utlandsmission efter att man sade upp sig så (?!)).

  SvaraRadera
 46. Redan på Hitlers tid flöt det hallonsylt i officersryggarna.

  Det är bra att du tar striden för att visa FM at du inte är nöjd, FM's slöseri med kompetent personal som uppsägningarna har resulterat i, är bara det en grund för anmälan om slöseri med skattepengar.

  Kategorin med nyckelpersonal(som du, liksom även jag tillhör) kostar enorma belopp att återtaga, detta under lång tid, om det nu ens är möjligt.

  Vi ses på andra sidan grinden!

  SvaraRadera
 47. = Nyligen fd resoff sa:

  Hade nyligen utvecklingssamtal med en begåvad elev.
  Lyckades, efter noggrann utläggning om läget i "försvaret", avstyra honom från att söka GMU. Föreslog istället KTH eller Chalmers.

  fd per 2010-09-20

  SvaraRadera
 48. Jobbat i 1,5 år och redan less på FM. Tackar för den 3-åriga betalda utbildningen, jobbar tills jag blir Lt samtididigt som jag håller på att ta en civil examen. Hur många miljoner har ni investerat i mig FM? Vet många kollegor som tänker samma sak från min kull, vilket uppvaknande det kommer bli för FM när de inser att dagens (vettiga) unga männsikor faktiskt ser andra möjligheter i livet än att vara bunden under en värdelös arbetsgivare. Den dagen FM slutar betala officersutbildningen den dagen kommer de allra sista begåvade människorna försvinna från firman. Känner själv många bland yngre kollegor som säger samma sak: Hade aldrig tagit studielån för att bli officer! Samtidigt som det känns skönt så är det tragiskt att jag redan mentalt skjutit ut mig från FM vid en precis börjad karriär. Lycka till Björn så ses vi på den civila marknaden om ett år.

  SvaraRadera
 49. Jag skrev följande brev till högkvarteret så fort jag hade läst Wiseman´s och Chefsingenjörens inlägg:

  http://chefsingenjoren.blogspot.com/2010/11/rattorna-lamnar-skeppet.html

  Hkv, Jag tar i allmänhet ert och ÖB:s parti när någon stammis klagar på FM, men här måste jag tillstå att Chefsingenjören, 100 000 000 kronors mannen, har en viktig poäng. Även om ni inte är öppna med det så bör ni inte låta sådana summor försvinna ut i tomma intet för en prestigevinst! I flygvapnet är det definitivt viktigare att vara mer flexibel än i armén, även om ni väljer att tala tyst om en sådan flexibilitet! Som jag ser det så väger flexibilitet i anställningsavtalet tyngre än prestige. Hundra miljoner - en Man - är 0,333 procent av försvarsbudgeten. Låter det inte högt nog för er? Hade man översatt det till armén så hade man fått 30 man för hela försvarets budget. Som om inte det räckte så är Björn (någonting), som han heter, en utmärkt försvarsbloggare som genererar mycket intresse. Jag föreslår er att ni återanställer honom, och börjar tillämpa en något modifierad anställningsavtalspolicy inom flygvapnet! Dessutom, svälj stoltheten och ge honom en ursäkt. Hans enda brott är att han visade principfasthet (läs länken ovan). Sådant kan man annars bli flygvapenchef för!

  Mvh Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 29/11/2010

  SvaraRadera
 50. Försvarsmaktens aggerande visar att man inte förstår att personalen är en dyr tillgång som man måste förvalta utan hanterar den som en förbruknings vara.

  Utan att förstå att man inte med kort varsel kan ringa Manpower efter en ny "Nisse" när det krisar!

  SvaraRadera
 51. Man häpnar och jag är helt stum.
  All heder till dig, Björn.
  Din blogg är fantastisk. Du verkar smart och bara det är ett karriärstopp inom FM!

  Själv har jag en helt fantastisk historia på hur illa man kan bli behandlad i FM.
  Min fru förstår inte varför jag är kvar. Inte jag heller, ärligt talat. Men jag söker annat...
  Eftersom jag är anställd vill jag vara anonym, men en dag ska jag berätta.

  Jag kan meddela att jag INTE råder unga att ta anställning i FM!

  SvaraRadera
 52. Försvarsmakten vill bli av med officerare, som det verkar finnas för många av, och vi som nu studerar till officerare går mot en oklar framtid.

  Många av kadetterna är redan i nuläget starkt pessimistiska till sina framtidsutsikter inom firman och börjar redan förbereda sig för vidare studier i det civila direkt efter att officersexamen är avklarad.

  Tack för att du delar med dig av det som har hänt dig. Hoppas att flera får upp ögonen för vad det är som pågår och inte söker sig till FM…

  SvaraRadera
 53. Det här var skrämmande läsning...
  Jag vet att FM är en kass arbetsgivare (har själv varit där), men att dom var så här bortom all fattning GENOMUSLA trodde jag inte!

  Det enda vettiga nu verkar vara att sparka hela HKV (borde försvarsministern kunna klara med ett grupp-sms...), sätta in lite vettigt folk som CI, morgonsur och några andra (ni vet vilka ni är) som styr upp den här skiten INNAN det är försent.  Stå på dig Björn, vi är många som håller med och på dig!

  SvaraRadera
 54. Jaha ja, jag tyckte att det var dåligt skött när de tvingade min kompanichef att säga upp mig, trots att han inte kan få tag i en ersättare. Ingen hjälper honom med det heller, human-resurscentrum har väl fullt upp med något annat.

  SvaraRadera
 55. Jag är inte så bra på matte, men låt säga att vi får c:a 333 boots on the ground för en försvarsbudget, om de kostar lika mycket som en pilot.

  Roger Klang

  SvaraRadera
 56. Nu är det snart julfest igen. Då blir personalen åter Försvarsmaktens viktigaste resurs.

  God Jul

  SvaraRadera
 57. Det är rent ut sagt för jävligt!! Så jävla dåligt stil av Försvarsmakten!!

  SvaraRadera
 58. Vad skall man säga men detta speglar en kompetensbrist och en attityd som genomsyrar försvarsmakten, detta kanske funkade när det var plikt men nu när det är en yrkesarme så måste dom ändras.

  SvaraRadera
 59. Saknar ord för hur ditt ärende har skötts, menar misskötts.

  Med ALL respekt, Björn, allvarligast är nog att ditt fall inte är helt unikt.

  Det krävs verkligen mycket nu, för att Försvarsmakten åter någon gång ska framstå som en professionell arbetsgivare.

  Lycka till och sluta inte blogga,

  Lars

  SvaraRadera
 60. Som lärare på Karlberg är jag beredd att under kommande veckor aktivt verka för att sprida detta till de kadetter som nu utbildas på FHS. Inte för att det behövs, de läser nog dessa bloggar själv, men för att visa att vi äldre inte heller ställer upp på detta! Att få uppsägningsbesked via SMS är bland det lägsta jag hört talas om! Nu är råttet mågat!!! Vill FM ha någon kvar i framtiden så får de nog börja visa det NU! Jag är så f-b att det ryker om tangenterna...
  /FLIR

  SvaraRadera
 61. Supertråkigt när bra officerare lämnar FM. Bra officerare behöver vi fler, inte färre!

  Försvarsdebatten har visserligen tilltagit i media den senaste tiden men jag tycker, att det finns mer angående FM som borde komma till den breda allmänhetens kännedom.
  Försvarsbloggar fyller absolut sin plats men jag är rädd att en majoritet av de som läser bloggarna på ett eller annat sätt redan vet hur försvarsmakten fungerar och hur den behandlar sin personal. Jag hoppas och tror att tidningarna redan följer denna och alla andra eminenta försvarsbloggar men jag tog mig ändå tiden att tipsa: SvD, DN, AB, GP, Expressen, CNN och BBC om chefsingenjörens öde. Förhoppningsvis skrivs artiklar som får fler än oss officerare, soldater, sjöman, ex-officerare och andra försvarsintresserade att reagera.

  Sjöingenjören

  SvaraRadera
 62. Som anställd i gröna firman skäms man, jag skäms för att kollegor med mångårig kompetens i de olika systemen får sparken och ersätts med unga och okunniga. Själv sa jag ja..men jag kommer INTE att åka någon stans ofrivilligt det betyder att jag får sparken senare. Min stolthet och min gnista som anställd i FM är totalt nertrampad i jorden, det svek och avsky som jag känner går inte att beskriva. Den enorma fokusering som tidigare varit på värdegrund är helt borta, nu säger dom att vill du inte åka till ett land långt borta och vara beredd att dö så har du inte här att göra. ÖRA? nä en spark i röven är vad det är!.

  Den kända svenska komikern Magnus Betner kallade för en del år sedan försvarsministern för kukhuvud, jag vill nu lägga till regering, rikstad samt hela försvarsmaktsledningen!.

  Mitt regemente har hand om FS20 och dom åker ner i dagarna, vill önska dom lycka till och var rädda om er!.

  SvaraRadera
 63. @FLIR
  Jo vi läser.
  Börjar undra vad det är för organisation som jag är på väg in i. Kanske tacka för utbildningen efter examen och gå vidare?

  //Kadetten

  SvaraRadera
 64. Du borde få stora civil(militär)kuragepriset!

  SvaraRadera
 65. @ Sjöingenjören

  Ett lysande initiativ.

  Nu förstår jag bättre varför FM utrustat alla sina anställda med mobiltelefon. Det är för att de skall kunna ta emot SMS.

  SvaraRadera
 66. Björn Du skall ha all heder!
  Det som smärtar mest är att det är fler fd "bra människor" än Ottan som är inblandade i hanteringen av detta ärende. Vi kan inte välja på att fortsätta gå med knuten näve i byxfickorna. Arbetsgivarens agerande gör att striden är här - oåterkalleligt. Officerskollegor och kamrater: Upp till kamp! Vi måste kuppa och få till en ändring, både av detta idiotiska beslut om Björn men systemet som helhet.
  /Korridorsgrannen

  SvaraRadera
 67. Du skulle inte få sparken utan medalj!

  /Trattbassen

  SvaraRadera
 68. @Kadetten

  Jag förstår det. Varför ska unga människor ta anställning i en myndighet som inte visar större respekt än detta? Jag skulle inte göra det om jag vore 25 år yngre, jag skulle nog resonera som du och säkert många av dina kamrater gör...
  /FLIR

  SvaraRadera
 69. Helt galet, har spridit det till folk som jobbar på såväl morgon- som kvällstidningar.

  SvaraRadera
 70. All heder åt dig Björn!
  Det du visar är verkligen kurage av stora mått!

  Det är så tragiskt att man inte finner orden ens att kunna skriva vad man anser om ditt öde och FML/HR C agerande. Men liksom ovanstående kommentator så är även jag en FK som jobbat i 1,5år och jag siktar på att jobba tills jag blivit löjtnant...sen lämnar jag det här j-vla luftslottet som kallas FM. Jag trodde skolan var KASS och längtade till verkligheten hos förbandet, bara för att upptäcka att verkligheten var ännu sämre.

  Återigen...all heder åt dig Björn! Vi syns i något konsultföretag som lever på FM, för det är där jag kommer söka jobb härnäst!
  //Bosse

  SvaraRadera
 71. Björn, jag står upp och hyllar dig för ditt mod och ditt kurage

  SvaraRadera
 72. Helt stört!

  Stå på dig, så kanske vi ses i det civila livet. Tidigare än beräknat med tanke på hur FML beter sig.

  Sanslöst.

  SvaraRadera
 73. Ingenjören,
  största respekt till dig och din principfasthet.
  Vi i FV behöver fler som dig, och då gärna kvar i firman för att försöka få till en förbättring i det kaos som nu råder.

  Flyg väl!

  SvaraRadera
 74. Jag avråder alla som rådfrågar mig om att bli pilot i FM. Jag är mycket oroad över framtiden och det enda som håller mig kvar är kommande pension, i övrigt föraktar jag arbetsgivaren och den fullkomliga frånvaron av ledarskap på överstenivå och uppåt. Det finns undantag men de är få.
  Jag har sett fd kolleger bli som förbytta när de jobbat eller lismat sig till överstar. Befordringslistan till general för oss i FV gör inte att denna dystra dag blir bättre.
  Lycka till Björn, det är du värd. Det är oss det är synd om som mister dig som arbetskamrat.

  /Några tusen timmar tungt

  SvaraRadera
 75. All heder åt dig Björn som tar ett principiellt beslut och håller fast vid det. Det önskar jag att jag också kunde göra. /J

  SvaraRadera
 76. Fruktansvärt dåligt! skrämmande att försvaret behandlar en sådan framåt medarbetare så dåligt.

  Bara följa upp och skriva ett protest brev till denna PUA PERSDIR /Jan Otterström och framföra vad jag tycker om dagens personalpolitik och total avsaknad av sunt förnuft. Till lika även skriva brev till Försvarminister och försvarutskottets medlemar.

  Försvarmakten består av människor och vi måste ha bra sådana för att få ett försvar värt namnet.

  Stå på dig Björn och följ upp
  Du har många som stödjer dig!

  Hemvärns soldat

  SvaraRadera
 77. HerreDJÄVLAR!!!

  Det här var den sämsta förbannade skiten jag har hört om i FM - och tro mig, jag har både hört och sett ruskigt mycket skit efter mer än 10 år i 'Firman'..!!

  Bestrid, kämpa - gå på marsch!!!

  Vi skall sprida detta så långt vi kan - kan vi dessutom få en engelsk översättning så FML kan få skämmas i utriket!?

  Björn, var din roll som bloggare känd på din arbetsplats? Med tanke på vad som hänt tidigare bloggare (inte bara "Strilaren") så kan jag tänka mig att det eventuellt kan ha spelat in, och någon nu såg en en upplagd straffspark?

  GMY

  SvaraRadera
 78. Gråter över vad som sker...

  SvaraRadera
 79. Det var ta mig fan droppen!

  Nu ska jag också ut ur firman!
  När jag lämnar till SAS eller Norwegian så ska jag SMS:a in min uppsägning!

  Troligtvis så skiter väl arbetsgivaren fullständigt i detta då min utbildning bara är värd runt halva din! (5o.ooo.oooSEK)

  Vilken civilkurage! Jag är stolt över dig Björn!

  Vi ses därute!

  /1000h tungt + en massa Tp-tid

  SvaraRadera
 80. 1000h: Räknar du samman vad alla dina flygtimmar kostat skattebetalarna = din utbildning, så hamnar du nog en bra bit över 100 milj.


  CI: Det känns skönt att se att ditt öde berör så många. WW slår förmodligen besöksrekord ikväll och din blogg har utan tvivel gjort det med råge med tanke på antalet kommentarer.

  SvaraRadera
 81. Jag har komponerat en bild för när de ska rekrytera ersättaren till dig.

  http://proxy1.pixbox.se/arkivet/synligt_37/31890000-31899999/640x480/31898190.jpg?0

  Vilken Pippi som "har vad som krävs" kan ni gissa själva.

  SvaraRadera
 82. Grattis Björn! Du kommer nu ut i den verkliga världen, långt bort från absurditeternas paradis.

  Det finns ju två sätt att överleva i denna organisation: Skratta åt eländet eller passera ut genom grindarna med högt huvud. Du har vår allas respekt för ditt val, du manifesterar det som så många tycker men tvingas acceptera. Det är många med mig som är låntagare likväl som löntagare.

  Det blir tomt utan folk som dig!

  SvaraRadera
 83. Ryssarna är iallafall inte dumma, att infiltrera HKV måste ha varit mycket enklare än att kriga ihjäl vårt invasionsförsvar.

  SvaraRadera
 84. Björn,

  Det smärtar. Jag respekterar Ditt sätt att agera. Det borde stå som ett föredöme för alla som värderar integritet och självständigt tänkande. Likväl är myndigheten ett maskineri som ytterst har att underbygga och genomdriva de beslut som fattats på högsta ort.

  Har ÖB, eller för den delen annan generalsperson, en gång ställt ett ultimatum får ingen vika. Come what may. Djupt beklagar jag den empirik Du fått erfara, men betvivlar FM:s förmåga till omtag.

  Du har den mest intressanta av alla bloggar inom utgiftsområde 6. Oavsett vad hoppas jag att den fortsätter.

  Allt gott


  Allan Widman

  SvaraRadera
 85. Jag vet det kanske känns långt borta men Björn, stanna, kämpa och låt dom inte vinna. Gå ut med det här i pressen så dom inte vågar ge dig sparken. Du kommer knappst bli svartlistad, snarare hyllad!

  Men jag förstår om du vill peka finger åt försvaret. Hoppas att ditt öde, vad det än bli nu kan få oss som kämpar att jobba ännu hårdare.

  Men jag hoppas du stannar!

  /trupparen

  SvaraRadera
 86. Efter att ha läst Chefsingenjörens beskrivning av det bisarra övergrepp han utsatts för av sin arbetsgivare, vilken dessutom har som strategisk målsättning att stärka bilden av sig själv som en attraktiv sådan, är det inte utan att man undrar; hur tänker de ”Moder Sveas finest”?
  Hur resonerar personerna i försvarsmaktsledningen och de andra cheferna i högkvarteret?
  Vad rör sig bakom pannbenen på förbandscheferna? Hur i hela friden kan det bli så fel?

  En onekligen intressant inblick i denna slutna värld kan man få om man läser de minnesanteckningar som fördes vid redovisningen av en gruppuppgift vid ÖB senaste chefsmöte, som avhölls den 16 november. Mötets deltagare, chefer i högkvarteret ner till avdelningschefsnivå och chefer för organisationsenheter (förband, skolor och centrum), indelades i fyra grupper för att diskutera och redovisa följande frågeställningar:

  • Hur är stämningen och framtidstron i organisationen?
  – Eventuella förslag på åtgärder?

  • Vad väljer ni som förbandschefer
  – Säga upp övertalig personal gentemot IO 14 och PROD 14 ?
  – Avveckla förmågor/delförmågor

  Snillen spekulerar eller dumskallarnas sammansvärjning, sjukdomsinsikt eller förnekelse – döm själva. Här följer gruppernas redovisningar:

  Grupp 1:
  • Eleverna på skolor upplever framtidstro men obalanser i FM oroar dem.
  • Vissa medarbetare på förbanden skrev under det nya avtalet med "knuten näve".
  • Omgaloneringsfrågan har sprängkraft, -rätt timing är viktigt. Det är OK att tjänstgöra med högre grad på lägre befattning.
  • De nyligt anställda soldaterna är "på hugget". -förväntansfulla.
  • Införande av PRIO väcker viss oro i organisationen.
  • Vissa personalkategorier oroas över att de kommer att köras för hårt avseende deltagande i insatser.
  • Kan bli svårt att rekrytera till nationella skyddstyrkorna.
  • FM behöver få bättre kontakt med sina reservofficerare.
  • Frivilligorganisationens 600 000 "ambassadörer" - hur ska de nyttjas bl a avseende rekrytering? Finns potential outnyttjad.
  Sammanfattning:
  • Ingen dålig stämning, men det finns en oro.
  • I valet mellan uppsägningar och förmågor: uppsägningar, dock -se över omstruktureringar och nyttjande av likartade resurser, t ex tekniker.
  • Pendlas resurser bort, -kostnader för pendling kan minskas?

  Grupp 2:
  • Mycket att göra men att sätta upp nya förband upplevs positivt.
  • Oro finns angående omgalonering och int. arbetsskyldighet.
  • Det finns ett förtroendeglapp till högsta ledningen.
  • Avseende bloggar "- ta befälet över diskussionerna."
  • Allt genomförs samtidigt.
  • FM bör bli tydligare och trognare till de uppdrag som vi har.
  • Angående frågeställningen så kunde gruppen inte enas om ett svar:
  • -problematiskt att utgöra positiv arbetsgivare samtidigt med uppsägningar.
  • -Det finns processer i FM som hanterar samma ärenden.
  • -Har vi för höga ambitioner avseende teknik i FM? Måste vi ha det senaste eller kan vi nyttja den materiel vi har längre?

  Grupp 3:
  • Gruppdiskussionen startade i positiva termer för att därefter bli mörkare.
  • Oro finns angående IO14 och PROD14 ang t ex bemanning.
  • Avdömningar krävs.
  • Verksamhetssäkerhet diskuterades från flera förband.
  • Högt tempo avseende operationer oroar, kommer det bli så?
  • HR-funktionen utsatt, GSS, resoff m m, svårt att klaras av.
  • MAU vid ett av förbanden i gruppen visade på -toppstyrning/centralstyrning. Förtroendet för ledningen har nedgått.
  • Fråga 2: förordar ej uppsägning men behövs eventuellt skäras i förmågor.

  Grupp 4:
  • Oro finns för att resurser och uppgifter inte harmoniserar.
  • Läget är ljusare än vad facket redovisar.
  • Mer delaktighet från förbanden önskas.
  • Det upplevs att det finns två högkvarter.
  • Bättre långsiktighet önskas.
  • Fråga 2: övertalighet måste omhändertas. Om tvunget: uppsägning och behåll förmåga/or.

  SvaraRadera
 87. När jag tog officersexamen i fick vi frågan om det kändes som "Vår försvarsmakt". Jag tror ingen vågar ställa den frågan till dagens blivande officerare eller specialister.
  Björn, om Sverker och hans ja-sägare läser detta och blir arga istället för berörda så är det en psykopatdiagnos i sig.
  Tyvärr lever jag i en ekonomisk verklighet med en kompetens ingen efterfrågar vilket gör att jag är kvar. Däremot kommer jag att i fortsättningen göra det jag ska och inget mer. Dumlojalitetens tid är över.

  Björn, du är bäst. Flyg lågt och fort.

  /Bättre 0.9 på lågan än en 9a utan gnista.

  SvaraRadera
 88. Uppsagd via sms?!??!

  Jag blev också uppsagd, men åtminstone via brev. Det här är det sämsta jag har hört!

  /M. Ström

  SvaraRadera
 89. Nu får väl det ändå vara nog!? Va hände med "Ottan"? Uppsägning via SMS, det är f-nimig inte 1:a april idag? Sånt här får mig att tro att jag drömmer. Rejäla mardrömmar.

  All heder åt dig CI, önskar att jag hade haft samma typ av ryggrad som du.

  //JOPP

  SvaraRadera
 90. Man kan klaga och gnälla allt man vill men FML lyssnar inte på det örat. Så är det bara och det har visats igen och igen.

  Det enda som gäller är att visa på en konsekvens. Jag pratar strejk, vild om så måste eftersom ATO är del av problemet, eller något annat som de förstår.

  FML ser inga konsekvenser av sitt agerande. Inga i FML får åthutning av deras chefer; politikerna. Det är riskfritt att vara värdelös och bara banka jarheads. I det system som vi hjälpt till att sätta upp kanske de gör det vem som helst skulle göra, skydda sig själv med att sparka neråt.

  Vi måste agera, och agera nu, om vi ska ha en Försvarsmakt om tio år.

  SvaraRadera
 91. Allan, efter Nürnbergrättegångarna har vi prejudikat på att varje soldat måste stå till svars för sina egna handlingar.

  Om chefen agerar som en idiot är det vår uppgift att se till att han får stå tillsvars för sin inkompetens.

  Om hotbilden någonsin förändras tänker jag nog dra på den här låten i bakgrunden och fortsätta sova: http://www.youtube.com/watch?v=LkomflLAeTY&feature=related

  SvaraRadera
 92. Vem har sagt att vi inte har strejkrätt? Så klart vi har. Men bara under förhandling eftersom det mellan avtalen råder fredsplikt (enligt avtalet)

  SvaraRadera
 93. Ett av felen inom FM är att personal roteras så att när de väl lärt sig ett jobb så förflyttas de. Det leder givetvis till att personalen lär sig något men inte att organisationen drar nytta av det. Sannolikt torde FM ha bättre nytta av att anställa sakkunninga för personalfrågor och ekonomistyrning och låta militär personal syssla med annat.

  SvaraRadera
 94. Har jobbat länge i personalsektorn. Både i Sverige och i Tyskland. Jag har aldrig hört talas om dess like. Jag har ingen kännedom om ovan nämnda personer och vederbörande har säkert varit en bra officer, men ett meddelande om kommande uppsägning med sms visar på sällsynt dåligt omdöme och en ryggradslöshet av sällan skådat slag. Ja, det är skit att behöva säga upp personal, men man gör det personligen. Har man inte den ryggraden att man klarar av det så ska man inte jobba med personal. De lite speciella omständigheterna med att du befann dig utomlands motiverar inte sms-uppsägning. Kommer helt omotiverat att tänka på filmtiteln "En officer och en gentleman". Verkligen helt omotiverat.
  Jag önskar dig all framgång.

  SvaraRadera
 95. Lär väll ha polisen bankandes på dörren imorgon bitti. Men det får det vara värt för att få säga det som alla borde tänka.

  Kan det inte vara dags att göra en militärkupp? Kanske inte mot regeringen och landet. Men allra minst mot militära högsta ledningen. Kan inte behövas många man för att ta över högkvarteret i Stockholm och ersätta den högen med omogna spyhögar till ledare.

  Jag vill nominera Björn och Wisman bland andra som nya ledare i morgondagens försvar och Allan Widman som ny försvarsminister.

  Lycka till i det civila mörkret Björn. Må det vara ljusare än den motsvarighet som gäller i försvaret.

  SvaraRadera
 96. Hej

  Det är för dj-ligt.
  Fy f-n för FM och den ledning den har.
  Skandal är en bra beskrivning.

  Din hantering är det många som vill gör.
  Funderade själv på en reservation men vågade inte, risken var för stor.
  Hus, familj...

  Hoppas verkligen allt löser sig för dig.
  Du har mitt gillande o respekt

  Markstridare

  SvaraRadera
 97. Allan Widman har ett publikt uppdrag, vad sägs om att han drar denna händelse vid alla tänkbara möjligheter?

  NÅGON måste väl ändå reagera?
  (med "någon" menar jag någon högt upp i hierarkin civ el mil, som har cojones nog att leva upp till ÖRA)

  Media borde vara på hugget, varför ställs ingen/inga till ansvar om FM's agerande?

  SvaraRadera
 98. De va då %&@£$!!

  Några expeditionstjänst och rättstjänstfunderingar..
  -Har sms börjat diarieföras? Eller är inte korrespondansen diarieförd och upprättad som en allmän handling?
  -Kan PRIO skicka sms till den som varit olydig?
  -Hur kan man hota med FPAN och personliga skäl MOT dig för att få till en uppsägning om arbetsbrist?

  Förstår inte, kan inte förstå, har enligt vissa chefer som jag inte förstått, aldrig förstått och har redan valt att lämna firman. Men jag saknar och kommer alltid att sakna kamratskapen och äventyren!

  /JAR

  SvaraRadera
 99. Förekomsten av en och annan förledd eller till och med ond människa i Försvarsmakten borde inte behöva ge upphov till någon större oro.

  Det är ju snarare de många i grunden välmenandes benägenhet att tigande se mellan fingrarna med de enstaka, som är problemet.

  M. Robespierre var en brilljant teoretiker och retoriker. Dessvärre så lät hans revolution sig inte genomföras utan ett ständigt tillflöde av människoblod. Det var först när han av flera och offentligt blev utskrattad som han kunde städslas.

  Så är det nog också med vår ÖB. Innan han blivit avklädd, så är officerskåren blott järnfilspån, som orienterar sig i hans magnetfält.

  "- Vi tycker alla som Chefen, bara så mycket mer!" är mässens mantra.

  Samma psykologiska gruppdynamik som i de kriminella motorcykelgängen gäller. Ingen kan litas på som inte begått en dumhet tillräckligt stor för att bränna alla alternativ och utvägar utanför kotteriet.

  Att hävda förträffligheten av GLC/GLI är därvidlag så tokigt att det är ett oöverträffat karriärsteg för att vinna inträde i kammarillans högsta krets.

  SvaraRadera
 100. Björn

  Jag skäms för bristerna i ledarskapet inom Försvarsmaktsledningen.

  Jag skäms för hur utlandsobligatoriet hanterats.

  Jag skäms när jag diskuterar Försvarsmaktsutvecklingen det senaste åren med min äldste son som gjort lumpen på K4.

  Jag skäms när jag diskuterar det glättiga innehållet i broschyrer och brev som mina yngsta söner erhållit från FM i samband med att dom går ut gymnasiet till sommaren.

  Jag skäms när jag inte kan rekomendera dom att göra militärtjänst och ta anställning i FM, något som dom vill och överväger.

  Jag skäms för det försämrade rykte Försvarsmakten skaffat sig under de senaste åren bland sina anställda.

  Jag skäms när civila vänner och bekanta undrar hur det står till i Försvarsmakten och vart vi verkligen är på väg.

  Jag skäms över hanteringen av dig som kollega, bloggare, officer, vän och människa.

  Jag skäms så in i hel... mycket å försvarmaktens vägnar, Sverker Göransson. Jag hoppas att du har det som krävs för att göra det samma!


  Vänligen

  Peter Neppelberg

  SvaraRadera
 101. Man kan bli ledsen för mindre. Men stå på dig Björn! Din arbetsgivare har nu skitit i det blå skåpet och skämt ut sig inför hela Sveriges befolkning. Du har alla möjligheter att vinna en juridisk process i AD. Missa inte chansen att sätta försvarsledningen i juridisk pott-träning. Sverige behöver nämligen en rumsren försvarsledning som inte skiter i det blå skåpet. Lycka till med din civila karriär!

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 102. Statsministern bör kalla tillbaka H.Syrén.

  C.Lidström kan direkt från Korea förfånga denne i Bryssel.

  E.Zola:
  Quant aux gens que j’accuse, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, je n’ai contre eux ni rancune ni haine. Ils ne sont pour moi que des entités, des esprits de malfaisance sociale. Et l’acte que j’accomplis ici n’est qu’un moyen révolutionnaire pour hâter l’explosion de la vérité et de la justice.
  Je n’ai qu’une passion, celle de la lumière, au nom de l’humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n’est que le cri de mon âme. Qu’on ose donc me traduire en cour d’assises et que l’enquête ait lieu au grand jour ! J’attends.

  SvaraRadera
 103. Så lyckades "Ryssland" till slut.... När byttes FML ut....??? Anonym.

  SvaraRadera
 104. Nu får det vara nog. - Har medvetet undvikit att försätta mig i en ekonomisk situation som innebär att man är beroende av FM.

  Det är hög tid att gå vidare, och Björn! du är definitivt är inte ensam...

  SvaraRadera
 105. Jag har haft, som jag ser det, förmånen att arbeta inom som soldat och gruppchef i Bosnien och Kosovo. Det har varit en tid som jag ser tillbaka på med glädje trots att allt inte var bara bra men väl så utmanande och utvecklande, ett äventyr. Idag kan jag inte begripa hur vi skall kunna fortsätta särskilt länge med fortsatt god förmåga med den otroligt usla personalpolitik som förs.
  Flera ovan har förvånats över att Jan Otterström betett sig illa, jag är inte förvånad, jag har sett flera väldigt omtyckta chefer som helt bytt spår då de hamnat i Sthlm. Dessutom har jag svårt att klandra andra än ÖB och PersD för det här. ÖB har egentligen ingen att skylla ifrån sig på då grupptänksbeteendet är så utpräglat så borde det ha antingen kommit från högsta ort eller stoppats därav!

  CI jag kan förstå att det svider rejält att efter 24år bli uppsagd på så lösa grunder, se det däremot som en chans att byta karriär. Snart kommer kompetenta officerare att svämma över den civila marknaden, då vill du inte vara kvar i FM och du vill ligga före den puckeln med sökande fdmilitärer.
  Känn däremot feter om du orkar dra det rättsligt för då har du i mina ögon ett ganska säkert startkapital liggandes i AD...

  Lycka Till!!

  /Kristian Jansson

  SvaraRadera
 106. Det här ska du inte finna dig i!
  Om du nu verkligen blir uppsagd på måndag, så överklaga.
  FM får svårt att vinna målet i Arbetsdomstolen.
  Rättsläget är för oklart.

  Olaus

  SvaraRadera
 107. Jag är för obligatoriet och jag tycker att det borde införts för länge sedan. Jag tycker att de som inte är beredda att tjänstgöra utomlands skall söka sig ett nytt arbete.

  Det förtar dock inte den ilska och besvikelse jag känner efter att ha läst om hur du har behandlats. Att förmedla ett sådant beslut via SMS är i mina ögon tillräckligt för att avsändaren eller den som beordrat gärningen bör avskedas med omedelbar verkan. Att man dessutom avser driva ärendet i FPAN för att hindra dig att genomföra den planerade och ytterst viktiga utlandstjänsten är så illa att arkebusering av ansvariga vore ett alltför milt straff.

  För mig och mina kollegors skull som har stor behållning av det du skriver på din blogg och för att det är nödvändigt med de diskussioner kring FM som det skapar så hoppas jag att detta beslutet på något vis kommer att ändras och att du kvarstannar i FM och fortsätter med ditt bloggande. Även om möjligheten öppnar sig har jag dock full förståelse för om du lämnar skutan för nu är måttet rågat. Se i så fall till att få med dig ett ansenligt skadestånd. Det har du förtjänat.

  SvaraRadera
 108. Det här är fanimig det värsta jag hört, någonsin, från FM. Kämpa på Björn!

  /Starvid

  SvaraRadera
 109. Vilken Kafkaliknande process! CI, du vill ju åka utomlands,. Hur i helskotta kan försvarsmakten kalla det arbetsbrist?Uppsägning via SMS ... ha ha idioti. Det är ju värre än ett oseriöst bärplockarföretag.
  Om man pratar föregångsmannaskap så borde ingen officer få sätta sin fot på högkvarteret utan att passera en utlandstjänstgöring. Har genomfört ett antal utlandsmissioner som yrkesofficer i det gamla systemet skulle kunna göra det igen, men metoden idag är skrämmmande!

  SvaraRadera
 110. Japp Chefsingenjören, då har försvarsmaketen gjort bort sig igen inför civila myndigheter och aktörer. Vart tog det berömda ledarskapet vägen? Snacka om oflexibel och rigida arbetsgivare. tur att det inte är HRC leder Sverige i krig.

  SvaraRadera
 111. Björn,

  Stå på dig,kämpa på och kräv fackföreningens stöd med juridisk expertis och ogiltigförklara uppsägningen med stöd av 40§ LAS ogiltighetstalan och skadestånd §41 LAS.

  När jag läser din beskrivning så blir jag så f....

  Det är precis sådana människor som du vi behöver i försvarsmakten glasklar analytisk förmåga,extremt kunnig och påläst och betydande civilkurage och ryggrad.

  Jag tror att alla som följer din blogg håller med mig.

  SvaraRadera
 112. Det är tugnt att ha sin andra hälft i en organisation som behandlar sin personal som skräp. Framförallt när jag pluggar till personalvetare. Men det här är ta mig f-n det sjukaste jag hört!

  Stå på dig!

  SvaraRadera
 113. Suck! Vilket sätt!

  Angående bloggen (om nu den skulle vara den egentliga orsaken): en är saklig och utan personangrepp (vissa personer nämns dock).

  Björn, lycka till i den juridiska processen och med att hitta ett nytt jobb.

  Fundersam

  SvaraRadera
 114. Allt är sagt ovan så jag säger det igen.
  Peter Hammarberg

  SvaraRadera
 115. Jag kan tyvärr inte säga att jag är förvånad. Vi har tappat allt vett och sans. Jag ser exempel på liknande tankelapsus det varje dag. Jag skulle kunna skriva en väldigt tjock bok om idioter/idiotier bara rörande NBG.
  Undrar hur man översätter HR i FML? Människa och resurs verkar iallafall inte finnas med.
  Kan egentligen bara beklaga att vi inte är bättre än så här.
  Den eftertaktade trovärdigheten försvann med detta in i ett mörkt hål.
  Den väl tilltagna "attraktionsbudgeten" kommer inte att förslå långt. Man verkar inte förstå vad herr Grundeviks insändare, vindkraftsröran eller din uppsägning kostar PRmässigt.
  Vi har inte det som krävs i många avseenden och vi verkar för att göra oss av med ännu mer kompetens.
  Det känns mer som ett litet halvskumt källarföretag på väg utför än en stor myndighet i förvandling!

  FML;
  Betänk att detta är människor som vi skall kunna lita på i den svåraste av stunder. Är dessa de som skall leda oss i krig??
  Har de vad som krävs för att dra en slutsats av sitt agerande??

  Du gjorde rätt!

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 116. Skönt att någon står på sig! Jag utbildar mig till HR-människa just nu och enligt mig så borde du vinna om du tar det till Arbetsdomstolen, när du vinner där kommer FM vara tvungna att antingen ge dig jobbet åter eller betala 32 månadslöner i skadestånd.

  Givetvis kommer det bli en principsak så du får massa pengar, dock kommer det vara så dyrt att FM inte kan vara lika djävlig mot andra.

  Jag hoppas du pratar med facket och gör ett försök.

  /NBG -08

  SvaraRadera
 117. Välkommen ut i det civila mörkret! Även om arbetsgivare här kan vara slavdrivare emellanåt så är har de åtminstone oftast någon form av anständighet, ett koncept som är så långt borta från FML att de inte ens kan se det med teleskop.

  SvaraRadera
 118. Är inte den här soppan ett resultat av att det numera bara är råttor kvar på skeppet? Många som skulle hanterat detta bättre (både strategiskt och taktiskt) har säkert redan lämnat organisationen.

  På något sätt är det ett sluttande plan, och hypotesen är nog att det snarare kommer att bli värre än bättre i närtid.

  SvaraRadera
 119. En tanke som slår mig är att du blir uppsagd på detta sätt av en person som faktiskt vet och vill att du tar den här kampen. Det där SMS:et är, rätt använt, ett fantastiskt verktyg i kampen mot det inom FM som i dag inte fungerar.

  Om de vet om din blogg, och det gör de säkert, vet de också att verktyget sitter i rätt händer. Lycka till.

  SvaraRadera
 120. Helt sjukt!

  All heder och stöd!

  Jag skäms att tigande jobba kvar med denna FML...

  SvaraRadera
 121. Jag sluterar dig!!

  Din reservation kan jag tycka var sund. Egentligen borde ALLA skrivit så i sina tvångspapper.

  Hur kan FM komma undan med att strunta i lagar och förordningar? Är verkligen ekonomin SÅ dålig att man sparkar första bästa som man kommer åt för att spara lönekostnader?

  Fm har inte fattat NÅGONTING verkar det som, vad kostar det att utbilda ny personal?
  Tror man på fullaste allvar att det finns normalt funtat folk som vill jobba för 16500:- i månaden?

  Jag tror attt FML har lite panik faktiskt, De vill lägga ner Flottiljer och Regementen men den politiska viljan att göra detta finns inte så vad gör man då? Pengar verkar vara den springade punkten idag. Hotbild, utveckling, personalvård är ord som försvunnit. Utom utveckling av PRIO, GLI och andra huvudlösa projekt.

  Det som är tråkigt är att i alla projekt som jag har insyn i så ser ALLA till sitt eget hus.

  FMTIS t.e.x Där skall ju ALLA med en tekniskt tjänst införlivas numera för att göra "samordningsvinster".

  Det gå att göra sådana vinster det vet jag men tydligen går det inte att bara ha EN stab för detta utan man skall ha TVÅ!!!
  Jag kan ju tycka att skall man spara pengar så ta bort ena staben för fasen! Overheadkostnader!!

  Men ICKE, de som skall spara är de som verkligen jobbar med att få ut effekt av sitt arbete, DÄR finns det besparingskrav.

  En reflektion: Under de otal omorganisationer som jag genomgått så har vårt arbete på "Site" alltid fungerat bra, ÄVEN om staberna inte kommit i ordning.

  De kanske inte behövs??

  //Jarhead

  SvaraRadera
 122. Detta var något av det mest absurda jag hört talas om. Säga upp någon via SMS?

  SvaraRadera
 123. Ditt agerande visar på kurage och mod, igen visar FM prov på sällan skådad omdömeslöshet.
  Du hade varit ett välkommet tillskott här nere i Afghanistan! Hoppas din framtid löser sig!

  /soldat ur FS19

  SvaraRadera
 124. Sorgligt. Känns som en kort men viktig epok går i graven. CIs blogg har tillsammans med Wisemans satt en ny standard på "branschbloggar". Aldrig förr har så initierat skrivits om Försvarsmakten för en större allmänhet. (lite lustigt att en prominent bloggares avsked sker samtidigt som wikileak släpper en ny packe med dokument, men det är väl ett tidens tecken).
  Samtidigt kan jag inte annat än tycka synd om "Ottan" och resten på Lidingövägen. De har försatt sig i en situation med alldeles för stora befogenheter och ansvar utan ens teoretiska möjligheter att kunna ta det påtagna ansvaret. Mot alla vedertagna militära principer, som tex uppdragstaktik, har man valt att centralisera viktiga funktioner som personalhantering inom Försvarsmakten.
  Att hantera personal centralt måste förr eller senare leda till att den "personaltekniska" relationen blir opersonlig och frånkopplad.
  Men frågan är varför har FM valt att centralisera en så viktig funktion med dessa kända "biverkningar" i en tid där enligt många FMs största problem kommer vara rekrytering?

  Kan det vara så att FM har organiserat sig för att lösa ett annat problem?

  SvaraRadera
 125. Så länge som stats- och försvarsminister har fortsatt obrutet förtroende för sin myndighetschef så händer ingenting.

  Men även en infinitesimal förbättring är trots allt en förbättring, så återinsätt förre ÖB!

  H.Syréns stora tillgång är att han numera har personlig erfarenhet av att ha tvingats verka under lagar och regler. Därtill har han vidgat sina referensramar genom att förvärva förmågan att tillgodogöra sig kunskap på ett nytt språk.

  Dessutom är han den som en gång i tiden stod upp för sin personal på MUST gentemot den dåvararande överbefälhavaren. Han vet vilka och metoderna för att ro hem den svenska särlösningen HKP 14.

  En myndighetschef som mist en aldrig så liten del av utvägen att spela okunnig och förneka uppenbara förhållanden vore en oerhörd vinst.

  Han har säkert också tillägnat sig alla "Lessons learnt" efter NBG 08? Så med H.Syrén åter vid rodret blir NBG 11 en än bättre stridsgrupp.

  SvaraRadera
 126. Försvarsmaktens ledning är ju amatörer som vill visa fasthet men avslöjar sin dumdristighet. Hur skall vi kunna åka till Afganistan och riskera våra liv med under befälet av dessa herrar? Tack och lov för att vi nu har fått förstå hur det ligger till. Stackars dig Björn som får stå ut med denna behandling

  SvaraRadera
 127. Hej

  Jag har inga kloka ord att skriva som inte redan är skrivna, jag vill bara på detta sätt ge dig mitt stöd.

  Lycka till!

  SvaraRadera
 128. Kan man inte för enkelhets skull dela upp den här diskussionen i två spår. Det första gäller om beslutet "skriv på eller åk ut" är rätt eller inte. Där har alla rätt till en egen uppfattning, men ytterst är beslutet ÖB:s och när beslutet är fattat ska det genomföras - oavsett om man gillar det eller inte. Beslutet är fattat och gäller. Här borde inte anställda i försvarsmakten ha problem att förstå betydelsen av att fattade beslut genomförs. Det borde liksom sitta i ryggmärgen...

  Det andra spåret rör hur uppgiften utförs. Alla kan vara eniga om att SMS inte är särskilt vettigt, men man kan formellt sett jämföra det med valfri annan skriftlig kommunikation. Dock är beslut av denna art sådana att de ska meddelas muntligt, tycker jag.

  Då kan vi ju spekulera lite om vad som får en rutinerad chef med hyggligt rykte att SMS:a. Min första tanke är att han försöker vara serviceminded i förhållande till en, visserligen underlydande men ändå, officerskollega och meddelar sitt ärende på enklaste sätt. Det är den snälla spekulationen.

  Min andra spekulation, som är mindre snäll kanske, är att den personalansvarige är illojal mot ÖB:s beslut och medvetet genomför det på ett sätt som kommre att väcka uppseende, såväl inom som utanför FM. Att lyda order, men att göra det fyrkantigt och korkat, är väl inte en helt okänd protestform inom den aktuella typen av verksamhet?

  Den tredje, och kanske mest sannolika, spekulationen är att den personalansvarige själv har tappat sugen och struntar i såväl sin arbetsgivare som i underlydande och själv inväntar pension?

  Oavsett vilket så behöver inte CI ta det hela personligt - hoppas dock att han fortsätter blogga!

  SvaraRadera
 129. Jag bara gapar. Efter att ha varit ifrån Försvarsmakten sedan år 2000. Jag tillhör de som inte ens svarat på om jag vill skriva om avtalet mellan Försvarsmakten och mig, gällande reservofficerskontrakt. Försvaret har inte på något sett kontaktat mig på 10 år, föränn brevet kom i somras. Oförskämt! Jag väntar på Försvarsmaktens nästa drag. Hittils har det varit tyst.

  SvaraRadera
 130. All heder till dig Björn!

  Det är för jävligt hur vår arbetsgivare beter sig. Stämningen i FM är verkligen i botten efter detta och jag är övertygad om att det inte är det sista personalärendet rörande internationell arbetsskyldighet.

  /Vitablixten

  SvaraRadera
 131. Jag hittar inte orden. Jag har talat mycket med mina officerskollegor i fikarummet och på befälsrummen, och vi är alla lika bestörta över vad som händer. Jag hoppas innerligt att FM agerande i denna fråga lyfts fram i ljuset på bred front i media så att allmänheten får insyn i hur detta påverkar enskilda individer. Det är då tragiskt att vår arbetsgivare får ett sådant hål i sitt rykte nu när det är just det ryktet som är avgörande för fortsatt personalförsörjning. Men, det är ytterst viktigt att detta kommer allmänheten och politiker till livs så att press sätts på FML.

  All lycka i din kamp! Jag ska följa utvecklingen med spänning!

  //Lt T

  SvaraRadera
 132. Hej Björn!

  Jag är själv ung, kadett under utbildning till helikopterförare, och påverkas alltså inte personligen av den "omförhandling" av anställningsavtalen såsom du och mina andra äldre kollegor gör.

  Jag vill ändå uttrycka mitt starka stöd och sympati för din sak och med förhoppningar om att detta kommer att få efterverkningar i organisationen och att saker och ting rätas till, eller sparkas ut med huvudet före. Detta är inte acceptabelt, är det här verkligen den arbetsgivare jag vill ha(Och kommer att få...)?!

  Med varma hälsningar och lyckönskningar!

  /Bückeburg-kadetten

  SvaraRadera
 133. Du har blivit ett offer på altaret i klostret försvarsmakten Björn.

  Det är tråkigt att du som person lämnar firman. Du är en trevlig och kompetent prick.

  Dessutom är det just sådana typer som du, som är dom som skulle kunna motverka att sådana här saker händer igen.
  När de som behövs mest frivilligt lämnar och tvingas lämna försvaret är det något sjukt.

  SvaraRadera
 134. Efter flertalet utlandstjänster och någon kontraktsanställning så lärde man sig hur det gick till för oss "kontrakts" killar (och tjejer.) Vi gjorde vår utbildning, missionen, blev avpoletterade å tack å hej å tillbaks till det vanliga livet som ingenting hade hänt. Detta köpte vi, för det var så det var. Man klagade inte. Jag klagade inte, för jag trodde av någon märklig jävla anledning att det fungerade så: De som var anställda officerare, dom fick nog en värdigare behandling iaf fick man hoppas. Just för att dom är dumma nog att lägga ner hela sina liv på det här. Självklart sa man inget, kanske på sin höjd till förtrogna stridsparskamrater som själva skulle tillbaka ut till "livet"..

  Fan Björn, det här e ju under all jävla kritik. Inte bara pinsamt, utan tarvligt och under all värdighet. Är mycket tacksam idag över att jag aldrig valde att bli officer: Det är "jobb" där man iaf i mina ögon inte gömmer sig bakom vanliga förordningar, arbetsregler osv osv. Man är ju trots allt beredd på att dö hjältedöden för sitt land å sina kamrater. En officer som gör sin tjänst utan att tro på vad han gör, är där för sin månadslön, slickar dagligen uppåt för att främja den konflikträdsla som verkar genomsyra fm och inte litar till sina uppgifter han får i uppgift att verkställa, är tyvärr en officer vare sig jag eller mina kamrater skulle gå en enda jävla meter för..
  Så hur i helvete ska Officerare kunna vara det dom ska vara när de behandlas så där?

  Turligen så har Björn och andra en utbildning och bakgrund som gör dom attraktiva för den civila marknaden. Hur kul blir det när första omgångarna av de vanliga skytteförbandens personal skall avpoletteras efter deras max 8+4 för. Är det verkligen någon som är så jävla dum och tror att det är något som eftertraktas civilt? För flertalet har det tyvärr faktiskt varit bättre att inte skylta med eventuell militär erfarenhet, men det beror ju självklart på vilken väg man vill gå i den civila marknaden. Vill man jaga småungar bakom ratten i en securitas bil så kanske.

  Själv så har man sitt på det torra och ser på tiden som en förmån, spännande och utvecklnade. Men idag så avråder jag alla som för fm på tal som någon "framtid" för dem själva. Visst erbjuder den vägar att gå, men för mer parten så slutar det mer eller mindre om ett par halvt som halvt bortkastade år.

  Efter vad man läst nu så är det inget snack längre. Nerdränkt i slivo halkar den längre å längre ner i tachnaben..

  Jägare.

  SvaraRadera
 135. Bäste Chefsingenjör!

  Jag är så in i hjärteroten upprörd över det som sker att jag saknar ord.

  Då jag sitter vid Emil surfade jag in på HR-portalen och hittade en checklista för uppsägning pga av personliga skäl. Av den framgår att en arbetstagare skall:
  - utföra det arbete han är anställd för
  - samarbeta och vara lojal
  - följa föreskrifter och myndighetens regler
  - använda skyddsutrustning och dylikt
  - inte bryta mot förtroende

  Om du kan och vill så vore det ju oerhört intressant att få veta hur FM motiverar den påstådda missskötsamheten som då skall ligga bakom.

  Oldtimer

  SvaraRadera
 136. Verkligen tråkigt att höra Björn!
  Givetvis hoppas jag att det löser sig så att du kan vara kvar men är det inte den tänkta vägen för dig så kan jag bara gratulera det civila företag som anställer dig.

  Det finns olika typer av människor. Vissa människor har intelligens och kompetens utan att nyttja den. Du har både och, samtidigt som du engagerat dig väl mer än vad någon arbetsgivare kan kräva.
  Den chef som i ett civilt företag skulle fota en medarbetare som du skulle snabbt själv få kängan.

  Vet inte vad man skall säga om arbetsgivaren men en sak är säker... man slutar aldrig att bli förvånad. Försvarsmakten är inte värd dig Björn. Jag vill inte att du skall sluta men har du chansen att starta på ny kula så ta den. Känner du för det kan du ju alltid droppa förbi i det varma landet och ta en funderare....

  / Nedstämd och besviken kollega/vän

  SvaraRadera
 137. Som FHS -elev och framtida chef i FM så häpnar jag än en gång över det dåliga exekutiva ledarskap i FM. Hur ska vi mellanchefer kunna utöva ledarskap då FML verkar ha isolerat sig totalt från övriga organisationen. Jag har en känsla för att om jag försöker ringa "bryggan" på skeppet "Försvarsmakten" så kommer det inte vara någon som svarar.
  Jag önskar jag kunde säga att det finns mer information i mellanleden i FM, men tyvärr!! Som skattebetalare känner jag att jag vill flytta från Sverige så att mina pengar inte förstörs eller används till fånigheter som detta!
  Tänk om vi än en gång kunde knyta vita halsdukar runt vår överarm och visa lojalitet för en ledare vi tror på. I nuläget är jag villig att följa i princip vem som helst som har en vision.
  - ÖB han håller tummarna och hoppas att samhället tar sitt ansvar.
  - AI han är "missnöjd" med facket
  - FVI är rädd att ha tråkigt på mission och får nog kliva åt sidan för sitt "fina" ledarskap.
  "Vem ska man tro på, tro på, tro på när, tro på när allt är så här....?"

  SvaraRadera
 138. Hur många skandaler skall vi behöva se innan Försvarsdepartementet ingriper och städar upp i försvarsmaktens ledning. Men det är bråttom - försvarsmakten blöder och moralen sjunker. Det har finns uppenbart en ordentlig vaxpropp i ÖRAT - dags att spola rent rent i organisationen innan dövheten blir bestående. Även som pensionär efter 38 år i FM blir man bedrövad över det moraliska förfall som drabbat organisationen. Att köra över de fackliga organisationerna i förhandlingar, att skicka ut beskedet när många gått på semester, att hota med uppsägning - att säga upp folk med SMS - det tycks inte finnas någon ände på klantigheterna. När jag läste jag juridiken i Lund fick man läras sig att ett avtal är oskäligt och därmed ogiltigt om alla villkoren inte redovisas. Här finns inte ens något finstilt.
  Var finns logiken om arbetsbrist för denne officer. Skäms!

  SvaraRadera
 139. Försvarsmakten säger nu att du ljuger och att de inte alls säger upp personal via SMS

  http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Forsvarsmakten-kommenterar/Forsvarsmakten-foljer-reglerna/

  SvaraRadera
 140. Måste bara säga att som skattebetalare och frivillig i snart 25år så gillar jag inte hur FM behandlar svenska folkets försvarsanställda.

  När man bildar ett försvar brukar detta ha som mål att skydda det egna landet och då våra nära och kära, en rätt bra grund att bygga ett motiverat försvar. Att som nu försöka skapa en "lego-knekt" armé som skall bedriva verksamhet underställda NATO mfl känns inte rätt med den sammansättning och den utrustning vi har i Sverige. USA apparaten har en helt annorlunda uppbyggnad och annat folk i sin armé. Nuvarande FM består av mer välutbildade personer (bred utb)än tex USA som har lite mer "Join the Army now" värvnings metoder och får då fysiskt kapabla individer men som så tydligt uppvisat brister på andra områden som tex syn på humanitära värden (alla har väl sett detta via Youtube eller CNN)

  För mig känns det som hela FM är på väg att köra i diket

  SvaraRadera
 141. @Anonym 07.27: Jag har redan kommenterat det i en uppdatering av inlägget.

  SMS finns att visa upp för de som funderar...

  SvaraRadera
 142. Jag (20 år) funderar starkt på att utbilda mig och jobba som soldat i försvarsmakten några år. Då har jag räknat utlandstjänst som en självklarhet.

  Men att Försvarsmakten behandlar sin personal på det här sätter gör mig mörkrädd, kommer jag att bli behandlar lika dant? kommer jag råka ut för liknande äckel-fult beteende?

  Sen att försvarsmakten har så grymt värdelösa "rambo" reklamer är sjukt dåligt det också. visa mig istället några korta (RIKTIGA!) klipp på hur en vanlig vardag ser ut för en soldat, både hemma i Sverige och i utlandet.

  Ännu värre är att de skickar hem en j*vla papperslapp som jag ska vika ihop för att se om jag är av soldatvirke eller ngt EN PAPPERSLAPP! ...rakt ned i sopptunnan!

  Neee.. får bli att resa lite efter basåret och sedan köra direkt på civilingenjör.

  SvaraRadera
 143. @ Chefsingenjören.

  Det är inte så att jag tvivlade på vad du skrev, ville bara göra dig uppmärksam på FM lögner!

  SvaraRadera
 144. Jag rekommenerar att man går med i följande Facebookgrupp.

  http://www.facebook.com/home.php?sk=group_115639531836845

  SvaraRadera
 145. en av de mest absurda sakerna är att FM kan fortsätta låta fullständiga amatörer som otterström m fl hantera personalstrategiska frågor. våra chefer har inte i närheten av den formella kompetens som deras arbetsuppgifter skulle kräva i vilken annan myndighet eller vilket företag som helst. en trupputbildare som omskolas till stabsofficer har inte kompetens att sköta ledningsarbetet i dagens fm.

  SvaraRadera
 146. Uppsägning via SMS är en ogiltig handling. Jag blev uppsagd via SMS en gång och min arbetsgivare fick ta tillbaka uppsägningen då den inte var giltig enligt mitt fack. Uppsägning skall ske muntligt och skriftligt med giltiga skäl. Stå på dig!

  SvaraRadera
 147. Stäm skiten ur dem! Såvitt jag kan se har man gjort detta på osaklig grund och på ett felaktigt sätt.

  SvaraRadera
 148. Som så många tidigare nämnt här, så svarade även jag "ja" p.g.a. ekonomisk och familjär hänsyn. Min lojalitet och hänsyn till FM:s intressen och avsikter, har jag nog i princip helt bortsett ifrån vid mitt beslut att svara "ja". Blir det aktuellt för mig att åka på utlandstjänst så tackar jag för mig och kliver av. Mitt förtroende för FM som arbetsgivare har varit minimal de senaste 5 åren och har väl knappast i.o.m. detta blivit bättre. Varför man är kvar kan man ju fråga sig. Kanske det djupt rotade missnöjet som svetsat arbetsgruppen samman, vilket gör att man känner samhörighet och ändå trivs rätt så bra. Men, nä nog känns det ändå som det börjar vara dags att se sig om efter något som är närande för samhället istället. Och du Björn, jag har mött dig och fått se vilken fantastisk kompetens och resurs som FM nu väljer att sparka. Man tar sig för pannan. Tråkigt, tråkigt, men framtiden finns nog utanför FM, så var glad att du får en möjlighet att "andas frisk luft". För oss som fortfarande är kvar börjar det bli syrebrist.
  Såg för övrigt att 50% av de som var i övergångsorganisationen var tekniker. Lär ju säkert bli "enkelt" att fylla de luckorna.

  // FTE 39 C/D

  SvaraRadera
 149. Ang. sista stycket i uppdateringen:

  Men visst är det mycket enklare att skjuta budbäraren. Det är lättare att jaga symptomen än att åtgärda grundproblemet.

  SvaraRadera
 150. Chefsingenjören!

  Jag blir lite splittrad av att läsa allt om din uppsägning. Å ena sidan kan jag förstå att det inte kan gå att hantera "ja med vissa reservationer" - när de nya anställningsbevisen går ut så kommer ju delar av texten i dem att vara identisk. Men det hade du säkert förstått innan.

  Jag tycker också att det var mindre klokt att villkora ditt "ja" till Officersförbundets hållning. OF har en agenda som skiljer sig från din. OF vill sannolikt försöka mjölka ut så mycket som möjligt under omförhandlingarna av arbetstidsavtalet, utlandsavtalet med mera - OF har därför inget egenintresse av att hjälpa till med arbetsskyldigheten. Delar av OF:s argumentation om arbetsskyldigheten tycker jag har varit undermålig.

  Men - det ändrar inte det faktum att Försvarsmakten tydligt har visat att talet om den attraktive arbetsgivaren tydligen bara är just tal. Att inte Försvarsmakten orkar ringa eller skicka ett ebrev ter sig djupt oroande.

  Försvarsmakten måste komma bort från talet om attraktionshöjande "aktiviteter" och inse att attraktion, speglat genom den attraktive arbetsgivaren, inte kan beskrivas som "aktiviteter". Det handlar om ett nytt allomfattande synsätt som måste införas i alla led.

  Lycka till!

  Mvh//S

  SvaraRadera
 151. "Den smällen är Försvarsmaktsledningen beredda att ta."

  Frågan är om uttalandet inte är lite väl ogenomtänkt. Det andas att nån tror att det finns fler bakom den uppsagde med rätt kompetens och som kan plocka upp den fallna manteln. (Nu avser jag både Chefsingenjören och flera andra.) Det är nog rätt ont om dem. Likaså uppfattningen hos FML om hur lång tid det tar att åter ha sådan kompetens inom sina led.
  Det tar inte 2 veckor - 6 månader att lära sig vilken yrkesinriktning som helst, som många tycks tro. Vissa yrken (även militära!) kan ta flera år.

  Kan FM verkligen ta den smällen? Jag vill se den konsekvensanalysen. Skriftligt!

  SvaraRadera
 152. Efter 32 år i "yrket" är jag inte förvånad av de beslut som tas i fikarummen på HKV. Det här är ännu ett bevis på att de sk. cheferna ej har förmåga att efter sina fina högskoleutbildningar där man tydligen ej får lära sig sunt förnuft i planeringsmetoderna hur man skall uppträda som en human människa och ibland frångå de idiotiska beslut som kommer från i mina ögon sett "Vi som slickar uppåt" GENERALERNA".M.a.o VI HAR DOM CHEFER VI FÖRTJÄNAR SEN NBO OCH FRAMÅT.Syltryggar som ej kan tänka själv och ej törs ifrågasätta dvärgens (Göransson) beslut utan ordentliga direktiv vad som gäller för oss som det känns nu har blivit R.K.

  SvaraRadera
 153. Helt otroligt. Jag tycker du har helt rätt och du ska inte vika ner dig för dessa dumheter.

  SvaraRadera
 154. OK Björn, avskedsölen vi tog för mig gällde tydligen oss båda.

  Jag tar mig för pannan. Finner inga ord - eller, som nån skrev, allt är sagt så jag säger det igen...
  Och konstaterar att FM inte vill ha välutbildade flygingenjörer längre. Om de nu nånsin egentligen velat det.

  Jag ringer dig i morrn. Vi har hur mycket som helst att göra på firman, för min del mest sånt jag aldrig hann med som officer. "Uppsagd p.g.a. arbetsbrist", hette det :-))
  Så du är välkommen och välbehövd utanför grindarna!

  Och just det, jag har ju en massa info om Trygghetsavtalet också. Tro inte på HRC när det gäller detta - de har försökt lura mig uppåt väggarna. Synd för dem att jag var mer påläst än de.

  Vi hörs. Stå på dig. Detta kommer att göra ont på L24/TrV.

  SvaraRadera
 155. Sverker Göransson avgå nu!

  Officer

  SvaraRadera
 156. Avgå Sverker.

  Strv-befäl

  SvaraRadera
 157. Instämmer!

  Försvarsmaktens överbefälhavare Sverker Göransson måste sluta.

  Kadetten

  SvaraRadera
 158. Lycka till Björn!

  Önskar att jag också haft bättre utbildning och förutsättningar att kunna stå emot på samma sätt som du har gjort.

  Hoppas den här historien kan sluta med ett omtag från FML och en ny ÖB!

  /H

  SvaraRadera
 159. Jag hoppas verkligen att det löser sig för dig och för Försvarsmakten som institution. Idag är Sverige inte betjänt av denna organisation, tyvärr.

  Att ÖB skulle ligga bakom allt ont i FM håller jag för en enkel generalisering av det slag som lätt dyker upp i tider av frustration. Snarare tror jag att vad vi upplever nu är resultat av en mycket lång tid av omstruktureringar som bygger på beslut som beygger på beslut som redan från början var dömda att misslyckas. När senast reviderades tagna beslut då verkligheten hunnit ikapp och det stod alla klart att det inte var ett bra sådant?
  Försvarsmaktens ledning bygger på system av systemfel och som sådana kommer inget att hända genom att byta ut enskilda personer. Personligen föreståller jag organisationen klart strukturerad från soldat till pluton eller kompani. Däröver ett moln av tuggummistruktur. Som ÖB sitter på. Några av av de största problemen anser jag vara
  - Marknadsekonomiska försök att mäta effektivitet i en annars planekonomisk styrd organisation
  - Centralisering av allt som handlar om personalfrågor samtidigt som man kräver uppdragstaktik som ledningsfilosofi.
  - villfarelsent att vi praktiserar uppdragstaktik samtidigt som styr genom ekonomiska medel. (-Köp vilka råvaror du vill till festmåltiden, men det får max kosta femton kronor)
  - Officerare på platser som kräver en betydligt högre kännedom om regler och förordnande än de har och därför instruerar efter egen tro om hur det borde vara.

  I nuläget ser jag ingen möjlighet att rädda skutan. Kollapsen vi talat om i närmare 10år kan omöjligen vara långt borta.

  SvaraRadera
 160. Den negativa publicitet som FM nu får stå ut med kan få stora konsekvenser för framtida rekrytering.

  Jag har skrivit ett inlägg på Newsmill om just detta.

  http://www.newsmill.se/artikel/2010/12/01/f-rsvarsmaktens-dubbla-budskap

  SvaraRadera
 161. Sedan jag ryckte in har Försvarsmakten inte gjort mycket annat än gjort bort sig och desinformerat, värst av all HRC.

  När de nu dessutom gör såhär, så blir man som förstaårs-kadett inte särskilt glad =/

  SvaraRadera
 162. Nu så var det förvisso några år sedan jag valde bort officersutbildningen till förmån för civilingenjörsstudier, men tanken att kanske vara civilanställd inom Försvarsmakten efter examen har nog ändå legat där och gnagt rätt länge.

  Den är borta nu.

  Jag sympatiserar med dig och önskar dig lycka till i ditt nya civila, trevliga och troligtvis betydligt mer välbetalda liv.

  SvaraRadera
 163. Jag har länge haft tesen att försvaret först borde ha räknat ut hur mycket mindre stridskraft man kommer att ha (värnpliktiga, flygplan, bataljoner etc), därefter reducerat staber och stödfunktioner (som tex personalavdelningar) och först därefter reducerat stridskraften. För alla vet att stabs- och ledningsfunktionerna är mästare på att hålla kvar sina positioner, medan linjeverksamheten förtvinar. Vilket bloggarens berättelse är en tydlig bekräftelse på.

  Nästa Afghanistanstyrka borde enbart bestå av överstelöjtnanter och högre. Men inte ett enda splitterskyddat fordon, helikoptrar för medicinska transporter eller skyddsvästar.

  SvaraRadera
 164. Tycker man borde säga upp HKV med SMS. Byt ut alla byråkraterna mot folk som sett den gröna draken och sätter pragmatiskt tänkande samt funktionalitet i fokus och vågar se FM som hyfsat självständiga gentemot regeringskansliet. Ge oss våra pengar men låt oss själva välja hur vi använder dem. Sen borde man anlita några duktiga hungriga överutbildade studenter för upphandlingar till system framöver. HKP15 är ett skämt. Ett väldigt tragiskt sådant.

  SvaraRadera
 165. Som försvarsvän blir jag bedrövad över att höra hur försvaret behandlar sin personal. Som medborgare blir jag rädd och ilsken över hur vårt lands säkerhet hanteras av politiker och höga militärer. Som medmänniska känner jag en enorm sorg, när jag tänker på hur det måste kännas att få ett sådant tack för en lång och uppenbarligen mycket engagerad tjänstgöring.

  Det känns som det förfall försvarsmakten genomlidit under snart 20 år bara fortsätter att accelerera och att det totala sammanbrottet nu börjar närma sig. Jag har svårt att se hur försvarsmakten överhuvudtaget skall kunna återvinna allmänhetens och än mer sin personals förtroende. Det var ju knappast skyhögt innan detta bottennapp. Trenden att den bästa personalen skräms på flykten, eller sparkas, torde också förstärka störtdykningen.

  Kanske kommer något gott ändå ur detta. För CI torde öppna sig en värld av möjligheter i den civila världen, där man oftast inte ser självständigt tänkande, initiativförmåga och moralisk resning som en belastning, utan som grund för befordran och löneökning. För FM kanske det också vore bra om organisationen kunde bryta samman totalt, så att man finge börja om helt från början.

  Nåväl, ville egentligen främst på detta sätt framföra mina sympatier och mitt stöd till CI. Lycka till, oavsett om du väljer att ta strid för att få tillbaka ditt jobb, eller om du väljer att gå vidare.

  /Patrik Magnusson, civilist & fänrik

  SvaraRadera
 166. Förutom din situation som är mycket tragisk, Är försvarsmaktens dåliga "tajming" för dig precis innan avresa till Affe. Hade en liknande upplevelse förra veckan på en mer "lokal" nivå. kl 2010: Mobiltele ringer jag svarar och i andra luren är det en person som säger att jag ska vara på min inställelseplats kl 0800 dagen efter.

  Att få reda på att man ska på övning mindre än 12 timmar innan övningen går igång är väldigt dåligt. Hade det varit kris eller krig hade situationen varit annorlunda. Som tur var kunde jag lösa det med personen och jag fick sluta upp senare under dagen.

  J

  SvaraRadera
 167. Björn, ja en kvinna fd sjuksköterska, beundrar dig. Du är rakryggad, modig och ärlig och som jag förstod mycket kvalifiserad. Just av sådana skulle jag önska att bli försvarad vid landets angrepp.

  Helt ofattbart att FM använder maktfasoner mot dig. Du gör helt rätt, inte ger upp och svarar med samma mynt.

  Tyvärr har ett diktatoriskt ledarskap sprids sig inom alla statliga organisationer med sin ursprung från politisk maktelit i riksdag. Alla tävlar med alla vem som blir mest politiskt korrekt. Sjukdom sprider sig vidare till media, vård, äldrevård, skola, kultur,ja finns i HELA landet. Rakryggade och modiga personer som du är behövs för att öppna ögon för svenska folket. Även om jag inte hör till försvaret, läste jag ofta din blogg. Hoppas att du fortsätter med den. Lycka till i framtiden önskar Liba

  SvaraRadera
 168. Hej,
  Som hårt arbetande småföretagare som ska dra ihop skatten till bl.a. FM så gråter jag när jag hör om detta grava resursslöseri och hur ledningen kan skämma ut sig på detta sätt.
  Om våra gemensamma resurser hade hanterats på bästa sätt kanske jag kunde haft 8 istället för 14 timmars arbetsdag.
  Jag önskar att jag hade haft resurser att anställa dig, Björn!
  Go, Björn, Go!

  SvaraRadera
 169. Skyttesoldat Jansson2 december 2010 kl. 10:26

  Prestigenissarna i FML är värdiga representanter för bunkermentaliteten anno 2010.

  Man blir beklämd vid tanken på att detta karriäristglitterati - med sin avsomnade självrespekt - utgör landets exekutiva militära ledarskap.

  Ingen bör vara förvånad över dessa herrars sätt att behandla sanningssägande kollegor, för det är aldrig högt i tak i en bunker.

  Och C.I., kom ihåg Churchills uppmaning: "When you´re going through hell, keep going."

  SvaraRadera
 170. Bulletproof sa:

  CI, jag beklagar djupt det inträffade.
  Tillhör den skara som faktiskt fortfarande tror på FM och framförallt på mina kollegors kompetens, de utför ett fantastiskt arbete.
  Men, det FML utsatt dig för nu är skamligt.
  I Norrland, när vi blir riktigt besvikna så använder vi uttrycket "Skämmes ta mig f-n".
  OM det finns någon heder (och önskan om att deras attraktions och rekryteringskampanj enligt ÖB senaste chefsmöte ska lyckas)kvar hos FML så gör de avbön och ställer ansvariga till svars. Nu borde en del FML tjänster utlysas och tilldelas personer med humanism som ledord.De måste förstå att de tappar kompetent personal och lägger krokben för FM målsättningar. Återinför tjänstemanna ansvaret och testa aktuell händelse i FPAN. DEt här måste vara värre en de stackars officerare på I 19 spaningsplutons misstag, eller att ringa privata samtal från mobilen.....
  ÖB! Nu måste du agera!

  SvaraRadera
 171. Till pojkarna i Utlandsstyrkan: Kämpa på!

  SvaraRadera
 172. Fantastiskt!
  Detta måste vara den yttersta konskvensen av att FM sedan åratal inte är en del av vår säkerhetspolitik, utan ett budgetpolitiskt och arbetsmarknadspolitiskt instrument.
  Rekrytering till FML har troligen följt de principer som gäller för BP och AP snarare än SP.
  Förstår att riktiga officerare inte i längden kan jobba i en sådan organisation.
  Heder åt dig och övriga FM anställda som visar kurage visavi FML och Finansdepartementet med sin försvarshandläggare Tolgfors.
  Men vilka ska vi civila lita på om det smäller på närmare håll än Långtboritstan?
  Inte de som blev kvar väl?

  SvaraRadera
 173. När jag ser din framställning så inser man lätt att FM kandiderar till topplacering vad gäller obegåvad personalpolitik, redan detta med att ensidigt ändra tjänstgöringsvillkoren till att innefatta utlandstjänst torde vara något av rekord och underträffar till och med Teliasoneras rätt svårslagna nuvarande personalpolitik med god marginal.

  Samtidigt undrar man stilla vad de olika facken inom FM pysslar med, tränar man månne inför en ny roll som dörrmatta på FM:s stab ?

  All välgång tillönskas dig, hursomhelst.

  SvaraRadera
 174. FMLOG Civilanställd Underhållspersonal

  Själv sa jag ja men men jag är oärlig, för jag tycker nej.

  Men jag vill inte ha sparken.

  Har inget problem med att åka till Afghanistan, har redan varit där på sk Systemstöd (underhåll), men vill inte bli tvingad, efter som det är fler som vill åka dit än vad det finns platser.

  Väldigt många av mina kollegor resonerar likadant, och de menar att det går att manipulera om det blir prat om att skickas med tvång.
  Med tex:

  *Ont i Ryggen
  *Familje problem
  *Vattenskada hemma

  Som det är idag, så är det är det faktiskt så många som vill åka på systemstöd till Affe (Det är jätte många resor hela tiden dit, skyttetrafik 1-3 veckor i taget) att det blir tjafs och avundsjuka varför den och den får åka oftare än någon annan, och varför andra sällan får åka.

  Det är den enda möjlighetan att kunna påverka sin fasta månadslön i Försvarmakten efter som övertid hemma i sverige är nästan förbjudet för civilanställda.

  De flesta fattar ju att när det blir verklighet med att bli skickad med tvång, då är det för att det verkligen rejält har gått snett i Afghanistan och ingen annan vill åka dit längre.

  Fast då fick alla plötsligt fyrhjuls punka på väg till jobbet, och kanske missade flyget...


  Och fast vi skrev ja, så är vi rejält många som är oärliga med vad vi tycker, det skulle kosta jobbet, så vi spelar med.

  Och ännu fler vet att de har tjänster som ingen frågar efter utomlands (lönehandläggare, 1000-tals pappersvändare mfl)
  Så de skrev tryggt, ett falskt ja de med, och fyller därmed ut den falska statistiken med att 16000 medarbetare har svarat ett rungade JA!

  SvaraRadera
 175. Snart fd reservofficer, tyvärr3 december 2010 kl. 09:34

  Hej CI!
  Var för cirka 20 år sedan en hårsmån från att välja mariningenjörsutbildningen men valde istället reservofficer och civilingenjör med civila jobb efteråt. Har under åren ibland funderat på om jag gjorde rätt val. Efter att i somras skrivit på papperen och tackat nej inser jag att jag gjorde rätt den där gången för länge sen, det finns bättre arbetsgivare och bra andra jobb. Jag har inte för vana att skriva på papper in blanco och ser dessutom inte hur jag med en livssituation som bygger på att jag är hemma, jobbar och tar hand om två små barn skulle göra nytta i den här soppan och vara iväg halvårsvis. Jag känner ett flertal fast anställda som svarat ja för att behålla jobbet men som kommer att tacka nej när det gäller, ingen trevlig situation.

  Väldigt sorgligt att läsa din blog, jag har alltid hoppats att försvaret höll en högre lägsta nivå än det här, även om det har funnits fel och brister. Men det här ojämförbart med annat. Förjävla dåligt helt enkelt!

  Som kuriosa kan jag nämna att jag efter att ha skickat in mitt nej fick ett rekommenderat brev där det stod att FM inte mottagit mitt svar. Insatta personer berättade att FM skickade ut nya frågor till ett stort antal som svarat nej av någon anledning, som om vi skulle ändrat oss, jag står för mitt val.

  Känner att jag hade haft en hel del kvar att ge på andra sätt som reservofficer i Sverige men det är väl bara att gilla läget och inse FM inte har någon nytta av en RO med hög utbildning som gärna hade ställt upp på andra villkor. Det är med sorg som jag kommer att så småningom kommer att avrusta.

  SvaraRadera
 176. skrattretande, riktigt rakryggat av dig att våga bita ifrån, all heder åt dig! lycka till i framtida arbeten

  SvaraRadera
 177. CI

  Du har mitt djupa deltagande!!

  Har själv beskrivit hur man behandlat mig men det bleknar med detta =(

  Hoppas att du hittar ett ställe där dina kunskaper uppskattas i framtiden, jag instämmer i de flestas kommentarer stå på dig och driv detta i absurdum så dom får skämmas!!

  Till alla andra:

  Föreslår "sympatistrejk"!
  Nej inte så farligt som det låter men nu kring Jul skall vi alla få reda på hur viktig vi personalen är och hur mycket de uppskattar oss ...
  Jag föreslår att vi i protest lämnar 30 min in i samlingen !!

  /Kn J. Olsson

  SvaraRadera
 178. Hej Björn

  Bra om någon fullföljer fajten, det behövs. Här riktas allt fokus mot det kommande civila livet istället - uppsägning på grund av arbetsbrist blev en bra chans att på ett smidigt sätt komma ifrån en låååång rad av tokerier, och ger oss förhoppningsvis möjlighet till ett normalt familjeliv framöver. Du har mitt stöd.

  SvaraRadera
 179. Fick själv erbjudande att stanna kvar som tekniker efter värnplikten. Att göra en karriär innom FM. Hela den översta tredjedelen av våran kurs fick samma erbjudande. Förstog inte då, men bättre nu varför chefen hade ett långt samtal med oss varför vi INTE skulle nappa på erbjudandet.
  Som svensk skäms jag för det jag läser i din blogg.
  Herregud, med ett sånt här rykte som arbetsgivare, hur kommer det att se ut om fem år i FM. Det är inte detta jag betalar skatt för!
  Student, fjärde året på KTH

  SvaraRadera
 180. Som tjänstledig börjar man fundera på om det är värt att återvända efter förättat värv i akademin....

  SvaraRadera
 181. Börjar med att lyfta på hatten för dig kompis. På en och annan division görs väl en "wingmans farewell" för dig dessa dagar.
  Sen jag lämnade FV har jag många gånger tänkt tillbaka med saknad och undran om jag fattade rätt beslut. Det gör jag inte längre...

  /Pax Vobiscum

  SvaraRadera
 182. Ta striden och knäpp dem på näsan. Situationen i Försvarsmakten blir bara mer och mer absurd. Jag som tyckte att läraryrket var galet...

  / Johan

  SvaraRadera
 183. Tack för att du delade med dig av dina bittra erfarenheter. Thumbs up! Kämpa på! Du har många ögon på dig nu. Du har en fördel av att vara friare än de flesta av oss andra. Ta upp ärendet till Arbetsdomstolen. Kräv skadestånd för ditt lidande, gå inte med på uppsägning, skriv inte på några papper. Sjukanmäl dig. Du mår ju inte bra. Drar ut på tiden. Om det hela skiter sig, blås dem på ordentlig med avgångsvederlag, så att de passar sig noga att göra om liknande illdåd.

  Att FM och för den delen försvarsindustrin, läs Saab, behandla sina anställda som brun smörja är ju ganska naturligt egentligen när man tänker efter, i krig så är vi ju suspendables. Så varför skulle de lägga två strå i kors när regeringen/riksdagen påstår att vi inte har några fiender i vår närhet längre.

  Kan man betrakta FM HRC:s gärningar som hot mot rikets säkerhet? Kan man då bura in hela HRC? Kanske även de som sitter högre upp?

  Ooooops... stryck det sista, tack.

  /Löspluggen Tolgfors

  SvaraRadera
 184. Försvarsmaktens personalhantering har mer eller mindre havererat på senare år och har nu passerat alla lågvattenmärken. Jag har många år bakom mig i Försvarsmakten, har trivts bra med uppgifter och kollegor och har tjänstgjort nationellt och internationellt vid flera tillfällen. Nu är dock måttet rågat för mig också och jag sällar mig till råttorna och lämnar skeppet... För mig är det inga problem då jag har en annan utbildning att falla tillbaka på och har redan ett annat jobb, men det är med sorg i hjärtat jag på håll ser på det sjunkande skeppet med mina vänner och kollegor kvar ombord...

  SvaraRadera
 185. Stackars Björn...Få sparken för att han inte vill göra sitt jobb.

  Väljer man att bli soldat får man acceptera att man tar order, utan förbehåll.

  SvaraRadera